Opendata, web and dolomites

H2020 project grouped by Institution, Poland [PL]

This section of the "Open-H2020 observatory" lists the Insitutions involved in one or more projects. For each Institution there are information on number of contributions and the amount of them. Data refers to Poland [PL]. The total number of contributions is 1˙973 while the amount is equal to 537˙061˙223 €.

Click on table headers to rearrange data.

# institution  num. contributions  tot. controbutions.  average contrib. 
1 UNIWERSYTET WARSZAWSKI 76 23˙819˙947.00 313˙420.36
2 INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK 59 27˙371˙388.00 463˙921.83
3 UNIWERSYTET JAGIELLONSKI 49 11˙730˙765.00 239˙403.37
4 POLITECHNIKA WARSZAWSKA 41 9˙996˙717.00 243˙822.37
5 AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE 40 11˙390˙760.00 284˙769.00
6 NARODOWE CENTRUM BADAN I ROZWOJU 39 16˙910˙791.00 433˙610.03
7 INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMOW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 35 5˙401˙844.00 154˙338.40
8 POLSKA AGENCJA ZEGLUGI POWIETRZNEJ 29 4˙372˙343.00 150˙770.45
9 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 26 4˙228˙930.00 162˙651.15
10 FUNDINGBOX ACCELERATOR SP ZOO 22 54˙412˙539.00 2˙473˙297.23
11 NARODOWE CENTRUM NAUKI 21 9˙513˙491.00 453˙023.38
12 NARODOWE CENTRUM BADAN JADROWYCH 20 15˙394˙905.00 769˙745.25
13 KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII SPOLKA AKCYJNA 19 2˙299˙213.00 121˙011.21
14 POLITECHNIKA WROCLAWSKA 18 2˙985˙034.00 165˙835.22
15 ITTI SP ZOO 16 5˙732˙000.00 358˙250.00
16 SZKOLA GLOWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO 14 2˙850˙005.00 203˙571.79
17 UNIWERSYTET LODZKI 14 1˙835˙900.00 131˙135.71
18 Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk 13 2˙979˙228.00 229˙171.38
19 FUNDACJA UNIWERSYTETU IM ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 13 973˙301.00 74˙869.31
20 POLITECHNIKA POZNANSKA 13 4˙453˙529.00 342˙579.15
21 ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE 13 1˙299˙701.00 99˙977.00
22 POLITECHNIKA GDANSKA 13 2˙627˙252.00 202˙096.31
23 POLITECHNIKA SLASKA 12 3˙717˙773.00 309˙814.42
24 UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA W TORUNIU 12 2˙634˙509.00 219˙542.42
25 SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ-INSTYTUTLOTNICTWA 12 5˙035˙674.00 419˙639.50
26 POLITECHNIKA KRAKOWSKA 11 604˙115.00 54˙919.55
27 INSTYTUT ENERGETYKI 11 3˙098˙143.00 281˙649.36
28 ORANGE POLSKA SPOLKA AKCYJNA 11 2˙760˙359.00 250˙941.73
29 SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ - PRZEMYSLOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIAROW PIAP 11 3˙018˙415.00 274˙401.36
30 UNIWERSYTET GDANSKI 11 3˙621˙676.00 329˙243.27
31 MIASTO STOLECZNE WARSZAWA 11 1˙693˙990.00 153˙999.09
32 POLITECHNIKA LODZKA 10 2˙292˙929.00 229˙292.90
33 INSTYTUT OCEANOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK 10 2˙465˙288.00 246˙528.80
34 SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ - INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIALOW ELEKTRONICZNYCH 10 14˙625˙768.00 1˙462˙576.80
35 THE HENRYK NIEWODNICZANSKI INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS, POLISH ACADEMY OF SCIENCES 10 1˙261˙642.00 126˙164.20
36 UNIWERSYTET WARMINSKO MAZURSKI W OLSZTYNIE 10 1˙815˙532.00 181˙553.20
37 UNIWERSYTET WROCLAWSKI 9 1˙033˙746.00 114˙860.67
38 INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK 9 8˙296˙869.00 921˙874.33
39 INSTYTUT MASZYN PRZEPLYWOWYCH IM ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK - IMP PAN 9 2˙624˙206.00 291˙578.44
40 INSTYTUT UPRAWY NAWOZENIA I GLEBOZNAWSTWA, PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 9 4˙237˙503.00 470˙833.67
41 MOSTOSTAL WARSZAWA SA 8 1˙846˙839.00 230˙854.88
42 WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM.JAROSLAWA DABROWSKIEGO 8 1˙653˙717.00 206˙714.63
43 UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOLLATAJA W KRAKOWIE 7 718˙848.00 102˙692.57
44 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE 7 703˙887.00 100˙555.29
45 INSTYTUT GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIA PAN 7 914˙917.00 130˙702.43
46 UNIVERSYTET MEDYCZNY W LODZI. 7 1˙674˙749.00 239˙249.86
47 UNIWERSYTET MEDYCZNY IM KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU 7 2˙246˙010.00 320˙858.57
48 PANSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 7 1˙314˙016.00 187˙716.57
49 INSTYTUT BIOLOGII DOSWIADCZALNEJ IM. M. NENCKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK 7 4˙595˙979.00 656˙568.43
50 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIEBIORCZOSCI 7 218˙181.00 31˙168.71
51 SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ - INSTYTUT METALI NIEZELAZNYCH 7 2˙501˙750.00 357˙392.86
52 WYZSZA SZKOLA POLICJI W SZCZYTNIE 6 455˙675.00 75˙945.83
53 INSTYTUT MEDYCYNY PRACY IMIENIA PROF. DRA MED. JERZEGO NOFERA W LODZI 6 1˙250˙321.00 208˙386.83
54 SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ INSTYTUTLOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA 6 597˙280.00 99˙546.67
55 BLUESOFT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 6 1˙725˙000.00 287˙500.00
56 IZBA PRZEMYSLOWO - HANDLOWA W KRAKOWIE 6 169˙390.00 28˙231.67
57 IZNAB SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 6 1˙745˙874.00 290˙979.00
58 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCLAWIU 6 1˙546˙002.00 257˙667.00
59 INSTYTUT EKOLOGII TERENOW UPRZEMYSLOWIONYCH 6 1˙261˙793.00 210˙298.83
60 CENTRUM BADAN KOSMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK 6 713˙250.00 118˙875.00
61 SOLARIS BUS & COACH SPOLKA AKCYJNA 6 563˙315.00 93˙885.83
62 TORUNSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPOLKA AKCYJNA 6 233˙352.00 38˙892.00
63 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU 6 210˙705.00 35˙117.50
64 UNIWERSYTET ZIELONOGORSKI 6 1˙137˙392.00 189˙565.33
65 BERGAMO TECNOLOGIE SPZOO 6 1˙441˙637.00 240˙272.83
66 EUROPEJSKIE REGIONALNE CENTRUM EKOHYDROLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK 6 574˙483.00 95˙747.17
67 ASM - CENTRUM BADAN I ANALIZ RYNKUSPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 6 1˙293˙062.00 215˙510.33
68 PANSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 6 2˙179˙966.00 363˙327.67
69 FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIEBIORCZOSCI 5 84˙395.00 16˙879.00
70 FUNDUSZ GORNOSLASKI SPOLKA AKCYJNA 5 90˙860.00 18˙172.00
71 INSTYTUT OGRODNICTWA 5 777˙690.00 155˙538.00
72 FUNDACJA PARTNERSTWA TECHNOLOGICZNEGO TECHNOLOGY PARTNERS 5 2˙451˙118.00 490˙223.60
73 "Stowarzyszenie Grupy Przedsiebiorcow Przemyslu Lotniczego ""Dolina Lotnicza""" 5 9˙500.00 1˙900.00
74 INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JADROWEJ 5 428˙760.00 85˙752.00
75 FUNDACJA KALISKI INKUBATOR PRZEDSIE BIORCZOSCI 5 27˙625.00 5˙525.00
76 STOWARZYSZENIE POLSKA PLATFORMA BEZPIECZENSTWA WEWNETRZNEGO 5 743˙195.00 148˙639.00
77 WYZSZA SZKOLA INFORMATYKI I ZARZADZANIA Z SIEDZIBA W RZESZOWIE 5 81˙615.00 16˙323.00
78 POLITECHNIKA LUBELSKA 5 392˙525.00 78˙505.00
79 PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT ELEWACYJNYCHFASADA SP ZOO 5 939˙434.00 187˙886.80
80 STAROPOLSKA IZBA PRZEMYSLOWO-HANDLOWA 5 95˙065.00 19˙013.00
81 CENTRUM ASTRONOMICZNE IM. MIKOLAJAKOPERNIKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK 5 1˙691˙056.00 338˙211.20
82 PIETRZYK SLAWOMIR 5 1˙137˙478.00 227˙495.60
83 SWIETOKRZYSKIE CENTRUM INNOWACJI ITRANSFERU TECHNOLOGII SP(ZOO) 5 67˙265.00 13˙453.00
84 SAULE SPOLKA AKCYJNA 5 1˙216˙199.00 243˙239.80
85 GDANSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY 5 811˙205.00 162˙241.00
86 INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK 5 2˙078˙867.00 415˙773.40
87 GORNOSLASKA AGENCJA PRZEDSIEBIORCZOSCI I ROZWOJU SP ZOO 5 64˙250.00 12˙850.00
88 VIGO SYSTEM S.A. 5 2˙243˙525.00 448˙705.00
89 SZKOLA GLOWNA HANDLOWA W WARSZAWIE 5 910˙348.00 182˙069.60
90 UNIWERSYTET MEDYCZNY IM PIASTOW SLASKICH WE WROCLAWIU 5 1˙067˙828.00 213˙565.60
91 POLSKA AKADEMIA NAUK 5 3˙987˙089.00 797˙417.80
92 SLASKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH 5 1˙505˙387.00 301˙077.40
93 NARODOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII SA 5 683˙211.00 136˙642.20
94 RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPOLKA AKCYJNA 5 121˙785.00 24˙357.00
95 DOLNOSLASKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SA 5 104˙975.00 20˙995.00
96 AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM EUGENIUSZA PIASECKIEGO 4 554˙909.00 138˙727.25
97 STOWARZYSZENIE PROMOCJA PRZEDSIEBIORCZOSCI 4 0.00 0.00
98 INSTYTUT MATEMATYCZNY POLSKIEJ AKADEMII NAUK 4 2˙196˙587.00 549˙146.75
99 TAURON POLSKA ENERGIA SA 4 708˙128.00 177˙032.00
100 UNIWERSYTET SLASKI 4 589˙622.00 147˙405.50
101 WOLNA PRZEDSIEBIORCZOSC ODDZIAL TERENOWY W GDANDK 4 61˙028.00 15˙257.00
102 INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA IM STANISLAWA LESZCZYCKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK 4 601˙188.00 150˙297.00
103 NAUKOWA I AKADEMICKA SIEC KOMPUTEROWA - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 4 1˙650˙700.00 412˙675.00
104 LUBELSKA FUNDACJA ROZWOJU 4 52˙875.00 13˙218.75
105 WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY 4 2˙352˙597.00 588˙149.25
106 THE MAIN SCHOOL OF FIRE SERVICE 4 399˙793.00 99˙948.25
107 CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 4 662˙817.00 165˙704.25
108 KGHM POLSKA MIEDZ SA 4 1˙417˙941.00 354˙485.25
109 KOMENDA GLOWNA STRAZY GRANICZNEJ 4 270˙125.00 67˙531.25
110 INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GORNICTWA SKALNEGO 4 80˙842.00 20˙210.50
111 WEST POMERANIA ECONOMIC DEVELOPMENT ASSOCIATION - SZCZECIN BUSINESS CENTRE STOWARZYSZENIE 4 0.00 0.00
112 MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA SPZOO 4 534˙250.00 133˙562.50
113 GMINA MIEJSKA KRAKOW - MIASTO NA PRAWACH POWIATU 4 526˙463.00 131˙615.75
114 UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU 4 161˙792.00 40˙448.00
115 POLITECHNIKA CZESTOCHOWSKA 4 1˙095˙433.00 273˙858.25
116 KGHM CUPRUM SPZOO ODPOWIEDZIALNOSCIA - CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE 4 1˙006˙128.00 251˙532.00
117 WARMINSKO-MAZURSKA AGENCJA ROZWOJUREGIONALNEGO SPOLKA AKCYJNA W OLSZTYNIE 4 46˙398.00 11˙599.50
118 AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPOLKA AKCYJNA W KONINIE 4 0.00 0.00
119 GLOWNY INSTYTUT GORNICTWA 4 337˙748.00 84˙437.00
120 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO 4 55˙628.00 13˙907.00
121 Instytut Rozrodu Zwierzat i Badan Zywnosci Polskiej Akademii Nauk 4 414˙500.00 103˙625.00
122 ASTRI POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 4 1˙197˙674.00 299˙418.50
123 INSTYTUT POMNIK CENTRUM ZDROWIA DZIECKA 4 1˙224˙180.00 306˙045.00
124 PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY POLSKA-WSCHOD W SUWALKACH SP ZOO 4 0.00 0.00
125 FUNDACJA NA RZECZ EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII 4 507˙740.00 126˙935.00
126 UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE 3 175˙598.00 58˙532.67
127 QSAR LAB SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 3 972˙568.00 324˙189.33
128 INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK 3 72˙896.00 24˙298.67
129 FEDERACJA KONSUMENTOW STOWARZYSZENIE 3 388˙750.00 129˙583.33
130 INSTYTUT BADAN LITERACKICH POLSKIEJ AKADEMII NAUK 3 469˙208.00 156˙402.67
131 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKLODOWSKIEJ 3 718˙251.00 239˙417.00
132 POLSKI INSTYTUT SPRAW MIEDZYNARODOWYCH 3 466˙239.00 155˙413.00
133 DAC Spolka Akcyjna 3 709˙062.00 236˙354.00
134 CENTRALNE LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNE POLICJI 3 507˙898.00 169˙299.33
135 NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS SP ZOO 3 510˙365.00 170˙121.67
136 AIROPTIC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 3 2˙073˙667.00 691˙222.33
137 UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO PRZYRODNICZY IM JANA I JEDRZEJA SNIADECKICH W BYDGOSZCZY 3 749˙125.00 249˙708.33
138 CLOUDFERRO SP ZOO 3 360˙400.00 120˙133.33
139 DARIUSZ DABKOWSKI 3 775˙997.00 258˙665.67
140 ENERGA OPERATOR SA 3 700˙217.00 233˙405.67
141 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE AM 3 289˙425.00 96˙475.00
142 CASE - CENTRUM ANALIZ SPOLECZNO- EKONOMICZNYCH- FUNDACJA NAUKOWA 3 590˙375.00 196˙791.67
143 SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ - INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ 3 507˙128.00 169˙042.67
144 SZELIGA GREGORZ 3 870˙868.00 290˙289.33
145 INSTYTUT AGROFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 3 754˙672.00 251˙557.33
146 WISEEUROPA - FUNDACJA WARSZAWSKI INSTYTUT STUDIOW EKONOMICZNYCH I EUROPEJSKICH 3 373˙374.00 124˙458.00
147 UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCLAWIU 3 499˙750.00 166˙583.33
148 ENEA OPERATOR SP ZOO 3 152˙500.00 50˙833.33
149 SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOLECZNY 3 535˙061.00 178˙353.67
150 PROCHIMIA SURFACES SP. Z O.O. 3 1˙613˙600.00 537˙866.67
151 CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ IM. JOZEFA TULISZKOWSKIEGO - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 3 287˙199.00 95˙733.00
152 KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU 3 251˙522.00 83˙840.67
153 INPHOTECH SP ZOO 3 2˙343˙125.00 781˙041.67
154 URZAD MORSKI W GDYNI 3 318˙750.00 106˙250.00
155 INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROSLIN - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 3 482˙281.00 160˙760.33
156 Harpo Sp. z o. o. 3 504˙625.00 168˙208.33
157 ABB SPZOO 3 1˙009˙487.00 336˙495.67
158 EC BREC INSTYTUT ENERGETYKI ODNAWIALNEJ SP ZOO 3 351˙149.00 117˙049.67
159 CENTRUM BADAN I INNOWACJI PRO-AKADEMIA STOWARZYSZENIE 3 329˙671.00 109˙890.33
160 EUROPEAN RURAL DEVELOPMENT NETWORK 3 656˙000.00 218˙666.67
161 STOWARZYSZENIE CENTRUM ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH 3 699˙437.00 233˙145.67
162 AILLERON SA 2 1˙243˙125.00 621˙562.50
163 NARODOWA FUNDACJA OCHRONY SRODOWISKA 2 117˙500.00 58˙750.00
164 UNIWERSYTET OPOLSKI 2 238˙437.00 119˙218.50
165 INSTYTUT KATALIZY I FIZYKOCHEMII POWIERZCHNI IM. JERZEGO HABERA POLSKA AKADEMIA NAUK 2 166˙157.00 83˙078.50
166 INSTYTUT GENETYKI ROSLIN POLSKIEJ AKADEMI NAUK 2 2˙565˙500.00 1˙282˙750.00
167 Urzad Marszalkowski Wojewodztwa Dolnoslaskiego 2 636˙500.00 318˙250.00
168 PIAP SPACE SP ZOO 2 692˙380.00 346˙190.00
169 INSTYTUT ROZWOJU WSI I ROLNICTWA POLSKIEJ AKADEMII NAUK 2 262˙603.00 131˙301.50
170 INSTYTUT BADAWCZY DROG I MOSTOW 2 132˙255.00 66˙127.50
171 COLLEGIUM CIVITAS 2 300˙909.00 150˙454.50
172 INSKIE CENTRUM RYBACTWA SPOLKA ZOO 2 45˙125.00 22˙562.50
173 VOLKSWAGEN POZNAN SP Z O.O. 2 600˙960.00 300˙480.00
174 INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAN STRUKTURALNYCH IM. WLODZIMIERZA TRZEBIATOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK 2 452˙875.00 226˙437.50
175 SIRC SP ZOO 2 185˙000.00 92˙500.00
176 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ 2 65˙185.00 32˙592.50
177 7BULLS.COM SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 2 1˙702˙466.00 851˙233.00
178 KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWLA II 2 9˙130.00 4˙565.00
179 AKADEMIA LEONA KOZMINSKIEGO 2 188˙212.00 94˙106.00
180 BIOTREM SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 2 2˙288˙075.00 1˙144˙037.50
181 SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ - PORT POLSKI OSRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII 2 136˙124.00 68˙062.00
182 OLSZTYNSKA SZKOLA WYZSZA IM. JOZEFA RUSIECKIEGO 2 33˙950.00 16˙975.00
183 FUNDACJA SAULE RESEARCH INSTITUTE 2 578˙625.00 289˙312.50
184 INSTYTUT INFORMATYKI TEORETYCZNEJ ISTOSOWANEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK 2 915˙512.00 457˙756.00
185 BCAST SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 2 1˙445˙187.00 722˙593.50
186 SELENA LABS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 2 4˙003˙255.00 2˙001˙627.50
187 INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII 2 400˙100.00 200˙050.00
188 TAURON DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA 2 0.00 0.00
189 SKA POLSKA SP (ZOO) 2 372˙750.00 186˙375.00
190 TORQWAY SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 2 1˙639˙553.00 819˙776.50
191 KAPITECH SP ZOO 2 274˙075.00 137˙037.50
192 UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH 2 287˙937.00 143˙968.50
193 MALOPOLSKA VOIVODSHIP 2 133˙067.00 66˙533.50
194 UTC AEROSPACE SYSTEMS WROCLAW SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 2 169˙512.00 84˙756.00
195 INTERNATIONAL INSTITUTE OF MOLECULAR AND CELL BIOLOGY 2 2˙558˙262.00 1˙279˙131.00
196 AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SA 2 50˙000.00 25˙000.00
197 GDANSK MIASTO NA PRAWACH POWIATU 2 136˙347.00 68˙173.50
198 DANE-I-ANALIZY.PL SP ZOO 2 490˙782.00 245˙391.00
199 STOWARZYSZENIE ZACHODNIOPOMORSKI KLASTER CHEMICZNY ZIELONA CHEMIA 2 381˙806.00 190˙903.00
200 KOMENDA GLOWNA POLICJI 2 101˙645.00 50˙822.50
201 AKADEMIA SZTUK PIEKNYCH W WARSZAWIE 2 224˙137.00 112˙068.50
202 Ekoenergetyka - Polska Sp. z o.o. 2 0.00 0.00
203 FUNDACJA KLASTER LIFESCIENCE KRAKOW 2 609˙350.00 304˙675.00
204 Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk 2 292˙924.00 146˙462.00
205 CTADVENTURE SP ZOO 2 360˙000.00 180˙000.00
206 KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP ZOO 2 201˙950.00 100˙975.00
207 POLTREG SPOLKA AKCYJNA 2 2˙549˙999.00 1˙274˙999.50
208 INSTYTUT LACZNOSCI PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 2 434˙462.00 217˙231.00
209 AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ 2 219˙687.00 109˙843.50
210 SPOLKA AKCYJNA ODLEWNIE POLSKIE 2 180˙579.00 90˙289.50
211 INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA I GOSPODARKI ZYWNOSCIOWEJ-PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 2 323˙000.00 161˙500.00
212 INSTYTUT NAFTY I GAZU - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 2 736˙436.00 368˙218.00
213 NANO PRIME SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 2 288˙000.00 144˙000.00
214 PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA W TARNOWIE 2 38˙486.00 19˙243.00
215 MIASTO GDYNIA 2 225˙638.00 112˙819.00
216 SYSTEMS RESEARCH INSTITUTE OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES IBS PAN 2 454˙416.00 227˙208.00
217 POLSKA AGENCJA KOSMICZNA 2 14˙955.00 7˙477.50
218 Centrum Nauki Kopernik 2 147˙318.00 73˙659.00
219 BLUE DOT SOLUTIONS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 2 275˙626.00 137˙813.00
220 SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM A FALKIEWICZA WE WROCLAWIU 2 471˙749.00 235˙874.50
221 ZYDOWSKI INSTYTUT HISTORYCZNY IM. EMANUELA RINGELBLUMA 2 145˙260.00 72˙630.00
222 NAPIFERYN BIOTECH SP ZOO 2 2˙055˙463.00 1˙027˙731.50
223 POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE SPOLKA AKCYJNA 2 322˙186.00 161˙093.00
224 KRZYZANIAK MICHAL 2 199˙625.00 99˙812.50
225 PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA WNOWYM SACZU 2 18˙380.00 9˙190.00
226 WIELKOPOLSKI OSRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU 2 255˙000.00 127˙500.00
227 BYDGOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 2 0.00 0.00
228 INSTYTUT BADAN EDUKACYJNYCH 2 340˙955.00 170˙477.50
229 ABIS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPK 2 1˙212˙400.00 606˙200.00
230 FEV POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 2 302˙190.00 151˙095.00
231 UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE 2 475˙534.00 237˙767.00
232 POLSKIE STOWARZYSZENIE BUDOWNICTWA EKOLOGICZNEGO 2 194˙675.00 97˙337.50
233 PROCHEM SA 2 389˙850.00 194˙925.00
234 UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE 2 56˙724.00 28˙362.00
235 UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH 2 70˙912.00 35˙456.00
236 INSTYTUT MORSKI W GDANSKU 2 165˙564.00 82˙782.00
237 GLOWNY URZAD STATYSTYCZNY 2 46˙551.00 23˙275.50
238 URZAD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTOW 2 66˙303.00 33˙151.50
239 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA 2 310˙475.00 155˙237.50
240 Ursus Bus S.A. 2 0.00 0.00
241 QWED SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 2 756˙500.00 378˙250.00
242 ANTMICRO SP ZOO 2 607˙600.00 303˙800.00
243 SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ - INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA 2 139˙739.00 69˙869.50
244 PCO SA 2 83˙562.00 41˙781.00
245 MIRANTIS POLAND SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 2 2˙056˙250.00 1˙028˙125.00
246 BLUE TECHNOLOGIES SP ZOO 2 320˙046.00 160˙023.00
247 AKADEMIA SZTUKI W SZCZECINIE 2 679˙800.00 339˙900.00
248 SLASKIE CENTRUM CHOROB SERCA W ZABRZU 2 184˙410.00 92˙205.00
249 PRZEMYSLOWY INSTYTUT MOTORYZACJI 2 568˙125.00 284˙062.50
250 INSTYTUT OCHRONY SRODOWISKA - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 2 313˙782.00 156˙891.00
251 SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ - INSTYTUT OBROBKI PLASTYCZNEJ 2 1˙219˙200.00 609˙600.00
252 Akademia Sztuk Pieknych im Jana Matejki w Krakowie 2 16˙996.00 8˙498.00
253 PROVINCIAL POLICE HEADQUARTERS IN GDANSK 2 101˙332.00 50˙666.00
254 CEZAMAT PW SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 2 725˙000.00 362˙500.00
255 HARIMATA SP ZOO 2 1˙587˙250.00 793˙625.00
256 MORSKI INSTYTUT RYBACKI - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 2 384˙151.00 192˙075.50
257 WROCLAW MIASTO 2 1˙744˙500.00 872˙250.00
258 INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZAT POLSKIEJ AKADEMII NAUK 2 653˙122.00 326˙561.00
259 Metrosoft Polska 2 1˙846˙018.00 923˙009.00
260 LUCZYNSKI MICHAL KRZYSZTOF 1 106˙250.00 106˙250.00
261 NR-GIA BUDOWNICTWO SP ZOO 1 301˙875.00 301˙875.00
262 ALREH MEDICAL SP ZOO 1 382˙750.00 382˙750.00
263 CENTRUM SYSTEMOW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA 1 20˙125.00 20˙125.00
264 CYBERUS LABS 1 1˙979˙337.00 1˙979˙337.00
265 CEMEX POLSKA SP ZOO 1 138˙250.00 138˙250.00
266 FIDO VOICE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
267 BARTLOMIEJ MARCIN STANCZYK 1 577˙500.00 577˙500.00
268 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej 1 15˙187.00 15˙187.00
269 KOZYRA REGINA MARIA 1 0.00 0.00
270 TECHNOLOGY TRANSFER AGENCY TECHTRASPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 27˙600.00 27˙600.00
271 Towarzystwo Elektrotechnologiczne Qwerty Sp. z o.o. 1 0.00 0.00
272 GMINA SOSNOWIEC - MIASTO NA PRAWACH POWIATU 1 62˙125.00 62˙125.00
273 SST-CONSULT ADAM STACHEL, RAFAL STANEK, DAVID ANDREW TOFT 1 54˙624.00 54˙624.00
274 INSTYTUT MEDYCYNY DOSWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ IM MIROSLAWA MOSSAKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 146˙462.00 146˙462.00
275 GORNOSLASKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. 1 0.00 0.00
276 KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU 1 26˙772.00 26˙772.00
277 FINEUS PRZEWROCKI SPOLKA JAWNA 1 0.00 0.00
278 FUNDACJA WSPIERANIA NANONAUK I NANOTECHNOLOGII - NANONET 1 81˙481.00 81˙481.00
279 ROBOCAR TECHNOLOGIES SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 201˙940.00 201˙940.00
280 BACTEROMIC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 1˙926˙671.00 1˙926˙671.00
281 ULTRATECH SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 588˙901.00 588˙901.00
282 ATSORA SP ZOO 1 50˙000.00 50˙000.00
283 RECTANGLE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 261˙187.00 261˙187.00
284 ENERGOPROJEKT-WARSZAWA SPOLKA AKCYJNA 1 122˙387.00 122˙387.00
285 GDANSKA INFRASTRUCTURA WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNA SP ZOO 1 58˙174.00 58˙174.00
286 JANMEDIA INTERACTIVE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 254˙100.00 254˙100.00
287 BEREZIEWICZ PIOTR 1 50˙000.00 50˙000.00
288 VATTENFALL IT SERVICES POLAND SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 255˙500.00 255˙500.00
289 Przedsiebiorstwo Wdrozeniowo-Produkcyjne NEEL Sp. Z O.O. 1 1˙049˙125.00 1˙049˙125.00
290 Mostostal Zabrze S.A. 1 0.00 0.00
291 BONE VITAE SPOLKA AKCYJNA 1 50˙000.00 50˙000.00
292 POMELODY SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
293 CYBERNETIC TECHNOLOGIES NETICTECH SPOLKA AKCYJNA 1 192˙000.00 192˙000.00
294 FRACKOWIAK MACIEJ 1 15˙312.00 15˙312.00
295 UNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCYNY MORSKIEJ I TROPIKALNEJ 1 63˙000.00 63˙000.00
296 FUNDACJA ART & SCIENCE SYNERGY FOUNDATION 1 355˙725.00 355˙725.00
297 FUNDACJA TEREN OTWARTY 1 0.00 0.00
298 MICROSCOPEIT SP ZOO 1 604˙000.00 604˙000.00
299 INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY 1 36˙461.00 36˙461.00
300 FUNDACJA PROGRESS AND BUSINESS 1 244˙531.00 244˙531.00
301 MIASTO SLUPSK 1 96˙625.00 96˙625.00
302 FORMTECH SP ZOO 1 78˙225.00 78˙225.00
303 PROXIS SP ZOO 1 45˙625.00 45˙625.00
304 EVERSIS SP ZOO 1 156˙012.00 156˙012.00
305 OSRODEK STUDIOW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA 1 193˙750.00 193˙750.00
306 Fundacja Edukacji Miedzynarodowej 1 0.00 0.00
307 POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE SPOLKA AKCYJNA 1 803˙807.00 803˙807.00
308 INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH 1 95˙000.00 95˙000.00
309 VEMCO SP ZOO 1 197˙812.00 197˙812.00
310 Pure Biologics Spolka Akcyjna 1 570˙000.00 570˙000.00
311 ODDZIAL WARSZAWSKI STOWARZYSZENIA ARCHITEKTOW POLSKICH 1 287˙500.00 287˙500.00
312 FUNDACJA IMIENIA STANISLAWA KARLOWSKIEGO 1 92˙500.00 92˙500.00
313 MIASTO BYDGOSZCZ 1 128˙125.00 128˙125.00
314 CRIST OFFSHORE SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 2˙408˙690.00 2˙408˙690.00
315 Institute of Bioorganic Chemistry 1 0.00 0.00
316 INVIS SP ZOO 1 50˙000.00 50˙000.00
317 STOWARZYSZENIE CENTRUM BADAN NAD ZAGLADA ZYDOW 1 60˙000.00 60˙000.00
318 ACP POLSKA 1 422˙275.00 422˙275.00
319 IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W GDANSKU 1 80˙925.00 80˙925.00
320 JAS TECHNOLOGIE SP ZOO 1 512˙250.00 512˙250.00
321 STOWARZYSZENIE EDUKACJA, NAUKA, KULTURA 1 135˙000.00 135˙000.00
322 PINGUIN FOODS POLSKA SP ZOO 1 5˙625.00 5˙625.00
323 FUNDACJA WWF POLSKA 1 87˙501.00 87˙501.00
324 WALENTYNOWICZ PAWEL 1 79˙500.00 79˙500.00
325 PANSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE 1 102˙030.00 102˙030.00
326 FUNDACJA SENDZIMIRA 1 176˙750.00 176˙750.00
327 INSTYTUT PALEOBIOLOGII IM.ROMANA KOZLOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 224˙137.00 224˙137.00
328 LEAN ENTERPRISE INSTITUTE POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSC IA 1 451˙875.00 451˙875.00
329 DYKAS MICHAL 1 50˙000.00 50˙000.00
330 DACPOL SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
331 MIASTO POZNAN 1 410˙375.00 410˙375.00
332 AGENCJA UZYTKOWANIA I POSZANOWANIA ENERGII SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 321˙550.00 321˙550.00
333 FUNDACJA INSTYTUT INNOWACYJNA GOSPODARKA 1 144˙375.00 144˙375.00
334 STOWARZYSZENIE NA TAK 1 143˙750.00 143˙750.00
335 POLSKI ZWIAZEK MOTOROWY 1 115˙581.00 115˙581.00
336 OSRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI-PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 1 608˙500.00 608˙500.00
337 EUROTECH SP ZOO 1 587˙479.00 587˙479.00
338 ENT SPOLKA AKCYJNA 1 99˙625.00 99˙625.00
339 ZAKLADY URZADZEN KOTLOWYCH STAPORKOW SPOLKA AKCYJNA 1 50˙000.00 50˙000.00
340 CENTRUM MATERIALOW POLIMEROWYCH IWEGLOWYCH POLSKA AKADEMIA NAUK*CMPIW PAN 1 197˙800.00 197˙800.00
341 INTELICLINIC SP. Z.O.O. 1 1˙624˙875.00 1˙624˙875.00
342 MIEDZYNARODOWE CENTRUM KULTURY W KRAKOWIE 1 165˙875.00 165˙875.00
343 TALAR DAMIAN 1 0.00 0.00
344 SMART SOFT SOLUTIONS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
345 ZASTAWNY HENRYK 1 375˙062.00 375˙062.00
346 TOMASZ MARIAN KOSMIDER 1 607˙402.00 607˙402.00
347 HIPROMINE SPOLKA AKCYJNA 1 31˙030.00 31˙030.00
348 PROXIGROUP SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
349 PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 74˙991.00 74˙991.00
350 LOVELY FUN SP ZOO 1 50˙000.00 50˙000.00
351 PRZEMYSLOWY INSTYTUT MASZYN ROLNICZYCH W POZNANIU 1 61˙000.00 61˙000.00
352 IDEATRONIK SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 45˙150.00 45˙150.00
353 META GROUP POLSKA SP ZOO 1 138˙250.00 138˙250.00
354 Photo High Technology 1 0.00 0.00
355 ZAKLAD BADAWCZO-WDROZENIOWY OSRODKASALMONELLA IMMUNOLAB SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
356 SDS OPTIC SPOLKA AKCYJNA 1 3˙985˙000.00 3˙985˙000.00
357 POZNANSKA HODOWLA ROSLIN SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 0.00 0.00
358 MIEJSKIE ZAKLADY AUTOBUSOWE SP ZOO 1 188˙375.00 188˙375.00
359 FOUNDATION INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES 1 0.00 0.00
360 A&A BIOTECHNOLOGY SC 1 322˙500.00 322˙500.00
361 KOLEGIUM EUROPEJSKIE 1 144˙573.00 144˙573.00
362 FUNDACJA EUROPEJSKA AKADEMIA DYPLOMACJI 1 134˙472.00 134˙472.00
363 SZYNISZEWSKA ANNA 1 172˙651.00 172˙651.00
364 INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI-PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 1 58˙625.00 58˙625.00
365 RMA SP ZOO 1 0.00 0.00
366 3DELING SP ZOO 1 30˙000.00 30˙000.00
367 JAKUSZ SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
368 BILLON SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 1˙960˙000.00 1˙960˙000.00
369 HELSINSKA FUNDACJA PRAW CZLOWIEKA 1 155˙812.00 155˙812.00
370 SESCOM SPOLKA AKCYJNA 1 50˙000.00 50˙000.00
371 INSTYTUT FIZYKI PLAZMY I LASEROWEJMIKROSYNTEZY IM. SYLWESTRA KALISKIEGO 1 6˙432˙674.00 6˙432˙674.00
372 PRODROMUS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
373 EXPANSIO SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
374 GMINA MIEJSKA DZIERZONIOW 1 56˙875.00 56˙875.00
375 APPLIED MANUFACTURING SCIENCE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 395˙937.00 395˙937.00
376 PGNIG TERMIKA ENERGETYKA ROZPROSZONA SP. Z O.O 1 1˙025˙937.00 1˙025˙937.00
377 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE 1 41˙732.00 41˙732.00
378 LOS MARCIN 1 465˙412.00 465˙412.00
379 PERFECT DASHBOARD SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
380 INVICTA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 0.00 0.00
381 ORBITAL KNIGHT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 251˙000.00 251˙000.00
382 PROMOCJA ZDROWIA - ZDROWIE ALBO TYTON FUNDACJA 1 55˙375.00 55˙375.00
383 SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ - INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY 1 298˙500.00 298˙500.00
384 AGENCJA ROZWOJU MAZOWSZA SPOLKA AKCYJNA 1 218˙375.00 218˙375.00
385 TRMEW SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 277˙813.00 277˙813.00
386 Ekoinwentyka Sp. Z O.O. 1 0.00 0.00
387 INSTYTUT BUDOWNICTWA WODNEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 96˙875.00 96˙875.00
388 BALTYCKA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII SP ZOO 1 135˙500.00 135˙500.00
389 POLSKI INSTYTUT PRAW CZLOWIEKA I BIZNESU - PIHRB 1 20˙375.00 20˙375.00
390 Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej 1 0.00 0.00
391 FUNDACJA NAUKOWA INSTYTUT BADAN STRUKTURALNYCH 1 506˙250.00 506˙250.00
392 ZAKLADY LOTNICZE MARGANSKI & MYSLOWSKI SA 1 392˙377.00 392˙377.00
393 STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEC ENERGIE CITES 1 373˙228.00 373˙228.00
394 ENETECH SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 33˙906.00 33˙906.00
395 BONDA. PL - SPOLKA ZOO 1 50˙000.00 50˙000.00
396 RADOMSKI TOMAZ MARCIN 1 176˙575.00 176˙575.00
397 UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIALYMSTOKU 1 1˙569˙600.00 1˙569˙600.00
398 ZAKLAD BADAWCZO-PRODUKCYJNY TEBAMIX SP ZOO 1 0.00 0.00
399 LUKSJA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 125˙300.00 125˙300.00
400 FUNDACJA KREATYWNE MAZOWSZE 1 0.00 0.00
401 CONNECTPOINT SP ZOO 1 50˙000.00 50˙000.00
402 HERTZ SYSTEMS LTD SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 313˙718.00 313˙718.00
403 INSTYTUT BIOLOGII MEDYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 60˙625.00 60˙625.00
404 SENSILAB POLSKA SP ZOO - SKA 1 117˙500.00 117˙500.00
405 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1 117˙375.00 117˙375.00
406 FUNDACJA INSTYTUT ROZWOJU REGIONALNEGO 1 140˙700.00 140˙700.00
407 UNIA PRODUCENTOW I PRACODAWCOW PRZEMYSLU BIOGAZOWEGO 1 108˙735.00 108˙735.00
408 XTPL SPOLKA AKCYJNA 1 50˙000.00 50˙000.00
409 IFINITY SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 212˙187.00 212˙187.00
410 GRIDPOCKET SYSTEMS SPOLKA AKCYJNA 1 201˙250.00 201˙250.00
411 INTERIZON 1 237˙906.00 237˙906.00
412 ZAZ SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
413 IDEGO GROUP SP ZOO 1 77˙343.00 77˙343.00
414 FILIPOWIAK JAN 1 50˙000.00 50˙000.00
415 NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA 1 27˙000.00 27˙000.00
416 TECH2MARKET SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 200˙830.00 200˙830.00
417 URZAD REJESTRACJI PRODUKTOW LECZNICZYCH, WYROBOW MEDYCZNYCH I PRODUKTOW BIOBOJCZYCH 1 53˙250.00 53˙250.00
418 SLASKI PARK TECHNOLOGII MEDYCZNYCH KARDIO-MED SILESIA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 149˙625.00 149˙625.00
419 MIKRONIKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 214˙025.00 214˙025.00
420 INSTYTUT ODLEWNICTWA 1 375˙000.00 375˙000.00
421 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZACHOWANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO MIASTA WILAMOWICE WILAMOWIANIE 1 0.00 0.00
422 WROCLAWSKIE PRZEDSIEBIORSTWO HALA LUDOWA SP ZOO 1 187˙332.00 187˙332.00
423 BEYOND.PL SP ZOO 1 236˙125.00 236˙125.00
424 VBIONIC SP ZOO 1 50˙000.00 50˙000.00
425 OSICA NATALIA 1 23˙928.00 23˙928.00
426 PRZEDSIEBIORSTWO BADAWCZO-PRODUKCYJNE OPTEL SP ZOO 1 210˙468.00 210˙468.00
427 FUNDACJA PROJEKT: POLSKA 1 75˙625.00 75˙625.00
428 INTAP TOBIK SPOLKA JAWNA 1 313˙206.00 313˙206.00
429 BUREAU VERITAS POLSKA SP ZOO 1 126˙769.00 126˙769.00
430 ZANNINI POLAND SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 283˙062.00 283˙062.00
431 MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE 1 220˙800.00 220˙800.00
432 INFERMEDICA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
433 Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komenskiego 1 0.00 0.00
434 ETON GROUP SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
435 INTERMAG SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 299˙375.00 299˙375.00
436 PURINOVA Sp. z o.o. 1 146˙250.00 146˙250.00
437 GLOWNY INSPEKTORAT OCHRONY ROSLIN I NASIENNICTWA 1 52˙852.00 52˙852.00
438 DELPHY POLAND SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 162˙937.00 162˙937.00
439 FRIENDLYKNIFE SP. Z O.O. 1 50˙000.00 50˙000.00
440 APEIRON SYNTHESIS SPOLKA AKCYJNA 1 387˙500.00 387˙500.00
441 COMARCH SA 1 103˙750.00 103˙750.00
442 FUNDACJA OCALENIE 1 23˙750.00 23˙750.00
443 Institute of High Pressure Physics, Polish Academy of Sciences 1 0.00 0.00
444 SHIPCON SP ZOO 1 70˙000.00 70˙000.00
445 COMEX POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 553˙752.00 553˙752.00
446 OPEGIEKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 141˙250.00 141˙250.00
447 Szkola Podstawowa NR 90 Im. Prof. Stanislawa Tolpy We Wraclawiu 1 0.00 0.00
448 FUNDACJA AKTYWNY SENIOR 1 135˙000.00 135˙000.00
449 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY SRODOWISKAI GOSPODARKI WODNEJ 1 81˙500.00 81˙500.00
450 SWECO CONSULTING SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 117˙643.00 117˙643.00
451 ZAKLADY AZOTOWE KEDZIERZYN SPOLKA AKCYJNA 1 0.00 0.00
452 FUNDACJA POGRANICZE 1 27˙600.00 27˙600.00
453 WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE 1 99˙760.00 99˙760.00
454 POLMECANIC GROUP SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 265˙475.00 265˙475.00
455 DANMAR COMPUTERS SP ZOO 1 61˙875.00 61˙875.00
456 Warsaw Genomics Sp. z o.o. 1 0.00 0.00
457 PEM ASSET MANAGEMENT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 40˙906.00 40˙906.00
458 SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ - INSTYTUT BIOPOLIMEROW I WLOKIEN CHEMICZNYCH 1 231˙461.00 231˙461.00
459 ONCOARENDI THERAPEUTICS SPOLKA AKCYJNA 1 617˙854.00 617˙854.00
460 ZWIAZEK PRACODAWCOW SEKTORA KOSMICZNEGO 1 147˙701.00 147˙701.00
461 NEOSPACE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 83˙190.00 83˙190.00
462 SUMITOMO SHI FW ENERGIA POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 0.00 0.00
463 POLSKI ZWIAKEK HODOWCOW I PRODUCENTOW BYDLAY MIESNEGO 1 59˙500.00 59˙500.00
464 ZDZIESZYNSKA LIDIA 1 15˙225.00 15˙225.00
465 REBASED SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 240˙000.00 240˙000.00
466 INSTYTUT RYBACTWA SRODLADOWEGO IM STANISTAWA SAKOWICZA 1 257˙880.00 257˙880.00
467 DRONERADAR SP Z O.O. 1 470˙000.00 470˙000.00
468 BLACK PEARLS INVESTMENTS SP ZOO 1 187˙625.00 187˙625.00
469 UNILEVER POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 0.00 0.00
470 TERRABIO SP. Z O.O. 1 50˙000.00 50˙000.00
471 AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI 1 48˙125.00 48˙125.00
472 SOFTWARE MIND SA 1 0.00 0.00
473 AEROBITS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
474 INSTYTUT BIOCYBERNETYKI I INZYNIERII BIOMEDYCZNEJ IM.MACIEJA NALECZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 448˙274.00 448˙274.00
475 AUTOKLUB POZNANSKI OCTAVIUS 1 143˙125.00 143˙125.00
476 M SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
477 VIMEX SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 506˙375.00 506˙375.00
478 REMOTEMYAPP SP ZOO 1 0.00 0.00
479 CERVI ROBOTICS 1 251˙300.00 251˙300.00
480 INSTITUTE OF ORGANIC CHEMISTRY - POLISH ACADEMY OF SCIENCES 1 224˙137.00 224˙137.00
481 PICTEC 1 98˙063.00 98˙063.00
482 KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI Z SIEDZIBA W RADOMIU 1 28˙520.00 28˙520.00
483 SUP4NAV SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
484 PIAST PASZE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 167˙875.00 167˙875.00
485 PLASMA SYSTEM SPOLKA AKCYJNA 1 50˙000.00 50˙000.00
486 BIO-TECH CONSULTING SP. Z O.O. 1 3˙437.00 3˙437.00
487 NESTMEDIC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
488 GLOWNY INSPEKTORAT JAKOSCI HANDLOWEJ ARTYKULOW ROLNO-SPOZYWCZYCH 1 42˙375.00 42˙375.00
489 KOMENDA STOLECZNA POLICJI 1 47˙650.00 47˙650.00
490 BINARTECH SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
491 SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 0.00 0.00
492 WIDOK. FUNDACJA KULTURY WIZUALNEJ 1 110˙063.00 110˙063.00
493 INDYGOTECH MINERALS S.A. 1 993˙125.00 993˙125.00
494 EC SYSTEMS SPZOO 1 4˙842.00 4˙842.00
495 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE 1 157˙500.00 157˙500.00
496 GMINA LUBLIN 1 309˙662.00 309˙662.00
497 AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCLAWSKIEJ SPOLKA AKCYJNA 1 74˙355.00 74˙355.00
498 FUNDACJA FEMINOTEKA 1 0.00 0.00
499 SGPR.TECH SP ZOO 1 50˙000.00 50˙000.00
500 KOSMONAUTA.NET SP ZOO 1 30˙877.00 30˙877.00
501 GEOPARTNER SP ZOO 1 143˙100.00 143˙100.00
502 BILLON DIGITAL SERVICES SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 1˙946˙402.00 1˙946˙402.00
503 IPANTERM SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
504 Fundacja im. Pauli Ollendorff 1 0.00 0.00
505 LUVENA SPOLKA AKCYJNA 1 78˙353.00 78˙353.00
506 INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZENSTWA MORATEX 1 33˙375.00 33˙375.00
507 WAMTECHNIK SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 199˙778.00 199˙778.00
508 NEURO DEVICE GROUP SPOLKA AKCYJNA 1 50˙000.00 50˙000.00
509 POLKOM BADANIA SP ZOO 1 266˙177.00 266˙177.00
510 GDANSKI TERMINAL KONTENEROWY SPOLKA AKCYJNA 1 93˙187.00 93˙187.00
511 TRANSITION TECHNOLOGIES SA 1 178˙688.00 178˙688.00
512 PULPACK SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA 1 680˙625.00 680˙625.00
513 SPARK-TECH SP. Z O.O. 1 50˙000.00 50˙000.00
514 LODZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPOLKA AKCYJNA 1 0.00 0.00
515 MUZEUM HISTORII ZYDOW POLSKICH POLIN 1 79˙617.00 79˙617.00
516 PRINT SILVER SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA 1 50˙000.00 50˙000.00
517 IZBA CELNA W GDYNI 1 0.00 0.00
518 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY 1 8˙437.00 8˙437.00
519 PHOTON ENTERTAINMENT SP ZOO 1 50˙000.00 50˙000.00
520 NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO-PANSTWOWY ZAKLAD HIGIENY 1 242˙500.00 242˙500.00
521 FUNDACJA ROZWOJU UNIWERSYTETU GDANSKIEGO 1 170˙812.00 170˙812.00
522 PROMAR SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 117˙500.00 117˙500.00
523 KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W BYDGOSZCZY 1 100˙000.00 100˙000.00
524 EXATEL SPOLKA AKCYJNA 1 163˙562.00 163˙562.00
525 MICHNEJ MACIEJ 1 108˙076.00 108˙076.00
526 OCHOTNICZA STRAZ POZARNA W OZAROWIE MAZOWIECKIM 1 196˙656.00 196˙656.00
527 MP POLSKIE KLASTRY SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 121˙218.00 121˙218.00
528 MINISTERSTWO ROZWOJU 1 40˙000.00 40˙000.00
529 SEEMORE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
530 INNPULS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 113˙262.00 113˙262.00
531 CREATEC SP ZOO 1 50˙000.00 50˙000.00
532 TOMTOM POLSKA SP ZOO 1 174˙375.00 174˙375.00
533 APTIV SERVICES POLAND SPOLKA AKCYJNA 1 87˙400.00 87˙400.00
534 IOT SOLUTIONS SPOLKA OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
535 FUNDACJA CENTRUM CYFROWE 1 136˙125.00 136˙125.00
536 BIURO DO SPRAW SUBSTANCJI CHEMICZNYCH 1 23˙125.00 23˙125.00
537 FEDIUK WLADYSLAW 1 0.00 0.00
538 AKADEMIA MORSKA W GDYNI 1 259˙402.00 259˙402.00
539 STERIPACK MEDICAL POLAND SP ZOO 1 554˙400.00 554˙400.00
540 TRANSITION TECHNOLOGIES PSC SPOLKAZ OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 228˙200.00 228˙200.00
541 ASZYK-KOSMIDER BARBARA 1 235˙252.00 235˙252.00
542 TENSORFLIGHT POLAND SPOLKA ZOGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
543 KINETIC CENTRUM NOWOCZESNEJ AUDIOLOGII SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
544 OLP SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZILNOSCIA 1 54˙093.00 54˙093.00
545 COMBEENUT SP ZOO 1 161˙298.00 161˙298.00
546 NAPIERALA RYSZARD 1 15˙312.00 15˙312.00
547 SORTER SPOLKA JAWNA KONRAD GRZESZCZYK MICHAL ZIOMEK 1 300˙000.00 300˙000.00
548 POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM IGNACEGO LUKASIEWICZA PRZ 1 175˙627.00 175˙627.00
549 POLEVS SP. Z O.O. 1 292˙187.00 292˙187.00
550 NatVet sp. z o. o. 1 0.00 0.00
551 OBSZANSKI TOMASZ 1 28˙750.00 28˙750.00
552 FUNDACJA EPANSTWO 1 34˙344.00 34˙344.00
553 STOWARZYSZENIE KRAKOWSKI ALARM SMOGGOWY 1 34˙375.00 34˙375.00
554 POLSKIE ZRZESZENIE PRODUCENTOW BYDLA MIESNEGO 1 62˙156.00 62˙156.00
555 BERMAG GALKIEWICZ I GALKIEWICZ SPOLKA JAWNA 1 197˙125.00 197˙125.00
556 HALINA NIEC LEGAL AID CENTRE 1 0.00 0.00
557 NANOCERAMICS SPOLKA AKCYJNA 1 103˙500.00 103˙500.00
558 CENTRUM BADAN I ROZWOJU TECHNOLOGII DLA PRZEMYSLU SPOLKA AKCYJNA 1 447˙500.00 447˙500.00
559 DOHMEYER CONSTRUCTION SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 1˙760˙574.00 1˙760˙574.00
560 TECHMO SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 131˙731.00 131˙731.00
561 WROCLAWSKIE CENTRUM BADAN EIT+ SPZOO 1 84˙375.00 84˙375.00
562 SYGNITY SPOLKA AKCYJNA 1 30˙000.00 30˙000.00
563 ML SYSTEM SPOLKA AKCYJNA 1 50˙000.00 50˙000.00
564 ENERGIA OZE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 184˙500.00 184˙500.00
565 LEDA POLYMER SP ZOO 1 221˙374.00 221˙374.00
566 Ardigen SA 1 0.00 0.00
567 WOJEWODZTWO LODZKIE 1 101˙000.00 101˙000.00
568 TADEUSZ NOWAK 1 50˙000.00 50˙000.00
569 SZENDER MARCIN 1 160˙000.00 160˙000.00
570 FUTURESYNTHESIS SP ZOO 1 224˙137.00 224˙137.00
571 ONCO SCANNER SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
572 ADAPTRONICA ZOO SP 1 0.00 0.00
573 ATENDE SPOLKA AKCYNA 1 486˙718.00 486˙718.00
574 SPOLECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 1 103˙250.00 103˙250.00
575 FIBRAIN SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 308˙715.00 308˙715.00
576 UNILEVER POLAND SERVICES SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 49˙725.00 49˙725.00
577 TECHNIC CONTROL 1 88˙202.00 88˙202.00
578 Semicon Sp. z.o.o. 1 380˙000.00 380˙000.00
579 2KMM SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 377˙250.00 377˙250.00
580 INSTYTUT GEODEZJI I KARTOGRAFII 1 128˙093.00 128˙093.00
581 NEOSTRAIN SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 224˙137.00 224˙137.00
582 PRZEDSIEBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROZENIOWE COMPLEX SP ZOO 1 98˙612.00 98˙612.00
583 MARLO POLAND SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 245˙312.00 245˙312.00
584 INSTYTUT ALLERHANDA 1 10˙000.00 10˙000.00
585 TIKKURILA POLSKA S.A. 1 2˙755.00 2˙755.00
586 STOWARZYSZENIE WILLA DECJUSZA 1 218˙125.00 218˙125.00
587 POLSKIE ZAKLADY LOTNICZE 1 321˙922.00 321˙922.00
588 INSTYTUT GRUZLICY I CHOROB PLUC 1 365˙000.00 365˙000.00
589 KB FOLIE POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 92˙000.00 92˙000.00
590 ideas4biology Ltd. 1 0.00 0.00
591 ZAMAK MERCATOR SPOLKA Z OGRANICZONAODPOWIEDZIALNOSCIA 1 135˙000.00 135˙000.00
592 TMBK PARTNERS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 929˙625.00 929˙625.00
593 WINGSBRIDGE INSTYTUT NAUKOWO-DORADCZY SP ZOO 1 18˙000.00 18˙000.00
594 EXC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
595 INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 10˙750.00 10˙750.00
596 OSRODEK TECHNIKI JADROWEJ POLON WE WROCLAWIU SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 130˙812.00 130˙812.00
597 FUNDACJA INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH 1 16˙296.00 16˙296.00
598 PIXEL SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
599 UNIWERSYTET SZCZECINSKI 1 346˙500.00 346˙500.00
600 BAG PRECISION FARMING SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 0.00 0.00
601 LOGLAB SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
602 PRESQUE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
603 FUNDACJA NEO MEDIA 1 128˙862.00 128˙862.00
604 FUNDACJA RIVER//CITIES PLATFORM 1 9˙200.00 9˙200.00
605 INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO 1 13˙750.00 13˙750.00
606 MC2 INNOVATIONS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 198˙450.00 198˙450.00
607 CEDRUS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA 1 184˙125.00 184˙125.00
608 PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACJI TROLEJBUSOWEJ SP. Z O.O. 1 104˙125.00 104˙125.00
609 INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKIWODNEJ - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 1 42˙875.00 42˙875.00
610 MONKEYFAB S.C. 1 168˙187.00 168˙187.00
611 NORTH THIN PLY TECHNOLOGY SPOO. 1 156˙250.00 156˙250.00
612 TRITEM SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
613 Technology For Mobile 1 0.00 0.00
614 INSILICO-IPM SLAWOMIR LUX 1 449˙040.00 449˙040.00
615 MUZEUM PALACU KROLA JANA III W WILANOWIE 1 0.00 0.00
616 DES ART SP. Z O. O. 1 200˙625.00 200˙625.00
617 INSTYTUT WLOKIEN NATURALNYCH I ROSLIN ZIELARSKICH 1 130˙000.00 130˙000.00
618 MINKON SP ZOO 1 413˙522.00 413˙522.00
619 OPTINAV SP ZOO 1 293˙125.00 293˙125.00
620 DB Cargo Polska S.A. 1 0.00 0.00
621 INSTYTUT CIEZKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA 1 183˙750.00 183˙750.00
622 CONSUS CARBON ENGINEERING SPOLKA Z OGRANICZONA ODPAWIEDZIALNOSCIA 1 1˙860.00 1˙860.00
623 WIELKOPOLSKA IZBA ROLNICZA 1 55˙625.00 55˙625.00
624 GLOBEMA SP ZOO 1 50˙000.00 50˙000.00
625 MANAGEMENT DATA SYSTEMS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
626 TAIL SP. Z.O.O. 1 50˙000.00 50˙000.00
627 EMAG DESIGN SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 133˙375.00 133˙375.00
628 MIASTO KALISZ 1 42˙218.00 42˙218.00
629 BBH BIOTECH POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA OPDOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
630 INSTYTUT FIZYKI MOLEKULARNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 54˙000.00 54˙000.00
631 SMALLGIS SP ZOO 1 121˙156.00 121˙156.00
632 EUROPEAN QUALIFICATION ALLIANCE SP ZOO 1 70˙906.00 70˙906.00
633 SYNEKTIK SPOLKA AKCYJNA 1 3˙687˙250.00 3˙687˙250.00
634 NEUCA SA 1 28˙000.00 28˙000.00
635 TOP-GAN SP ZOO 1 224˙137.00 224˙137.00
636 GORNOSLASKO-ZAGLEBIOWSKA METROPOLIA 1 86˙250.00 86˙250.00
637 IOT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
638 DOLNOSLASKA SZKOLA WYZSZA UCZELNIANIEPANSTWOWA 1 672˙412.00 672˙412.00
639 Future Processing sp. z o.o. 1 0.00 0.00
640 PROF. WACLAW DABROWSKI INSTITUTE OF AGRICULTURAL AND FOOD BIOTECHNOLOGY 1 80˙687.00 80˙687.00
641 BIALOWIESKI PARK NARODOWY 1 36˙000.00 36˙000.00
642 THE BATTERIES SP ZOO 1 50˙000.00 50˙000.00
643 BIOSECO SP ZOO 1 0.00 0.00
644 CHIPCRAFT SPOLKA Z OGRANICZONA OPDOWIEDZIALNOSCIA 1 181˙300.00 181˙300.00
645 POLITECHNIKA BIALOSTOCKA 1 0.00 0.00
646 BALTIC CERAMICS SPOLKA AKCYJNA 1 288˙332.00 288˙332.00
647 INSTYTUT OCHRONY ROSLIN - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 1 135˙750.00 135˙750.00
648 BTM INNOVATIONS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 13˙500.00 13˙500.00
649 MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 62˙500.00 62˙500.00
650 CENTRUM SZKOLEN I ROZWOJU OSOBISTEGO MERITUM 1 178˙812.00 178˙812.00
651 IDAP TECHNOLOGY SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
652 REMMEDVR SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 1˙937˙530.00 1˙937˙530.00
653 FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII IM PROF ZBIGNIEWA RELIGI 1 294˙835.00 294˙835.00
654 FUNDACJA EKOROZWOJU 1 100˙750.00 100˙750.00
655 PROFIMA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 97˙500.00 97˙500.00
656 AMERICAN SYSTEMS SP. ZOO 1 220˙000.00 220˙000.00
657 POLSKI ZWIAZEK HODOWCOW I PRODUCENTOW TRZODY CHLEWNEJ POLSUS 1 24˙590.00 24˙590.00
658 EMPLOCITY SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
659 KOMA NORD SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 77˙250.00 77˙250.00
660 LUBELSKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY SA 1 101˙250.00 101˙250.00
661 STORA ENSO NAREW SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 66˙112.00 66˙112.00
662 INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 238˙500.00 238˙500.00
663 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO 1 356˙250.00 356˙250.00
664 ROBOTEC.AI SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 362˙500.00 362˙500.00
665 NANOPURE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 22˙500.00 22˙500.00
666 RED SKY SP ZOO 1 50˙000.00 50˙000.00
667 WROCLAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SA 1 82˙812.00 82˙812.00
668 KAPELANCZYK PAWEL MICHAL 1 328˙955.00 328˙955.00
669 POLSKO JAPONSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PJWSTK 1 216˙000.00 216˙000.00
670 URZAD MIEJSKI W GDANSKU 1 279˙368.00 279˙368.00
671 PRZEDSIEBIORSTWO AMEPOX SP ZOO 1 100˙125.00 100˙125.00
672 Netrix S.A. 1 0.00 0.00
673 E-OFFICE7 SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 260˙312.00 260˙312.00
674 UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO 1 50˙600.00 50˙600.00
675 ZARZAD NADBALTYCKICH INICJATYW KLASTROWYCH SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 82˙042.00 82˙042.00
676 INEA SPOLKA AKCYJNA 1 113˙562.00 113˙562.00
677 SOLACE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
678 MONITOR CR SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
679 AM2M SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA 1 0.00 0.00
680 BUDIMEX SPOLKA AKCYJNA 1 479˙085.00 479˙085.00
681 MEDICAL SIMULATION TECHNOLOGIES SPOLKA Z OGRANICZONA ODOPWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
682 AMC TECH SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 363˙282.00 363˙282.00
683 IPOPEMA FINANCIAL ADVISORY SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA 1 125˙000.00 125˙000.00
684 PIKTIME SYSTEMS SP ZOO 1 59˙437.00 59˙437.00
685 TECHNOVATOR SP. Z O.O. 1 50˙000.00 50˙000.00
686 DROBOT POPLAWSKI PRZYBYLOWICZ RADCOWIE PRAWNI SPOLKA PARTNERSKA 1 25˙000.00 25˙000.00
687 ELPROMA ELEKTRONIKA SP. Z O.O. 1 324˙887.00 324˙887.00
688 ZACHODNIOPOMORSKI OSRODEK DORADZTWAROLNICZEGO W BARZKOWICACE 1 50˙125.00 50˙125.00
689 TREE CAPITAL SP.Z.O.O. 1 175˙895.00 175˙895.00
690 FUNDACJA EUROPEJSKIE CENTRUM INICJATYW W NAUKACH SADOWYCH 1 186˙786.00 186˙786.00
691 POLSKIE TOWARZYSTWO BIOMASY POLBIOM 1 82˙600.00 82˙600.00
692 Liceum OgólnoksztaÅ‚cace Nr â…« im. BolesÅ‚awa Chrobrego 1 0.00 0.00
693 SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ - INSTYTUT FARMACEUTYCZNY 1 274˙500.00 274˙500.00
694 PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TROJMIESCIE 1 64˙875.00 64˙875.00
695 GENOMTEC SPOLKA AKCYJNA 1 50˙000.00 50˙000.00
696 STOWARZYSZENIE INTERKULTURALNI PL 1 191˙483.00 191˙483.00
697 INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZEROBKI WEGLA 1 330˙537.00 330˙537.00
698 STOWARZYSZENIE POLSKIEGO PRZEMYSLULOTNICZEGO 1 144˙750.00 144˙750.00
699 QUANTUM LAB POLAND SP ZOO 1 50˙000.00 50˙000.00
700 Polish Academy of Sciences 1 0.00 0.00
701 AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ 1 158˙750.00 158˙750.00
# country 1˙973 537˙061˙223 -