Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione

Guarda le opportunità di business, gli avvisi di aggiudicazione e le altre informazioni di appalti pubblici con oggetto Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione.

Per il CPV selezionato " Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione (71310000-4)" e per questa scelta di Paese "contry Bulgaria [BG]" ci sono: 4 item(s) (39 total)

  • 1 (current)
showing 1 - 4
titolo paese denominazione ente pubblicazione scadenza
Осигуряване на консултантски услуги на стратегически съветник за подготовка на проекти за програмен период 2021—2027 г. на ДП НКЖИ в 2 обособени позиции
avviso di preinformazione
BG ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ 2020-02-10 2021-02-05
Оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на техническите проекти за железопътна линия Радомир—Гюешево—граница с Република МАКЕДОНИЯ
avviso di preinformazione
BG ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ 2020-02-10 2021-02-05
Изготвяне на предпроектни проучвания, идеен проект, технически проект и ПУП за проект „Модернизация на железопътния участък Михайлово—Димитровград“
avviso di preinformazione
BG ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ 2020-02-11 2021-02-06
Популяризиране на проект за изпълнение на превантивни дейности в регистрирани свлачищни райони за мониторинг на свлачищните процеси чрез организиране на публ. събития и изработка на инф. материали
avviso di preinformazione
BG Министерство на регионалното развитие и благоустройството 2020-03-13 2021-03-10
  • 1 (current)
898+1

Motore di ricerca per zona geografica

year

text

please insert some letters in the input text form