31146484: Marktconsultatiedocument renovatie Prinses Marijkesluizen met documenten

avviso di preinformazione

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 201-487457 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud 255 info
NEDERLAND (NL) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale
Principali settori di attività Abitazioni e assetto territoriale
Tipo di appalto Lavori
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione NEDERLAND (NL) altri
Paese NL; - country: NL
Tipo di documento Avviso di preinformazione senza indizione di gara
Procedura Non applicabile
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-10-17 00:00:00
Scadenza 2020-10-13 00:00:00

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-499226-001

1 DELETION_DATE: 20201013

1 FORM_LG_LIST: NL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 201

2 DATE_PUB: 20191017

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 201-487457

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:487457-2019:TEXT:NL:HTML

2 LG_ORIG: NL

2 ISO_COUNTRY

INFO: NL

2 IA_URL_GENERAL: http://www.rijkswaterstaat.nl

2 ORIGINAL_CPV: Construction work for water projects

INFOCODE: 45240000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191014

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Ministry or any other national or federal authority

INFOCODE: 1

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Works

INFOCODE: 1

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Housing and community amenities

INFOCODE: A

2 HEADING: 01A01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Холандия

3 --- TI_TOWN   value: Утрехт

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemsko

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Výstavba vodních děl

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederlandene

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Arbejder i forbindelse med udførelse af vandbygningsanlæg

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: die Niederlande

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Wasserbauarbeiten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Κάτω Χώρες

3 --- TI_TOWN   value: Ουτρέχτη

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Netherlands

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construction work for water projects

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Países Bajos

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Trabajos de construcción para proyectos hidráulicos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Madalmaad

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Vesiehitustööd

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Alankomaat

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Vesirakennustyöt

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pays-Bas

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ísiltír, an

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construction work for water projects

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemska

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Građevinski radovi na hidrograđevnim objektima

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Hollandia

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Vízi létesítmények építése

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Paesi Bassi

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lavori di costruzione per opere idrauliche

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nyderlandai, Olandija

3 --- TI_TOWN   value: Utrechtas

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Vandens objektų statybos darbai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nīderlande

3 --- TI_TOWN   value: Utrehta

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ūdens projektu būvdarbi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: in-Netherlands

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Xogħol tal-kostruzzjoni għal proġetti ta’ l-ilma

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederland

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Waterbouwwerkzaamheden

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Niderlandy

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Budowa obiektów inżynierii wodnej

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Países Baixos

3 --- TI_TOWN   value: Utreque

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construção relacionada com projectos de engenharia hidráulica

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ţările de Jos

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lucrări de construcţii de lucrări hidraulice

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Holandsko

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Výstavba vodných diel

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemska

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gradbena dela na vodnih objektih

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederländerna

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Anläggningsarbete för vattenprojekt

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 361633343

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Griffioenlaan 2

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Utrecht

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 3526 LA

INFO4: NL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Sjaak Poots

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: Aanbestedingsteam-GWW@rws.nl

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.rijkswaterstaat.nl

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: 31146484: Marktconsultatiedocument renovatie Prinses Marijkesluizen met documenten

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 31146484

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Uit inspecties is gebleken dat de Marijkesluis toe is aan renovatie. Op basis van de uitgevoerde inspecties is een maatregellijst voorgesteld het doel van de renovatie dient. Namelijk ervoor zorgen dat het complex Prinses Marijkesluis de komende jaren zijn functies kan blijven vervullen: het keren van hoogwater, peilbeheer, het schutten van de scheepvaart en het kruisen van wegverkeer.

L: 4 --- key: (P)   value: Het doel van deze consultatie is:

L: 4 --- key: (P)   value: — het samen met marktpartijen nadenken over een passende inkoop- en contractstrategie voor dit specifieke project op basis van de principes van het doen gedachtegoed,

L: 4 --- key: (P)   value: — het informeren van de marktpartijen over de uitdaging op het gebied van techniek en fasering behorende bij de dit project,

L: 4 --- key: (P)   value: — het samen met de marktpartijen nadenken over een aantal vragen met betrekking tot techniek zoals de benodigde areaalinformatie en de duur van het ontwerptraject.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 MAIN_SITE

5 P: Prinses Marijkesluis

4 SHORT_DESCR

5 P: Zie het reeds ingevulde veld m.b.t. de korte omschrijving.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2020-07-19

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-10-14

36+1