Lavori di costruzione di gasdotti

Guarda le opportunità di business, gli avvisi di aggiudicazione e le altre informazioni di appalti pubblici con oggetto Lavori di costruzione di gasdotti.

Per il CPV selezionato " Lavori di costruzione di gasdotti (45231220-3)" e per questa scelta di Paese "all countries [ALL]" ci sono: 29 item(s) (108 total)

  • 1 (current)
  • 2
showing 1 - 25
titolo paese denominazione ente pubblicazione scadenza
Zaprojektowanie i budowa instalacji kotłów wodnych gazowo-olejowych w PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków
rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
PL PGE Energia Ciepła S.A. 2021-04-07 2021-05-17
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w gminach Kamienica, Ochotnica Dolna, Krościenko nad Dunajcem w ramach przedsięwzięcia...
bando di gara – servizi di pubblica utilità
PL Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie 2021-04-16 2021-05-18
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w gminach Kamienica, Ochotnica Dolna, Krościenko nad Dunajcem w ramach przedsięwzięcia
rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
PL Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie 2021-04-28 2021-05-18
Labdarugó- és küzdősport edzőcsarnok építése
bando di gara
HU Magyar Testgyakorlók Köre Budapest 2021-04-23 2021-05-20
Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego (ZCK) dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) – Zadania nr 5, 6 oraz Zadanie – rozbudowa wodociągu.
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie 2021-02-15 2021-05-21
Conducta de transport gaze naturale DN 500 Plătărești-Bălăceanca: reconsiderare traseu conductă, PT nr. 906/334
bando di gara – servizi di pubblica utilità
RO Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A. Mediaş 2021-04-09 2021-05-24
Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Bartąg – Wadąg
avviso di aggiudicazione di appalto – servizi di pubblica utilità
PL Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 2021-02-19 2021-05-26
ELI közlekedési kapcsolatainak javítása- Szeged
bando di gara
HU Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021-04-06 2021-05-27
Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych 2021-02-22 2021-05-28
Zníženie energetickej náročnosti budov v areáli Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika - celok A až celok E a budova 15
rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
SK Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2021-05-07 2021-06-01
Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 8,4 MPa DN 1000 relacji Gustorzyn – Wronów, etap III Rawa Mazowiecka – Wronów na terenie województw lubelskiego, mazowieckiego i łódzkiego
bando di gara – servizi di pubblica utilità
PL Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa 2021-04-26 2021-06-04
6758 Sjölunda gasledningar
avviso di aggiudicazione di appalto – servizi di pubblica utilità
SE VA SYD 2021-03-02 2021-06-05
Wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa gazociągu DN1000 Gustorzyn – Wronów, Etap I Gustorzyn – Leśniewice”
bando di gara – servizi di pubblica utilità
PL Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., ul. Mszczonowska 4, Warszawa 2021-04-26 2021-06-07
Construction of Gas Interconnector Serbia – Bulgaria on the Serbian Territory
bando di gara
RS Ministry of Finance, Government of the Republic of Serbia Department for Contracting and Financing of EU Funded Programmes (CFCU) 2021-03-09 2021-06-15
Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 8,4 MPa DN 1000 relacji Gustorzyn – Wronów, ETAP II Leśniewice - Rawa Mazowiecka wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi
bando di gara – servizi di pubblica utilità
PL Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S. A. 2021-05-05 2021-06-15
Zad. nr 2-Budowa gazociągów wc: DN 300 o dł. ok. 33,9 km i DN 100 o dł.ok. 1,25 km w ramach przedsięwzięcia inwest. pn.:„Budowa gazociągu relacji Lubienia–Masłów oraz gazociągu relacji Mójcza-Kielce"
avviso di aggiudicazione di appalto – servizi di pubblica utilità
PL Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 2021-03-12 2021-06-16
Изграждане и въвеждане в експлоатация на обект „Преносен газопровод до Свищов“
avviso di aggiudicazione di appalto – servizi di pubblica utilità
BG Представляващият „Булгартрансгаз“ ЕАД — изпълнителен директор 2021-03-12 2021-06-17
Изграждане и въвеждане в експлоатация на обект „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп“
avviso di aggiudicazione di appalto – servizi di pubblica utilità
BG Представляващият „Булгартрансгаз“ ЕАД — изпълнителен директор 2021-03-12 2021-06-17
Esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione del metanodotto Mestre–Trieste rifacimento tratto Silea–Gonars ed opere connesse — lotto 2: PIDI n. 10 (incluso)
avviso di aggiudicazione di appalto – servizi di pubblica utilità
IT SNAM Rete Gas SpA 2021-03-15 2021-06-18
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Gazyfikacja rejonu Szczawnicy i gmin ościennych” – etap III – część 1
avviso di aggiudicazione di appalto – servizi di pubblica utilità
PL Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie 2021-03-17 2021-06-20
Plumbing Services for Akershus University Hospital Trust, NEW
avviso di aggiudicazione di appalto
NO Sykehusinnkjøp HF 2021-03-19 2021-06-24
Budowa gazociągu DN 1000 Goleniów–Lwówek wraz z infrastrukturą niezbędna do jego obsługi obejmującego: etap I – gazociąg Goleniów–Ciecierzyce, etap II – gazociąg Ciecierzyce–Lwówek
avviso di aggiudicazione di appalto – servizi di pubblica utilità
PL Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. 2021-03-26 2021-06-30
Budowa sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej od ul. Stryjskiej do ul. Wielkopolskiej w Gdyni – etap II
avviso di aggiudicazione di appalto – servizi di pubblica utilità
PL Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 2021-03-26 2021-07-01
Proiectare, achiziție, construcție și punere în funcțiune pentru conducta de transport gaze naturale SRM Timișoara I-SRM Timișoara III (inclusiv alimentare cu energie electrică, protecție catodică și fibră optică)
avviso di aggiudicazione di appalto – servizi di pubblica utilità
RO Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A. Mediaș 2021-04-07 2021-07-11
Gázelosztó vezeték (gerinc és leagázó) létesítés
avviso di aggiudicazione di appalto – servizi di pubblica utilità
HU MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. 2021-04-14 2021-07-18
  • 1 (current)
  • 2
390+1

Motore di ricerca per zona geografica

year

text

please insert some letters in the input text form