Opendata, web and dolomites

H2020 project grouped by Institution, Lithuania [LT]

This section of the "Open-H2020 observatory" lists the Insitutions involved in one or more projects. For each Institution there are information on number of contributions and the amount of them. Data refers to Lithuania [LT]. The total number of contributions is 446 while the amount is equal to 70˙146˙544 €.

Click on table headers to rearrange data.

# institution  num. contributions  tot. controbutions.  average contrib. 
1 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS 33 8˙486˙732.00 257˙173.70
2 VILNIAUS UNIVERSITETAS 32 7˙530˙466.00 235˙327.06
3 VALSTYBES IMONE ORO NAVIGACIJA 29 2˙329˙293.00 80˙320.45
4 LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTAS 23 2˙759˙272.00 119˙968.35
5 Lietuvos mokslo taryba 17 1˙096˙310.00 64˙488.82
6 VIESOJI ISTAIGA LIETUVOS INOVACIJU CENTRAS 15 639˙859.00 42˙657.27
7 VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS 14 1˙235˙835.00 88˙273.93
8 VYTAUTO DIDZIOJO UNIVERSITETAS 14 2˙046˙868.00 146˙204.86
9 VALSTYBINIS MOKSLINIU TYRIMU INSTITUTAS FIZINIU IR TECHNOLOGIJOS MOKSLU CENTRAS 11 1˙999˙655.00 181˙786.82
10 VSI STARTUP DIVISION 8 2˙421˙568.00 302˙696.00
11 UAB METIS BALTIC 8 1˙817˙719.00 227˙214.88
12 UAB CIVITTA 6 1˙441˙555.00 240˙259.17
13 KLAIPEDOS UNIVERSITETAS 5 848˙264.00 169˙652.80
14 LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLU UNIVERSITETAS 5 403˙087.00 80˙617.40
15 LIETUVOS AGRARINIU IR MISKU MOKSLU CENTRAS 5 1˙016˙043.00 203˙208.60
16 ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS 5 8˙162.00 1˙632.40
17 UAB MODERNIOS E-TECHNOLOGIJOS 5 1˙522˙750.00 304˙550.00
18 UAB SOLI TEK R&D 5 2˙184˙450.00 436˙890.00
19 MOKSLO INOVACIJU IR TECHNOLOGIJU AGENTURA 4 109˙850.00 27˙462.50
20 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS 4 511˙247.00 127˙811.75
21 VILNIAUS PREKYBOS PRAMONES IR AMATU RUMAI 4 0.00 0.00
22 NATIONAL PAYING AGENCY 4 959˙187.00 239˙796.75
23 UAB ORTHO BALTIC 4 1˙813˙039.00 453˙259.75
24 KLAIPEDA CHAMBER OF COMMERCE INDUSTRY AND CRAFTS 4 0.00 0.00
25 VIESOJI ISTAIGA LIETUVOS ZEMES UKIO KONSULTAVIMO TARNYBA 4 1˙152˙720.00 288˙180.00
26 Kauno prekybos, pramones ir amatu rumai 4 0.00 0.00
27 VALSTYBINE VARTOTOJU TEISIU APSAUGOS TARNYBA VI 4 151˙960.00 37˙990.00
28 UAB NANOAVIONIKA 3 2˙987˙599.00 995˙866.33
29 PUBLIC INVESTMENT DEVELOPMENT AGENCY 3 259˙300.00 86˙433.33
30 VIESOJI ISTAIGA VIESOSIOS POLITIKOSIR VADYBOS INSTITUTAS 3 805˙600.00 268˙533.33
31 UAB FEMTIKA 3 1˙801˙050.00 600˙350.00
32 EKSPLA UAB 3 858˙410.00 286˙136.67
33 SMART CONTINENT LT UAB 3 542˙125.00 180˙708.33
34 VALSTYBES SIENOS APSAUGOS TARNYBA PRIE VIDAUS REIKALU MINISTERIJOS 3 223˙625.00 74˙541.67
35 BALTIJOS PAZANGIU TECHNOLOGIJU INSTITUTAS 3 474˙507.00 158˙169.00
36 VIESOJI ISTAIGA SOCIALINIU INOVACIJU INSTITUTAS 3 217˙711.00 72˙570.33
37 PERSPEKTYVINIU TECHNOLOGIJU TAIKOMUJU TYRIMU INSTITUTAS 2 516˙975.00 258˙487.50
38 ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETAS UAB 2 396˙625.00 198˙312.50
39 GEOMATRIX UAB 2 217˙212.00 108˙606.00
40 ASOCIACIJA ZINIU EKONOMIXOS FORUMAS 2 140˙078.00 70˙039.00
41 RUPTELA UAB 2 1˙244˙623.00 622˙311.50
42 GEOTERMA UAB 2 47˙404.00 23˙702.00
43 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS 2 70˙575.00 35˙287.50
44 LIETUVOS ROBOTIKOS ASOCIACIJA 2 271˙422.00 135˙711.00
45 UAB FACTOBOTICS 2 100˙000.00 50˙000.00
46 STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS 2 62˙475.00 31˙237.50
47 VIESOJI ISTAIGA KAUNO MOKSLO IR TECHNOLOGIJU PARKAS 2 278˙625.00 139˙312.50
48 NEO GROUP 2 497˙437.00 248˙718.50
49 KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA 2 983˙140.00 491˙570.00
50 LIGHT CONVERSION, UAB 2 223˙947.00 111˙973.50
51 LIETUVOS NACIONALINE VARTOTOJU FEDERACIJA ASOCIACIJA 2 193˙807.00 96˙903.50
52 LIETUVOS KIBERNETINIU NUSIKALTIMU KOMPETENCIJU IR TYRIMU CENTRAS 2 756˙727.00 378˙363.50
53 LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTAS 2 121˙467.00 60˙733.50
54 UAB TERAGLOBUS 2 274˙500.00 137˙250.00
55 AB AMBER GRID 2 442˙687.00 221˙343.50
56 LIETUVOS RESPUBLIKOS ZEMES UKIO MINISTERIJA 2 92˙000.00 46˙000.00
57 LIETUVOS TEISMO EKSPERTIZES CENTRAS 2 107˙059.00 53˙529.50
58 UAB NOVA FABRICA 2 100˙000.00 50˙000.00
59 VIESOJI ISTAIGA VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINE SANTAROS KLINIKOS 2 223˙364.00 111˙682.00
60 KAUNO ENERGIJA AB 2 164˙625.00 82˙312.50
61 UAB SAULES VEJO ARUODAI 2 100˙000.00 50˙000.00
62 RADIACINES SAUGOS CENTRAS 1 4˙375.00 4˙375.00
63 ITREE LIETUVA UAB 1 48˙125.00 48˙125.00
64 BALTIJOS APLINKOS FORUMAS VSI 1 185˙650.00 185˙650.00
65 LIETUVOS MISKO SAVININKU ASOCIACIJA 1 95˙935.00 95˙935.00
66 VIESOJI ISTAIGA KLAIPEDOS KELEIVINIS TRANSPORTAS 1 97˙587.00 97˙587.00
67 UAB PRECIZIKA METAL 1 222˙040.00 222˙040.00
68 LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJA 1 60˙281.00 60˙281.00
69 VALSTYBINE NE MAISTO PRODUKTU INSPEKCIJA PRIE UKIO MINISTERIJOS 1 0.00 0.00
70 UAB RENERGA 1 135˙000.00 135˙000.00
71 LITORIJ UAB 1 31˙250.00 31˙250.00
72 VALSTYBES IMONE IGNALINOS ATOMINE ELEKTRINE 1 7˙108.00 7˙108.00
73 UAB INTENOVA 1 50˙000.00 50˙000.00
74 UAB BITSENS 1 544˙375.00 544˙375.00
75 GENEROLO JONO ZEMAICIO LIETUVOS KARO AKADEMIJA 1 131˙600.00 131˙600.00
76 UAB THERMO FISHER SCIENTIFIC BALTICS 1 223˙947.00 223˙947.00
77 VALSTYBES IMONES VALSTYBINIU MISKU UREDIJOS 1 25˙653.00 25˙653.00
78 LITGRID AB 1 28˙875.00 28˙875.00
79 VERSLI LIETUVA VIESOJI ISTAIGA 1 93˙750.00 93˙750.00
80 FERENTIS 1 50˙000.00 50˙000.00
81 Audejas UAB 1 0.00 0.00
82 APLINKOS APSAUGOS AGENTURA 1 5˙266.00 5˙266.00
83 VIA SOLIS UAB 1 38˙792.00 38˙792.00
84 UAB Bioseka 1 0.00 0.00
85 LIETUVOS INZINERINES PRAMONES ASOCIACIJA LINPRA 1 153˙188.00 153˙188.00
86 UAB MY RESEARCH 1 50˙000.00 50˙000.00
87 UAB GUMOS TECHNOLOGIJOS 1 50˙000.00 50˙000.00
88 VSI EUROPOS SOCIALINIS VERSLUMO UGDYMOIR INOVATYVIU STUDIJU INSTITUTAS 1 92˙875.00 92˙875.00
89 LIETUVOS SOCIALINIU TYRIMU CENTRAS 1 132˙631.00 132˙631.00
90 AB NANOPOWDER PLANT 1 50˙000.00 50˙000.00
91 UAB RUBEDO SISTEMOS 1 50˙000.00 50˙000.00
92 UAB TERAVIL 1 92˙000.00 92˙000.00
93 IGNALINOS ATOMINES ELEKTRINES REGIONO PLETROS AGENTURA 1 110˙500.00 110˙500.00
94 VIESOJI ISTAIGA EUROPOS HUMANITARINIS UNIVERSITETAS 1 16˙352.00 16˙352.00
95 UAB BIOAPPLICATIONS 1 50˙000.00 50˙000.00
96 JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA 1 25˙397.00 25˙397.00
97 UZDAROJI AKCINE BENDROVE DIRMETA 1 103˙500.00 103˙500.00
98 ASOCIACIJA LIETUVOS VARTOTOJU ORGANIZACIJU ALJANSAS ALLIANCE OF LITHUANIAN CONSUMER ORGANISATIONS 1 171˙681.00 171˙681.00
99 FINANSINIU NUSIKALTIMU TYRIMO TARNYBA PRIE VIDAUS REIKALU MINISTERIJOS 1 100˙625.00 100˙625.00
100 vilniaus universiteto medicinos fakultetas 1 0.00 0.00
101 VIESOJI ISTAIGA LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTURA 1 35˙206.00 35˙206.00
102 Elgama-Elektronika 1 81˙000.00 81˙000.00
103 MB SESI PARTNERIAI 1 50˙000.00 50˙000.00
104 LIETUVOS STATYBININKU ASOCIACIJA 1 25˙200.00 25˙200.00
105 MUITINES DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSU MINISTERIJOS 1 50˙362.00 50˙362.00
106 VSI DARBO EIGOS 1 44˙375.00 44˙375.00
107 LIETUVOS SILUMOS TIEKEJU ASOCIACIJA 1 106˙010.00 106˙010.00
108 UAB MEDIAPARK 1 127˙937.00 127˙937.00
109 UAB MEDIUM GROUP 1 50˙000.00 50˙000.00
110 VIESOJI ISTAIGA FIZIKOS INSTITUTO MOKSLO IR TECHNOLOGIJU PARKAS 1 77˙481.00 77˙481.00
111 LIETUVOS SAUGIOS LAIVYBOS ADMINISTRACIJA 1 0.00 0.00
112 UAB EUROPARAMA 1 81˙550.00 81˙550.00
113 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA 1 175˙514.00 175˙514.00
114 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA 1 320˙000.00 320˙000.00
115 VIESOJI ISTAIGA SVIETIMO IR KULTUROS MOBILIUJU TECHNOLOGIJU INSTITUTAS 1 127˙750.00 127˙750.00
116 POLICIJOS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALU MINISTERIJOS 1 51˙580.00 51˙580.00
117 UAB SYNHET 1 50˙000.00 50˙000.00
118 NACIONALINE VISUOMENES SVEIKATOS PRIEZIUROS LABORATORIJA 1 158˙974.00 158˙974.00
119 VALSTYBINIS VILNIAUS GAONO ZYDU MUZIEJUS 1 45˙000.00 45˙000.00
120 VOVERE IR RIESUTAS, MB 1 50˙000.00 50˙000.00
121 UAB INDEFORM 1 22˙500.00 22˙500.00
122 UAB ENERSTENA 1 230˙937.00 230˙937.00
123 VALSTYBINE MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA 1 55˙625.00 55˙625.00
124 VAE SPB UAB 1 29˙841.00 29˙841.00
125 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 1 24˙059.00 24˙059.00
126 VILNIAUS DAILES AKADEMIJA 1 440˙885.00 440˙885.00
127 UAB SOLET TECHNICS 1 50˙000.00 50˙000.00
128 VALSTYBES IMONE KLAIPEDOS VALSTYBINIO JURU UOSTO DIREKCIJA 1 297˙500.00 297˙500.00
129 VILNIAUS TECHNOLOGIJU IR DIZAINO KOLEGIJA 1 23˙562.00 23˙562.00
130 ELEKTRONIKOS PERDIRBIMO TECHNOLOGIJOS UAB 1 54˙000.00 54˙000.00
131 UAB INOVATYVI MEDICINA 1 50˙000.00 50˙000.00
132 ZEMDIRBIU KONSULTACIJOS 1 50˙000.00 50˙000.00
133 EUROPOS SOCIALINIAI TEISINIAI IR EKONOMINIAI PROJEKTAI 1 72˙500.00 72˙500.00
134 Gamtos tyrimų centras 1 31˙250.00 31˙250.00
135 VIESOJI ISTAIGA SKAITMENINE STATYBA 1 45˙435.00 45˙435.00
136 "UAB ""Spronk NMR Consultancy""" 1 0.00 0.00
137 UAB BLUE OCEAN ROBOTICS 1 50˙000.00 50˙000.00
138 MUITINES KRIMINALINE TARNYBA 1 60˙000.00 60˙000.00
139 UAB BIOCENTRAS 1 368˙335.00 368˙335.00
140 UAB MEDAUS PIRKLIAI 1 153˙125.00 153˙125.00
141 AB LIETUVOS GELEZINKELIAI 1 78˙312.00 78˙312.00
142 BIOTECHPHARMA 1 845˙250.00 845˙250.00
143 VALSTYBES IMONE REGISTRU CENTRAS 1 45˙937.00 45˙937.00
144 REGIONINIS INOVACIJU VADYBOS CENTRAS 1 84˙600.00 84˙600.00
145 Visionary Analytics 1 0.00 0.00
146 NACIONALINIS MAISTO IR VETERINARIJOS RIZIKOS VERTINIMO INSTITUTAS 1 773˙060.00 773˙060.00
147 UAB SALCININKU SILUMOS TINKLAI 1 102˙395.00 102˙395.00
148 APLINKOSAUGOS VALDYMO IR TECHNOLOGIJU CENTRAS VIESOJI ISTAIGA 1 83˙332.00 83˙332.00
149 UAB ENERGENAS 1 50˙000.00 50˙000.00
150 VALSTYBINE VAISTU KONTROLES TARNYBAPRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 1 42˙500.00 42˙500.00
151 ELINTA 1 50˙000.00 50˙000.00
152 ARS LAB UAB 1 50˙000.00 50˙000.00
153 UAB SPORTINE AVIACIJA IR KO 1 45˙000.00 45˙000.00
154 UAB ALTECHNA COATINGS 1 467˙715.00 467˙715.00
# country 446 70˙146˙544 -