Slovakia (2019): tutti gli avvisi e bandi di gara

Scopri gli avvisi ed i bandi di gara indetti in Slovakia. Usa gli strumenti di navigazione e ricerca per affinare la ricerca e la visualizzazione delle informazioni.

Ti potrebbero interessare

titolo paese valori scadenza
Biológia pre 8. a 9. ročník základných škôl a 3. a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom
avviso di preinformazione
SK 350 000.00 EUR 2020-07-21
Zabezpečenie služieb stravovania formou elektronických stravovacích kariet pre zamestnancov ÚDZS
avviso di preinformazione
SK 1 350 019.00 EUR 2020-07-23
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií
avviso di preinformazione
SK 2 579 779.00 EUR 2020-07-23
Finišer, valec, fréza – technologická zostava pre asfaltérsku čatu
avviso di preinformazione
SK 518 774.00 EUR 2020-07-24
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Trenčín
avviso di preinformazione
SK 35 000 000.00 EUR 2020-08-06
Rekonštrukcia výťahov
avviso di preinformazione
SK 1 296 493.33 EUR 2020-09-23
Potraviny
avviso di preinformazione
SK 634 130.46 EUR 2020-09-25
Finišer, valec, fréza – technologická zostava pre asfaltérsku čatu
avviso di preinformazione
SK 518 774.00 EUR 2020-10-02
Interaktívny systém dodavateľských reťazcov
avviso di preinformazione
SK 6 527 983.00 EUR 2020-10-03
Komunikačná platforma a aplikačné vybavenie informačného systému ÚDZS
avviso di preinformazione
SK 2 388 080.00 EUR 2020-10-08
Spinraza 12 mg - 72 ks
avviso di preinformazione
SK 5 146 402.32 EUR 2020-11-07
Protipovodňové opatrenia v povodí toku Ľubice a v oblasti Levočských vrchov
avviso di preinformazione
SK 15 326 611.52 EUR 2020-11-12
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet
avviso di preinformazione
SK 1 650 000.00 EUR 2020-11-18
Poskytovanie podporných služieb pre zabezpečenie prevádzky informačného systému JRUZ
avviso di preinformazione
SK 8 331 250.00 EUR 2020-12-08
MAD v meste Trnava
avviso di preinformazione
SK 24 000 000.00 EUR 2020-12-11
Moderná materská škola v.1 - softvér
avviso di preinformazione
SK 292 500.00 EUR 2020-12-17
Mestská autobusová doprava v meste Topoľčany
avviso di preinformazione
SK 1 856 600.00 EUR 2020-12-18