Servizi di banche dati

Guarda le opportunità di business, gli avvisi di aggiudicazione e le altre informazioni di appalti pubblici con oggetto Servizi di banche dati.

Per il CPV selezionato " Servizi di banche dati (72320000-4)" e per questa scelta di Paese "all countries [ALL]" ci sono: 35 item(s) (382 total)

  • 1 (current)
  • 2
showing 1 - 25
titolo paese denominazione ente pubblicazione scadenza
Interimsvergabe - Erbringung von ITK Leistungen
avviso di aggiudicazione di appalto
DE Erste Abwicklungsanstalt AöR 2020-07-21 2020-10-25
Einrichtung, Betrieb und kontinuierliche Weiterentwicklung einer zentralen unabhängigen Stelle — Versendestelle — zur Durchführung von Patientenbefragungen
avviso di aggiudicazione di appalto
DE Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA) Berlin 2020-07-22 2020-10-28
Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Powiat Lubelski 2020-07-22 2020-10-28
Acord-cadru de servicii de actualizare a registrului local al spațiilor verzi din municipiul Arad
avviso di aggiudicazione di appalto
RO Municipiul Arad 2020-07-24 2020-10-30
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando gara, ex art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per acquisizione servizi in abbonamento pacchetto editoriale Elsevier anni 2020-2022
avviso di aggiudicazione di appalto
IT CREA — Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria 2020-07-28 2020-10-31
Zakup krajowego dostępu akademickiego do elektronicznych czasopism wydawanych przez John Wiley & Son, Inc. na platformie Wiley Online Library na rok 2020
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego 2020-07-29 2020-11-01
Zakup dostępu sieciowego do bazy SciFinder dla konsorcjum instytucji akademickich na lata 2020–2022
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego 2020-07-31 2020-11-05
IFS Competence for TAD
avviso di aggiudicazione di appalto
NO Forsvarsmateriell 2020-07-31 2020-11-05
Dostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji, metadane
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Województwo Zachodniopomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 2020-08-05 2020-11-08
Zakup usługi publikowania artykułów w czasopismach otwartych z zakresu fizyki cząstek dla autorów z polskich instytucji naukowych w ramach międzynarodowego konsorcjum SCOAP3 w latach 2020–2022
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego 2020-08-07 2020-11-12
Servis a rozvoj informačního systému "Centrální evidence smluv a související moduly Obis"
avviso di aggiudicazione di appalto
CZ Hlavní město Praha 2020-08-10 2020-11-13
Request for Tenders for the Provision of Hardware, Software and Related Services Support for an Existing Security Information and Event Management (SIEM) Solution
avviso di aggiudicazione di appalto
IE Houses of the Oireachtas Service 2020-08-10 2020-11-13
Utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT oraz modernizacja ewidencji gruntów i budynków w powiecie łomżyńskim i wysokomazowieckim
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Związek Powiatów Województwa Podlaskiego 2020-08-12 2020-11-15
Acord-cadru având ca obiect prestarea de servicii de mentenanţă, service şi suport tehnic pentru sistemul informatic BDC (baza de date centralizată care cuprinde aplicaţia software şi ansamblul echipamentelor hardware), utilizat în vederea furnizării serviciului de portabilitate a numerelor (cod CPV: 72320000-4)
avviso di aggiudicazione di appalto
RO Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 2020-08-14 2020-11-18
Interessensbekundungsverfahren Globale Immobiliendatenbank
avviso di aggiudicazione di appalto
DE Verschiedene Versorgungseinrichtungen, gesetzlich vertreten durch die Bayerische Versorgungskammer (Siehe VI.3) Zusätzliche Angaben) 2020-08-17 2020-11-20
BVD angol nyelvű adatbázis előfizetése
avviso di aggiudicazione di appalto
HU Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2020-08-17 2020-11-20
Rammeaftale om forretnings- og analyseydelser til it-, teknologi- og datarelaterede projekter
avviso di aggiudicazione di appalto
DK Skatteministeriet v. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen 2020-08-18 2020-11-21
Open Data Champion
avviso di aggiudicazione di appalto
DE KfW Bankengruppe 2020-08-21 2020-11-26
Acord-cadru având ca obiect prestarea de servicii de mentenanţă, service şi suport tehnic pentru sistemul informatic BDC (baza de date centralizată care cuprinde aplicaţia software şi ansamblul echipamentelor hardware), utilizat în vederea furnizării serviciului de portabilitate a numerelor (cod CPV: 72320000-4)
avviso di aggiudicazione di appalto
RO Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 2020-08-25 2020-11-28
Servrar, lagring och tillhörande tjänster
avviso di aggiudicazione di appalto
SE Kristianstads kommun 2020-08-26 2020-11-29
Aggregated Multi-Publisher Databases
avviso di preinformazione
UK APUC Ltd 2020-01-07 2021-01-05
Medyczne komputerowe bazy danych na rok 2021.
avviso di preinformazione
PL Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 2020-02-25 2021-02-20
PostgreSQL-tietokannan hallintaohjelmisto palveluna sekä sen tuki- ja ylläpitopalvelut
avviso di preinformazione
FI Maa- ja metsätalousministeriö 2020-03-03 2021-02-27
Lovinformationssystem
avviso di preinformazione
DK Frederiksberg Kommune 2020-03-16 2021-03-12
Kontrakt om licens til database(r) med danske og udenlandske selskabsoplysninger herunder regnskabs- og ejerskabsoplysninger
avviso di preinformazione
DK Skatteforvaltningen 2020-03-26 2021-03-23
  • 1 (current)
  • 2
305+1

Motore di ricerca per zona geografica

year

text

please insert some letters in the input text form