Lavori di drenaggio terreni

Guarda le opportunità di business, gli avvisi di aggiudicazione e le altre informazioni di appalti pubblici con oggetto Lavori di drenaggio terreni.

Per il CPV selezionato " Lavori di drenaggio terreni (45111240-2)" e per questa scelta di Paese "all countries [ALL]" ci sono: 22 item(s) (82 total)

  • 1 (current)
showing 1 - 22
titolo paese denominazione ente pubblicazione scadenza
Dokończenie modernizacji wałów w ramach zadania „Fragmentaryczna modernizacja wałów przeciwpowodziowych rz. Odry w km 270+400 – 281+600, wał cofkowy stopnia Brzeg Dolny"
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 2021-02-16 2021-05-22
Kontrakt 07 – „Wykonanie połączenia sieci wodociągowej od ulicy Grabowej do strefy przemysłowej w rejonie ulicy Czaplinieckiej”
avviso di aggiudicazione di appalto – servizi di pubblica utilità
PL Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. - KAN." Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2021-02-16 2021-05-22
Neubau Stadtbad Süd in Münster
bando di gara
DE Bädermanagement Münster GmbH 2021-04-20 2021-05-26
Baugrube, Bundesstraße 57
bando di gara
DE GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH 2021-04-27 2021-05-28
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gminy Świerklaniec – etap III Nakło Śląskie cz.2
bando di gara
PL Gmina Świerklaniec 2021-05-04 2021-06-04
Budowa sieci wodociągowej w ul. Kwitnącej, ul. Jaśminowej, ul. Konwaliowej w Mościskach, gmina Izabelin
avviso di aggiudicazione di appalto – servizi di pubblica utilità
PL Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin Mokre Łąki Sp. z o.o. 2021-03-03 2021-06-06
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej w Hornówku, gmina Izabelin
avviso di aggiudicazione di appalto – servizi di pubblica utilità
PL Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin Mokre Łąki Sp. z o.o. 2021-03-03 2021-06-06
Kontrakt 06 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jasińskiego – etap II”
avviso di aggiudicazione di appalto – servizi di pubblica utilità
PL Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN." Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2021-03-05 2021-06-09
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Celestynów ul. Wojska Polskiego – w formule zaprojektuj i wybuduj
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Gmina Celestynów 2021-03-05 2021-06-10
Proposed Extension to Llys Awelon Extra Care Facility, School Road, Ruthin
avviso di aggiudicazione di appalto
UK Grwp Cynefin 2021-03-10 2021-06-13
Zad. nr 2-Budowa gazociągów wc: DN 300 o dł. ok. 33,9 km i DN 100 o dł.ok. 1,25 km w ramach przedsięwzięcia inwest. pn.:„Budowa gazociągu relacji Lubienia–Masłów oraz gazociągu relacji Mójcza-Kielce"
avviso di aggiudicazione di appalto – servizi di pubblica utilità
PL Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 2021-03-12 2021-06-16
Teatergrunden, Østre Gasværk - grundvands- og jordhåndtering
avviso di aggiudicazione di appalto
DK NRE Copenhagen A/S 2021-03-12 2021-06-17
KIWI – 302 Spezialtiefbau
avviso di aggiudicazione di appalto
DE Gemeindewerke Wörthsee 2021-03-23 2021-06-26
Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu – budowa boiska wielofunkcyjnego oraz ogrodzenia placu zabaw z sadzawką
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Miasto Nowy Sącz 2021-03-29 2021-07-02
SWB Schwimmbad Puchheim – Generalsanierung und Zubau
avviso di aggiudicazione di appalto
DE Stadt Puchheim 2021-03-29 2021-07-02
Drainage Services for Karbon Homes
avviso di aggiudicazione di appalto
UK Karbon Homes 2021-03-30 2021-07-03
Rozbudowa istniejącej przepompowni ścieków w miejscowości Banino na ul. Lotniczej, dz. nr 57/6 w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo – etap I”
avviso di aggiudicazione di appalto – servizi di pubblica utilità
PL Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. 2021-04-02 2021-07-08
Budowa drogi wojewódzkiej nr 801 w m. Dęblin wraz z budową mostu na rzece Wieprz.
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Zarząd Dróg Wojewódzkich 2021-04-14 2021-07-18
London Highway Maintenance and Projects Framework
avviso di aggiudicazione di appalto
UK Transport for London 2021-04-19 2021-07-23
Neubau Kreisverwaltung: Grundstücksentwässerung und Freianlagen
avviso di preinformazione
DE Kreis Steinburg 2021-01-25 2022-01-20
„Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie” realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj.
avviso di preinformazione
PL Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski 2021-02-23 2022-02-18
Dynamic Purchasing System for Civil Engineering Works
bando di gara
IE Local Government Operational Procurement Centre (LGOPC) 2021-04-23 2026-07-16
  • 1 (current)
348+1

Motore di ricerca per zona geografica

year

text

please insert some letters in the input text form