Lavori di preparazione del sito e sgombero

Guarda le opportunità di business, gli avvisi di aggiudicazione e le altre informazioni di appalti pubblici con oggetto Lavori di preparazione del sito e sgombero.

Per il CPV selezionato " Lavori di preparazione del sito e sgombero (45111200-0)" e per questa scelta di Paese "all countries [ALL]" ci sono: 161 item(s) (504 total)

showing 1 - 25
titolo paese denominazione ente pubblicazione scadenza
„Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Pomorskiej/Mileszki”
bando di gara
PL Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi 2021-04-14 2021-05-17
Wykonanie robót polegających na wymianie drenów przy udziale zespołu do prac podwodnych na terenie Zakładu Centralnego w Warszawie z podziałem na zadania
bando di gara – servizi di pubblica utilità
PL Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S. A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138 2021-04-19 2021-05-17
Odbudowa urządzeń małej retencji – śródleśne zbiorniki wodne „Chlebice” na terenie Nadleśnictwa Lubsko
rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
PL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubsko 2021-04-30 2021-05-17
Herinrichting van de N35 + aanleg drukriolering in de Oosthoekstraat, Noordhoekstraat en Klokhofstraat
bando di gara
BE Gemeente De Panne 2021-04-14 2021-05-18
Neubau GS Lessingstraße, Außenanlagen BA I
bando di gara
DE Stadt Ingolstadt 2021-04-16 2021-05-18
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3040P Smolniki Powidzkie (DW262) – Powidz (DP 3040P) wraz z budową obwodnicy m. Powidz i m. Przybrodzin w formule „zaprojektuj i wybuduj”
bando di gara
PL Powiat Słupecki 2021-04-20 2021-05-18
Realizacja obiektu Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego wraz z wyposażeniem, infrastrukturą i zagospodarowaniem terenów i otoczenia obiektu – realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj
rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
PL Nowosądecka Infrastruktura Komunalna Sp. z o.o. 2021-05-03 2021-05-18
Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Strachocinie wraz z zagospodarowaniem terenu – etap I.
bando di gara
PL Gmina Stargard 2021-04-14 2021-05-19
Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Białaczów
bando di gara
PL Gmina Białaczów 2021-04-14 2021-05-19
Abattage arbres, déboisement et mise en défens des arbres et sites écologiques
bando di gara – servizi di pubblica utilità
FR Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine 2021-04-14 2021-05-19
Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku zlokalizowanego przy ul. Dąbrówki 3 w Katowicach
bando di gara – servizi di pubblica utilità
PL Tauron Ciepło Sp. z o.o. 2021-04-16 2021-05-19
„Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Łagiewnickiej w Świętochłowicach” – zadanie nr 5.3 oraz „Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu ul. Łagiewnickiej w Świętochłowicach”
rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
PL Tramwaje Śląskie S.A. 2021-04-26 2021-05-19
„ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, 3. etapa“
rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
SK Železnice Slovenskej republiky 2021-05-03 2021-05-19
„Górki Zachodnie – rozbudowa portu jachtowego”. Etap I
rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
PL Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska 2021-05-04 2021-05-19
Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 7 w Katowicach
bando di gara – servizi di pubblica utilità
PL Tauron Ciepło Sp. z o.o. 2021-04-16 2021-05-20
Zagospodarowanie terenu Opływu Motławy wraz z bastionami, w ramach rewitalizacji Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku
rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
PL Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska 2021-05-05 2021-05-20
„Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Pomorskiej/Mileszki”
rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
PL Miasto Łódź / Urząd Miasta Łodzi 2021-05-05 2021-05-20
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13”.
rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
PL Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta 2021-05-05 2021-05-20
Budowa obwodnicy miasta Jeziorany ze ścieżką pieszo-jezdną
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Gmina Jeziorany 2021-02-15 2021-05-21
Rozbudowa z przebudową ulicy Kazimierza Wielkiego w Lęborku z budową kanalizacji i oświetlenia ulicznego
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Gmina Miasto Lębork 2021-02-15 2021-05-21
Dokończenie modernizacji wałów w ramach zadania „Fragmentaryczna modernizacja wałów przeciwpowodziowych rz. Odry w km 270+400 – 281+600, wał cofkowy stopnia Brzeg Dolny"
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 2021-02-16 2021-05-22
Kompleksowe zagospodarowanie dróg leśnych w zakresie przeciwdziałania nadmiernej erozji wodnej w ramach projektu pn.:Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu–mała retencja...
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie-Gorcach 2021-02-16 2021-05-22
Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku zlokalizowanego przy ul. Dekerta 8 w Sosnowcu
avviso di aggiudicazione di appalto – servizi di pubblica utilità
PL Tauron Ciepło sp. z o.o. 2021-02-16 2021-05-22
Kontrakt 07 – „Wykonanie połączenia sieci wodociągowej od ulicy Grabowej do strefy przemysłowej w rejonie ulicy Czaplinieckiej”
avviso di aggiudicazione di appalto – servizi di pubblica utilità
PL Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. - KAN." Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2021-02-16 2021-05-22
Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadań wybranych w ramach VII edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego w Dąbrowie Górniczej
bando di gara
PL Gmina Dąbrowa Górnicza 2021-05-10 2021-05-22
491+1

Motore di ricerca per zona geografica

year

text

please insert some letters in the input text form