Opendata, web and dolomites

Institutions leader of H2020 projects from Slovenia

This page lists the Institutions from Slovenia with the role of coordinator in the Horizon 2020 Framework Programme.

Click on table headers to rearrange data.

# institution  number of projects  total cost  total contribution.  average contrib. 
1 INSTITUT JOZEF STEFAN 24 46˙897˙707 45˙197˙828 1˙883˙243
2 UNIVERZA V LJUBLJANI 20 26˙598˙151 24˙940˙772 1˙247˙039
3 KEMIJSKI INSTITUT 10 15˙251˙422 15˙401˙422 1˙540˙142
4 ACIES BIO BIOTEHNOLOSKE RAZISKAVE IN RAZVOJ DOO 4 2˙849˙091 2˙063˙974 515˙994
5 KMETIJSKI INSTITUT SLOVENIJE - AGRICULTURAL INSTITUTE OF SLOVENIA 3 10˙003˙218 9˙555˙094 3˙185˙031
6 INEA INFORMATIZACIJA ENERGETIKA AVTOMATIZACIJA DOO 3 16˙610˙026 13˙992˙771 4˙664˙257
7 M SORA TRGOVINA IN PROIZVODNJA DD 2 1˙900˙587 1˙345˙552 672˙776
8 ETREL SVETOVANJE IN DRUGE STORITVE DOO 2 1˙338˙241 936˙768 468˙384
9 UNIVERZA V MARIBORU 2 316˙813 316˙813 158˙407
10 UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE 2 15˙491˙650 15˙491˙650 7˙745˙825
11 XLAB RAZVOJ PROGRAMSKE OPREME IN SVETOVANJE DOO 2 10˙992˙832 10˙992˙832 5˙496˙416
12 PIPISTREL VERTICAL SOLUTIONS DOO PODJETJE ZA NAPREDNE LETALSKE RESITVE 2 9˙778˙865 9˙778˙865 4˙889˙433
13 UNIVERZA V MARIBORU, CENTER ZA UPORABNO MATEMATIKO IN TEORETICNO FIZIKO P.O. ZAVOD 2 235˙930 235˙930 117˙965
14 GEM MOTORS, RAZVOJ IN IZDELAVA INOVATIVNIH ELEKTROMOTORJEV DOO 2 2˙825˙279 2˙041˙945 1˙020˙973
15 SINERGISE LABORATORIJ ZA GEOGRAFSKEINFORMACIJSKE SISTEME DOO 2 4˙834˙404 3˙979˙039 1˙989˙520
16 IDL LOGISTIKA D.O.O. 1 71˙429 50˙000 50˙000
17 COSYLAB LABORATORIJ ZA KONTROLNE SISTEME DD 1 71˙429 50˙000 50˙000
18 PLENUM IT PODJETJE ZA NAPREDNE INFORMACIJSKE RESITVE DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
19 EMA DOO - OZNACEVANJE IN SLEDLJIVOST V INDUSTRIJI IN LOGISTIKI 1 71˙429 50˙000 50˙000
20 VEPLAS VELENJSKA PLASTIKA DD 1 71˙429 50˙000 50˙000
21 PIPISTREL DOO PODJETJE ZA PROIZVODNJO ZRACNIH PLOVIL 1 2˙682˙291 1˙877˙603 1˙877˙603
22 ATECH ELEKTRONIKA D.O.O. 1 71˙429 50˙000 50˙000
23 JUNIBA RAZISKAVE STORITVE IN SVELOVANJE D.O.O. 1 71˙429 50˙000 50˙000
24 NACIONALNI INSTITUT ZA BIOLOGIJO 1 3˙975˙469 3˙975˙469 3˙975˙469
25 ARHEL PROJEKTIRANJE IN INZENIRING DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
26 COMCOM RACUNALNISTVO KOMUNIKACIJE DOO IDRIJA 1 71˙429 50˙000 50˙000
27 ARGAS AVTOMATSKO ROCNI GASILNI SISTEMI D.O.O 1 71˙429 50˙000 50˙000
28 KOVIS PROIZVODNA DRUZBA DOO 1 2˙384˙150 1˙668˙905 1˙668˙905
29 ZNS, RAZISKOVANJE, RAZVOJ IN SVETOVANJE, D.O.O. 1 71˙429 50˙000 50˙000
30 POLYCOM PREDELAVA PLASTICNIH MAS INORODJARSTVO SKOFJA LOKA DOO 1 724˙550 507˙185 507˙185
31 DUKIN, RAZVOJ EKOLOSKE OPREME DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
32 IONEX RAZISKOVANJE, ANALIZE, MARKETING,DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
33 USTANOVA HISA EKSPERIMENTOV 1 175˙062 175˙062 175˙062
34 BORZA TERJATEV DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
35 ELAPHE POGONSKE TEHNOLOGIJE DOO 1 1˙512˙125 1˙058˙487 1˙058˙487
36 ELES DOO SISTEMSKI OPERATER PRENOSNEGA ELEKTROENERGETSKEGA OMREZJA 1 12˙985˙242 12˙985˙233 12˙985˙233
37 PODKRIZNIK, SPECIALNA STROJNA INDUSTRIJA DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
38 BLCKB, DRUZBA ZA APLIKATIVNO NEVROZNANOST 1 71˙429 50˙000 50˙000
39 EFOS INFORMACIJSKE RESITVE DOO 1 1˙630˙500 1˙141˙350 1˙141˙350
40 NERVTECH, RAZISKAVE IN RAZVOJ DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
41 TOSLA PROIZVODNJA DRUGIH PREHRAMBENIH IZDELKOV DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
42 ENVIT OKOLJSKE TEHNOLOGIJE IN INZENIRING DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
43 AUGMENTECH RAZVOJ IN TRZENJE IKT DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
44 MICROBIUM, NAPREDNE TEHNOLOGIJE, D.O.O. 1 71˙429 50˙000 50˙000
45 HIDRIA AET D.O.O. DRUZBA ZA PROIZVODNJO VZIGNIH SISTEMOV IN ELEKTRONIKE D.O.O. 1 3˙439˙420 3˙439˙420 3˙439˙420
46 LEK FARMACEVTSKA DRUZBA DD 1 10˙521˙448 8˙366˙432 8˙366˙432
47 MARAND INZENIRING DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
48 EVRO-SREDOZEMSKA UNIVERZA 1 999˙750 999˙750 999˙750
49 UROS KEJZAR 1 71˙429 50˙000 50˙000
50 POTENZA MEDICA D.O.O. 1 71˙429 50˙000 50˙000
51 ZAVOD ZA GRADBENISTVO SLOVENIJE 1 7˙635˙365 6˙729˙219 6˙729˙219
52 GS RAZVOJ, PROIZVODNJA IN SVETOVANJE DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
53 ZORN PLUS PODJETJE ZA INZENIRING KOOPERACIJO IN SVETOVANJE DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
54 INOVINE RAZVOJ IN TRZENJE DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
55 KODA PROM, PODEJETJE ZA MARKETING,TRGOVINO IN OGLASEVANJE, DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
56 PROFORM PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
57 ELGOLINE DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
58 EXOR EVS, STORITVE IN OPREMA, DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
59 GOOPTI INTELIGENTNE TRANSPORTNE RESITVE DOO 1 2˙208˙430 1˙545˙901 1˙545˙901
60 MELAMIN KEMICNA TOVARNA D.D. KOCEVJE 1 2˙338˙954 1˙637˙267 1˙637˙267
61 INNORENEW COE CENTER ODLICNOSTI ZA RAZISKAVE IN INOVACIJE NA PODROCJU OBNOVLJIVIH MATERIALOV IN ZDRAVEGA BIVANJSKEGA OKOLJA 1 150˙040 150˙040 150˙040
62 JENKOLE SIMON 1 71˙429 50˙000 50˙000
63 ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDISCE KOPER 1 2˙840˙364 2˙840˙364 2˙840˙364
64 XENYA INZENIRING PROIZVODNJA IN TRGOVINA DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
65 VB CENTER D.O.O. 1 71˙429 50˙000 50˙000
66 ANIGMOTEH PODJETJE ZA RAZISKAVE IN RAZVOJ DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
67 ROBOTINA D.O.O., PODJETJE ZA INZ ENIRING, MARKETING, TRGOVINO IN PROIZVODNJO 1 71˙429 50˙000 50˙000
68 KINESTICA RAZVOJ NAPREDNIH ROBOTSKIH IN MERILNIH SITEMOV DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
69 VANEMA, STORITVE DOO 1 3˙570˙478 2˙499˙334 2˙499˙334
70 MYSTERIA COLORUM-MYCOL, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
71 FOCUS DRUSTVO ZA SONARAVEN RAZVOJ 1 1˙982˙150 1˙982˙150 1˙982˙150
72 IDCONFERENCE, UPRAVLJANJE DOGODKOV,DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
73 VENDING MARKETING TRGOVINA, STORITVE, MARKETING D.O.O. 1 1˙936˙657 1˙355˙497 1˙355˙497
74 STRIP'S, ELEKTROTEHNIKA - ELEKTRONIKA DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
75 CGS PLUS INOVATIVNE INFORMACIJSKE IN OKOLJSKE TEHNOLOGIJE DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
76 TRIMO ARHITEKTURNE RESITVE D.O.O 1 3˙424˙850 2˙497˙532 2˙497˙532
77 DOCTRINA, IZOBRAZEVANJE, DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
78 BIOSISTEMIKA, RAZISKAVE IN RAZVOJ DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
79 INVIDA INTERNET VIDEO AGENCIJA DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
80 AQUAFILSLO PROIZVODNJA POLIAMIDNIH FILAMENTOV IN GRANULATOV DOO 1 11˙869˙647 7˙171˙906 7˙171˙906
81 ARCTUR RACUNALNISKI INZENIRING DOO 1 1˙998˙363 1˙998˙363 1˙998˙363
82 RRA ZELENI KRAS DOO 1 50˙000 50˙000 50˙000
83 GENIALIS D.O.O 1 71˙429 50˙000 50˙000
84 TOM PIT RAZVOJ PROGRAMSKE OPREME DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
85 MOVALYSE TRGOVINA STORITVE IN PROIZVODNJA DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
86 BIA PODJETJE ZA LABORATORIJSKO IN P 1 71˙429 50˙000 50˙000
# totale 153 250˙388˙113 € 225˙323˙724 € -