Servizi di raccolta di rifiuti

Guarda le opportunità di business, gli avvisi di aggiudicazione e le altre informazioni di appalti pubblici con oggetto Servizi di raccolta di rifiuti.

Per il CPV selezionato " Servizi di raccolta di rifiuti (90511000-2)" e per questa scelta di Paese "all countries [ALL]" ci sono: 147 item(s) (1394 total)

showing 1 - 25
titolo paese denominazione ente pubblicazione scadenza
Odbiór, zbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z terenu gminy Mosina z nieruchomości zamieszkałych
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Gmina Mosina 2020-04-07 2020-07-12
Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych w granicach administracyjnych gminy Stegna: z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, z nieruchomości, na których w części budynku zamieszkują...
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Urząd Gminy w Stegnie 2020-04-07 2020-07-12
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy miejskiej Świdnik
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Gmina miejska Świdnik 2020-04-07 2020-07-12
GPA n. 20533 per l’affidamento del «servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero finale, presso impianti autorizzati, dei rifiuti pericolosi e non» degli impianti e altri siti di Trenitalia
avviso di aggiudicazione di appalto – servizi di pubblica utilità
IT Trenitalia SpA 2020-04-07 2020-07-12
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Tomaszów Lubelski
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Gmina Tomaszów Lubelski 2020-04-07 2020-07-12
„Odbiór i zagospodarowanie poprzez proces odzysku odpadów o kodzie 19 12 12 w roku 2018”, postępowanie drugie
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp. z o.o. 2020-04-08 2020-07-14
Odbiór i zagospodarowanie poprzez proces odzysku odpadów o kodzie 19 12 12 w roku 2018
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp. z o.o. 2020-04-08 2020-07-14
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Turek oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Gmina Turek 2020-04-08 2020-07-15
Poskytovanie služieb letnej a zimnej údržby chodníkov Mesta Banská Bystrica
avviso di aggiudicazione di appalto
SK Mesto Banská Bystrica 2020-04-10 2020-07-15
Wywóz stałych odpadów komunalnych wraz z umożliwieniem ich segregacji, utylizacją oraz wyposażeniem w pojemniki do składowania odpadów (zamówienie z podziałem na 7 części)
avviso di aggiudicazione di appalto
PL 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy 2020-04-08 2020-07-15
Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Αχιλλείων - Παρελίων - Παλαιοκαστριτών - Φαιάκων.
avviso di aggiudicazione di appalto
GR Δήμος Κέρκυρας 2020-04-08 2020-07-16
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy-miasto Grudziądz – sektor II
avviso di aggiudicazione di appalto
PL gmina-miasto Grudziądz 2020-04-09 2020-07-16
Servizi di igiene urbana nel Comune di Casorezzo (MI) per il quinquennio 2020-2024
avviso di aggiudicazione di appalto
IT CUC Casorezzo – Nosate (MI) 2020-04-09 2020-07-16
Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu targowisk miejskich i siedziby Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów w Rzeszowie
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa, postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz Zamawiającego – Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów w Rzeszowie 2020-04-09 2020-07-16
Zber a likvidácia komunálneho a objemného odpadu
avviso di aggiudicazione di appalto
SK Obec Beluša 2020-04-10 2020-07-17
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Zakroczym
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Gmina Zakroczym 2020-04-10 2020-07-17
„Odbiór i zagospodarowanie poprzez proces odzysku odpadów o kodzie 19 12 12 w roku 2018” Postępowanie trzecie
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 2020-04-10 2020-07-17
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Łęczyca w roku 2020
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Miasto Łęczyca 2020-04-10 2020-07-17
Odbiór, transport i zagospodarowanie/unieszkodliwianie odpadów pochodzących z: — obiektów będących we władaniu Gminy Zabierzów – każdorazowo wskazywanych przez Zamawiającego.
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Urząd Gminy Zabierzów 2020-04-10 2020-07-17
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy miejskiej Lubaczów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Gmina Miejska Lubaczów 2020-04-14 2020-07-18
Gara aperta per l’affidamento del servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi connessi, gestione cimitero e CCR per stoccaggio e trasferimento rifiuti
avviso di aggiudicazione di appalto
IT Comune di Calvello 2020-04-10 2020-07-18
Odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych o kodach 15 01 10*, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 29*, 20 01 30
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2020-04-15 2020-07-19
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Gmina Miejska Wałcz 2020-04-15 2020-07-19
Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 z SP Medyny gm. Lidzbark Warmiński
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2020-04-15 2020-07-19
Odbieranie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Sektora III Związku Celowego Gmin MG-6
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Związek Celowy Gmin MG-6 2020-04-15 2020-07-20
676+1

Motore di ricerca per zona geografica

year

text

please insert some letters in the input text form