Poland (2021): tutti gli avvisi e bandi di gara

Scopri gli avvisi ed i bandi di gara indetti in Poland. Usa gli strumenti di navigazione e ricerca per affinare la ricerca e la visualizzazione delle informazioni.

Ti potrebbero interessare

titolo paese valori scadenza
Zakup i sukcesywna dostawa asortymentu laboratoryjnego do Pracowni Genetycznej
bando di gara
PL 949 776.66 PLN 2021-09-23
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej w msc. Leźno dz. 162/82; UP/00437985
bando di gara – servizi di pubblica utilità
PL 15 237.60 PLN 2021-09-23
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej w msc. Tuchom dz. 128/66, UP/00439930
bando di gara – servizi di pubblica utilità
PL 10 357.80 PLN 2021-09-23
Dostawy urządzeń CCTV, SKD i SSWIN
bando di gara
PL 1 093 050.20 PLN 2021-09-23
„Dostawa pomp obiegowych pod potrzeby węzłów cieplnych”
bando di gara – servizi di pubblica utilità
PL 1 824 243.93 PLN 2021-09-23
wyłonienie Beneficjenta poddziałania 2.3 „Wsparcie dla szkolenia doradców” w celu organizacji i przeprowadzenia bezpłatnych studiów podyplomowych „Przetwórstwo rolno-spożywcze ww gospodarstwie rolnym"
bando di gara
PL 5 579 188.00 PLN 2021-09-23
Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 6x6 minimum standardu GCBA 7/40
bando di gara
PL 853 658.54 PLN 2021-09-23
Sukcesywna dostawa na potrzeby Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kopiujących, faksujących.
bando di gara
PL 813 008.13 PLN 2021-09-23
Zawarcie umowy ramowej na kompleksową obsługę kreatywną w zakresie prowadzenia kampanii reklamowych oraz innych działań marketingowych
bando di gara – servizi di pubblica utilità
PL 2 350 000.00 PLN 2021-09-23
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy gazociągów n/c z przyłączami w msc. Chełmża, ul. Strzelecka i ul. Sądowa
bando di gara – servizi di pubblica utilità
PL 22 064.00 PLN 2021-09-23
Zagospodarowanie odpadów komunalnych (odpady zielone o kodzie 20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji) pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Piekary Śląskie
bando di gara
PL 190 000.00 PLN 2021-09-23
Dostawa płynów infuzyjnych, produktów leczniczych do żywienia pozajelitowego i dojelitowego, diet specjalnego przeznaczenia dla pacjentów hospitalizowanych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim
bando di gara
PL 3 075 555.44 PLN 2021-09-24
Budowa i uruchomienie Systemu informatycznego OPI-TPP 2.0, będącego głównym rezultatem realizacji projektu pn. „Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórniczymi na terenie województwa śląskiego”...
bando di gara
PL 1 926 412.50 PLN 2021-09-24
Dostawa 2 sztuk macierzy (pamięci masowych) all–flash dla dwóch ośrodków przetwarzania danych Sądu Apelacyjnego w Lublinie wraz z usługą wdrożenia
bando di gara
PL 2 304 850.00 PLN 2021-09-24
ANGIOGRAF - sztuk 1 dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie
bando di gara
PL 3 162 392.98 PLN 2021-09-24
Odnowienie licencji i wsparcia dla dalszej realizacji projektu pn. "Zintegrowany System Informatyczny - bezpieczeństwo i chmura prywatna"
bando di gara
PL 2 014 349.48 PLN 2021-09-24
Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 852 Józefówka – Nowosiółki - Witków na odcinku Telatyn – Nowosiółki od km 22+975 do km 24+975 dł 2000 mb
bando di gara
PL 242 137 583.64 PLN 2021-09-24
Zakup i dostawa implantów, narzędzi i innych wyrobów medycznych na potrzeby Bloku Operacyjnego oraz Pododdziału Chirurgii Szczękowo - Twarzowej (2)
bando di gara
PL 1 619 300.21 PLN 2021-09-24
„Sukcesywna dostawa warzyw, owoców oraz tłuszczy roślinnych do magazynów 33 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w miejscowości Nowa Dęba, Kielce oraz Sandomierz (zamówienie z podziałem na 4 części)”
bando di gara
PL 1 097 025.60 PLN 2021-09-24
"Dostawa naczyń przeponowych pod potrzeby węzłów cieplnych" .
bando di gara – servizi di pubblica utilità
PL 3 026 752.29 PLN 2021-09-24
Prowadzenie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i gminy Wieliczka w sezonie zimowym 2021/2022 r.
bando di gara
PL 3 562 000.00 PLN 2021-09-24
Doposażenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie w narzędzia informatyczne w ramach Zintegrowanego Systemu Informatycznego i Systemu Personalizacyjnego oraz wykonanie serwisów internetowych
bando di gara
PL 1 100 000.00 PLN 2021-09-24
Sukcesywna dostawa pieczywa oraz produktów cukierniczych do magazynów 33 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w m. Nowa Dęba, Kielce oraz Sandomierz
bando di gara
PL 331 325.75 EUR 2021-09-24
Sukcesywna dostawa produktów mleczarskich do magazynów 33 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w m. Nowa Dęba, Kielce oraz Sandomierz
bando di gara
PL 1 295 503.60 PLN 2021-09-24
Zimowe utrzymanie oraz pozimowe oczyszczenie dróg i obiektów drogowych na terenie miasta Tychy w sezonie 2021/2022
bando di gara
PL 5 513 550.50 PLN 2021-09-24