Lavori di completamento degli edifici

Guarda le opportunità di business, gli avvisi di aggiudicazione e le altre informazioni di appalti pubblici con oggetto Lavori di completamento degli edifici.

Per il CPV selezionato " Lavori di completamento degli edifici (45400000-1)" e per questa scelta di Paese "all countries [ALL]" ci sono: 280 item(s) (737 total)

showing 1 - 25
titolo paese denominazione ente pubblicazione scadenza
Nyt Aalborg Universitetshospital. E194 køle- og frostrum - genudbud
avviso di aggiudicazione di appalto
DK Region Nordjylland 2021-01-19 2021-04-24
TRIC A 276 Schulstr. Brand- und Rauchschutzvorhänge BA IV
avviso di aggiudicazione di appalto
DE Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 2021-01-20 2021-04-25
Nieuwbouw huisvesting Robuust Basisteam Oost Zeeburg
avviso di aggiudicazione di appalto
NL Politie Nederland 2021-01-20 2021-04-25
Trade Services
avviso di aggiudicazione di appalto – servizi di pubblica utilità
NO Bane NOR SF 2021-01-20 2021-04-25
Byggtjänster
bando di gara
SE Kirunabostäder Aktiebolag 2021-03-29 2021-04-26
Coutras — Boulin — Construction de 20 logements collectifs
bando di gara
FR Gironde Habitat 2021-03-29 2021-04-26
XL-16-2017-BM Beethovenplatz Trockenbauarbeiten
bando di gara
DE Wohnbau Mainz GmbH 2021-03-29 2021-04-26
„Rozbudowa bazy noclegowej MOSIR, przebudowa dróg i zewnętrznych przestrzeni rekreacyjnych oraz budowa infrastruktury mieszkaniowej i usługowej w mieście Rumia w formule PPP”.
rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
PL Gmina Miejska Rumia 2021-03-31 2021-04-26
Lot nº 43: fourniture, installation et maintenance des équipements audiovisuels et multimédia du parcours permanent de la future «Cité internationale de la langue française»
bando di gara
FR Centre des monuments nationaux 2021-03-31 2021-04-26
Rewitalizacja obszaru obejmującego kwartał śródmiejski oznaczony numerem 36 ograniczony aleją Wojska Polskiego oraz ulicami Bohaterów Getta Warszawskiego, bł. Królowej Jadwigi, Małkowskiego, ks. Bogusława X w Szczecinie.
rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
PL Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 2021-04-09 2021-04-26
Marché public de fournitures ayant pour objet l’achat d’une solution pédagogique intégrée pour l’apprentissage en radiologie conventionnelle au sein de la Haute École Léonard de Vinci (Secteur de la santé)
rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
BE Haute Ecole Léonard de Vinci 2021-04-09 2021-04-26
Wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa nowej siedziby Archiwum Państwowego w Bydgoszczy” (nazwa skrócona)
bando di gara
PL Archiwum Państwowe w Bydgoszczy 2021-03-24 2021-04-27
„Przebudowa dworca kolejowego Siedlce”
bando di gara
PL Polskie Koleje Państwowe S.A. 2021-03-26 2021-04-27
Wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa nowej siedziby Archiwum Państwowego w Bydgoszczy” (nazwa skrócona)
rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
PL Archiwum Państwowe w Bydgoszczy 2021-04-07 2021-04-27
Realizacja robót budowlanych dla zadania „Modernizacja układu torowo-peronowego i infrastruktury kolejowej na stacji Olsztyn Główny”
rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
PL PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 2021-04-12 2021-04-27
VHF-Vorgehängte hinterlüftete Fassade
avviso di aggiudicazione di appalto
DE Kliniken im Naturpark Altmühltal GmbH 2021-01-22 2021-04-28
EFOP 2.2.2 Sárrétudvari építés 2. (1246)
avviso di aggiudicazione di appalto
HU Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2021-01-22 2021-04-28
Usługa dostosowania pomieszczeń do wymogów przetwarzania danych oraz modernizacja sieci LAN w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
bando di gara
PL SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu 2021-03-23 2021-04-28
Ramavtal Entreprenadtjänster 0000 Mindre ombyggnader
bando di gara
SE Malmö kommun 2021-03-31 2021-04-28
Budowa obiektu laboratoryjno-dydaktycznego wraz z zapleczem technicznym, infrastrukturą towarzyszącą, przyłączami, ciągami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu na potrzeby Innowacyjnego Centr ...
rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
PL Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2021-03-31 2021-04-28
Budowa parkingu wielopoziomowego na terenie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy przy ul. W. K. Roentgena 5 w Warszawie
rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
PL Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy 2021-04-07 2021-04-28
Usługa dostosowania pomieszczeń do wymogów przetwarzania danych oraz modernizacja sieci LAN w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
PL SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu 2021-04-12 2021-04-28
Dolgozói apartman ház építése
rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
HU Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2021-04-13 2021-04-28
Réalisation d'un parcours de découverte et de sensibilisation aux métiers du transport de la logistique et du supply chain management au sein du campus euralogistic de Dourges (62)
avviso di aggiudicazione di appalto
FR Chambre de commerce et d'industrie de région Nord de France 2021-01-22 2021-04-29
BLB Z/NL MS/Technisches Gebäudemanagement TGM 100-20-00240 / Los 6: Metallbau, hier: Regionallos 6.2
avviso di aggiudicazione di appalto
DE Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Zentrale 2021-01-22 2021-04-29
1188+1

Motore di ricerca per zona geografica

year

text

please insert some letters in the input text form