Opendata, web and dolomites

Institutions leader of H2020 projects from Slovenia

This page lists the Institutions from Slovenia with the role of coordinator in the Horizon 2020 Framework Programme.

Click on table headers to rearrange data.

# institution  number of projects  total cost  total contribution.  average contrib. 
1 INSTITUT JOZEF STEFAN 17 26˙200˙262 25˙444˙251 1˙496˙721
2 UNIVERZA V LJUBLJANI 9 12˙994˙102 12˙993˙652 1˙443˙739
3 ACIES BIO BIOTEHNOLOSKE RAZISKAVE IN RAZVOJ DOO 4 2˙849˙091 2˙063˙974 515˙994
4 KMETIJSKI INSTITUT SLOVENIJE - AGRICULTURAL INSTITUTE OF SLOVENIA 3 10˙059˙467 9˙555˙094 3˙185˙031
5 UNIVERZA V MARIBORU, CENTER ZA UPORABNO MATEMATIKO IN TEORETICNO FIZIKO P.O. ZAVOD 2 235˙930 235˙930 117˙965
6 KEMIJSKI INSTITUT 2 8˙225˙126 8˙225˙126 4˙112˙563
7 GEM MOTORS, RAZVOJ IN IZDELAVA INOVATIVNIH ELEKTROMOTORJEV DOO 2 2˙825˙279 2˙041˙945 1˙020˙973
8 INEA INFORMATIZACIJA ENERGETIKA AVTOMATIZACIJA DOO 2 4˙458˙492 4˙437˙063 2˙218˙532
9 SINERGISE LABORATORIJ ZA GEOGRAFSKE INFORMACIJSKE SISTEME DOO 2 4˙834˙404 3˙979˙039 1˙989˙520
10 M SORA TRGOVINA IN PROIZVODNJA DD 2 1˙900˙587 1˙345˙552 672˙776
11 ETREL SVETOVANJE IN DRUGE STORITVE DOO 2 1˙338˙241 936˙768 468˙384
12 PIPISTREL PODJETJE ZA ALTERNATIVNO LETALSTVO DOO AJDOVSCINA 2 11˙661˙469 10˙856˙781 5˙428˙391
13 UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE 2 15˙491˙650 15˙491˙650 7˙745˙825
14 INOVINE RAZVOJ IN TRZENJE DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
15 KODA PROM, PODEJETJE ZA MARKETING,TRGOVINO IN OGLASEVANJE, DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
16 PROFORM PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
17 ELGOLINE DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
18 EXOR EVS, STORITVE IN OPREMA, DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
19 GOOPTI INTELIGENTNE TRANSPORTNE RESITVE DOO 1 2˙208˙430 1˙545˙901 1˙545˙901
20 VANEMA, STORITVE DOO 1 3˙570˙478 2˙499˙334 2˙499˙334
21 XENYA INZENIRING PROIZVODNJA IN TRGOVINA DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
22 VB CENTER D.O.O. 1 71˙429 50˙000 50˙000
23 ANIGMOTEH PODJETJE ZA RAZISKAVE IN RAZVOJ DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
24 ROBOTINA D.O.O., PODJETJE ZA INZ ENIRING, MARKETING, TRGOVINO IN PROIZVODNJO 1 71˙429 50˙000 50˙000
25 KINESTICA RAZVOJ NAPREDNIH ROBOTSKIH IN MERILNIH SITEMOV DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
26 DOCTRINA, IZOBRAZEVANJE, DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
27 VENDING MARKETING TRGOVINA, STORITVE, MARKETING D.O.O. 1 1˙936˙657 1˙355˙497 1˙355˙497
28 STRIP'S, ELEKTROTEHNIKA - ELEKTRONIKA DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
29 CGS PLUS INOVATIVNE INFORMACIJSKE IN OKOLJSKE TEHNOLOGIJE DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
30 TRIMO ARHITEKTURNE RESITVE D.O.O 1 3˙424˙850 2˙497˙532 2˙497˙532
31 MOVALYSE TRGOVINA STORITVE IN PROIZVODNJA DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
32 ARCTUR RACUNALNISKI INZENIRING DOO 1 1˙998˙363 1˙998˙363 1˙998˙363
33 RRA ZELENI KRAS DOO 1 50˙000 50˙000 50˙000
34 GENIALIS D.O.O 1 71˙429 50˙000 50˙000
35 TOM PIT RAZVOJ PROGRAMSKE OPREME DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
36 JUNIBA RAZISKAVE STORITVE IN SVELOVANJE D.O.O. 1 71˙429 50˙000 50˙000
37 PLENUM IT PODJETJE ZA NAPREDNE INFORMACIJSKE RESITVE DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
38 EMA DOO - OZNACEVANJE IN SLEDLJIVOST V INDUSTRIJI IN LOGISTIKI 1 71˙429 50˙000 50˙000
39 VEPLAS VELENJSKA PLASTIKA DD 1 71˙429 50˙000 50˙000
40 ATECH ELEKTRONIKA D.O.O. 1 71˙429 50˙000 50˙000
41 IONEX RAZISKOVANJE, ANALIZE, MARKETING,DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
42 ARGAS AVTOMATSKO ROCNI GASILNI SISTEMI D.O.O 1 71˙429 50˙000 50˙000
43 UNIVERZA V MARIBORU 1 158˙994 158˙994 158˙994
44 KOVIS PROIZVODNA DRUZBA DOO 1 2˙384˙150 1˙668˙905 1˙668˙905
45 ZNS, RAZISKOVANJE, RAZVOJ IN SVETOVANJE, D.O.O. 1 71˙429 50˙000 50˙000
46 POLYCOM PREDELAVA PLASTICNIH MAS IN ORODJARSTVO SKOFJA LOKA D.O.O. 1 724˙550 507˙185 507˙185
47 DUKIN, RAZVOJ EKOLOSKE OPREME DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
48 TOSLA PROIZVODNJA DRUGIH PREHRAMBENIH IZDELKOV DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
49 XLAB RAZVOJ PROGRAMSKE OPREME IN SVETOVANJE DOO 1 5˙993˙419 5˙993˙419 5˙993˙419
50 ELAPHE POGONSKE TEHNOLOGIJE DOO 1 1˙512˙125 1˙058˙487 1˙058˙487
51 ELES DOO SISTEMSKI OPERATER PRENOSNEGA ELEKTROENERGETSKEGA OMREZJA 1 12˙985˙242 12˙985˙233 12˙985˙233
52 PODKRIZNIK, SPECIALNA STROJNA INDUSTRIJA DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
53 BLCKB, DRUZBA ZA APLIKATIVNO NEVROZNANOST 1 71˙429 50˙000 50˙000
54 EFOS INFORMACIJSKE RESITVE DOO 1 1˙630˙500 1˙141˙350 1˙141˙350
55 NERVTEH RAZISKAVE IN RAZVOJ DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
56 ZAVOD ZA GRADBENISTVO SLOVENIJE 1 7˙635˙365 6˙729˙219 6˙729˙219
57 HIDRIA AET D.O.O. DRUZBA ZA PROIZVODNJO VZIGNIH SISTEMOV IN ELEKTRONIKE D.O.O. 1 3˙439˙420 3˙439˙420 3˙439˙420
58 LEK FARMACEVTSKA DRUZBA DD 1 10˙569˙662 8˙366˙432 8˙366˙432
59 MARAND INZENIRING DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
60 EVRO-SREDOZEMSKA UNIVERZA 1 999˙750 999˙750 999˙750
61 UROS KEJZAR 1 71˙429 50˙000 50˙000
62 POTENZA MEDICA D.O.O. 1 71˙429 50˙000 50˙000
63 MELAMIN KEMICNA TOVARNA D.D. KOCEVJE 1 2˙338˙954 1˙637˙267 1˙637˙267
# totale 101 168˙920˙737 € 153˙839˙113 € -