Mazowiecki regionalny (PL92)

Guarda le opportunità di business, gli avvisi di aggiudicazione e le altre informazioni di appalti pubblici per la zona geografica Mazowiecki regionalny.

  • 1 (current)

25 item(s)

titolo denominazione ente pubblicazione scadenza
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Nowa Sucha
avviso di aggiudicazione di appalto
Gmina Nowa Sucha 2021-01-04 2021-04-09
Wywóz nieczystości stałych komunalno-bytowych oraz biodegradowalnych z kompleksów wojskowych administrowanych przez 42 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Radomiu w 2021 roku
avviso di aggiudicazione di appalto
42. Baza Lotnictwa Szkolnego w Radomiu 2021-01-05 2021-04-10
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Pułtusk w roku 2021
avviso di aggiudicazione di appalto
PGL Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Pułtusk 2021-01-08 2021-04-14
Dostawa sprzętu laboratoryjnego w czterech częściach
avviso di aggiudicazione di appalto
Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk 2021-01-08 2021-04-14
Zakup i dostawa mięsa czerwonego i wędlin z mięsa czerwonego, mięsa drobiowego i wędlin z mięsa drobiowego oraz warzyw i owoców świeżych
avviso di aggiudicazione di appalto
26 Wojskowy Oddział Gospodarczy 2021-01-13 2021-04-18
Zakup i dostawa mleka i przetworów mleczarskich oraz pieczywa i wyrobów cukierniczych
avviso di aggiudicazione di appalto
26 Wojskowy Oddział Gospodarczy 2021-01-13 2021-04-18
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Celestynów w roku 2021
avviso di aggiudicazione di appalto
Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Celestynów 2021-01-13 2021-04-18
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Raciąż w 2021 roku
avviso di aggiudicazione di appalto
Gmina Raciąż 2021-01-15 2021-04-21
Świadczenie usług doręczania i odbioru paczek pocztowych i przesyłek kurierskich na terenie m.st. Warszawy i woj. mazowieckiego (35 części)
avviso di aggiudicazione di appalto – servizi di pubblica utilità
„Poczta Polska S.A." 2021-01-15 2021-04-21
„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Garwolin w roku 2021.”
avviso di aggiudicazione di appalto
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa – Nadleśnictwo Garwolin 2021-01-15 2021-04-21
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z zamieszkałych nieruchomości na terenie gminy Rybno w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2021
avviso di aggiudicazione di appalto
Gmina Rybno 2021-01-15 2021-04-22
Świadczenie usługi inżyniera kontraktu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dworca kolejowego Tłuszcz”
avviso di aggiudicazione di appalto
Polskie Koleje Państwowe S.A. 2021-01-15 2021-04-22
Świadczenie usług transportowych i dystrybucyjnych w krajowym transporcie drogowym rzeczy na obsługę kursów zwózkowo-rozwózkowych na terenie m.st. Warszawy i woj. mazowieckiego (30 części)
avviso di aggiudicazione di appalto – servizi di pubblica utilità
„Poczta Polska S.A.” 2021-01-19 2021-04-24
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Raciąż w 2021 roku
avviso di aggiudicazione di appalto
Gmina Raciąż 2021-01-22 2021-04-28
Dostawa koagulantu w postaci wodnego roztworu siarczanu żelaza (III) do procesu oczyszczania ścieków komunalnych
avviso di aggiudicazione di appalto – servizi di pubblica utilità
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138 2021-01-22 2021-04-28
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Radziwiłłów w roku 2021
avviso di aggiudicazione di appalto
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Radziwiłłów 2021-01-22 2021-04-29
Świadczenie usług doręczania i odbioru paczek pocztowych i przesyłek kurierskich na terenie m.st. Warszawy i woj. mazowieckiego (35 części)
avviso di aggiudicazione di appalto – servizi di pubblica utilità
„Poczta Polska S.A.” 2021-01-22 2021-04-29
Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy DW nr 801 na odcinku od skrzyżowania z DK nr 50 w m. Piotrowice gm. Karczew do skrzyżowania z DW nr 805 i DW nr 799 w m. Dziecinów gm. Sobienie Jeziory
avviso di aggiudicazione di appalto
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 2021-01-26 2021-05-01
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Drewnica w latach 2021–2022
avviso di aggiudicazione di appalto
Nadleśnictwo Drewnica 2021-01-26 2021-05-01
Wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych, w ramach projektu pn. „Ograniczenie »niskiej emisji«, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Mirów”
avviso di aggiudicazione di appalto
Gmina Mirów 2021-01-29 2021-05-06
Świadczenie usług odczytów urządzeń pomiarowych na terenie działania PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie
avviso di aggiudicazione di appalto – servizi di pubblica utilità
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie 2021-01-29 2021-05-06
Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Nasielsk oraz odpadów zbieranych w punkcie selektywnej zbiórki ...
avviso di aggiudicazione di appalto
Gmina Nasielsk 2021-02-01 2021-05-07
Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa–Kukuryki na odc. w. „Ryczołek” (koniec obwodnicy Mińska Maz.) – Siedlce, odc. IV od w. „Groszki” (bez węzła) do w. „Gręzów” (bez węzła) o dł. około 12,89 km
avviso di aggiudicazione di appalto
Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie 2021-02-05 2021-05-13
Dostawa 4 sztuk podnośników hydraulicznych o wysokości ratowniczej min. 68 m
avviso di aggiudicazione di appalto
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie 2021-02-08 2021-05-14
Świadczenie usług doręczania i odbioru paczek pocztowych i przesyłek kurierskich w rejonach Mokotów 2 i Warka
avviso di aggiudicazione di appalto – servizi di pubblica utilità
Poczta Polska S.A. 2021-02-12 2021-05-19
  • 1 (current)

Posizione geografica

Motore di ricerca per zona geografica

year

text

please insert some letters in the input text form

314+1