Opendata, web and dolomites

Institutions leader of H2020 projects from Slovenia

This page lists the Institutions from Slovenia with the role of coordinator in the Horizon 2020 Framework Programme.

Click on table headers to rearrange data.

# institution  number of projects  total cost  total contribution.  average contrib. 
1 INSTITUT JOZEF STEFAN 24 46˙897˙707 45˙197˙828 1˙883˙243
2 UNIVERZA V LJUBLJANI 20 26˙598˙151 24˙940˙772 1˙247˙039
3 KEMIJSKI INSTITUT 10 15˙251˙422 15˙401˙422 1˙540˙142
4 ACIES BIO BIOTEHNOLOSKE RAZISKAVE IN RAZVOJ DOO 4 2˙849˙091 2˙063˙974 515˙994
5 KMETIJSKI INSTITUT SLOVENIJE - AGRICULTURAL INSTITUTE OF SLOVENIA 3 10˙003˙218 9˙555˙094 3˙185˙031
6 INEA INFORMATIZACIJA ENERGETIKA AVTOMATIZACIJA DOO 3 16˙610˙026 13˙992˙771 4˙664˙257
7 UNIVERZA V MARIBORU, CENTER ZA UPORABNO MATEMATIKO IN TEORETICNO FIZIKO P.O. ZAVOD 2 235˙930 235˙930 117˙965
8 GEM MOTORS, RAZVOJ IN IZDELAVA INOVATIVNIH ELEKTROMOTORJEV DOO 2 2˙825˙279 2˙041˙945 1˙020˙973
9 SINERGISE LABORATORIJ ZA GEOGRAFSKEINFORMACIJSKE SISTEME DOO 2 4˙834˙404 3˙979˙039 1˙989˙520
10 M SORA TRGOVINA IN PROIZVODNJA DD 2 1˙900˙587 1˙345˙552 672˙776
11 ETREL SVETOVANJE IN DRUGE STORITVE DOO 2 1˙338˙241 936˙768 468˙384
12 UNIVERZA V MARIBORU 2 316˙813 316˙813 158˙407
13 UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE 2 15˙491˙650 15˙491˙650 7˙745˙825
14 XLAB RAZVOJ PROGRAMSKE OPREME IN SVETOVANJE DOO 2 10˙992˙832 10˙992˙832 5˙496˙416
15 PIPISTREL VERTICAL SOLUTIONS DOO PODJETJE ZA NAPREDNE LETALSKE RESITVE 2 9˙778˙865 9˙778˙865 4˙889˙433
16 ZORN PLUS PODJETJE ZA INZENIRING KOOPERACIJO IN SVETOVANJE DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
17 INOVINE RAZVOJ IN TRZENJE DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
18 KODA PROM, PODEJETJE ZA MARKETING,TRGOVINO IN OGLASEVANJE, DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
19 PROFORM PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
20 ELGOLINE DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
21 EXOR EVS, STORITVE IN OPREMA, DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
22 GOOPTI INTELIGENTNE TRANSPORTNE RESITVE DOO 1 2˙208˙430 1˙545˙901 1˙545˙901
23 MELAMIN KEMICNA TOVARNA D.D. KOCEVJE 1 2˙338˙954 1˙637˙267 1˙637˙267
24 INNORENEW COE CENTER ODLICNOSTI ZA RAZISKAVE IN INOVACIJE NA PODROCJU OBNOVLJIVIH MATERIALOV IN ZDRAVEGA BIVANJSKEGA OKOLJA 1 150˙040 150˙040 150˙040
25 GS RAZVOJ, PROIZVODNJA IN SVETOVANJE DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
26 ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDISCE KOPER 1 2˙840˙364 2˙840˙364 2˙840˙364
27 XENYA INZENIRING PROIZVODNJA IN TRGOVINA DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
28 VB CENTER D.O.O. 1 71˙429 50˙000 50˙000
29 ANIGMOTEH PODJETJE ZA RAZISKAVE IN RAZVOJ DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
30 ROBOTINA D.O.O., PODJETJE ZA INZ ENIRING, MARKETING, TRGOVINO IN PROIZVODNJO 1 71˙429 50˙000 50˙000
31 KINESTICA RAZVOJ NAPREDNIH ROBOTSKIH IN MERILNIH SITEMOV DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
32 VANEMA, STORITVE DOO 1 3˙570˙478 2˙499˙334 2˙499˙334
33 MYSTERIA COLORUM-MYCOL, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
34 JENKOLE SIMON 1 71˙429 50˙000 50˙000
35 IDCONFERENCE, UPRAVLJANJE DOGODKOV,DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
36 VENDING MARKETING TRGOVINA, STORITVE, MARKETING D.O.O. 1 1˙936˙657 1˙355˙497 1˙355˙497
37 STRIP'S, ELEKTROTEHNIKA - ELEKTRONIKA DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
38 CGS PLUS INOVATIVNE INFORMACIJSKE IN OKOLJSKE TEHNOLOGIJE DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
39 TRIMO ARHITEKTURNE RESITVE D.O.O 1 3˙424˙850 2˙497˙532 2˙497˙532
40 DOCTRINA, IZOBRAZEVANJE, DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
41 BIOSISTEMIKA, RAZISKAVE IN RAZVOJ DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
42 FOCUS DRUSTVO ZA SONARAVEN RAZVOJ 1 1˙982˙150 1˙982˙150 1˙982˙150
43 AQUAFILSLO PROIZVODNJA POLIAMIDNIH FILAMENTOV IN GRANULATOV DOO 1 11˙869˙647 7˙171˙906 7˙171˙906
44 ARCTUR RACUNALNISKI INZENIRING DOO 1 1˙998˙363 1˙998˙363 1˙998˙363
45 RRA ZELENI KRAS DOO 1 50˙000 50˙000 50˙000
46 GENIALIS D.O.O 1 71˙429 50˙000 50˙000
47 TOM PIT RAZVOJ PROGRAMSKE OPREME DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
48 MOVALYSE TRGOVINA STORITVE IN PROIZVODNJA DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
49 BIA PODJETJE ZA LABORATORIJSKO IN P 1 71˙429 50˙000 50˙000
50 INVIDA INTERNET VIDEO AGENCIJA DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
51 COSYLAB LABORATORIJ ZA KONTROLNE SISTEME DD 1 71˙429 50˙000 50˙000
52 PLENUM IT PODJETJE ZA NAPREDNE INFORMACIJSKE RESITVE DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
53 EMA DOO - OZNACEVANJE IN SLEDLJIVOST V INDUSTRIJI IN LOGISTIKI 1 71˙429 50˙000 50˙000
54 VEPLAS VELENJSKA PLASTIKA DD 1 71˙429 50˙000 50˙000
55 PIPISTREL DOO PODJETJE ZA PROIZVODNJO ZRACNIH PLOVIL 1 2˙682˙291 1˙877˙603 1˙877˙603
56 ATECH ELEKTRONIKA D.O.O. 1 71˙429 50˙000 50˙000
57 JUNIBA RAZISKAVE STORITVE IN SVELOVANJE D.O.O. 1 71˙429 50˙000 50˙000
58 NACIONALNI INSTITUT ZA BIOLOGIJO 1 3˙975˙469 3˙975˙469 3˙975˙469
59 IDL LOGISTIKA D.O.O. 1 71˙429 50˙000 50˙000
60 ARHEL PROJEKTIRANJE IN INZENIRING DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
61 COMCOM RACUNALNISTVO KOMUNIKACIJE DOO IDRIJA 1 71˙429 50˙000 50˙000
62 ARGAS AVTOMATSKO ROCNI GASILNI SISTEMI D.O.O 1 71˙429 50˙000 50˙000
63 KOVIS PROIZVODNA DRUZBA DOO 1 2˙384˙150 1˙668˙905 1˙668˙905
64 ZNS, RAZISKOVANJE, RAZVOJ IN SVETOVANJE, D.O.O. 1 71˙429 50˙000 50˙000
65 POLYCOM PREDELAVA PLASTICNIH MAS INORODJARSTVO SKOFJA LOKA DOO 1 724˙550 507˙185 507˙185
66 DUKIN, RAZVOJ EKOLOSKE OPREME DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
67 IONEX RAZISKOVANJE, ANALIZE, MARKETING,DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
68 USTANOVA HISA EKSPERIMENTOV 1 175˙062 175˙062 175˙062
69 BORZA TERJATEV DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
70 ELAPHE POGONSKE TEHNOLOGIJE DOO 1 1˙512˙125 1˙058˙487 1˙058˙487
71 ELES DOO SISTEMSKI OPERATER PRENOSNEGA ELEKTROENERGETSKEGA OMREZJA 1 12˙985˙242 12˙985˙233 12˙985˙233
72 PODKRIZNIK, SPECIALNA STROJNA INDUSTRIJA DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
73 BLCKB, DRUZBA ZA APLIKATIVNO NEVROZNANOST 1 71˙429 50˙000 50˙000
74 EFOS INFORMACIJSKE RESITVE DOO 1 1˙630˙500 1˙141˙350 1˙141˙350
75 NERVTECH, RAZISKAVE IN RAZVOJ DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
76 TOSLA PROIZVODNJA DRUGIH PREHRAMBENIH IZDELKOV DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
77 ENVIT OKOLJSKE TEHNOLOGIJE IN INZENIRING DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
78 MICROBIUM, NAPREDNE TEHNOLOGIJE, D.O.O. 1 71˙429 50˙000 50˙000
79 HIDRIA AET D.O.O. DRUZBA ZA PROIZVODNJO VZIGNIH SISTEMOV IN ELEKTRONIKE D.O.O. 1 3˙439˙420 3˙439˙420 3˙439˙420
80 LEK FARMACEVTSKA DRUZBA DD 1 10˙521˙448 8˙366˙432 8˙366˙432
81 MARAND INZENIRING DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
82 EVRO-SREDOZEMSKA UNIVERZA 1 999˙750 999˙750 999˙750
83 UROS KEJZAR 1 71˙429 50˙000 50˙000
84 POTENZA MEDICA D.O.O. 1 71˙429 50˙000 50˙000
85 ZAVOD ZA GRADBENISTVO SLOVENIJE 1 7˙635˙365 6˙729˙219 6˙729˙219
86 AUGMENTECH RAZVOJ IN TRZENJE IKT DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
# totale 153 250˙388˙113 € 225˙323˙724 € -