Romania (2019): tutti gli avvisi e bandi di gara

Scopri gli avvisi ed i bandi di gara indetti in Romania. Usa gli strumenti di navigazione e ricerca per affinare la ricerca e la visualizzazione delle informazioni.

Ti potrebbero interessare

titolo paese valori scadenza
Emergency Situation Equipment Procurement for Municipality of Drobeta-Turnu Severin
avviso di preinformazione
RO 349 771.00 EUR 2020-08-18
Servicii de proiectare (SF) aferente obiectivului de investiții „Extindere iluminat public în parcare Calea Buziașului-Str. Siemens”
avviso di preinformazione
RO 33 504.00 RON 2020-08-21
Servicii de proiectare (SF) aferente obiectivului de investiţii „Extindere iluminat public Str. Drubeta nr. 97 (parcare în spatele blocului), Str. Iosif Sârbu”
avviso di preinformazione
RO 12 210.00 RON 2020-08-21
Execuţie lucrări aferent proiect „Grădiniţă PP33 – Extindere grădiniţă existentă în regim de inălţime P+1E+M, reparaţii şi reabilitare termică corp existent” Cod SMIS 121232
avviso di preinformazione
RO 2 821 993.68 RON 2020-09-01
Reactualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca
avviso di preinformazione
RO 2 500 000.00 RON 2020-09-03
Echipamente IT (3 loturi): 2 videoproiectoare, 80 de surse de alimentare neîntreruptibile (UPS) și 1 televizor color
avviso di preinformazione
RO 70 100.00 RON 2020-09-05
Servicii de exploatare forestieră și servicii de transport bușteni – DSSV
avviso di preinformazione
RO 55 834 252.00 RON 2020-09-09
Servicii de transport bușteni – D.S.S.V.
avviso di preinformazione
RO 2 457 038.00 RON 2020-09-09
Servicii de exploatare forestieră – D.S.S.V.
avviso di preinformazione
RO 53 377 214.00 RON 2020-09-09
Servicii de proiectare şi asistenţă tehnică din partea proiectantului aferente obiectivului de investiţii „SF + PT Amenajare zona Torac-Rudolf Walter-Canal Bega”
avviso di preinformazione
RO 672 000.00 RON 2020-09-10
Lucrări – „Complex sportiv zona Lipovei (bazin de înot acoperit, bazin de înot în aer liber, terenuri de tenis, teren multifuncțional, alte amenajări interioare și exter [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
avviso di preinformazione
RO 20 733 052.21 RON 2020-09-11
Servicii de asistență tehnică de specialitate din partea dirigintelui de șantier pentru realizarea obiectivului de investiții „Lucrări exterioare de reabilitare a cla [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
avviso di preinformazione
RO 35 294.11 RON 2020-09-11
Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului aferente obiectivului de investiții „Expertiză + DALI + PT reabilitare corp clădire școală Lic. N. Le [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
avviso di preinformazione
RO 184 467.23 RON 2020-09-16
Servicii de exploatare forestieră pentru Direcția Silvică Brașov
avviso di preinformazione
RO 6 162 790.00 RON 2020-09-16
Lucrări exterioare de reabilitare a clădirii și a spațiilor adiacente clădirii Liceului „Nikolaus Lenau”, Timișoara
avviso di preinformazione
RO 1 764 756.30 RON 2020-09-16
Servicii de mentenanță sistem informatic Hipocrate
avviso di preinformazione
RO 1 056 000.00 RON 2020-09-22
Punct național de acces
avviso di preinformazione
RO 1 147 000.00 RON 2020-09-22
Furnizare „Spații modulare de învățământ pentru realizarea a 20 săli de clasă pentru unități de învățământ din municipiul Timișoara”
avviso di preinformazione
RO 1 843 474.75 RON 2020-09-22
Servicii paraclinice de laborator
avviso di preinformazione
RO 30 576 728.73 RON 2020-09-23
Presă hidraulică 250 Tf
avviso di preinformazione
RO 2 304 000.00 RON 2020-09-23
Instalație gâtuire Necking-IN (mașină Necking-IN de înaltă precizie cu control CNC)
avviso di preinformazione
RO 8 426 346.00 RON 2020-09-23
Servicii de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru execuția lucrărilor de reparații și întreținere a imobilelor deținute sau aflate în administrarea municipiului Timișoara
avviso di preinformazione
RO 192 811.60 RON 2020-09-23
Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului – expertiză + DALI + PT realizare șarpantă, reabilitare termică corp școală Colegiul Național „Ana Asl […] detalii pe www.e-licitatie.ro
avviso di preinformazione
RO 141 680.67 RON 2020-10-09
Servicii exploatare forestieră, producția aferentă anului 2020, DS Alba
avviso di preinformazione
RO 3 233 155.00 RON 2020-10-09
Delegarea serviciului de transport public de persoane la nivelul municipiului Câmpina
avviso di preinformazione
RO 0.01 RON 2020-10-13