Markkinavuoropuhelu: Työterveyshuollon palvelut Kelan henkilöstölle

avviso di preinformazione

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 200-486105 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Kansaneläkelaitos 33 info
SUOMI / FINLAND (FI) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
Principali settori di attività Protezione sociale
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione SUOMI / FINLAND (FI) altri
Paese FI; - country: FI
Tipo di documento Avviso di preinformazione senza indizione di gara
Procedura Non applicabile
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-10-16 00:00:00
Scadenza 2020-10-14 00:00:00

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-500686-001

1 DELETION_DATE: 20201014

1 FORM_LG_LIST: FI

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 200

2 DATE_PUB: 20191016

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 200-486105

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:486105-2019:TEXT:FI:HTML

2 LG_ORIG: FI

2 ISO_COUNTRY

INFO: FI

2 IA_URL_GENERAL: http://www.kela.fi

2 ORIGINAL_CPV: Company health services

INFOCODE: 85147000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191015

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Body governed by public law

INFOCODE: 6

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Social protection

INFOCODE: B

2 HEADING: 01C01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Финлaндия

3 --- TI_TOWN   value: Хелзинки

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги по трудова медицина

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finsko

3 --- TI_TOWN   value: Helsinky

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Závodní zdravotní péče

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sundhedsudvalg i virksomheder

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Betriebliche Gesundheitsfürsorge

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Φινλανδία

3 --- TI_TOWN   value: Ελσίνκι

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υγειονομικές υπηρεσίες στο χώρο εργασίας

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Company health services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de sanidad de las empresas

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Soome

3 --- TI_TOWN   value: Helsingi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Töötervishoiu teenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomi

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Työterveyshuollon palvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlande

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de médecine du travail

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fhionlainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Heilsincí

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Company health services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Zdravstvene usluge u poduzećima

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnország

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Vállalati egészségügyi szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi sanitari nelle imprese

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomija

3 --- TI_TOWN   value: Helsinkis

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bendrovių sveikatos priežiūros paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Somija

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Veselības aprūpes pakalpojumi uzņēmumiem

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Finlandja

3 --- TI_TOWN   value: Ħelsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi tas-saħħa għall-kumpaniji

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Diensten voor bedrijfsgeneeskunde

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi zdrowotne świadczone dla firm

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlândia

3 --- TI_TOWN   value: Helsínquia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de medicina do trabalho

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlanda

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de medicina muncii

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fínsko

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Podnikové zdravotné služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Zdravstvene storitve v podjetjih

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsingfors

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Företagshälsovård

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Kansaneläkelaitos

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Kansaneläkelaitos

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 0246246-0

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Nordenskiöldinkatu 12

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Helsinki

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 00250

INFO4: FI

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: hankintapalvelut@kela.fi

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.kela.fi

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Markkinavuoropuhelu: Työterveyshuollon palvelut Kelan henkilöstölle

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Tämä ilmoitus on markkinavuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Tämä ei ole tarjouspyyntö, hankintailmoitus tai ennakkoilmoitus.

L: 4 --- key: (P)   value: Kansaneläkelaitos (Kela) kutsuu riittävät tekniset ja taloudelliset resurssit omaavia tarjoajia markkinavuoropuheluun koskien Kelan henkilöstön työterveyshuollon palvelujen kilpailutusta. Kelan palveluksessa on noin 8 000 henkilöä, jotka työskentelevät eri puolella Suomea noin 160 eri toimipisteessä.

L: 4 --- key: (P)   value: Markkinavuoropuhelun tarkoituksena on selvittää suunniteltuun hankintaan liittyviä asioita. Tavoitteena on saada kattavasti tietoa palvelujen saatavuudesta, toteutusmahdollisuuksista sekä potentiaalisista palveluntarjoajista.

L: 4 --- key: (P)   value: Hankinta-alueen osalta Kela kartoittaa mahdollisuutta saada valtakunnallinen toimija, joka voi ottaa vastatakseen Kelan henkilöstön työterveyshuollon joko omana toimintanaan tai mahdollisesti alihankintana tai ryhmittymän kautta. Myös pienempiä hankinta-alueita harkitaan.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 SHORT_DESCR

5 P: Tämä ilmoitus on markkinavuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Tämä ei ole tarjouspyyntö, hankintailmoitus tai ennakkoilmoitus.

5 P: Kansaneläkelaitos (Kela) kutsuu riittävät tekniset ja taloudelliset resurssit omaavia tarjoajia markkinavuoropuheluun koskien Kelan henkilöstön työterveyshuollon palvelujen kilpailutusta. Kelan palveluksessa on noin 8 000 henkilöä, jotka työskentelevät eri puolella Suomea noin 160 eri toimipisteessä.

5 P: Markkinavuoropuhelun tarkoituksena on selvittää suunniteltuun hankintaan liittyviä asioita. Tavoitteena on saada kattavasti tietoa palvelujen saatavuudesta, toteutusmahdollisuuksista sekä potentiaalisista palveluntarjoajista.

5 P: Hankinta-alueen osalta Kela kartoittaa mahdollisuutta saada valtakunnallinen toimija, joka voi ottaa vastatakseen Kelan henkilöstön työterveyshuollon joko omana toimintanaan tai mahdollisesti alihankintana tai ryhmittymän kautta. Myös pienempiä hankinta-alueita harkitaan.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2020-04-06

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Tarkoituksena on kilpailuttaa Kelan henkilöstön kokonaisvaltaisen työterveyshuollon palvelut vuoden 2020 aikana siten, että uusi sopimus / uudet sopimukset tulevat voimaan 1.1.2021.

L: 4 --- key: (P)   value: Markkinavuoropuhelu toteutetaan pääsääntöisesti kirjallisesti. Saatujen vastausten perusteella Kela voi myös kutsua tarjoajia haastatteluun.

L: 4 --- key: (P)   value: Hankinnasta kiinnostuneita tarjoajia pyydetään ilmoittautumaan sähköpostitse 28.10.2019 mennessä osoitteeseen hankintapalvelut@kela.fi. Pyydämme merkitsemään viestin otsikkoon ”Markkinavuoropuhelu, työterveyshuolto”. Ilmoittakaa osallistuva organisaatio, yhteyshenkilö(t) ja yhteyshenkilön sähköpostiosoite. Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostitse tarjouspyynnön valmisteluun liittyviä kysymyksiä sekä mahdollisesti tarjouspyyntömateriaalia kommentoitavaksi.

L: 4 --- key: (P)   value: Markkinavuoropuheluun osallistuminen ei ole edellytys myöhemmin toteutettavaan kilpailutukseen osallistumiselle eikä sido ketään siihen osallistuvaa tahoa. Markkinavuoropuheluun osallistuvilla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään työstä.

L: 4 --- key: (P)   value: Markkinavuoropuhelussa annettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-10-15

16+1