Opendata, web and dolomites

Institutions leader of H2020 projects from Slovakia

This page lists the Institutions from Slovakia with the role of coordinator in the Horizon 2020 Framework Programme.

Click on table headers to rearrange data.

# institution  number of projects  total cost  total contribution.  average contrib. 
1 CENTRUM VEDECKO TECHNICKYCH INFORMACII SLOVENSKEJ REPUBLIKY 4 1˙664˙038 1˙189˙997 297˙499
2 UNIVERZITA KOMENSKEHO V BRATISLAVE 4 4˙962˙756 4˙866˙756 1˙216˙689
3 BIC BRATISLAVA SPOL SRO 4 377˙712 372˙112 93˙028
4 SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA V BRATISLAVE 3 2˙135˙537 2˙135˙537 711˙846
5 SLOVENSKA ORGANIZACIA PRE VYSKUMNEA VYVOJOVE AKTIVITY ZDRUZENIE 3 1˙017˙700 697˙900 232˙633
6 NARODNE POL'NOHOSPODARSKE A POTRAVINARSKE CENTRUM 2 878˙500 833˙500 416˙750
7 TRENCIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBCEKA V TRENCINE 2 15˙310˙332 15˙310˙332 7˙655˙166
8 SAFTRA PHOTONICS SRO 2 1˙816˙764 1˙271˙734 635˙867
9 EEA SRO 1 1˙599˙467 1˙599˙467 1˙599˙467
10 GOSPACE TECH S.R.O. 1 71˙429 50˙000 50˙000
11 CHEMICKY USTAV SLOVENSKEJ AKADEMIEVIED 1 149˙499 149˙499 149˙499
12 UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA V KOSICIACH 1 441˙000 351˙000 351˙000
13 SLOVENSKA AGENTURA ZIVOTNEHO PROSTREDIA 1 317˙143 285˙688 285˙688
14 APPLIED PRECISION SRO 1 71˙429 50˙000 50˙000
15 BRAINWARE S.R.O 1 71˙429 50˙000 50˙000
16 VELAWORKS SRO 1 71˙429 50˙000 50˙000
17 LEITNER TECHNOLOGIES SRO 1 71˙429 50˙000 50˙000
18 ZILINSKA UNIVERZITA V ZILINE 1 1˙930˙835 1˙930˙835 1˙930˙835
19 WOODLIME AS 1 71˙429 50˙000 50˙000
20 ENERGOCHEMICA TRADING AS 1 30˙122˙313 21˙568˙194 21˙568˙194
21 TECHNICKA UNIVERZITA V KOSICIACH 1 247˙537 247˙537 247˙537
22 DANUBIA NANOTECH SRO 1 71˙429 50˙000 50˙000
23 AXXENCE SLOVAKIA SRO 1 71˙429 50˙000 50˙000
24 SLOVENSKA AKADEMIA VIED 1 390˙300 390˙300 390˙300
25 PEWAS SRO 1 71˙429 50˙000 50˙000
26 BIOMEDICINSKE CENTRUM SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 1 787˙465 787˙465 787˙465
27 HIGHCHEM SRO 1 71˙429 50˙000 50˙000
28 R-DAS, SRO 1 71˙429 50˙000 50˙000
29 EKOSERVIS SLOVENSKO SRO 1 71˙429 50˙000 50˙000
30 USTAV ANORGANICKEJ CHEMIE SLOVENSKA AKADEMIA VIED (INSTITUTE OF INORGANIC CHEMISTRY, SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES) 1 153˙381 153˙381 153˙381
31 HOLIG GROUP AS 1 71˙429 50˙000 50˙000
32 ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES SRO 1 7˙126˙495 7˙126˙494 7˙126˙494
33 NARODNE LESNICKE CENTRUM 1 467˙438 467˙438 467˙438
34 SLOVENSKA KOMORA STAVEBNYCH INZINIEROV 1 1˙399˙622 1˙399˙622 1˙399˙622
35 RIMANEC SRO 1 71˙429 50˙000 50˙000
36 GLYCANOSTICS SRO 1 71˙429 50˙000 50˙000
37 EDICO SK AS 1 71˙429 50˙000 50˙000
38 EKONOMICKA UNIVERZITA V BRATISLAVE 1 1˙031˙250 1˙031˙250 1˙031˙250
39 MINISTRY OF EDUCATION, SCIENCE, RESEARCH AND SPORT 1 150˙000 150˙000 150˙000
40 USABILITY ENGINEERING CENTER, S.R.O 1 71˙429 50˙000 50˙000
41 INNOV8 S.R.O. 1 71˙429 50˙000 50˙000
# totale 57 75˙762˙806 € 65˙216˙038 € -