Opendata, web and dolomites

Institutions leader of H2020 projects from Slovenia

This page lists the Institutions from Slovenia with the role of coordinator in the Horizon 2020 Framework Programme.

Click on table headers to rearrange data.

# institution  number of projects  total cost  total contribution.  average contrib. 
1 INSTITUT JOZEF STEFAN 17 26˙200˙262 25˙444˙251 1˙496˙721
2 UNIVERZA V LJUBLJANI 9 12˙994˙102 12˙993˙652 1˙443˙739
3 ACIES BIO BIOTEHNOLOSKE RAZISKAVE IN RAZVOJ DOO 4 2˙849˙091 2˙063˙974 515˙994
4 KMETIJSKI INSTITUT SLOVENIJE - AGRICULTURAL INSTITUTE OF SLOVENIA 3 10˙059˙467 9˙555˙094 3˙185˙031
5 UNIVERZA V MARIBORU, CENTER ZA UPORABNO MATEMATIKO IN TEORETICNO FIZIKO P.O. ZAVOD 2 235˙930 235˙930 117˙965
6 KEMIJSKI INSTITUT 2 8˙225˙126 8˙225˙126 4˙112˙563
7 INEA INFORMATIZACIJA ENERGETIKA AVTOMATIZACIJA DOO 2 4˙458˙492 4˙437˙063 2˙218˙532
8 SINERGISE LABORATORIJ ZA GEOGRAFSKE INFORMACIJSKE SISTEME DOO 2 4˙834˙404 3˙979˙039 1˙989˙520
9 GEM MOTORS, RAZVOJ IN IZDELAVA INOVATIVNIH ELEKTROMOTORJEV DOO 2 2˙825˙279 2˙041˙945 1˙020˙973
10 ETREL SVETOVANJE IN DRUGE STORITVE DOO 2 1˙338˙241 936˙768 468˙384
11 PIPISTREL PODJETJE ZA ALTERNATIVNO LETALSTVO DOO AJDOVSCINA 2 11˙661˙469 10˙856˙781 5˙428˙391
12 M SORA TRGOVINA IN PROIZVODNJA DD 2 1˙900˙587 1˙345˙552 672˙776
13 UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE 2 15˙491˙650 15˙491˙650 7˙745˙825
14 KODA PROM, PODEJETJE ZA MARKETING,TRGOVINO IN OGLASEVANJE, DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
15 PROFORM PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
16 ELGOLINE DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
17 EXOR EVS, STORITVE IN OPREMA, DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
18 GOOPTI INTELIGENTNE TRANSPORTNE RESITVE DOO 1 2˙208˙430 1˙545˙901 1˙545˙901
19 VANEMA, STORITVE DOO 1 3˙570˙478 2˙499˙334 2˙499˙334
20 INOVINE RAZVOJ IN TRZENJE DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
21 ANIGMOTEH PODJETJE ZA RAZISKAVE IN RAZVOJ DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
22 ROBOTINA D.O.O., PODJETJE ZA INZ ENIRING, MARKETING, TRGOVINO IN PROIZVODNJO 1 71˙429 50˙000 50˙000
23 KINESTICA RAZVOJ NAPREDNIH ROBOTSKIH IN MERILNIH SITEMOV DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
24 DOCTRINA, IZOBRAZEVANJE, DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
25 XENYA INZENIRING PROIZVODNJA IN TRGOVINA DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
26 VB CENTER D.O.O. 1 71˙429 50˙000 50˙000
27 VENDING MARKETING TRGOVINA, STORITVE, MARKETING D.O.O. 1 1˙936˙657 1˙355˙497 1˙355˙497
28 STRIP'S, ELEKTROTEHNIKA - ELEKTRONIKA DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
29 CGS PLUS INOVATIVNE INFORMACIJSKE IN OKOLJSKE TEHNOLOGIJE DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
30 TRIMO ARHITEKTURNE RESITVE D.O.O 1 3˙424˙850 2˙497˙532 2˙497˙532
31 MOVALYSE TRGOVINA STORITVE IN PROIZVODNJA DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
32 RRA ZELENI KRAS DOO 1 50˙000 50˙000 50˙000
33 GENIALIS D.O.O 1 71˙429 50˙000 50˙000
34 TOM PIT RAZVOJ PROGRAMSKE OPREME DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
35 JUNIBA RAZISKAVE STORITVE IN SVELOVANJE D.O.O. 1 71˙429 50˙000 50˙000
36 ARCTUR RACUNALNISKI INZENIRING DOO 1 1˙998˙363 1˙998˙363 1˙998˙363
37 EMA DOO - OZNACEVANJE IN SLEDLJIVOST V INDUSTRIJI IN LOGISTIKI 1 71˙429 50˙000 50˙000
38 VEPLAS VELENJSKA PLASTIKA DD 1 71˙429 50˙000 50˙000
39 ATECH ELEKTRONIKA D.O.O. 1 71˙429 50˙000 50˙000
40 IONEX RAZISKOVANJE, ANALIZE, MARKETING,DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
41 PLENUM IT PODJETJE ZA NAPREDNE INFORMACIJSKE RESITVE DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
42 KOVIS PROIZVODNA DRUZBA DOO 1 2˙384˙150 1˙668˙905 1˙668˙905
43 ZNS, RAZISKOVANJE, RAZVOJ IN SVETOVANJE, D.O.O. 1 71˙429 50˙000 50˙000
44 POLYCOM PREDELAVA PLASTICNIH MAS IN ORODJARSTVO SKOFJA LOKA D.O.O. 1 724˙550 507˙185 507˙185
45 DUKIN, RAZVOJ EKOLOSKE OPREME DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
46 TOSLA PROIZVODNJA DRUGIH PREHRAMBENIH IZDELKOV DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
47 ARGAS AVTOMATSKO ROCNI GASILNI SISTEMI D.O.O 1 71˙429 50˙000 50˙000
48 UNIVERZA V MARIBORU 1 158˙994 158˙994 158˙994
49 ELES DOO SISTEMSKI OPERATER PRENOSNEGA ELEKTROENERGETSKEGA OMREZJA 1 12˙985˙242 12˙985˙233 12˙985˙233
50 PODKRIZNIK, SPECIALNA STROJNA INDUSTRIJA DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
51 BLCKB, DRUZBA ZA APLIKATIVNO NEVROZNANOST 1 71˙429 50˙000 50˙000
52 EFOS INFORMACIJSKE RESITVE DOO 1 1˙630˙500 1˙141˙350 1˙141˙350
53 NERVTEH RAZISKAVE IN RAZVOJ DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
54 ZAVOD ZA GRADBENISTVO SLOVENIJE 1 7˙635˙365 6˙729˙219 6˙729˙219
55 XLAB RAZVOJ PROGRAMSKE OPREME IN SVETOVANJE DOO 1 5˙993˙419 5˙993˙419 5˙993˙419
56 ELAPHE POGONSKE TEHNOLOGIJE DOO 1 1˙512˙125 1˙058˙487 1˙058˙487
57 MARAND INZENIRING DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
58 EVRO-SREDOZEMSKA UNIVERZA 1 999˙750 999˙750 999˙750
59 UROS KEJZAR 1 71˙429 50˙000 50˙000
60 POTENZA MEDICA D.O.O. 1 71˙429 50˙000 50˙000
61 MELAMIN KEMICNA TOVARNA D.D. KOCEVJE 1 2˙338˙954 1˙637˙267 1˙637˙267
62 HIDRIA AET D.O.O. DRUZBA ZA PROIZVODNJO VZIGNIH SISTEMOV IN ELEKTRONIKE D.O.O. 1 3˙439˙420 3˙439˙420 3˙439˙420
63 LEK FARMACEVTSKA DRUZBA DD 1 10˙569˙662 8˙366˙432 8˙366˙432
# totale 101 168˙920˙737 € 153˙839˙113 € -