Marktconsultatie – 31138662 (2) marktconsultatie project 'Renovatie Eerste Heinenoordtunnel en 3B Tunnels WNZ (REH3BT)', (verwachte einddatum: 28.11.2019)

avviso di preinformazione

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 218-533865 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud 82 info
NEDERLAND (NL) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale
Principali settori di attività Abitazioni e assetto territoriale
Tipo di appalto Lavori
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Groot-Rijnmond (NL33C) altri
Paese NL; - country: NL
Tipo di documento Avviso di preinformazione senza indizione di gara
Procedura Non applicabile
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea
Data di pubblicazione 2019-11-12 00:00:00
Scadenza 2020-11-06 00:00:00

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-547113-001

1 DELETION_DATE: 20201106

1 FORM_LG_LIST: NL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 218

2 DATE_PUB: 20191112

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 218-533865

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:533865-2019:TEXT:NL:HTML

2 LG_ORIG: NL

2 ISO_COUNTRY

INFO: NL

2 IA_URL_GENERAL: http://www.rijkswaterstaat.nl

2 ORIGINAL_CPV: Repair and maintenance services

INFOCODE: 50000000

2 ORIGINAL_CPV: Engineering services

INFOCODE: 71300000

2 ORIGINAL_CPV: Mechanical and electrical engineering services

INFOCODE: 71334000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191107

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Ministry or any other national or federal authority

INFOCODE: 1

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Works

INFOCODE: 1

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Housing and community amenities

INFOCODE: A

2 HEADING: 01A01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Холандия

3 --- TI_TOWN   value: Утрехт

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги по ремонт и поддръжка

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemsko

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Opravy a údržba

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederlandene

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Reparations- og vedligeholdelsestjenester

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: die Niederlande

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Reparatur- und Wartungsdienste

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Κάτω Χώρες

3 --- TI_TOWN   value: Ουτρέχτη

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Netherlands

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Repair and maintenance services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Países Bajos

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de reparación y mantenimiento

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Madalmaad

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Remondi- ja hooldusteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Alankomaat

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Korjaus- ja huoltopalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pays-Bas

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de réparation et d'entretien

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ísiltír, an

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Repair and maintenance services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemska

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge popravaka i održavanja

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Hollandia

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Javítási és karbantartási szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Paesi Bassi

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di riparazione e manutenzione

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nyderlandai, Olandija

3 --- TI_TOWN   value: Utrechtas

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Remonto ir priežiūros paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nīderlande

3 --- TI_TOWN   value: Utrehta

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Remonta un apkopes pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: in-Netherlands

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' tiswija u manutenzjoni

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederland

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Reparatie- en onderhoudsdiensten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Niderlandy

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi naprawcze i konserwacyjne

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Países Baixos

3 --- TI_TOWN   value: Utreque

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de reparação e manutenção

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ţările de Jos

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de reparare şi întreţinere

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Holandsko

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Opravárske a údržbárske služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nizozemska

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve popravila in vzdrževanja

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Nederländerna

3 --- TI_TOWN   value: Utrecht

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Reparation och underhåll

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 82067183

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Griffioenlaan 2

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Utrecht

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 3526 LA

INFO4: NL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Ronald van Pelt

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: aanbestedingsteam-GWW@rws.nl

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.rijkswaterstaat.nl

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Marktconsultatie – 31138662 (2) marktconsultatie project 'Renovatie Eerste Heinenoordtunnel en 3B Tunnels WNZ (REH3BT)', (verwachte einddatum: 28.11.2019)

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 31138662

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Het project ‘Renovatie Eerste Heinenoordtunnel’ (REHT) maakt deel uit van het programma 'Vervanging en Renovatie' (V&R) binnen Rijkswaterstaat (RWS). Het REHT-project is binnen dit programma de 1 in een reeks van tunnels die voor renovatie in aanmerking komen in het verzorgingsgebied RWS West Nederland Zuid (WNZ).

5 FT: e

L: 4 --- key: (P)   value: Inmiddels is besloten het project REHT en het project 3B Tunnels, het ontwikkelen van het generieke bouwblok 3B Tunnels (bediening, besturing en bewaking tunnels), tot 1 project samen te voegen. Het samengevoegde project heeft voorlopig de werktitel ‘REH3BT’ gekregen.

L: 4 --- key: (P)   value: Het doel van deze marktconsultatie is marktpartijen informeren over deze koerswijziging en het toetsen van keuzes die door RWS zijn gemaakt, teneinde te komen tot een goede aanbesteding om uiteindelijk voor alle partijen een succesvol project te realiseren.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Heinenoord, gemeente Binnenmaas.

4 SHORT_DESCR

5 P: Zie tekst bij de korte beschrijving en het marktconsultatiedocument.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2019-11-29

2 PROCEDURE

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Het samengevoegde project heeft voorlopig de werktitel ‘REH3BT’ gekregen. Het REH3BT-project kent hierbij de 2 onderstaande hoofddoelstellingen:

L: 4 --- key: (P)   value: — renoveren van de Eerste Heinenoordtunnel,

L: 4 --- key: (P)   value: — realiseren van het generieke 3BT bouwblok, toepassen en specifiek maken van dit generieke bouwblok in de Eerste Heinenoordtunnel.

L: 4 --- key: (P)   value: Het REHT-project heeft in de maanden mei/juni 2019 een marktconsultatie gehouden en het 3BT-project in de maanden oktober 2018 t/m februari 2019. De destijds gestelde vragen zullen niet opnieuw aan de marktpartijen gesteld worden.

L: 4 --- key: (P)   value: RWS wil al haar bedienbare objecten, zoals tunnels, bruggen, sluizen en keringen op een efficiënte manier beheren, bedienen en onderhouden. Daarom werkt RWS aan standaardisatie om de variatie in de toegepaste techniek en systemen, en daarmee maatwerk in deze objecten tot het minimum te beperken. Hiermee kan meer efficiëntie en betrouwbaarheid worden bereikt. Voor het werk aan tunnels in het kader van het programma V&R betekent dit dat RWS een deel van de ontwerpstappen onder eigen regie wil gaan uitvoeren. In de toekomst zullen de hoofdopdrachtnemers gestandaardiseerde ‘IV-bouwblokken’ aangereikt krijgen, die in het integrale object worden geïntegreerd.

L: 4 --- key: (P)   value: Door middel van deze vooraankondiging wil Rijkswaterstaat belangstellenden informeren over de op 21 november aanstaande te houden marktconsultatie waar de hieronder genoemde onderwerpen besproken worden:

L: 4 --- key: (P)   value: — REH3BT is aangewezen als launching- en ontwikkelproject in het kader van het programma 'Industriële Automatisering – Sourcing' (IAS). Het doel van dit programma is onder meer het verder ontwikkelen en implementeren van herbruikbare bouwblokken. Deze ontwikkeling zal enkele jaren na oplevering van de renovatie door blijven lopen,

L: 4 --- key: (P)   value: — het REH3BT-project is voornemens om met een 2-fasen aanpak te gaan werken. Kenmerkend voor deze aanpak is het ‘trechteren’ naar 1 inschrijver waarmee vervolgens in nauwe samenwerking de verdieping van de scope en contractvoorwaarden plaatsvindt alsmede de prijsvorming. De wijze waarop dat hier toegepast wordt, zal toegelicht worden op de informatiedag van de marktconsultatie.

L: 4 --- key: (P)   value: Meer informatie over de aangekondigde marktconsultatie volgt op:

L: 4 --- key: (P)   value: — 7.11.2019: verstrekken van documenten via TenderNed. In deze documenten staat nadere informatie over de wijze van aanmelding,

L: 4 --- key: (P)   value: — 21.11.2019: de informatiedag wordt gehouden te Houten.

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-11-07

36+1