Valtioneuvoston käyttöön hankittava sanastopalvelu

avviso di preinformazione

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 245-603064 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Valtioneuvoston kanslia 1 info
SUOMI / FINLAND (FI) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione SUOMI / FINLAND (FI) altri
Paese FI; - country: FI
Tipo di documento Avviso di preinformazione senza indizione di gara
Procedura Non applicabile
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2019-12-19 00:00:00
Scadenza 2020-12-17 00:00:00
Informazioni collegate

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-621240-001

1 DELETION_DATE: 20201217

1 FORM_LG_LIST: FI

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 245

2 DATE_PUB: 20191219

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 245-603064

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:603064-2019:TEXT:FI:HTML

2 LG_ORIG: FI

2 ISO_COUNTRY

INFO: FI

2 IA_URL_GENERAL: http://www.vnk.fi

2 ORIGINAL_CPV: Translation services

INFOCODE: 79530000

2 ORIGINAL_CPV: Database services

INFOCODE: 72320000

2 ORIGINAL_CPV: Dictionaries

INFOCODE: 22114100

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191218

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Ministry or any other national or federal authority

INFOCODE: 1

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Финлaндия

3 --- TI_TOWN   value: Хелзинки

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги по писмени преводи

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finsko

3 --- TI_TOWN   value: Helsinky

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Překladatelské služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Oversættelse

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Übersetzungsdienste

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Φινλανδία

3 --- TI_TOWN   value: Ελσίνκι

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες μετάφρασης

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Translation services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de traducción

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Soome

3 --- TI_TOWN   value: Helsingi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tõlketeenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomi

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Käännöspalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlande

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de traduction

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fhionlainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Heilsincí

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Translation services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge prevođenja

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnország

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Fordítási szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di traduzione

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomija

3 --- TI_TOWN   value: Helsinkis

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Vertimo raštu paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Somija

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Rakstiskās tulkošanas pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Finlandja

3 --- TI_TOWN   value: Ħelsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sevizzi tat-traduzzjoni

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Vertaaldiensten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlândia

3 --- TI_TOWN   value: Helsínquia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de tradução

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlanda

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de traducere

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fínsko

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Prekladateľské služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Prevajalske storitve

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsingfors

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Översättartjänster

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Valtioneuvoston kanslia

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Valtioneuvoston kanslia

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 0245975-5

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Snellmaninkatu 1 A

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Helsinki

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 00170

INFO4: FI

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +358 29516001

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: kirjaamo@vnk.fi

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.vnk.fi

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Valtioneuvoston käyttöön hankittava sanastopalvelu

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Valtioneuvoston kanslia (VNK) hankkii sanastopalvelut kahdelletoista ministeriölle, oikeuskanslerinvirastolle ja tasavallan presidentin kanslialle eli lähes 5 000 käyttäjälle. Sanastopalvelu on valtioneuvoston työntekijöiden perustyökalu aina, kun työ edellyttää vieraalla kielellä kommunikointia. Erityisesti Suomen ulkomaan edustustoissa työskentelevät tarvitsevat avukseen kohdemaan kielen sanastoa. Lisäksi valtioneuvostossa työskentelevät noin 70 ruotsin, englannin ja venäjän kielen ammattikääntäjää käyttävät sanastopalvelua muiden käännöslähteiden ohella. Valtioneuvoston nykyistä Kielikone Oy:n MOT-sanakirjapalvelua koskeva sopimus päättyy vuoden 2020 lopussa. Sen korvaamiseksi etsitään sanastopalvelua, jolle asetetut alustavat edellytykset kuvataan jäljempänä tässä ilmoituksessa.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: Jos toimitte tässä ilmoituksessa kuvatun tyyppisten palvelujen toimittajana ja haluatte osallistua tekniseen vuoropuheluun, ilmoittautukaa sähköpostitse, tietotuki@vnk.fi, viimeistään 15.1.2020. Kutsumme ilmoittautuneet palaveriin tammikuun viimeisellä viikolla 2020. Palaverissa keskustellaan siitä, miten tarjoamanne palvelut vastaavat tässä ilmoituksessa kohdissa 1-9 mainittuja ominaisuuksia tai mitkä ovat mahdollisuutenne tarjota niitä tulevaisuudessa. Kutsun ohessa toimitamme tarvittaessa tarkentavaa tietoa mm. nykyiseen palveluun kuuluvista sanastoista (kohta 7), jotta saamme käsityksen palvelunne kattavuudesta verrattuna nykyiseen palvelutarjontaan. Vastauksenne tai palaverikeskustelumme eivät sido antamaan tarjousta, eivätkä rajoita mahdollisesti myöhemmin antamanne tarjouksen sisältöä. Ilmoittautuessanne voitte esittää kysymyksiä VNK:n palvelutarpeesta ja aikatauluista. Jos ilmoittautumisviestinne sisältää liikesalaisuuksia, merkitkää nämä tiedot selvästi.

4 INFO_ADD

5 P: Tämä ennakkoilmoitus ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan tarkentava markkinakartoitus eli tietopyyntö. Hankintayksikkö ei sitoudu toteuttamaan hankintaa. Päätökset mahdollisen hankintaprosessin käynnistämisestä ja sisällöllisistä vaatimuksista tehdään markkinakartoituksen jälkeen.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2020-03-16

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Sanastopalvelulle on asetettu alustavia vaatimuksia seuraavasti:

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Sanastopalvelun tulee olla valmis ratkaisu, johon ei tarvita tilaajan omaa ylläpitoa tai suunnittelua.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Palvelu avataan käyttöön ip-tunnistuksella ja sitä käytetään valtioneuvoston intranetin Kampuksen kautta.

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Palveluun kuuluu erillinen mobiilisovellus.

L: 4 --- key: (P)   value: 4. Käyttöliittymän tulee olla selkeä ja intuitiivinen.

L: 4 --- key: (P)   value: 5. Ratkaisun on oltava tietoturvallinen erityisesti, jos siihen kuuluu konekääntämistoiminnallisuus. 6. Sanastopalveluun kuuluvien sanastojen tulee olla laadukkaasti tuotettuja ja ylläpidettyjä niin, että ne soveltuvat eri käyttäjäryhmien käyttöön.

L: 4 --- key: (P)   value: 7. Vähimmäisvaatimuksena ovat seuraavat valtioneuvoston kääntäjien työssään tarvitsemat kielet/aiheet/kieliparit:

L: 4 --- key: (P)   value: - Englanti, yleiskielen, tekniikan ja kaupan sanakirja fi-en-fi

L: 4 --- key: (P)   value: - Englannin yksikielinen sanakirja Oxford English Dictionary

L: 4 --- key: (P)   value: - Ruotsi, yleiskielen sanakirja fi-sv-fi

L: 4 --- key: (P)   value: - Saksa, yleiskielen sanakirja fi-de-fi

L: 4 --- key: (P)   value: - Ranska, yleiskielen, tekniikan ja kaupan sanakirja fi-fr-fi

L: 4 --- key: (P)   value: - Venäjä, yleiskielen sanakirja fi-ru-fi

L: 4 --- key: (P)   value: - Espanja, yleiskielen sanakirja fi-es-fi

L: 4 --- key: (P)   value: - Tanska, yleiskielen sanakirja fi-da-fi

L: 4 --- key: (P)   value: - Pohjoismaisten kielten (suomi, tanska, norja, islanti) sanakirja

L: 4 --- key: (P)   value: - Lakikielen perussanakirja fi-sv-en-de

L: 4 --- key: (P)   value: - Lakikielen sanakirja fi-sv-fi (nykyisessä palvelussa MOT Plataani)

L: 4 --- key: (P)   value: - Lakikielen sanakirja fi-en-fi

L: 4 --- key: (P)   value: - Tietotekniikan sanakirja fi-sv-en-de-fr-ru

L: 4 --- key: (P)   value: - Rahoitusalan sanakirja fi/sv/en

L: 4 --- key: (P)   value: - Kielitoimiston sanakirja

L: 4 --- key: (P)   value: - Asutusnimihakemisto.

L: 4 --- key: (P)   value: 8. Sanastopalvelun käytettävyyttä koko valtioneuvostossa lisää, jos tarjolla on myös muita kuin kohdassa 6 lueteltuja sanastoja. Tällä hetkellä käytössämme ovat sanakirjat kielistä espanja, viro, italia, portugali ja kiina sekä englannin yksikielinen sanakirja Collins English Dictionary.

L: 4 --- key: (P)   value: 9. Sanastopalveluun tulee voida liittää valtioneuvoston kanslian omia sanastoja, joita voidaan käyttää sisäisesti kaikkien sanastopalvelua käyttävien kesken. Näitä sanastoja päivitetään jatkuvasti ja tuotetaan myös uusia, joten on varmistettava sanastojen lisääminen/päivittäminen. Näitä ovat muun muassa:

L: 4 --- key: (P)   value: - kääntäjien ja ulkoasianhallinnon käytössä oleva venäjän kielen termistö,

L: 4 --- key: (P)   value: - valtioneuvoston omat monikieliset sanastot kuten esim. Valtioneuvostosanasto

L: 4 --- key: (P)   value: - Maanpuolustuskorkeakoulusta saadut sanastot (ml. suomalaiset sotilasarvot).

L: 4 --- key: (P)   value: 10. Valtioneuvoston kaikille avoin internet-termipankki (Valter) on nykyisen palveluntuottajan Kielikoneen palvelimella. Uuden sanastopalvelun käyttöönoton yhteydessä on www-osoitteen (www.valter.fi) pysyttävä samana. Lisäksi on huomioitava uuden portaalin rakennus sekä kuinka sanastoja pystytään joustavasti päivittämään internet-termipankkiin.

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-12-18

26+1