Opendata, web and dolomites

Institutions leader of H2020 projects from Slovenia

This page lists the Institutions from Slovenia with the role of coordinator in the Horizon 2020 Framework Programme.

Click on table headers to rearrange data.

# institution  number of projects  total cost  total contribution.  average contrib. 
1 INSTITUT JOZEF STEFAN 17 26˙200˙262 25˙444˙251 1˙496˙721
2 UNIVERZA V LJUBLJANI 9 12˙994˙102 12˙993˙652 1˙443˙739
3 ACIES BIO BIOTEHNOLOSKE RAZISKAVE IN RAZVOJ DOO 4 2˙849˙091 2˙063˙974 515˙994
4 KMETIJSKI INSTITUT SLOVENIJE - AGRICULTURAL INSTITUTE OF SLOVENIA 3 10˙059˙467 9˙555˙094 3˙185˙031
5 UNIVERZA V MARIBORU, CENTER ZA UPORABNO MATEMATIKO IN TEORETICNO FIZIKO P.O. ZAVOD 2 235˙930 235˙930 117˙965
6 KEMIJSKI INSTITUT 2 8˙225˙126 8˙225˙126 4˙112˙563
7 GEM MOTORS, RAZVOJ IN IZDELAVA INOVATIVNIH ELEKTROMOTORJEV DOO 2 2˙825˙279 2˙041˙945 1˙020˙973
8 INEA INFORMATIZACIJA ENERGETIKA AVTOMATIZACIJA DOO 2 4˙458˙492 4˙437˙063 2˙218˙532
9 SINERGISE LABORATORIJ ZA GEOGRAFSKE INFORMACIJSKE SISTEME DOO 2 4˙834˙404 3˙979˙039 1˙989˙520
10 M SORA TRGOVINA IN PROIZVODNJA DD 2 1˙900˙587 1˙345˙552 672˙776
11 ETREL SVETOVANJE IN DRUGE STORITVE DOO 2 1˙338˙241 936˙768 468˙384
12 PIPISTREL PODJETJE ZA ALTERNATIVNO LETALSTVO DOO AJDOVSCINA 2 11˙661˙469 10˙856˙781 5˙428˙391
13 UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE 2 15˙491˙650 15˙491˙650 7˙745˙825
14 VANEMA, STORITVE DOO 1 3˙570˙478 2˙499˙334 2˙499˙334
15 INOVINE RAZVOJ IN TRZENJE DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
16 KODA PROM, PODEJETJE ZA MARKETING,TRGOVINO IN OGLASEVANJE, DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
17 PROFORM PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
18 ELGOLINE DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
19 EXOR EVS, STORITVE IN OPREMA, DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
20 GOOPTI INTELIGENTNE TRANSPORTNE RESITVE DOO 1 2˙208˙430 1˙545˙901 1˙545˙901
21 DOCTRINA, IZOBRAZEVANJE, DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
22 XENYA INZENIRING PROIZVODNJA IN TRGOVINA DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
23 VB CENTER D.O.O. 1 71˙429 50˙000 50˙000
24 ANIGMOTEH PODJETJE ZA RAZISKAVE IN RAZVOJ DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
25 ROBOTINA D.O.O., PODJETJE ZA INZ ENIRING, MARKETING, TRGOVINO IN PROIZVODNJO 1 71˙429 50˙000 50˙000
26 KINESTICA RAZVOJ NAPREDNIH ROBOTSKIH IN MERILNIH SITEMOV DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
27 MOVALYSE TRGOVINA STORITVE IN PROIZVODNJA DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
28 VENDING MARKETING TRGOVINA, STORITVE, MARKETING D.O.O. 1 1˙936˙657 1˙355˙497 1˙355˙497
29 STRIP'S, ELEKTROTEHNIKA - ELEKTRONIKA DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
30 CGS PLUS INOVATIVNE INFORMACIJSKE IN OKOLJSKE TEHNOLOGIJE DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
31 TRIMO ARHITEKTURNE RESITVE D.O.O 1 3˙424˙850 2˙497˙532 2˙497˙532
32 JUNIBA RAZISKAVE STORITVE IN SVELOVANJE D.O.O. 1 71˙429 50˙000 50˙000
33 ARCTUR RACUNALNISKI INZENIRING DOO 1 1˙998˙363 1˙998˙363 1˙998˙363
34 RRA ZELENI KRAS DOO 1 50˙000 50˙000 50˙000
35 GENIALIS D.O.O 1 71˙429 50˙000 50˙000
36 TOM PIT RAZVOJ PROGRAMSKE OPREME DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
37 ATECH ELEKTRONIKA D.O.O. 1 71˙429 50˙000 50˙000
38 IONEX RAZISKOVANJE, ANALIZE, MARKETING,DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
39 PLENUM IT PODJETJE ZA NAPREDNE INFORMACIJSKE RESITVE DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
40 EMA DOO - OZNACEVANJE IN SLEDLJIVOST V INDUSTRIJI IN LOGISTIKI 1 71˙429 50˙000 50˙000
41 VEPLAS VELENJSKA PLASTIKA DD 1 71˙429 50˙000 50˙000
42 DUKIN, RAZVOJ EKOLOSKE OPREME DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
43 TOSLA PROIZVODNJA DRUGIH PREHRAMBENIH IZDELKOV DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
44 ARGAS AVTOMATSKO ROCNI GASILNI SISTEMI D.O.O 1 71˙429 50˙000 50˙000
45 UNIVERZA V MARIBORU 1 158˙994 158˙994 158˙994
46 KOVIS PROIZVODNA DRUZBA DOO 1 2˙384˙150 1˙668˙905 1˙668˙905
47 ZNS, RAZISKOVANJE, RAZVOJ IN SVETOVANJE, D.O.O. 1 71˙429 50˙000 50˙000
48 POLYCOM PREDELAVA PLASTICNIH MAS IN ORODJARSTVO SKOFJA LOKA D.O.O. 1 724˙550 507˙185 507˙185
49 NERVTEH RAZISKAVE IN RAZVOJ DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
50 ZAVOD ZA GRADBENISTVO SLOVENIJE 1 7˙635˙365 6˙729˙219 6˙729˙219
51 XLAB RAZVOJ PROGRAMSKE OPREME IN SVETOVANJE DOO 1 5˙993˙419 5˙993˙419 5˙993˙419
52 ELAPHE POGONSKE TEHNOLOGIJE DOO 1 1˙512˙125 1˙058˙487 1˙058˙487
53 ELES DOO SISTEMSKI OPERATER PRENOSNEGA ELEKTROENERGETSKEGA OMREZJA 1 12˙985˙242 12˙985˙233 12˙985˙233
54 PODKRIZNIK, SPECIALNA STROJNA INDUSTRIJA DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
55 BLCKB, DRUZBA ZA APLIKATIVNO NEVROZNANOST 1 71˙429 50˙000 50˙000
56 EFOS INFORMACIJSKE RESITVE DOO 1 1˙630˙500 1˙141˙350 1˙141˙350
57 MELAMIN KEMICNA TOVARNA D.D. KOCEVJE 1 2˙338˙954 1˙637˙267 1˙637˙267
58 HIDRIA AET D.O.O. DRUZBA ZA PROIZVODNJO VZIGNIH SISTEMOV IN ELEKTRONIKE D.O.O. 1 3˙439˙420 3˙439˙420 3˙439˙420
59 LEK FARMACEVTSKA DRUZBA DD 1 10˙569˙662 8˙366˙432 8˙366˙432
60 MARAND INZENIRING DOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
61 EVRO-SREDOZEMSKA UNIVERZA 1 999˙750 999˙750 999˙750
62 UROS KEJZAR 1 71˙429 50˙000 50˙000
63 POTENZA MEDICA D.O.O. 1 71˙429 50˙000 50˙000
# totale 101 168˙920˙737 € 153˙839˙113 € -