Rybnicki (PL227)

Guarda le opportunità di business, gli avvisi di aggiudicazione e le altre informazioni di appalti pubblici per la zona geografica Rybnicki.

70 item(s)

titolo denominazione ente pubblicazione scadenza
Dostawy do KWK Knurów – Szczygłowice i KWK Budryk olejów z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
bando di gara – servizi di pubblica utilità
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji 2021-02-10 2021-02-25
Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów konstrukcji, elementów górniczych wyciągów szybowych oraz elementów przyszybowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji 2021-02-10 2021-02-25
Wykonanie odwodnienia oraz rekultywacji biologicznej dla terenu rekultywacji Mośnika wraz z poszerzeniem bryły obiektu dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice
rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
Polska Grupa Górnicza S.A. 2021-02-12 2021-02-28
Dostawy do kopalń JSW S.A. silników elektrycznych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji 2021-02-12 2021-02-28
Dostawa i uruchomienie nadążnego, automat. układu kompensacji mocy biernej utrzymującego zadany poziom współczynnika mocy biernej na przyłączach głównych na powierzchni w JSW S.A. KWK Bor.–Zof. Ruch „Borynia”
rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji 2021-02-12 2021-03-01
Dostawy do kopalń JSW S.A. pian izolacyjnych mocznikowo-formaldehydowych, pian do wypeł. pustek w górotworze oraz uszczel. wykładki w wyr. korytarz. z ter. realiz.12 miesięcy od daty zawarcia umowy
bando di gara – servizi di pubblica utilità
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji 2021-02-15 2021-03-02
Dostawy do kopalń JSW S.A. osprzętu do iniekcji górotworu z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
bando di gara – servizi di pubblica utilità
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji 2021-02-12 2021-03-03
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pietrowice Wielkie
bando di gara
Gmina Pietrowice Wielkie 2021-02-03 2021-03-03
Kompleksowe usługi prania wraz z najmem bielizny pościelowej, kołder i poduszek oraz serwisem bieliźniarskim dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 2021-02-01 2021-03-04
Budowa i utrzymanie zespołu budynków wielorodzinnych w Żorach przy ul. Okrężnej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
Gmina Miejska Żory 2021-02-02 2021-03-05
RCEZ (Warsztat Mechaniczny), dz. Meksyk; zakup maszyn na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem.
avviso di aggiudicazione di appalto
Miasto Rybnik 2021-01-04 2021-04-09
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Krzyżanowice w roku 2021”
avviso di aggiudicazione di appalto
Gmina Krzyżanowice 2021-01-05 2021-04-10
Dostawy do kopalń JSW S.A. strzemion SDS V29 oraz V32/36 według dokumentacji JSW S.A. z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
avviso di aggiudicazione di appalto – servizi di pubblica utilità
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji 2021-01-08 2021-04-14
Pakiet II – usługi z zakresu zagospodarowania i użytkowania lasu – obręb Rybnik na terenie Nadleśnictwa Rybnik w roku 2021
avviso di aggiudicazione di appalto
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rybnik 2021-01-11 2021-04-16
Leasing finansowy wraz z dostawą fabrycznie nowego przenośnika taśmowego specjalnego o szerokości taśmy 1 400 mm dla odstawy głównej KWK ROW Ruch Chwałowice
avviso di aggiudicazione di appalto – servizi di pubblica utilità
Polska Grupa Górnicza S.A. 2021-01-12 2021-04-17
Budowa instalacji kogeneracyjnej o mocy 2x2 MWe w Oddziale Zofiówka
avviso di aggiudicazione di appalto – servizi di pubblica utilità
PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. 2021-01-13 2021-04-18
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
avviso di aggiudicazione di appalto
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 2021-01-13 2021-04-18
Dostawa oprogramowania systemowego, bazodanowego i aplikacyjnego
avviso di aggiudicazione di appalto – servizi di pubblica utilità
Polska Grupa Górnicza S.A. 2021-01-13 2021-04-18
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne położonych na terenie gminy Rudnik
avviso di aggiudicazione di appalto
Gmina Rudnik 2021-01-13 2021-04-18
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Rudy Raciborskie w 2021 r.
avviso di aggiudicazione di appalto
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Rudy Raciborskie 2021-01-15 2021-04-21
Prace serwisowe aparatury kontrolno-pomiarowej i sterowania na urządzeniach i w obiektach dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik
avviso di aggiudicazione di appalto – servizi di pubblica utilità
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 2021-01-15 2021-04-22
Bieżąca pielęgnacja, konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz przydrożnej, koszenie nieużytków, toalety, placu zabaw i wybiegu dla psów oraz utrzymanie ścieżek rowerowych na wałach przeciwpowodziowych
avviso di aggiudicazione di appalto
Miasto Racibórz 2021-01-15 2021-04-22
Kompleksowa obsługa placów składowych i transportu wewnętrznego na powierzchni (w tym kopalnianych sieci kolei wąskotorowych) oraz obsługa urządzeń przeładunkowych i transportowych zamawiającego dla ...
avviso di aggiudicazione di appalto – servizi di pubblica utilità
Polska Grupa Górnicza S.A. 2021-01-18 2021-04-23
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Gorzyce
avviso di aggiudicazione di appalto
Gmina Gorzyce 2021-01-18 2021-04-23
Dostawa leków, płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia parenteralnego i enteralnego, pasków do glukometrów
avviso di aggiudicazione di appalto
Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 2021-01-18 2021-04-23

Posizione geografica

Motore di ricerca per zona geografica

year

text

please insert some letters in the input text form

540+1