Северен централен (BG32)

Guarda le opportunità di business, gli avvisi di aggiudicazione e le altre informazioni di appalti pubblici per la zona geografica Северен централен.

  • 1 (current)

10 item(s)

titolo denominazione ente pubblicazione scadenza
Предоставяне на застрахователни услуги, за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД,
avviso di aggiudicazione di appalto – servizi di pubblica utilità
„Електроразпределение Север“ АД 2021-01-08 2021-04-13
Изготвяне на проекти за ремонт, реконструкция и изграждане на подстанции и възлови станции на лицензионната територия на „Електроразпределение Север“ АД
avviso di aggiudicazione di appalto – servizi di pubblica utilità
„Електроразпределение Север“ АД 2021-01-08 2021-04-15
Предоставяне на услуги по застраховане чрез застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, „Каско“ и доброволна застраховка „Злополука“ на лицата в сухопътни превозни средства (СПС), собстве
avviso di aggiudicazione di appalto – servizi di pubblica utilità
„Електроразпределение Север“ АД 2021-01-19 2021-04-24
Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на община Левски
avviso di aggiudicazione di appalto
Община Левски 2021-01-22 2021-04-29
Почистване просеки на електропроводи 110 и 220 kV, поддържани от ЕСО ЕАД, МЕР Русе
avviso di aggiudicazione di appalto – servizi di pubblica utilità
„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД — МЕР Русе 2021-01-27 2021-05-02
Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за сградите на МУ — Плевен
avviso di aggiudicazione di appalto
Медицински университет 2021-02-02 2021-05-08
Доставка на лични предпазни средства със сигнални елементи за висока видимост по обособени позиции
avviso di aggiudicazione di appalto
„Национална компания „Железопътна инфраструктура“ ДП 2021-02-05 2021-05-13
Ретрофит на КРУ 20 kV в п/ст „Дулово“
avviso di aggiudicazione di appalto – servizi di pubblica utilità
„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД — МЕР Русе 2021-02-08 2021-05-14
Среден ремонт на вагонетки и вагони по обособени позиции
avviso di preinformazione
„Национална компания „Железопътна инфраструктура“ ДП 2021-02-05 2022-02-02
Среден ремонт на кран ЕДК — 1 бр.
avviso di preinformazione
„Национална компания „Железопътна инфраструктура“ ДП 2021-02-05 2022-02-02
  • 1 (current)

Posizione geografica

Motore di ricerca per zona geografica

year

text

please insert some letters in the input text form

287+1