Dodanie zariadení v rámci projektu "DaReM - Danube Rehabilitation Measures" - bager s výložníkom

bando di gara

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 154-379426 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Vodohospodárska výstavba, štátny podnik 11 info
SLOVENSKO (SK) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro
Principali settori di attività Altro
Tipo di appalto Forniture
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Západné Slovensko (SK02) altri
Paese SK; - country: SK
Tipo di documento Avviso di gara
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
Regolamento Unione Europea
Data di pubblicazione 2019-08-12 00:00:00
Scadenza 2019-09-11 00:00:00
Valori 1˙310˙000.00 EUR (valore totale stimato)
Informazioni collegate
  • 2019/S 176-428433 (rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche)
  • 2019/S 187-454617 (rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche)
  • 2019/S 197-478597 (rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche)

Ti potrebbero interessare

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-386534-001

1 DELETION_DATE: 20190911

1 FORM_LG_LIST: SK

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 154

2 DATE_PUB: 20190812

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 154-379426

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:379426-2019:TEXT:SK:HTML

2 LG_ORIG: SK

2 ISO_COUNTRY

INFO: SK

2 IA_URL_GENERAL: http://www.vvb.sk

2 IA_URL_ETENDERING: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/256

2 ORIGINAL_CPV: Sedimentation installations

INFOCODE: 45252121

2 ORIGINAL_CPV: Harbour cranes

INFOCODE: 42414110

2 ORIGINAL_CPV: Civil engineering machinery

INFOCODE: 43310000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 1310000.00

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190807

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20190911 10:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract notice

INFOCODE: 3

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Other

INFOCODE: 8

2 HEADING: 01B02

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cлoвaшкo

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Съоръжения за утаяване

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovensko

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usazovací zařízení

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakiet

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sedimentationsanlæg

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: die Slowakei

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Absetzanlagen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Σλοβακία

3 --- TI_TOWN   value: Μπρατισλάβα

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Εγκαταστάσεις καθίζησης

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakia

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sedimentation installations

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Eslovaquia

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Instalaciones de sedimentación

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakkia

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Setteseadmed

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakia

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Selkeytyslaitteet

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovaquie

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Installations de sédimentation

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slóvaic, an t

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sedimentation installations

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovačka

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Taložnice

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Szlovákia

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ülepítési berendezések

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovacchia

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Impianti di sedimentazione

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakija

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sedimentacijos įranga

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovākija

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sedimentācijas būves

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: is-Slovakkja

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stallazzjonijiet tas-sedimentazzjoni

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slowakije

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bezinkingsinstallaties

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Słowacja

3 --- TI_TOWN   value: Bratysława

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Instalacje osadu

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Eslováquia

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Estações de sedimentação

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovacia

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Instalaţii de sedimentare

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovensko

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sedimentačné zariadenia

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovaška

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Naprave za usedline

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakien

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sedimenteringsanläggningar

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Vodohospodárska výstavba, štátny podnik

FORM_SECTION

1 F02_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Vodohospodárska výstavba, štátny podnik

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 00156752

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Karloveská 2

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Bratislava - Karlova Ves

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 842 04

INFO4: SK

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Mgr. Barbora Rapošová

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +421 254653904

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: tender@p-m.sk

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.vvb.sk

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/256

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- URL_PARTICIPATION   value: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/256

3 --- CA_TYPE_OTHER   value: obstarávateľ postupujúci v zmysle § 8 ods. 3

3 --- CA_ACTIVITY_OTHER   value: elektrická energia

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Dodanie zariadení v rámci projektu "DaReM - Danube Rehabilitation Measures" - bager s výložníkom

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: VV/496/PM

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Predmetom zákazky je dodanie 1 ks bager s výložníkom, ktorý bude umiestnený na plávajúcej plošine a bude slúžiť na manipuláciu s plávajúcimi plošinami, nakládku a vykládku člnov a v prípade nehôd iných zariadení a plavidiel.

3 --- VAL_ESTIMATED_TOTAL   value: 1310000.00

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: VDG - stupeň Čunovo

4 SHORT_DESCR

5 P: Predmetom zákazky je dodanie 1 ks bager s výložníkom, ktorý bude umiestnený na plávajúcej plošine a bude slúžiť na manipuláciu s plávajúcimi plošinami, nakládku a vykládku člnov a v prípade nehôd iných zariadení a plavidiel. Bližší opis je uvedený vo Zväzku 3 súťažných podkladov.

4 AC

5 AC_PRICE

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 1310000.00

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 8

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 EU_PROGR_RELATED

5 P: Danube Rehabilitation Measures - CEF Transport

2 LEFTI

3 SUITABILITY

L: 4 --- key: (P)   value: 1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

L: 4 --- key: (P)   value: 1.2 Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5 zákona alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona.

L: 4 --- key: (P)   value: 1.3 Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa zákona účinného do 17.4. 2016 (zákona č. 25/2006 Z. z.) je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností.

L: 4 --- key: (P)   value: 1.4 Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/jednotny-europsky-dokument-604.html. Podľa § 55 ods. 1 zákona, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá po vyhodnotení ponúk verejnému obstarávateľovi uchádzač, ktorý sa umiestnil na 1. mieste v poradí.

L: 4 --- key: (P)   value: 1.5 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

L: 4 --- key: (P)   value: 1.6 Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 zákona a podľa § 34 ods. 3 zákona a za každého subdodávateľa, ktorého uvedie vo svojej ponuke v zmysle § 41 zákona.

L: 4 --- key: (P)   value: 1.7 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

3 ECONOMIC_FINANCIAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie v zmysle § 33 ods. 1 zákona (originál alebo úradne osvedčená kópia dokladu):

L: 4 --- key: (P)   value: 2.1 podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona - vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky,

L: 4 --- key: (P)   value: Všeobecné informácie:

L: 4 --- key: (P)   value: Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/jednotny-europsky-dokument-604.html. Podľa § 55 ods. 1 zákona, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá po vyhodnotení ponúk verejnému obstarávateľovi uchádzač, ktorý sa umiestnil na 1. mieste v poradí.

L: 4 --- key: (P)   value: Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby v zmysle § 33 ods. 2 zákona.

L: 4 --- key: (P)   value: Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spoločne.

L: 4 --- key: (P)   value: Na prepočet ostatnej meny sa prepočítajú ceny na EUR podľa priemerného ročného kurzu ECB (Európskej centrálnej banky) za príslušný kalendárny rok, za rok 2019 kurzom ECB ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ. V prípade, ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie ekonomického a finančného postavenia dokument určený verejným obstarávateľom, tak postupuje podľa § 33 ods. 4 zákona.

3 ECONOMIC_FINANCIAL_MIN_LEVEL

L: 4 --- key: (P)   value: 2.1 Uchádzač predloží vyjadrenie z každej banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má vedený účet, o solventnosti a schopnosti plniť finančné záväzky - nie staršie ako 3 mesiace od vyhlásenia verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ. Vyjadrenie banky musí obsahovať informáciu o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky. Uchádzač zároveň predloží aj čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača o tom, že v iných bankách inštitúciách nemá vedené peňažné účty.

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Uchádzač v ponuke predloží doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní (originál alebo úradne osvedčená kópia dokladov) podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona v spojitosti s § 34 ods. 2 zákona- zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.

L: 4 --- key: (P)   value: Všeobecné informácie:

L: 4 --- key: (P)   value: Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/jednotny-europsky-dokument-604.html. Podľa § 55 ods. 1 zákona, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá po vyhodnotení ponúk verejnému obstarávateľovi uchádzač, ktorý sa umiestnil na 1. mieste v poradí.

L: 4 --- key: (P)   value: Uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 zákona.

L: 4 --- key: (P)   value: Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

L: 4 --- key: (P)   value: Na prepočet ostatnej meny sa prepočítajú ceny na EUR podľa priemerného ročného kurzu ECB za príslušný kalendárny rok, za rok 2019 kurzom ECB ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ. V prípade, ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti dokument určený verejným obstarávateľom, tak postupuje podľa § 34 ods. 3 zákona.

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_MIN_LEVEL

L: 4 --- key: (P)   value: Uchádzač preukáže,že za posledných 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania realizoval dodávku minimálne 1 ks referenčného pracovného stroja - bager s výložníkom, pričom uvedený pracovný stroj získal spôsobilosť na uvedenie do prevádzky po dozorom uznanej klasifikačnej spoločnosti a spĺňa nasledovné parametre:

L: 4 --- key: (P)   value: — Max. hmotnosť: 120 ton,

L: 4 --- key: (P)   value: — Zaťažovací moment min 700 tm,

L: 4 --- key: (P)   value: — Hlavný výložník dĺžka min 23 m,

L: 4 --- key: (P)   value: — Nadstavec výložníka dĺžka min 11 m,

L: 4 --- key: (P)   value: — Dvojčeľusťový drapák objem min 2 m3,

L: 4 --- key: (P)   value: — Polypový drapák objem min 2 m3.

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_RECEIPT_TENDERS   value: 2019-09-11

3 --- TIME_RECEIPT_TENDERS   value: 10:00

3 LANGUAGES

INFO4: SK

4 LANGUAGE

3 --- DATE_TENDER_VALID   value: 2020-09-10

3 OPENING_CONDITION

L: 4 --- key: (DATE_OPENING_TENDERS)   value: 2019-09-11

L: 4 --- key: (TIME_OPENING_TENDERS)   value: 13:00

4 PLACE

5 P: Vodohospodárska výstavba, štátny podnik, Karloveská 2, 842 01 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, zasadacia miestnosť 6. poschodie

4 INFO_ADD

5 P: Otváranie ponúk je verejné všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a pri otváraní ponúk komisia postupuje podľa § 52 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Na otváraní môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 NO_RECURRENT_PROCUREMENT

3 EINVOICING

3 EPAYMENT

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Všetka komunikácia a výmena informácií v procese verejného obstarávania medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa realizuje výhradne elektronicky prostredníctvom modernizovanej verzie informačného systému EVO Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len "systém EVO") s využitím všetkých jeho funkcionalít. Systém EVO je dostupný na adrese: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. V prípade potreby objasniť informácie potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie prostredníctvom funkcionality systému EVO. Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v takej lehote, aby verejný obstarávateľ zabezpečil poskytnutie vysvetlení najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk v zmysle § 48 zákona. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom požiadať o vysvetlenie do 4.9.2019 aby bolo možné v zákonom stanovenej lehote spracovať a zaslať záujemcom vysvetlenie.

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Uchádzač predloží ponuku prostredníctvom systému EVO.

L: 4 --- key: (P)   value: 4. Celá ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom (slovenskom) jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho (slovenského) jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

L: 4 --- key: (P)   value: 5. Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v Oznámení je stanovená ako maximálna. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepodpísať zmluvu, ak cenová ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.

L: 4 --- key: (P)   value: 6. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške 20 000,- EUR. Podrobnosti o zložení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

L: 4 --- key: (P)   value: 7. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti: Predmet zákazky predstavuje 1 funkčný celok, ktorý nie je možné rozdeliť na časti.

L: 4 --- key: (P)   value: 8. Verejný obstarávateľ uplatňuje v predmetnom obstarávaní podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní.

L: 4 --- key: (P)   value: 9. Dokumenty, ktoré je verejný obstarávateľ povinný zverejniť podľa § 64 zákona o verejnom obstarávaní budú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na internetovej stránke UVO.

L: 4 --- key: (P)   value: 10. Verejný obstarávateľ využíva možnosť podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní a teda vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úrad pre verejné obstarávanie

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Ružová dolina 10, P.O.Box 98

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Bratislava

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 820 05

INFO4: SK

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +421 250264176

L: 4 --- key: (FAX)   value: +421 250264219

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uvo.gov.sk

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úrad pre verejné obstarávanie

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Ružová dolina 10, P.O.Box 98

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Bratislava

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 820 05

INFO4: SK

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +421 250264176

L: 4 --- key: (FAX)   value: +421 250264219

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uvo.gov.sk

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-08-07

9+1