Servizi di trasporto di rifiuti

Guarda le opportunità di business, gli avvisi di aggiudicazione e le altre informazioni di appalti pubblici con oggetto Servizi di trasporto di rifiuti.

Per il CPV selezionato " Servizi di trasporto di rifiuti (90512000-9)" e per questa scelta di Paese "all countries [ALL]" ci sono: 169 item(s) (1538 total)

showing 1 - 25
titolo paese denominazione ente pubblicazione scadenza
Odbiór, zbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z terenu gminy Mosina z nieruchomości zamieszkałych
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Gmina Mosina 2020-04-07 2020-07-12
Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych w granicach administracyjnych gminy Stegna: z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, z nieruchomości, na których w części budynku zamieszkują...
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Urząd Gminy w Stegnie 2020-04-07 2020-07-12
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 04 – tworzywa sztuczne i guma
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. 2020-04-07 2020-07-12
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Tomaszów Lubelski
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Gmina Tomaszów Lubelski 2020-04-07 2020-07-12
Übernahme und Verwertung von Altholz der Kategorie AIII
avviso di aggiudicazione di appalto
DE Landkreis Leer – Abfallwirtschaftsbetrieb 2020-04-06 2020-07-12
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Turek oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Gmina Turek 2020-04-08 2020-07-15
Poskytovanie služieb letnej a zimnej údržby chodníkov Mesta Banská Bystrica
avviso di aggiudicazione di appalto
SK Mesto Banská Bystrica 2020-04-10 2020-07-15
Avfallstransporter
avviso di aggiudicazione di appalto
SE Östra Göinge Renhållningsaktiebolag 2020-04-07 2020-07-15
Dévoiement des Ordures ménagères résiduelles (OMR): prestations de transport de déchets excédentaires vers un autre site de traitement
avviso di aggiudicazione di appalto
FR Sybert 2020-04-09 2020-07-15
Bioabfallverwertung
avviso di aggiudicazione di appalto
DE Zweckverband Abfallverwertung Reutlingen/Tübingen 2020-04-09 2020-07-15
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy-miasto Grudziądz – sektor II
avviso di aggiudicazione di appalto
PL gmina-miasto Grudziądz 2020-04-09 2020-07-16
Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu targowisk miejskich i siedziby Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów w Rzeszowie
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa, postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz Zamawiającego – Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów w Rzeszowie 2020-04-09 2020-07-16
Odbiór transportem samochodowym oraz przetwarzanie odpadów wydobywczych z PGG S.A. Oddział KWK Wujek
avviso di aggiudicazione di appalto – servizi di pubblica utilità
PL Polska Grupa Górnicza S.A. 2020-04-10 2020-07-17
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Zakroczym
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Gmina Zakroczym 2020-04-10 2020-07-17
Odbiór, transport i zagospodarowanie/unieszkodliwianie odpadów pochodzących z: — obiektów będących we władaniu Gminy Zabierzów – każdorazowo wskazywanych przez Zamawiającego.
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Urząd Gminy Zabierzów 2020-04-10 2020-07-17
Prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta Kalisza
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Miasto Kalisz 2020-04-14 2020-07-18
Odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12, tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 2020-04-14 2020-07-18
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy miejskiej Lubaczów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Gmina Miejska Lubaczów 2020-04-14 2020-07-18
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Gmina Miejska Wałcz 2020-04-15 2020-07-19
Enlèvement, transport et traitement du bois et des encombrants issus des déchèteries communautaires
avviso di aggiudicazione di appalto
FR Communauté de communes La Domitienne 2020-04-14 2020-07-19
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Zabłudów oraz odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów z terenu Oczyszczalni Ścieków w Zabłudowie
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Gmina Zabłudów 2020-04-14 2020-07-19
Gospodarowanie odpadami o kodach: 19 08 01, 19 08 02 z podziałem na zadania
avviso di aggiudicazione di appalto – servizi di pubblica utilità
PL Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138 2020-04-14 2020-07-19
Odbieranie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Sektora III Związku Celowego Gmin MG-6
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Związek Celowy Gmin MG-6 2020-04-15 2020-07-20
Odbieranie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Sektora II Związku Celowego Gmin MG-6
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Związek Celowy Gmin MG-6 2020-04-15 2020-07-20
Odbieranie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Sektora I Związku Celowego Gmin MG-6
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Związek Celowy Gmin MG-6 2020-04-15 2020-07-20
630+1

Motore di ricerca per zona geografica

year

text

please insert some letters in the input text form