Sweden (2019): tutti gli avvisi e bandi di gara

Scopri gli avvisi ed i bandi di gara indetti in Sweden. Usa gli strumenti di navigazione e ricerca per affinare la ricerca e la visualizzazione delle informazioni.

Ti potrebbero interessare

titolo paese valori scadenza
Upphandling Licenspartner 2020
avviso di preinformazione
SE 100 000 000.00 SEK 2020-10-22
Upphandling resurskonsulter i projekt inom Investering Syd
avviso di preinformazione
SE 39 000 000.00 SEK 2020-10-29
Stängsel - leverans, uppsättning och reparation
avviso di preinformazione
SE 5 000 000.00 SEK 2020-10-30
Bevakning/säkerhet
avviso di preinformazione
SE 8 500 000.00 SEK 2020-10-31
Ramavtal Fuktsakkunnig
avviso di preinformazione
SE 2 800 000.00 SEK 2020-11-13
Ingenjörstjänster Miljö, miljöteknisk markundersökning m.m.
avviso di preinformazione
SE 1 500 000.00 SEK 2020-11-13
Om- och tillbyggnad för Högskolan Dalarna Citycampus, Borlänge
avviso di preinformazione
SE 300 000 000.00 SEK 2020-11-14
Hot- och våldsutbildningar
avviso di preinformazione
SE 4 000 000.00 SEK 2020-11-18
Transporttjänster; Budtransporter och Lokal Distribution
avviso di preinformazione
SE 25 000 000.00 SEK 2020-11-25
RFI Installation av vitvaror
avviso di preinformazione
SE 4 000 000.00 SEK 2020-11-26
Förbränning av avfall 2021
avviso di preinformazione
SE 124 000 000.00 SEK 2020-12-09
Brännved till garnisonsorter i Norrland
avviso di preinformazione
SE 1 700 000.00 SEK 2020-12-10
Omhändertagande av farligt avfall
avviso di preinformazione
SE 11 000 000.00 SEK 2020-12-11
Flyttjänster för Tekniska Nämndhuset i Stockholm
avviso di preinformazione
SE 5 000 000.00 SEK 2020-12-11
Marieberg, rivning av damm
avviso di preinformazione
SE 5 000 000.00 SEK 2020-12-17
Gävle kommun upphandlar Mark- och ledningsentreprenad Allmän platsmark deletapp E2
avviso di preinformazione
SE 53 000 000.00 SEK 2020-12-19
Ingenjörstjänster akustik/ljud/buller/vibrationer
avviso di preinformazione
SE 7 500 000.00 SEK 2020-12-22
Handledning personal Tierps, Östhammar, Sandvikens, Enköpings kommun, Heby, Knivsta och Håbo kommun
bando di gara
SE 10 000 000.00 EUR 2026-04-27
DIS Markentreprenader 2020
bando di gara
SE 650 000 000.00 SEK 2030-02-14