Poland (2019): tutti gli avvisi e bandi di gara

Scopri gli avvisi ed i bandi di gara indetti in Poland. Usa gli strumenti di navigazione e ricerca per affinare la ricerca e la visualizzazione delle informazioni.

Ti potrebbero interessare

titolo paese valori scadenza
Studium wykonalności dla narzędzia IT
avviso di preinformazione
PL 717 600.00 PLN 2020-04-07
Zakup systemu IVR dla Centralnego Systemu Service Desk
avviso di preinformazione
PL 2 950 000.00 PLN 2020-04-07
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja gmachu Ministerstwa Finansów
avviso di preinformazione
PL 24 581 878.05 PLN 2020-04-07
Świadczenie usług w zakresie holowania i parkowania pojazdów oraz składowania części zabezpieczonych do celów procesowych
avviso di preinformazione
PL 1 525 171.05 PLN 2020-04-09
Wykonanie usług w ramach ochrony czynnej w ekosystemach leśnych w roku 2019 na terenie Magurskiego Parku Narodowego.
avviso di preinformazione
PL 233 693.00 PLN 2020-04-10
Budowa Parku Centralnego z parkingiem podziemnym na ok. 270 (±5) samochodów w Gdyni - etap II
avviso di preinformazione
PL 3 800 000.00 PLN 2020-04-11
Budowa Parku Centralnego z parkingiem podziemnym na ok. 270 (±5) samochodów w Gdyni - etap III
avviso di preinformazione
PL 20 672 251.00 PLN 2020-04-11
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi zadania: Budowa parku centralnego z parkingiem podziemnym na ok. 270 (±5) samochodów w Gdyni Etap III
avviso di preinformazione
PL 206 722.00 PLN 2020-04-11
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Borne Sulinowo
avviso di preinformazione
PL 266 716.10 EUR 2020-04-16
Organizacja misji badawczych dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców (Tybetański Region Autonomiczny Chińskiej Republiki Ludowej)
avviso di preinformazione
PL 66 182.49 PLN 2020-04-25
Organizacja misji badawczych dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców (Federacja Rosyjska)
avviso di preinformazione
PL 54 658.02 PLN 2020-04-25
Organizacja misji badawczych dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców (Etiopia)
avviso di preinformazione
PL 80 592.44 PLN 2020-04-25
Organizacja misji badawczych dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców (Republika Indii)
avviso di preinformazione
PL 68 483.24 PLN 2020-04-25
Świadczenie usług przeniesienia, utrzymania, wsparcia technicznego, budowy, rozwoju i asysty oraz szkoleń dla systemów informatycznych zamawiającego
avviso di preinformazione
PL 6 707 317.07 PLN 2020-04-28
Zakup urządzeń sieciowych
avviso di preinformazione
PL 650 406.50 PLN 2020-04-28
Dostawa sprzetu i urządzeń informatycznych dla izb administracji skarbowej
avviso di preinformazione
PL 8 153 902.45 PLN 2020-04-29
Zakup, dostarczenie i montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych z terenu Gminy Karsin
avviso di preinformazione
PL 277 449.96 EUR 2020-05-07
Sprzątanie obiektów i terenów zewnętrznych Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy oraz urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych województwa kujawsko-pomorskiego
avviso di preinformazione
PL 4 115 108.82 PLN 2020-05-08
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i innych urządzeń biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego
avviso di preinformazione
PL 300 000.00 EUR 2020-05-16
Rozbudowa budynku sortowni odpadów wraz z budową zbiornika na ścieki przemysłowe oraz przebudowy stacji transformatorowej, w ramach projektu finansowanego z Osi priorytetowej II - Ochrona Środowiska,
avviso di preinformazione
PL 2 000 000.00 PLN 2020-05-22
Świadczenie sukcesywnych usług w zakresie redakcji merytorycznej, składu i łamania tekstów, skanowanie, przygotowanie do druku oraz druku książek i czasopism naukowych
avviso di preinformazione
PL 470 000.00 EUR 2020-05-30
Dostawa wyposażenia Data Center
avviso di preinformazione
PL 1 850 000.00 PLN 2020-05-30
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Mińsk w latach 2020–2022.
avviso di preinformazione
PL 12 500 000.00 PLN 2020-06-09
Sukcesywna dostawa urządzeń mobilnych
avviso di preinformazione
PL 900 000.00 PLN 2020-06-12
Pakiet subskrypcji serwera relacyjnej bazy danych.
avviso di preinformazione
PL 2 439 024.39 PLN 2020-06-12