Rámcová smlouva na běžnou a souvislou údržbu pozemních komunikací na území hl.m.Prahy - 2.Q. - 2020 - část 5

avviso di aggiudicazione di appalto

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2020/S 146-358513 dell'anno 2020.

Amministrazione aggiudicatrice Technická správa komunikací hl.m.Prahy, a.s.
Hlavní město Praha (CZ010) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Lavori
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Hlavní město Praha (CZ010) altri
Paese CS; - country: CZ
Tipo di documento Avviso di aggiudicazione
Procedura Procedura ristretta
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2020-07-30 00:00:00
Scadenza 2020-11-04 00:00:00
Valori 1˙900˙000˙000.00 CZK (totale appalto)
Documenti di riferimento: 2016/S 160-289832

Ti potrebbero interessare

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-368433-001

1 DELETION_DATE: 20201104

1 FORM_LG_LIST: CS

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 146

2 DATE_PUB: 20200730

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 146-358513

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:358513-2020:TEXT:CS:HTML

2 LG_ORIG: CS

2 ISO_COUNTRY

INFO: CZ

2 IA_URL_GENERAL: https://www.tskas.cz

2 ORIGINAL_CPV: Construction work for highways, roads

INFOCODE: 45233100

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 1900000000.00

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2016/S 160-289832

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200727

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Works

INFOCODE: 1

2 PR_PROC: Restricted procedure

INFOCODE: 2

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01A03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Чехия

3 --- TI_TOWN   value: Прага

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Строителни и монтажни работи на автомагистрали и пътища

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Česko

3 --- TI_TOWN   value: Praha

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stavební úpravy pro komunikace

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tjekkiet

3 --- TI_TOWN   value: Prag

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Byggearbejde i forbindelse med anlæg af hovedveje, veje

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tschechien

3 --- TI_TOWN   value: Prag

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bauarbeiten für Fernstraßen und Straßen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Τσεχία

3 --- TI_TOWN   value: Πράγα

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και οδών

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Czechia

3 --- TI_TOWN   value: Prague

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construction work for highways, roads

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Chequia

3 --- TI_TOWN   value: Praga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Trabajos de construcción de autopistas y carreteras

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tšehhi

3 --- TI_TOWN   value: Praha

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kiir- ja maanteede ehitustööd

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tšekki

3 --- TI_TOWN   value: Praha

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tierakennustyöt

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tchéquie

3 --- TI_TOWN   value: Prague

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Travaux de construction d'autoroutes, de routes

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: An tSeicia

3 --- TI_TOWN   value: Prág

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construction work for highways, roads

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Češka

3 --- TI_TOWN   value: Prag

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Građevinski radovi na autocestama, cestama

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Csehország

3 --- TI_TOWN   value: Prága

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Autópálya és közút építése

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cechia

3 --- TI_TOWN   value: Praga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lavori di costruzione di strade e autostrade

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Čekija

3 --- TI_TOWN   value: Praha

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Greitkelių, kelių tiesimo darbai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Čehija

3 --- TI_TOWN   value: Prāga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Automaģistrāļu un ceļu būvdarbi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Iċ-Ċekja

3 --- TI_TOWN   value: Praga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kostruzzjoni għal toroq u toroq ewlenija

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tsjechië

3 --- TI_TOWN   value: Praag

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen en wegen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Czechy

3 --- TI_TOWN   value: Praga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Chéquia

3 --- TI_TOWN   value: Praga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construção de estradas e vias rápidas

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cehia

3 --- TI_TOWN   value: Praga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lucrări de construcţii de autostrăzi şi de drumuri

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Česko

3 --- TI_TOWN   value: Praha

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stavebné práce na výstavbe diaľnic, ciest

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Češka

3 --- TI_TOWN   value: Praga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gradbena dela na daljinskih cestah in cestah

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tjeckien

3 --- TI_TOWN   value: Prag

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Anläggning av huvudvägar och andra vägar

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Technická správa komunikací hl.m.Prahy, a.s.

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Technická správa komunikací hl.m.Prahy, a.s.

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 03447286

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Řásnovka 770/8

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Praha 1

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 110 00

INFO4: CZ

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: ing. Kateřina Honzátková

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +420 257015225

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: katerina.honzatkova@tsk-praha.cz

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: https://www.tskas.cz

3 --- CA_TYPE_OTHER   value: akciová společnost

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Rámcová smlouva na běžnou a souvislou údržbu pozemních komunikací na území hl.m.Prahy - 2.Q. - 2020 - část 5

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Na základě rámcové smlouvy je prováděna běžná a souvislá údržba a opravy pozemních komunikací na území hl. m. Prahy dle aktuálních potřeb zadavatele.

3 --- VAL_TOTAL   value: 1900000000.00

3 LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: 2020 - 2. Q., část 5

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: část 5

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Praha

4 SHORT_DESCR

5 P: Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s více uchazeči na provádění běžné a souvislé údržby a oprav pozemních komunikací na území hlavního města Prahy dle aktuálních potřeb zadavatele. Poptávaná běžná údržba a opravy pozemních komunikací budou zahrnovat především: opravy asfaltových konstrukcí vozovek, dlážděných krytů komunikací, kaveren a odvodnění komunikací, opravy a údržby dopravně-bezpečnostního zařízení (např. svodidla, zábradlí), dále též technologie prodlužující životnost a ošetření spár. Souvislá údržba pak bude zahrnovat práce v souvislých úsecích, sloužící k zachování a obnově pasivních vlastností komunikací. Podkladem pro rozhodnutí o provedení souvislé údržby jsou výsledky systémů hospodaření s vozovkou, příp. vyhodnocené údaje z prohlídek komunikací.

5 P: Na základě rámcové smlouvy bude zadavatel zadávat účastníkům této rámcové smlouvy jednotlivé dílčí zakázky na stavební práce, přičemž se vždy bude jednat o veřejnou zakázku malého rozsahu nebo o podlimitní veřejnou zakázku, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne částku 10 000 000 CZK bez DPH. Veřejné zakázky s vyšší předpokládanou hodnotou nelze na základě této rámcové smlouvy zadávat.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 PROCEDURE

3 PT_RESTRICTED

3 CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2016/S 160-289832

2 AWARD_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Běžná údržba uličních vpustí

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-30

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Colas CZ a.s.

NATIONALID: 26177005

ADDRESS: Ke Klíčovu 9

TOWN: Praha 9

POSTAL_CODE: 190 21

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 1100291.00

2 AWARD_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Běžná údržba komunikací

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-30

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Colas CZ a.s.

NATIONALID: 26177005

ADDRESS: Ke Klíčovu 9

TOWN: Praha 9

POSTAL_CODE: 190 21

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 1958284.85

2 AWARD_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Běžná údržba uličních vpustí

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-30

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

4 CONTRACTORS

5 AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Čermák a Hrachovec a.s.

NATIONALID: 26212005

ADDRESS: Smíchovská 31

TOWN: Praha 5

POSTAL_CODE: 155 00

7 COUNTRY

6 NO_SME

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Silnice Horšovský Týn a.s.

NATIONALID: 45359164

ADDRESS: Nad Rybníčkem 40

TOWN: Horšovský Týn

POSTAL_CODE: 346 01

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 1257375.00

2 AWARD_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Běžná údržba komunikací

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-30

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

4 CONTRACTORS

5 AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Čermák a Hrachovec a.s.

NATIONALID: 26212005

ADDRESS: Smíchovská 31

TOWN: Praha 5

POSTAL_CODE: 155 00

7 COUNTRY

6 NO_SME

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Silnice Horšovský Týn a.s.

NATIONALID: 45359164

ADDRESS: Nad Rybníčkem 40

TOWN: Horšovský Týn

POSTAL_CODE: 346 01

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 3964227.98

2 AWARD_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Běžná údržba uličních vpustí

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-30

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

4 CONTRACTORS

5 AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: DAP a.s.

NATIONALID: 16120591

ADDRESS: Sarajevská 17

TOWN: Praha 2

POSTAL_CODE: 120 00

7 COUNTRY

6 NO_SME

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Swietelsky stavební s.r.o.

NATIONALID: 48035599

ADDRESS: Pražská 495

TOWN: České Budějovice

POSTAL_CODE: 370 04

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 931998.00

2 AWARD_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Běžná údržba komunikací

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-30

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

4 CONTRACTORS

5 AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: DAP a.s.

NATIONALID: 16120591

ADDRESS: Sarajevská 17

TOWN: Praha 2

POSTAL_CODE: 120 00

7 COUNTRY

6 NO_SME

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Swietelsky stavební s.r.o.

NATIONALID: 48035599

ADDRESS: Pražská 495

TOWN: České Budějovice

POSTAL_CODE: 370 04

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 2348703.86

2 AWARD_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Běžná údržba uličních vpustí

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-30

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Eurovia CS a.s., o.z. oblast Čechy střed, záv. Praha západ

NATIONALID: 45274924

ADDRESS: K Hájům 946

TOWN: Praha 5

POSTAL_CODE: 155 00

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 696211.92

2 AWARD_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Běžná údržba komunikací

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-30

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Eurovia CS a.s., o.z. oblast Čechy střed, záv. Praha západ

NATIONALID: 45274924

ADDRESS: K Hájům 946

TOWN: Praha 5

POSTAL_CODE: 15500

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 2276349.45

2 AWARD_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Běžná údržba uličních vpustí

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-30

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

4 CONTRACTORS

5 AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: CHIC s.r.o.

NATIONALID: 49551647

ADDRESS: Pod lesem 109

TOWN: Tuchoměřice

POSTAL_CODE: 252 67

7 COUNTRY

6 SME

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Pozemní komunikace Bohemia a.s.

NATIONALID: 27900096

ADDRESS: Milady Horákové 2764

TOWN: Kladno

POSTAL_CODE: 272 01

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 978388.00

2 AWARD_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Běžná údržba komunikací

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-30

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

4 CONTRACTORS

5 AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: CHIC s.r.o.

NATIONALID: 49551647

ADDRESS: Pod lesem 109

TOWN: Tuchoměřice

POSTAL_CODE: 252 67

7 COUNTRY

6 SME

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Pozemní komunikace Bohemia a.s.

NATIONALID: 27900096

ADDRESS: Milady Horákové 2764

TOWN: Kladno

POSTAL_CODE: 272 01

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 5505620.86

2 AWARD_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Běžná údržba uličních vpustí

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-30

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

4 CONTRACTORS

5 AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Inpros Praha a.s.

NATIONALID: 47114444

ADDRESS: Ke Krči 735/28

TOWN: Praha 4

POSTAL_CODE: 147 00

7 COUNTRY

6 NO_SME

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Silnice Group a.s.

NATIONALID: 62242105

ADDRESS: Na Florenci 2116/15

TOWN: Praha 1

POSTAL_CODE: 110 00

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 566218.00

2 AWARD_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Běžná údržba komunikací

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-30

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

4 CONTRACTORS

5 AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Inpros Praha a.s.

NATIONALID: 47114444

ADDRESS: Ke Krči 735/28

TOWN: Praha 4

POSTAL_CODE: 147 00

7 COUNTRY

6 NO_SME

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Silnice Group a.s.

NATIONALID: 62242105

ADDRESS: Na Florenci 2116/15

TOWN: Praha 1

POSTAL_CODE: 110 00

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 4153191.85

2 AWARD_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Běžná údržba uličních vpustí

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-30

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Porr a.s.

NATIONALID: 43005560

ADDRESS: Dubečská 3238/36

TOWN: Praha 10

POSTAL_CODE: 100 00

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 1176968.00

2 AWARD_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Běžná údržba komunikací

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-30

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Porr a.s.

NATIONALID: 43005560

ADDRESS: Dubečská 3238/36

TOWN: Praha 10

POSTAL_CODE: 100 00

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 3348447.48

2 AWARD_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Běžná údržba uličních vpustí

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-30

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Skanská a.s., divize Silniční stavitelství, závod Čechy západ

NATIONALID: 26271303

ADDRESS: Křižíkova 682/34a

TOWN: Praha 8

POSTAL_CODE: 186 00

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 1206397.40

2 AWARD_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Běžná údržba komunikací

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-30

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Skanská a.s., divize Silniční stavitelství, závod Čechy západ

NATIONALID: 26271303

ADDRESS: Křižíkova 682/34a

TOWN: Praha 8

POSTAL_CODE: 186 00

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 3409129.15

2 AWARD_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Běžná údržba uličních vpustí

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-30

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Strabag a.s.

NATIONALID: 60838744

ADDRESS: Kačírkova 982/4

TOWN: Praha 5

POSTAL_CODE: 158 00

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 1153725.00

2 AWARD_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Běžná údržba komunikací

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-30

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Strabag a.s.

NATIONALID: 60838744

ADDRESS: Kačírkova 982/4

TOWN: Praha 5

POSTAL_CODE: 158 00

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 3013293.56

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Zakázka se vztahuje k Rámcové smlouvě č.j. 40446/15/8300, rok 2020, 2.Q., část 5

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: tř. Kpt. Jaroše 7

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Brno

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 604 55

INFO4: CZ

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +420 542167111

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: posta@uohs.cz

L: 4 --- key: (FAX)   value: +420 542167112

L: 4 --- key: (URL)   value: https://www.uohs.cz/

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

L: 4 --- key: (P)   value: Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

L: 4 --- key: (P)   value: Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

L: 4 --- key: (P)   value: Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

L: 4 --- key: (P)   value: Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

L: 4 --- key: (P)   value: Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

L: 4 --- key: (P)   value: Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

L: 4 --- key: (P)   value: Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: tř. Kpt. Jaroše 7

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Brno

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 604 55

INFO4: CZ

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +420 542167111

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: posta@uohs.cz

L: 4 --- key: (FAX)   value: +420 542167112

L: 4 --- key: (URL)   value: https://www.uohs.cz/

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-07-27

11+1