Χανιά (EL434)

Guarda le opportunità di business, gli avvisi di aggiudicazione e le altre informazioni di appalti pubblici per la zona geografica Χανιά.

  • 1 (current)

11 item(s)

titolo denominazione ente pubblicazione scadenza
Προμήθεια εργαστηριακού επιστημονικού εξοπλισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης, η οποία έχει ενταχθεί στη ΣΑΕ 046 του Εθνικού Σκέλους Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
bando di gara
Πολυτεχνείο Κρήτης Ν.Π.Δ.Δ. 2021-02-02 2021-03-12
Σύμβαση προμήθειας στο πλαίσιο του υποέργου 4: «Ολοκλήρωση της αναβάθμισης εκπαιδευτικού εργαστηριακού εξοπλισμού, για τις Δομές Αριστείας του Πολυτεχνείου Κρήτης» της Πράξης: «Συμπλήρωση - αναβάθμιση».
bando di gara
Πολυτεχνείο Κρήτης Ν.Π.Δ.Δ. 2021-02-15 2021-03-24
Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων και των νομικών προσώπων του.
avviso di aggiudicazione di appalto
Δήμος Χανίων 2021-01-04 2021-04-09
Προμήθεια τροφίμων, για τις ανάγκες του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων.
avviso di aggiudicazione di appalto
Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων 2021-01-05 2021-04-10
Προμήθεια τροφίμων, για τις ανάγκες του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων.
avviso di aggiudicazione di appalto
Δημοτικό Γηροκομείο 2021-01-05 2021-04-10
Προμήθεια τροφίμων, για τις ανάγκες του Δημοτικού Γηροκομείου.
avviso di aggiudicazione di appalto
Δημοτικό Γηροκομείο 2021-01-05 2021-04-10
Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων και των νομικών προσώπων του (γάλα).
avviso di aggiudicazione di appalto
Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. Νομικό Πρόσωπο Δήμου Χανίων 2021-01-19 2021-04-24
Προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού μεγάλης κλίμακας σε εργαστήρια του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τη διακήρυξη 3950/23.4.2020.
avviso di aggiudicazione di appalto
Πολυτεχνείο Κρήτης Ν.Π.Δ.Δ. 2021-01-27 2021-05-02
Προμήθειες αγαθών και προϊόντων λειτουργίας καντινών υποκ. Ελαφονησίου και Γραμβούσας.
avviso di aggiudicazione di appalto
Ακίνητα Μονομετοχική Α.Ε. Δήμου Κισσάμου 2021-02-01 2021-05-07
«Μεταφορά εκθεμάτων και αποθηκών από το παλαιό κτίριο του Μουσείου στο νέο, και εγκατάσταση ευρημάτων αποθηκών».
avviso di aggiudicazione di appalto
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς - Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων 2021-02-02 2021-05-08
Αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών Τ.Π.Ε., για την ανάδειξη του τουριστικού και πολιτιστικού πλούτου των Χανίων.
avviso di aggiudicazione di appalto
Δήμος Χανίων 2021-02-05 2021-05-13
  • 1 (current)

Posizione geografica

Motore di ricerca per zona geografica

year

text

please insert some letters in the input text form

232+1