Lavori di preparazione del cantiere edile

Guarda le opportunità di business, gli avvisi di aggiudicazione e le altre informazioni di appalti pubblici con oggetto Lavori di preparazione del cantiere edile.

Per il CPV selezionato " Lavori di preparazione del cantiere edile (45100000-8)" e per questa scelta di Paese "all countries [ALL]" ci sono: 240 item(s) (819 total)

showing 1 - 25
titolo paese denominazione ente pubblicazione scadenza
Gullhönan 1 - Nybyggnad av 73 lägenheter
bando di gara
SE Halmstads Fastighetsaktiebolag 2021-04-02 2021-05-17
Generalunternehmerleistungen, Schulneubau 1140 Wien, Dreyhausenstraße 21
bando di gara
AT Magistrat der Stadt Wien – Magistratsabteilung 34 2021-04-06 2021-05-17
Odbudowa urządzeń małej retencji – śródleśne zbiorniki wodne „Chlebice” na terenie Nadleśnictwa Lubsko
rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
PL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubsko 2021-04-30 2021-05-17
Alexander-von-Humboldt-Schule Ergänzungsneubau und Sanierung; Schadstoffsanierung
bando di gara
DE Magistrat der Stadt Rüsselsheim am Main 2021-04-12 2021-05-18
Wykonanie robót budowlanych – remont toalety trzyosobowej na I piętrze w budynku GOK
bando di gara
PL Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 2021-04-16 2021-05-18
Gesamtschule am Forstgarten, Außenanlagen
bando di gara
DE Stadt Kleve 2021-04-20 2021-05-18
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3040P Smolniki Powidzkie (DW262) – Powidz (DP 3040P) wraz z budową obwodnicy m. Powidz i m. Przybrodzin w formule „zaprojektuj i wybuduj”
bando di gara
PL Powiat Słupecki 2021-04-20 2021-05-18
Realizacja obiektu Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego wraz z wyposażeniem, infrastrukturą i zagospodarowaniem terenów i otoczenia obiektu – realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj
rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
PL Nowosądecka Infrastruktura Komunalna Sp. z o.o. 2021-05-03 2021-05-18
Wykonanie robót budowlanych – naprawa sieci kanalizacyjnej metodą rękawa szklanego
rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
PL Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 2021-05-03 2021-05-18
„Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Łagiewnickiej w Świętochłowicach” – zadanie nr 5.3 oraz „Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu ul. Łagiewnickiej w Świętochłowicach”
rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
PL Tramwaje Śląskie S.A. 2021-04-26 2021-05-19
„ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, 3. etapa“
rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
SK Železnice Slovenskej republiky 2021-05-03 2021-05-19
„Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory L-3 do komory L-5 przy ul. Partyzantów w Rzeszowie”
avviso di aggiudicazione di appalto – servizi di pubblica utilità
PL Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej-Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2021-02-12 2021-05-20
Zaprojektowanie i przebudowa sieci ciepłowniczej kanałowej 2 x Dn300mm od komory I-3 przy ul. Popiełuszki do połączenia z siecią ciepłowniczą napowietrzną 2 x Dn 300 mm przy potoku Czekaj w Rzeszowie
avviso di aggiudicazione di appalto – servizi di pubblica utilità
PL Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej-Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2021-02-12 2021-05-20
Modernizacja gospodarki cieplnej dla gmin: Bytom i Radzionków – 2015–2020” – kontrakt VII – Modernizacja sieci ciepłowniczych (2021)
bando di gara – servizi di pubblica utilità
PL Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 2021-04-23 2021-05-20
Wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury w małych portach: Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież” – zadania 1-3 w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie 2021-02-15 2021-05-21
Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego (ZCK) dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) – Zadania nr 5, 6 oraz Zadanie – rozbudowa wodociągu.
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie 2021-02-15 2021-05-21
„Przebudowa sieci ciepłowniczej 2 x DN 500 mm od komory J-9 przy ul. Lubelskiej do komory J-12 przy al. Wyzwolenia w Rzeszowie.”
avviso di aggiudicazione di appalto – servizi di pubblica utilità
PL Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej-Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2021-02-15 2021-05-21
Redacción de proyecto integrado, dirección facultativa, fabricación y montaje de módulos para la implementación de la fase II del CEI modular Can Cirera Prim, TM de Sa Pobla
rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
ES Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (Ibisec) 2021-04-21 2021-05-21
„Rozbudowa układu drogowo-torowego w ciągu ulic Ogrodowa–Północna na odc. od ul. Zachodniej do ul. Franciszkańskiej”
rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
PL Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich 2021-05-04 2021-05-21
Dokończenie modernizacji wałów w ramach zadania „Fragmentaryczna modernizacja wałów przeciwpowodziowych rz. Odry w km 270+400 – 281+600, wał cofkowy stopnia Brzeg Dolny"
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 2021-02-16 2021-05-22
„Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi – projekt 2 – przebudowa i nadbudowa obiektu wraz z rozbiórką, zagospodarowaniem terenu i niezbędną [...] nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 22”
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich 2021-02-16 2021-05-22
1.275b Abbrucharbeiten — Bauteil 5 (naturwissenschaftliche Räume) BA IV
avviso di aggiudicazione di appalto
DE Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2021-02-16 2021-05-22
Kontrakt 07 – „Wykonanie połączenia sieci wodociągowej od ulicy Grabowej do strefy przemysłowej w rejonie ulicy Czaplinieckiej”
avviso di aggiudicazione di appalto – servizi di pubblica utilità
PL Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. - KAN." Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2021-02-16 2021-05-22
Renovation and Expansion, Valdres Sixth Form College
avviso di aggiudicazione di appalto
NO Innlandet fylkeskommune 2021-02-16 2021-05-22
Logistik og servicecenter (LSC)
avviso di aggiudicazione di appalto
DK Sønderborg Kommune 2021-02-17 2021-05-23
1210+1

Motore di ricerca per zona geografica

year

text

please insert some letters in the input text form