Opendata, web and dolomites

H2020 project grouped by Institution, Poland [PL]

This section of the "Open-H2020 observatory" lists the Insitutions involved in one or more projects. For each Institution there are information on number of contributions and the amount of them. Data refers to Poland [PL]. The total number of contributions is 1˙973 while the amount is equal to 537˙061˙223 €.

Click on table headers to rearrange data.

# institution  num. contributions  tot. controbutions.  average contrib. 
1 UNIWERSYTET WARSZAWSKI 76 23˙819˙947.00 313˙420.36
2 INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK 59 27˙371˙388.00 463˙921.83
3 UNIWERSYTET JAGIELLONSKI 49 11˙730˙765.00 239˙403.37
4 POLITECHNIKA WARSZAWSKA 41 9˙996˙717.00 243˙822.37
5 AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE 40 11˙390˙760.00 284˙769.00
6 NARODOWE CENTRUM BADAN I ROZWOJU 39 16˙910˙791.00 433˙610.03
7 INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMOW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 35 5˙401˙844.00 154˙338.40
8 POLSKA AGENCJA ZEGLUGI POWIETRZNEJ 29 4˙372˙343.00 150˙770.45
9 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 26 4˙228˙930.00 162˙651.15
10 FUNDINGBOX ACCELERATOR SP ZOO 22 54˙412˙539.00 2˙473˙297.23
11 NARODOWE CENTRUM NAUKI 21 9˙513˙491.00 453˙023.38
12 NARODOWE CENTRUM BADAN JADROWYCH 20 15˙394˙905.00 769˙745.25
13 KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII SPOLKA AKCYJNA 19 2˙299˙213.00 121˙011.21
14 POLITECHNIKA WROCLAWSKA 18 2˙985˙034.00 165˙835.22
15 ITTI SP ZOO 16 5˙732˙000.00 358˙250.00
16 UNIWERSYTET LODZKI 14 1˙835˙900.00 131˙135.71
17 SZKOLA GLOWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO 14 2˙850˙005.00 203˙571.79
18 ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE 13 1˙299˙701.00 99˙977.00
19 POLITECHNIKA POZNANSKA 13 4˙453˙529.00 342˙579.15
20 POLITECHNIKA GDANSKA 13 2˙627˙252.00 202˙096.31
21 FUNDACJA UNIWERSYTETU IM ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 13 973˙301.00 74˙869.31
22 Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk 13 2˙979˙228.00 229˙171.38
23 POLITECHNIKA SLASKA 12 3˙717˙773.00 309˙814.42
24 UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA W TORUNIU 12 2˙634˙509.00 219˙542.42
25 SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ-INSTYTUTLOTNICTWA 12 5˙035˙674.00 419˙639.50
26 ORANGE POLSKA SPOLKA AKCYJNA 11 2˙760˙359.00 250˙941.73
27 SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ - PRZEMYSLOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIAROW PIAP 11 3˙018˙415.00 274˙401.36
28 UNIWERSYTET GDANSKI 11 3˙621˙676.00 329˙243.27
29 MIASTO STOLECZNE WARSZAWA 11 1˙693˙990.00 153˙999.09
30 POLITECHNIKA KRAKOWSKA 11 604˙115.00 54˙919.55
31 INSTYTUT ENERGETYKI 11 3˙098˙143.00 281˙649.36
32 INSTYTUT OCEANOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK 10 2˙465˙288.00 246˙528.80
33 POLITECHNIKA LODZKA 10 2˙292˙929.00 229˙292.90
34 UNIWERSYTET WARMINSKO MAZURSKI W OLSZTYNIE 10 1˙815˙532.00 181˙553.20
35 SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ - INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIALOW ELEKTRONICZNYCH 10 14˙625˙768.00 1˙462˙576.80
36 THE HENRYK NIEWODNICZANSKI INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS, POLISH ACADEMY OF SCIENCES 10 1˙261˙642.00 126˙164.20
37 INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK 9 8˙296˙869.00 921˙874.33
38 INSTYTUT MASZYN PRZEPLYWOWYCH IM ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK - IMP PAN 9 2˙624˙206.00 291˙578.44
39 UNIWERSYTET WROCLAWSKI 9 1˙033˙746.00 114˙860.67
40 INSTYTUT UPRAWY NAWOZENIA I GLEBOZNAWSTWA, PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 9 4˙237˙503.00 470˙833.67
41 MOSTOSTAL WARSZAWA SA 8 1˙846˙839.00 230˙854.88
42 WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM.JAROSLAWA DABROWSKIEGO 8 1˙653˙717.00 206˙714.63
43 UNIVERSYTET MEDYCZNY W LODZI. 7 1˙674˙749.00 239˙249.86
44 INSTYTUT BIOLOGII DOSWIADCZALNEJ IM. M. NENCKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK 7 4˙595˙979.00 656˙568.43
45 PANSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 7 1˙314˙016.00 187˙716.57
46 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIEBIORCZOSCI 7 218˙181.00 31˙168.71
47 SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ - INSTYTUT METALI NIEZELAZNYCH 7 2˙501˙750.00 357˙392.86
48 UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOLLATAJA W KRAKOWIE 7 718˙848.00 102˙692.57
49 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE 7 703˙887.00 100˙555.29
50 INSTYTUT GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIA PAN 7 914˙917.00 130˙702.43
51 UNIWERSYTET MEDYCZNY IM KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU 7 2˙246˙010.00 320˙858.57
52 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCLAWIU 6 1˙546˙002.00 257˙667.00
53 UNIWERSYTET ZIELONOGORSKI 6 1˙137˙392.00 189˙565.33
54 IZNAB SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 6 1˙745˙874.00 290˙979.00
55 INSTYTUT EKOLOGII TERENOW UPRZEMYSLOWIONYCH 6 1˙261˙793.00 210˙298.83
56 TORUNSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPOLKA AKCYJNA 6 233˙352.00 38˙892.00
57 CENTRUM BADAN KOSMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK 6 713˙250.00 118˙875.00
58 ASM - CENTRUM BADAN I ANALIZ RYNKUSPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 6 1˙293˙062.00 215˙510.33
59 SOLARIS BUS & COACH SPOLKA AKCYJNA 6 563˙315.00 93˙885.83
60 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU 6 210˙705.00 35˙117.50
61 BERGAMO TECNOLOGIE SPZOO 6 1˙441˙637.00 240˙272.83
62 EUROPEJSKIE REGIONALNE CENTRUM EKOHYDROLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK 6 574˙483.00 95˙747.17
63 PANSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 6 2˙179˙966.00 363˙327.67
64 INSTYTUT MEDYCYNY PRACY IMIENIA PROF. DRA MED. JERZEGO NOFERA W LODZI 6 1˙250˙321.00 208˙386.83
65 WYZSZA SZKOLA POLICJI W SZCZYTNIE 6 455˙675.00 75˙945.83
66 SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ INSTYTUTLOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA 6 597˙280.00 99˙546.67
67 BLUESOFT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 6 1˙725˙000.00 287˙500.00
68 IZBA PRZEMYSLOWO - HANDLOWA W KRAKOWIE 6 169˙390.00 28˙231.67
69 STAROPOLSKA IZBA PRZEMYSLOWO-HANDLOWA 5 95˙065.00 19˙013.00
70 PIETRZYK SLAWOMIR 5 1˙137˙478.00 227˙495.60
71 INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK 5 2˙078˙867.00 415˙773.40
72 SWIETOKRZYSKIE CENTRUM INNOWACJI ITRANSFERU TECHNOLOGII SP(ZOO) 5 67˙265.00 13˙453.00
73 SAULE SPOLKA AKCYJNA 5 1˙216˙199.00 243˙239.80
74 UNIWERSYTET MEDYCZNY IM PIASTOW SLASKICH WE WROCLAWIU 5 1˙067˙828.00 213˙565.60
75 CENTRUM ASTRONOMICZNE IM. MIKOLAJAKOPERNIKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK 5 1˙691˙056.00 338˙211.20
76 POLSKA AKADEMIA NAUK 5 3˙987˙089.00 797˙417.80
77 GORNOSLASKA AGENCJA PRZEDSIEBIORCZOSCI I ROZWOJU SP ZOO 5 64˙250.00 12˙850.00
78 VIGO SYSTEM S.A. 5 2˙243˙525.00 448˙705.00
79 DOLNOSLASKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SA 5 104˙975.00 20˙995.00
80 GDANSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY 5 811˙205.00 162˙241.00
81 NARODOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII SA 5 683˙211.00 136˙642.20
82 RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPOLKA AKCYJNA 5 121˙785.00 24˙357.00
83 SZKOLA GLOWNA HANDLOWA W WARSZAWIE 5 910˙348.00 182˙069.60
84 SLASKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH 5 1˙505˙387.00 301˙077.40
85 FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIEBIORCZOSCI 5 84˙395.00 16˙879.00
86 FUNDUSZ GORNOSLASKI SPOLKA AKCYJNA 5 90˙860.00 18˙172.00
87 FUNDACJA KALISKI INKUBATOR PRZEDSIE BIORCZOSCI 5 27˙625.00 5˙525.00
88 FUNDACJA PARTNERSTWA TECHNOLOGICZNEGO TECHNOLOGY PARTNERS 5 2˙451˙118.00 490˙223.60
89 "Stowarzyszenie Grupy Przedsiebiorcow Przemyslu Lotniczego ""Dolina Lotnicza""" 5 9˙500.00 1˙900.00
90 STOWARZYSZENIE POLSKA PLATFORMA BEZPIECZENSTWA WEWNETRZNEGO 5 743˙195.00 148˙639.00
91 INSTYTUT OGRODNICTWA 5 777˙690.00 155˙538.00
92 WYZSZA SZKOLA INFORMATYKI I ZARZADZANIA Z SIEDZIBA W RZESZOWIE 5 81˙615.00 16˙323.00
93 INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JADROWEJ 5 428˙760.00 85˙752.00
94 POLITECHNIKA LUBELSKA 5 392˙525.00 78˙505.00
95 PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT ELEWACYJNYCHFASADA SP ZOO 5 939˙434.00 187˙886.80
96 GMINA MIEJSKA KRAKOW - MIASTO NA PRAWACH POWIATU 4 526˙463.00 131˙615.75
97 WEST POMERANIA ECONOMIC DEVELOPMENT ASSOCIATION - SZCZECIN BUSINESS CENTRE STOWARZYSZENIE 4 0.00 0.00
98 KGHM POLSKA MIEDZ SA 4 1˙417˙941.00 354˙485.25
99 MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA SPZOO 4 534˙250.00 133˙562.50
100 WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY 4 2˙352˙597.00 588˙149.25
101 INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GORNICTWA SKALNEGO 4 80˙842.00 20˙210.50
102 KOMENDA GLOWNA STRAZY GRANICZNEJ 4 270˙125.00 67˙531.25
103 KGHM CUPRUM SPZOO ODPOWIEDZIALNOSCIA - CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE 4 1˙006˙128.00 251˙532.00
104 UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU 4 161˙792.00 40˙448.00
105 AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPOLKA AKCYJNA W KONINIE 4 0.00 0.00
106 WARMINSKO-MAZURSKA AGENCJA ROZWOJUREGIONALNEGO SPOLKA AKCYJNA W OLSZTYNIE 4 46˙398.00 11˙599.50
107 Instytut Rozrodu Zwierzat i Badan Zywnosci Polskiej Akademii Nauk 4 414˙500.00 103˙625.00
108 POLITECHNIKA CZESTOCHOWSKA 4 1˙095˙433.00 273˙858.25
109 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO 4 55˙628.00 13˙907.00
110 ASTRI POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 4 1˙197˙674.00 299˙418.50
111 PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY POLSKA-WSCHOD W SUWALKACH SP ZOO 4 0.00 0.00
112 FUNDACJA NA RZECZ EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII 4 507˙740.00 126˙935.00
113 GLOWNY INSTYTUT GORNICTWA 4 337˙748.00 84˙437.00
114 STOWARZYSZENIE PROMOCJA PRZEDSIEBIORCZOSCI 4 0.00 0.00
115 INSTYTUT MATEMATYCZNY POLSKIEJ AKADEMII NAUK 4 2˙196˙587.00 549˙146.75
116 INSTYTUT POMNIK CENTRUM ZDROWIA DZIECKA 4 1˙224˙180.00 306˙045.00
117 TAURON POLSKA ENERGIA SA 4 708˙128.00 177˙032.00
118 WOLNA PRZEDSIEBIORCZOSC ODDZIAL TERENOWY W GDANDK 4 61˙028.00 15˙257.00
119 AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM EUGENIUSZA PIASECKIEGO 4 554˙909.00 138˙727.25
120 CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 4 662˙817.00 165˙704.25
121 NAUKOWA I AKADEMICKA SIEC KOMPUTEROWA - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 4 1˙650˙700.00 412˙675.00
122 LUBELSKA FUNDACJA ROZWOJU 4 52˙875.00 13˙218.75
123 THE MAIN SCHOOL OF FIRE SERVICE 4 399˙793.00 99˙948.25
124 UNIWERSYTET SLASKI 4 589˙622.00 147˙405.50
125 INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA IM STANISLAWA LESZCZYCKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK 4 601˙188.00 150˙297.00
126 ENERGA OPERATOR SA 3 700˙217.00 233˙405.67
127 DAC Spolka Akcyjna 3 709˙062.00 236˙354.00
128 SZELIGA GREGORZ 3 870˙868.00 290˙289.33
129 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE AM 3 289˙425.00 96˙475.00
130 UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCLAWIU 3 499˙750.00 166˙583.33
131 CLOUDFERRO SP ZOO 3 360˙400.00 120˙133.33
132 CASE - CENTRUM ANALIZ SPOLECZNO- EKONOMICZNYCH- FUNDACJA NAUKOWA 3 590˙375.00 196˙791.67
133 CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ IM. JOZEFA TULISZKOWSKIEGO - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 3 287˙199.00 95˙733.00
134 KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU 3 251˙522.00 83˙840.67
135 WISEEUROPA - FUNDACJA WARSZAWSKI INSTYTUT STUDIOW EKONOMICZNYCH I EUROPEJSKICH 3 373˙374.00 124˙458.00
136 SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ - INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ 3 507˙128.00 169˙042.67
137 SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOLECZNY 3 535˙061.00 178˙353.67
138 ABB SPZOO 3 1˙009˙487.00 336˙495.67
139 INSTYTUT AGROFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 3 754˙672.00 251˙557.33
140 CENTRUM BADAN I INNOWACJI PRO-AKADEMIA STOWARZYSZENIE 3 329˙671.00 109˙890.33
141 INPHOTECH SP ZOO 3 2˙343˙125.00 781˙041.67
142 ENEA OPERATOR SP ZOO 3 152˙500.00 50˙833.33
143 PROCHIMIA SURFACES SP. Z O.O. 3 1˙613˙600.00 537˙866.67
144 STOWARZYSZENIE CENTRUM ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH 3 699˙437.00 233˙145.67
145 INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROSLIN - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 3 482˙281.00 160˙760.33
146 UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE 3 175˙598.00 58˙532.67
147 Harpo Sp. z o. o. 3 504˙625.00 168˙208.33
148 URZAD MORSKI W GDYNI 3 318˙750.00 106˙250.00
149 EC BREC INSTYTUT ENERGETYKI ODNAWIALNEJ SP ZOO 3 351˙149.00 117˙049.67
150 EUROPEAN RURAL DEVELOPMENT NETWORK 3 656˙000.00 218˙666.67
151 FEDERACJA KONSUMENTOW STOWARZYSZENIE 3 388˙750.00 129˙583.33
152 INSTYTUT BADAN LITERACKICH POLSKIEJ AKADEMII NAUK 3 469˙208.00 156˙402.67
153 QSAR LAB SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 3 972˙568.00 324˙189.33
154 INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK 3 72˙896.00 24˙298.67
155 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKLODOWSKIEJ 3 718˙251.00 239˙417.00
156 AIROPTIC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 3 2˙073˙667.00 691˙222.33
157 POLSKI INSTYTUT SPRAW MIEDZYNARODOWYCH 3 466˙239.00 155˙413.00
158 CENTRALNE LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNE POLICJI 3 507˙898.00 169˙299.33
159 UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO PRZYRODNICZY IM JANA I JEDRZEJA SNIADECKICH W BYDGOSZCZY 3 749˙125.00 249˙708.33
160 NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS SP ZOO 3 510˙365.00 170˙121.67
161 DARIUSZ DABKOWSKI 3 775˙997.00 258˙665.67
162 Ekoenergetyka - Polska Sp. z o.o. 2 0.00 0.00
163 FUNDACJA KLASTER LIFESCIENCE KRAKOW 2 609˙350.00 304˙675.00
164 AKADEMIA SZTUK PIEKNYCH W WARSZAWIE 2 224˙137.00 112˙068.50
165 UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH 2 287˙937.00 143˙968.50
166 Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk 2 292˙924.00 146˙462.00
167 KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP ZOO 2 201˙950.00 100˙975.00
168 POLTREG SPOLKA AKCYJNA 2 2˙549˙999.00 1˙274˙999.50
169 Centrum Nauki Kopernik 2 147˙318.00 73˙659.00
170 INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII 2 400˙100.00 200˙050.00
171 SPOLKA AKCYJNA ODLEWNIE POLSKIE 2 180˙579.00 90˙289.50
172 INSTYTUT NAFTY I GAZU - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 2 736˙436.00 368˙218.00
173 SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM A FALKIEWICZA WE WROCLAWIU 2 471˙749.00 235˙874.50
174 GDANSK MIASTO NA PRAWACH POWIATU 2 136˙347.00 68˙173.50
175 PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA W TARNOWIE 2 38˙486.00 19˙243.00
176 MIASTO GDYNIA 2 225˙638.00 112˙819.00
177 KOMENDA GLOWNA POLICJI 2 101˙645.00 50˙822.50
178 AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ 2 219˙687.00 109˙843.50
179 POLSKA AGENCJA KOSMICZNA 2 14˙955.00 7˙477.50
180 BLUE DOT SOLUTIONS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 2 275˙626.00 137˙813.00
181 CTADVENTURE SP ZOO 2 360˙000.00 180˙000.00
182 ABIS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPK 2 1˙212˙400.00 606˙200.00
183 UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH 2 70˙912.00 35˙456.00
184 POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE SPOLKA AKCYJNA 2 322˙186.00 161˙093.00
185 NANO PRIME SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 2 288˙000.00 144˙000.00
186 PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA WNOWYM SACZU 2 18˙380.00 9˙190.00
187 NAPIFERYN BIOTECH SP ZOO 2 2˙055˙463.00 1˙027˙731.50
188 BYDGOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 2 0.00 0.00
189 INSTYTUT BADAN EDUKACYJNYCH 2 340˙955.00 170˙477.50
190 SYSTEMS RESEARCH INSTITUTE OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES IBS PAN 2 454˙416.00 227˙208.00
191 ZYDOWSKI INSTYTUT HISTORYCZNY IM. EMANUELA RINGELBLUMA 2 145˙260.00 72˙630.00
192 POLSKIE STOWARZYSZENIE BUDOWNICTWA EKOLOGICZNEGO 2 194˙675.00 97˙337.50
193 PROCHEM SA 2 389˙850.00 194˙925.00
194 KRZYZANIAK MICHAL 2 199˙625.00 99˙812.50
195 UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE 2 56˙724.00 28˙362.00
196 INSTYTUT MORSKI W GDANSKU 2 165˙564.00 82˙782.00
197 WIELKOPOLSKI OSRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU 2 255˙000.00 127˙500.00
198 GLOWNY URZAD STATYSTYCZNY 2 46˙551.00 23˙275.50
199 FEV POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 2 302˙190.00 151˙095.00
200 URZAD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTOW 2 66˙303.00 33˙151.50
201 Ursus Bus S.A. 2 0.00 0.00
202 UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE 2 475˙534.00 237˙767.00
203 ANTMICRO SP ZOO 2 607˙600.00 303˙800.00
204 MORSKI INSTYTUT RYBACKI - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 2 384˙151.00 192˙075.50
205 SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ - INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA 2 139˙739.00 69˙869.50
206 BLUE TECHNOLOGIES SP ZOO 2 320˙046.00 160˙023.00
207 AKADEMIA SZTUKI W SZCZECINIE 2 679˙800.00 339˙900.00
208 SLASKIE CENTRUM CHOROB SERCA W ZABRZU 2 184˙410.00 92˙205.00
209 INSTYTUT OCHRONY SRODOWISKA - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 2 313˙782.00 156˙891.00
210 SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ - INSTYTUT OBROBKI PLASTYCZNEJ 2 1˙219˙200.00 609˙600.00
211 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA 2 310˙475.00 155˙237.50
212 Akademia Sztuk Pieknych im Jana Matejki w Krakowie 2 16˙996.00 8˙498.00
213 PRZEMYSLOWY INSTYTUT MOTORYZACJI 2 568˙125.00 284˙062.50
214 CEZAMAT PW SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 2 725˙000.00 362˙500.00
215 INSTYTUT GENETYKI ROSLIN POLSKIEJ AKADEMI NAUK 2 2˙565˙500.00 1˙282˙750.00
216 QWED SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 2 756˙500.00 378˙250.00
217 WROCLAW MIASTO 2 1˙744˙500.00 872˙250.00
218 Metrosoft Polska 2 1˙846˙018.00 923˙009.00
219 INSKIE CENTRUM RYBACTWA SPOLKA ZOO 2 45˙125.00 22˙562.50
220 VOLKSWAGEN POZNAN SP Z O.O. 2 600˙960.00 300˙480.00
221 PCO SA 2 83˙562.00 41˙781.00
222 INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZAT POLSKIEJ AKADEMII NAUK 2 653˙122.00 326˙561.00
223 MIRANTIS POLAND SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 2 2˙056˙250.00 1˙028˙125.00
224 HARIMATA SP ZOO 2 1˙587˙250.00 793˙625.00
225 AKADEMIA LEONA KOZMINSKIEGO 2 188˙212.00 94˙106.00
226 AILLERON SA 2 1˙243˙125.00 621˙562.50
227 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ 2 65˙185.00 32˙592.50
228 NARODOWA FUNDACJA OCHRONY SRODOWISKA 2 117˙500.00 58˙750.00
229 INSTYTUT KATALIZY I FIZYKOCHEMII POWIERZCHNI IM. JERZEGO HABERA POLSKA AKADEMIA NAUK 2 166˙157.00 83˙078.50
230 Urzad Marszalkowski Wojewodztwa Dolnoslaskiego 2 636˙500.00 318˙250.00
231 PIAP SPACE SP ZOO 2 692˙380.00 346˙190.00
232 INSTYTUT BADAWCZY DROG I MOSTOW 2 132˙255.00 66˙127.50
233 PROVINCIAL POLICE HEADQUARTERS IN GDANSK 2 101˙332.00 50˙666.00
234 SIRC SP ZOO 2 185˙000.00 92˙500.00
235 COLLEGIUM CIVITAS 2 300˙909.00 150˙454.50
236 UNIWERSYTET OPOLSKI 2 238˙437.00 119˙218.50
237 7BULLS.COM SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 2 1˙702˙466.00 851˙233.00
238 KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWLA II 2 9˙130.00 4˙565.00
239 BIOTREM SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 2 2˙288˙075.00 1˙144˙037.50
240 INSTYTUT ROZWOJU WSI I ROLNICTWA POLSKIEJ AKADEMII NAUK 2 262˙603.00 131˙301.50
241 FUNDACJA SAULE RESEARCH INSTITUTE 2 578˙625.00 289˙312.50
242 INTERNATIONAL INSTITUTE OF MOLECULAR AND CELL BIOLOGY 2 2˙558˙262.00 1˙279˙131.00
243 INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAN STRUKTURALNYCH IM. WLODZIMIERZA TRZEBIATOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK 2 452˙875.00 226˙437.50
244 OLSZTYNSKA SZKOLA WYZSZA IM. JOZEFA RUSIECKIEGO 2 33˙950.00 16˙975.00
245 SELENA LABS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 2 4˙003˙255.00 2˙001˙627.50
246 SKA POLSKA SP (ZOO) 2 372˙750.00 186˙375.00
247 TORQWAY SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 2 1˙639˙553.00 819˙776.50
248 KAPITECH SP ZOO 2 274˙075.00 137˙037.50
249 MALOPOLSKA VOIVODSHIP 2 133˙067.00 66˙533.50
250 UTC AEROSPACE SYSTEMS WROCLAW SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 2 169˙512.00 84˙756.00
251 TAURON DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA 2 0.00 0.00
252 AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SA 2 50˙000.00 25˙000.00
253 INSTYTUT LACZNOSCI PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 2 434˙462.00 217˙231.00
254 DANE-I-ANALIZY.PL SP ZOO 2 490˙782.00 245˙391.00
255 INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA I GOSPODARKI ZYWNOSCIOWEJ-PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 2 323˙000.00 161˙500.00
256 INSTYTUT INFORMATYKI TEORETYCZNEJ ISTOSOWANEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK 2 915˙512.00 457˙756.00
257 STOWARZYSZENIE ZACHODNIOPOMORSKI KLASTER CHEMICZNY ZIELONA CHEMIA 2 381˙806.00 190˙903.00
258 BCAST SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 2 1˙445˙187.00 722˙593.50
259 SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ - PORT POLSKI OSRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII 2 136˙124.00 68˙062.00
260 SWECO CONSULTING SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 117˙643.00 117˙643.00
261 APPLIED MANUFACTURING SCIENCE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 395˙937.00 395˙937.00
262 POLMECANIC GROUP SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 265˙475.00 265˙475.00
263 DELPHY POLAND SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 162˙937.00 162˙937.00
264 INVICTA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 0.00 0.00
265 PEM ASSET MANAGEMENT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 40˙906.00 40˙906.00
266 COMARCH SA 1 103˙750.00 103˙750.00
267 BIO-TECH CONSULTING SP. Z O.O. 1 3˙437.00 3˙437.00
268 COMEX POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 553˙752.00 553˙752.00
269 ETON GROUP SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
270 FUNDACJA AKTYWNY SENIOR 1 135˙000.00 135˙000.00
271 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY SRODOWISKAI GOSPODARKI WODNEJ 1 81˙500.00 81˙500.00
272 PURINOVA Sp. z o.o. 1 146˙250.00 146˙250.00
273 FUNDACJA POGRANICZE 1 27˙600.00 27˙600.00
274 WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE 1 99˙760.00 99˙760.00
275 SGPR.TECH SP ZOO 1 50˙000.00 50˙000.00
276 Warsaw Genomics Sp. z o.o. 1 0.00 0.00
277 GEOPARTNER SP ZOO 1 143˙100.00 143˙100.00
278 Institute of High Pressure Physics, Polish Academy of Sciences 1 0.00 0.00
279 MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE 1 220˙800.00 220˙800.00
280 Fundacja im. Pauli Ollendorff 1 0.00 0.00
281 FUNDACJA KREATYWNE MAZOWSZE 1 0.00 0.00
282 OPEGIEKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 141˙250.00 141˙250.00
283 INFERMEDICA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
284 Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komenskiego 1 0.00 0.00
285 SENSILAB POLSKA SP ZOO - SKA 1 117˙500.00 117˙500.00
286 REMOTEMYAPP SP ZOO 1 0.00 0.00
287 REBASED SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 240˙000.00 240˙000.00
288 FUNDACJA CENTRUM CYFROWE 1 136˙125.00 136˙125.00
289 DRONERADAR SP Z O.O. 1 470˙000.00 470˙000.00
290 IDEGO GROUP SP ZOO 1 77˙343.00 77˙343.00
291 SUP4NAV SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
292 TERRABIO SP. Z O.O. 1 50˙000.00 50˙000.00
293 AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI 1 48˙125.00 48˙125.00
294 ZWIAZEK PRACODAWCOW SEKTORA KOSMICZNEGO 1 147˙701.00 147˙701.00
295 AEROBITS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
296 INSTYTUT BIOCYBERNETYKI I INZYNIERII BIOMEDYCZNEJ IM.MACIEJA NALECZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 448˙274.00 448˙274.00
297 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY 1 8˙437.00 8˙437.00
298 SLASKI PARK TECHNOLOGII MEDYCZNYCH KARDIO-MED SILESIA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 149˙625.00 149˙625.00
299 ZDZIESZYNSKA LIDIA 1 15˙225.00 15˙225.00
300 VIMEX SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 506˙375.00 506˙375.00
301 PROMAR SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 117˙500.00 117˙500.00
302 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZACHOWANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO MIASTA WILAMOWICE WILAMOWIANIE 1 0.00 0.00
303 INSTYTUT RYBACTWA SRODLADOWEGO IM STANISTAWA SAKOWICZA 1 257˙880.00 257˙880.00
304 INSTITUTE OF ORGANIC CHEMISTRY - POLISH ACADEMY OF SCIENCES 1 224˙137.00 224˙137.00
305 MICHNEJ MACIEJ 1 108˙076.00 108˙076.00
306 BLACK PEARLS INVESTMENTS SP ZOO 1 187˙625.00 187˙625.00
307 MINISTERSTWO ROZWOJU 1 40˙000.00 40˙000.00
308 SOFTWARE MIND SA 1 0.00 0.00
309 ONCOARENDI THERAPEUTICS SPOLKA AKCYJNA 1 617˙854.00 617˙854.00
310 BUREAU VERITAS POLSKA SP ZOO 1 126˙769.00 126˙769.00
311 M SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
312 SUMITOMO SHI FW ENERGIA POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 0.00 0.00
313 POLSKI ZWIAKEK HODOWCOW I PRODUCENTOW BYDLAY MIESNEGO 1 59˙500.00 59˙500.00
314 APTIV SERVICES POLAND SPOLKA AKCYJNA 1 87˙400.00 87˙400.00
315 WAMTECHNIK SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 199˙778.00 199˙778.00
316 SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 0.00 0.00
317 INDYGOTECH MINERALS S.A. 1 993˙125.00 993˙125.00
318 ENERGIA OZE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 184˙500.00 184˙500.00
319 POLKOM BADANIA SP ZOO 1 266˙177.00 266˙177.00
320 TRANSITION TECHNOLOGIES SA 1 178˙688.00 178˙688.00
321 WARSZTATY KULTURY W LUBLINIE 1 157˙500.00 157˙500.00
322 AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCLAWSKIEJ SPOLKA AKCYJNA 1 74˙355.00 74˙355.00
323 FRIENDLYKNIFE SP. Z O.O. 1 50˙000.00 50˙000.00
324 SPARK-TECH SP. Z O.O. 1 50˙000.00 50˙000.00
325 TENSORFLIGHT POLAND SPOLKA ZOGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
326 FUNDACJA OCALENIE 1 23˙750.00 23˙750.00
327 PLASMA SYSTEM SPOLKA AKCYJNA 1 50˙000.00 50˙000.00
328 BILLON DIGITAL SERVICES SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 1˙946˙402.00 1˙946˙402.00
329 BINARTECH SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
330 LUVENA SPOLKA AKCYJNA 1 78˙353.00 78˙353.00
331 INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZENSTWA MORATEX 1 33˙375.00 33˙375.00
332 EC SYSTEMS SPZOO 1 4˙842.00 4˙842.00
333 NEURO DEVICE GROUP SPOLKA AKCYJNA 1 50˙000.00 50˙000.00
334 GDANSKI TERMINAL KONTENEROWY SPOLKA AKCYJNA 1 93˙187.00 93˙187.00
335 OBSZANSKI TOMASZ 1 28˙750.00 28˙750.00
336 FUNDACJA FEMINOTEKA 1 0.00 0.00
337 PULPACK SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA 1 680˙625.00 680˙625.00
338 HALINA NIEC LEGAL AID CENTRE 1 0.00 0.00
339 KOSMONAUTA.NET SP ZOO 1 30˙877.00 30˙877.00
340 PIAST PASZE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 167˙875.00 167˙875.00
341 TECHMO SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 131˙731.00 131˙731.00
342 IPANTERM SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
343 NESTMEDIC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
344 KOMENDA STOLECZNA POLICJI 1 47˙650.00 47˙650.00
345 TOMTOM POLSKA SP ZOO 1 174˙375.00 174˙375.00
346 PHOTON ENTERTAINMENT SP ZOO 1 50˙000.00 50˙000.00
347 NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO-PANSTWOWY ZAKLAD HIGIENY 1 242˙500.00 242˙500.00
348 KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W BYDGOSZCZY 1 100˙000.00 100˙000.00
349 AKADEMIA MORSKA W GDYNI 1 259˙402.00 259˙402.00
350 OCHOTNICZA STRAZ POZARNA W OZAROWIE MAZOWIECKIM 1 196˙656.00 196˙656.00
351 PRINT SILVER SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA 1 50˙000.00 50˙000.00
352 SEEMORE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
353 SPOLECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 1 103˙250.00 103˙250.00
354 AUTOKLUB POZNANSKI OCTAVIUS 1 143˙125.00 143˙125.00
355 IZBA CELNA W GDYNI 1 0.00 0.00
356 CREATEC SP ZOO 1 50˙000.00 50˙000.00
357 Semicon Sp. z.o.o. 1 380˙000.00 380˙000.00
358 FUNDACJA ROZWOJU UNIWERSYTETU GDANSKIEGO 1 170˙812.00 170˙812.00
359 IOT SOLUTIONS SPOLKA OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
360 NEOSTRAIN SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 224˙137.00 224˙137.00
361 EXATEL SPOLKA AKCYJNA 1 163˙562.00 163˙562.00
362 BIURO DO SPRAW SUBSTANCJI CHEMICZNYCH 1 23˙125.00 23˙125.00
363 FEDIUK WLADYSLAW 1 0.00 0.00
364 KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI Z SIEDZIBA W RADOMIU 1 28˙520.00 28˙520.00
365 MP POLSKIE KLASTRY SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 121˙218.00 121˙218.00
366 LODZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPOLKA AKCYJNA 1 0.00 0.00
367 MUZEUM HISTORII ZYDOW POLSKICH POLIN 1 79˙617.00 79˙617.00
368 POLSKIE ZAKLADY LOTNICZE 1 321˙922.00 321˙922.00
369 INNPULS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 113˙262.00 113˙262.00
370 KB FOLIE POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 92˙000.00 92˙000.00
371 GLOWNY INSPEKTORAT JAKOSCI HANDLOWEJ ARTYKULOW ROLNO-SPOZYWCZYCH 1 42˙375.00 42˙375.00
372 WROCLAWSKIE CENTRUM BADAN EIT+ SPZOO 1 84˙375.00 84˙375.00
373 COMBEENUT SP ZOO 1 161˙298.00 161˙298.00
374 NAPIERALA RYSZARD 1 15˙312.00 15˙312.00
375 DB Cargo Polska S.A. 1 0.00 0.00
376 WIDOK. FUNDACJA KULTURY WIZUALNEJ 1 110˙063.00 110˙063.00
377 ML SYSTEM SPOLKA AKCYJNA 1 50˙000.00 50˙000.00
378 POLEVS SP. Z O.O. 1 292˙187.00 292˙187.00
379 GMINA LUBLIN 1 309˙662.00 309˙662.00
380 WOJEWODZTWO LODZKIE 1 101˙000.00 101˙000.00
381 FUNDACJA EPANSTWO 1 34˙344.00 34˙344.00
382 STOWARZYSZENIE KRAKOWSKI ALARM SMOGGOWY 1 34˙375.00 34˙375.00
383 ASZYK-KOSMIDER BARBARA 1 235˙252.00 235˙252.00
384 CENTRUM BADAN I ROZWOJU TECHNOLOGII DLA PRZEMYSLU SPOLKA AKCYJNA 1 447˙500.00 447˙500.00
385 OLP SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZILNOSCIA 1 54˙093.00 54˙093.00
386 SORTER SPOLKA JAWNA KONRAD GRZESZCZYK MICHAL ZIOMEK 1 300˙000.00 300˙000.00
387 SYGNITY SPOLKA AKCYJNA 1 30˙000.00 30˙000.00
388 NatVet sp. z o. o. 1 0.00 0.00
389 LEDA POLYMER SP ZOO 1 221˙374.00 221˙374.00
390 Ardigen SA 1 0.00 0.00
391 INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKIWODNEJ - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 1 42˙875.00 42˙875.00
392 BERMAG GALKIEWICZ I GALKIEWICZ SPOLKA JAWNA 1 197˙125.00 197˙125.00
393 STERIPACK MEDICAL POLAND SP ZOO 1 554˙400.00 554˙400.00
394 TRANSITION TECHNOLOGIES PSC SPOLKAZ OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 228˙200.00 228˙200.00
395 TRITEM SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
396 DOHMEYER CONSTRUCTION SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 1˙760˙574.00 1˙760˙574.00
397 KINETIC CENTRUM NOWOCZESNEJ AUDIOLOGII SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
398 DES ART SP. Z O. O. 1 200˙625.00 200˙625.00
399 CHIPCRAFT SPOLKA Z OGRANICZONA OPDOWIEDZIALNOSCIA 1 181˙300.00 181˙300.00
400 INSTYTUT GRUZLICY I CHOROB PLUC 1 365˙000.00 365˙000.00
401 FIBRAIN SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 308˙715.00 308˙715.00
402 UNILEVER POLAND SERVICES SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 49˙725.00 49˙725.00
403 INSTYTUT OCHRONY ROSLIN - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 1 135˙750.00 135˙750.00
404 ZAMAK MERCATOR SPOLKA Z OGRANICZONAODPOWIEDZIALNOSCIA 1 135˙000.00 135˙000.00
405 2KMM SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 377˙250.00 377˙250.00
406 EXC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
407 PRZEDSIEBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROZENIOWE COMPLEX SP ZOO 1 98˙612.00 98˙612.00
408 FUTURESYNTHESIS SP ZOO 1 224˙137.00 224˙137.00
409 TIKKURILA POLSKA S.A. 1 2˙755.00 2˙755.00
410 SMALLGIS SP ZOO 1 121˙156.00 121˙156.00
411 ATENDE SPOLKA AKCYNA 1 486˙718.00 486˙718.00
412 TECHNIC CONTROL 1 88˙202.00 88˙202.00
413 ideas4biology Ltd. 1 0.00 0.00
414 INSTYTUT GEODEZJI I KARTOGRAFII 1 128˙093.00 128˙093.00
415 TMBK PARTNERS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 929˙625.00 929˙625.00
416 DOLNOSLASKA SZKOLA WYZSZA UCZELNIANIEPANSTWOWA 1 672˙412.00 672˙412.00
417 INSTYTUT ALLERHANDA 1 10˙000.00 10˙000.00
418 TADEUSZ NOWAK 1 50˙000.00 50˙000.00
419 SZENDER MARCIN 1 160˙000.00 160˙000.00
420 BIALOWIESKI PARK NARODOWY 1 36˙000.00 36˙000.00
421 STOWARZYSZENIE WILLA DECJUSZA 1 218˙125.00 218˙125.00
422 ONCO SCANNER SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
423 ADAPTRONICA ZOO SP 1 0.00 0.00
424 PIXEL SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
425 UNIWERSYTET SZCZECINSKI 1 346˙500.00 346˙500.00
426 URZAD MIEJSKI W GDANSKU 1 279˙368.00 279˙368.00
427 MUZEUM PALACU KROLA JANA III W WILANOWIE 1 0.00 0.00
428 LOGLAB SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
429 PRESQUE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
430 Netrix S.A. 1 0.00 0.00
431 OPTINAV SP ZOO 1 293˙125.00 293˙125.00
432 REMMEDVR SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 1˙937˙530.00 1˙937˙530.00
433 POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM IGNACEGO LUKASIEWICZA PRZ 1 175˙627.00 175˙627.00
434 GLOBEMA SP ZOO 1 50˙000.00 50˙000.00
435 INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO 1 13˙750.00 13˙750.00
436 MC2 INNOVATIONS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 198˙450.00 198˙450.00
437 POLSKIE ZRZESZENIE PRODUCENTOW BYDLA MIESNEGO 1 62˙156.00 62˙156.00
438 FUNDACJA INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH 1 16˙296.00 16˙296.00
439 MONKEYFAB S.C. 1 168˙187.00 168˙187.00
440 POLSKI ZWIAZEK HODOWCOW I PRODUCENTOW TRZODY CHLEWNEJ POLSUS 1 24˙590.00 24˙590.00
441 NANOCERAMICS SPOLKA AKCYJNA 1 103˙500.00 103˙500.00
442 BAG PRECISION FARMING SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 0.00 0.00
443 Technology For Mobile 1 0.00 0.00
444 INSILICO-IPM SLAWOMIR LUX 1 449˙040.00 449˙040.00
445 LUBELSKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY SA 1 101˙250.00 101˙250.00
446 FUNDACJA NEO MEDIA 1 128˙862.00 128˙862.00
447 MINKON SP ZOO 1 413˙522.00 413˙522.00
448 INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 238˙500.00 238˙500.00
449 INSTYTUT CIEZKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA 1 183˙750.00 183˙750.00
450 WIELKOPOLSKA IZBA ROLNICZA 1 55˙625.00 55˙625.00
451 PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACJI TROLEJBUSOWEJ SP. Z O.O. 1 104˙125.00 104˙125.00
452 INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 10˙750.00 10˙750.00
453 OSRODEK TECHNIKI JADROWEJ POLON WE WROCLAWIU SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 130˙812.00 130˙812.00
454 WROCLAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SA 1 82˙812.00 82˙812.00
455 NORTH THIN PLY TECHNOLOGY SPOO. 1 156˙250.00 156˙250.00
456 PROF. WACLAW DABROWSKI INSTITUTE OF AGRICULTURAL AND FOOD BIOTECHNOLOGY 1 80˙687.00 80˙687.00
457 BIOSECO SP ZOO 1 0.00 0.00
458 EUROPEAN QUALIFICATION ALLIANCE SP ZOO 1 70˙906.00 70˙906.00
459 BALTIC CERAMICS SPOLKA AKCYJNA 1 288˙332.00 288˙332.00
460 NEUCA SA 1 28˙000.00 28˙000.00
461 MANAGEMENT DATA SYSTEMS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
462 GORNOSLASKO-ZAGLEBIOWSKA METROPOLIA 1 86˙250.00 86˙250.00
463 MARLO POLAND SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 245˙312.00 245˙312.00
464 BBH BIOTECH POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA OPDOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
465 Future Processing sp. z o.o. 1 0.00 0.00
466 IPOPEMA FINANCIAL ADVISORY SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA 1 125˙000.00 125˙000.00
467 INSTYTUT FIZYKI MOLEKULARNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 54˙000.00 54˙000.00
468 THE BATTERIES SP ZOO 1 50˙000.00 50˙000.00
469 SYNEKTIK SPOLKA AKCYJNA 1 3˙687˙250.00 3˙687˙250.00
470 POLITECHNIKA BIALOSTOCKA 1 0.00 0.00
471 ZACHODNIOPOMORSKI OSRODEK DORADZTWAROLNICZEGO W BARZKOWICACE 1 50˙125.00 50˙125.00
472 TOP-GAN SP ZOO 1 224˙137.00 224˙137.00
473 Liceum OgólnoksztaÅ‚cace Nr â…« im. BolesÅ‚awa Chrobrego 1 0.00 0.00
474 WINGSBRIDGE INSTYTUT NAUKOWO-DORADCZY SP ZOO 1 18˙000.00 18˙000.00
475 IOT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
476 TAIL SP. Z.O.O. 1 50˙000.00 50˙000.00
477 MIASTO KALISZ 1 42˙218.00 42˙218.00
478 RED SKY SP ZOO 1 50˙000.00 50˙000.00
479 PROFIMA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 97˙500.00 97˙500.00
480 GDANSKA INFRASTRUCTURA WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNA SP ZOO 1 58˙174.00 58˙174.00
481 POLSKO JAPONSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PJWSTK 1 216˙000.00 216˙000.00
482 EMPLOCITY SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
483 PRZEDSIEBIORSTWO AMEPOX SP ZOO 1 100˙125.00 100˙125.00
484 FUNDACJA RIVER//CITIES PLATFORM 1 9˙200.00 9˙200.00
485 IDAP TECHNOLOGY SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
486 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej 1 15˙187.00 15˙187.00
487 CEDRUS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA 1 184˙125.00 184˙125.00
488 SST-CONSULT ADAM STACHEL, RAFAL STANEK, DAVID ANDREW TOFT 1 54˙624.00 54˙624.00
489 AMERICAN SYSTEMS SP. ZOO 1 220˙000.00 220˙000.00
490 KAPELANCZYK PAWEL MICHAL 1 328˙955.00 328˙955.00
491 KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU 1 26˙772.00 26˙772.00
492 INSTYTUT WLOKIEN NATURALNYCH I ROSLIN ZIELARSKICH 1 130˙000.00 130˙000.00
493 STORA ENSO NAREW SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 66˙112.00 66˙112.00
494 E-OFFICE7 SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 260˙312.00 260˙312.00
495 CENTRUM SZKOLEN I ROZWOJU OSOBISTEGO MERITUM 1 178˙812.00 178˙812.00
496 ULTRATECH SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 588˙901.00 588˙901.00
497 CONSUS CARBON ENGINEERING SPOLKA Z OGRANICZONA ODPAWIEDZIALNOSCIA 1 1˙860.00 1˙860.00
498 ROBOTEC.AI SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 362˙500.00 362˙500.00
499 FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII IM PROF ZBIGNIEWA RELIGI 1 294˙835.00 294˙835.00
500 FUNDACJA EKOROZWOJU 1 100˙750.00 100˙750.00
501 RECTANGLE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 261˙187.00 261˙187.00
502 EMAG DESIGN SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 133˙375.00 133˙375.00
503 GENOMTEC SPOLKA AKCYJNA 1 50˙000.00 50˙000.00
504 AM2M SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA 1 0.00 0.00
505 MEDICAL SIMULATION TECHNOLOGIES SPOLKA Z OGRANICZONA ODOPWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
506 ODDZIAL WARSZAWSKI STOWARZYSZENIA ARCHITEKTOW POLSKICH 1 287˙500.00 287˙500.00
507 QUANTUM LAB POLAND SP ZOO 1 50˙000.00 50˙000.00
508 PIKTIME SYSTEMS SP ZOO 1 59˙437.00 59˙437.00
509 TECHNOVATOR SP. Z O.O. 1 50˙000.00 50˙000.00
510 INEA SPOLKA AKCYJNA 1 113˙562.00 113˙562.00
511 TREE CAPITAL SP.Z.O.O. 1 175˙895.00 175˙895.00
512 FUNDACJA EUROPEJSKIE CENTRUM INICJATYW W NAUKACH SADOWYCH 1 186˙786.00 186˙786.00
513 MONITOR CR SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
514 SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ - INSTYTUT FARMACEUTYCZNY 1 274˙500.00 274˙500.00
515 PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TROJMIESCIE 1 64˙875.00 64˙875.00
516 FUNDACJA ART & SCIENCE SYNERGY FOUNDATION 1 355˙725.00 355˙725.00
517 AMC TECH SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 363˙282.00 363˙282.00
518 STOWARZYSZENIE INTERKULTURALNI PL 1 191˙483.00 191˙483.00
519 STOWARZYSZENIE POLSKIEGO PRZEMYSLULOTNICZEGO 1 144˙750.00 144˙750.00
520 Polish Academy of Sciences 1 0.00 0.00
521 PROXIS SP ZOO 1 45˙625.00 45˙625.00
522 ELPROMA ELEKTRONIKA SP. Z O.O. 1 324˙887.00 324˙887.00
523 UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO 1 50˙600.00 50˙600.00
524 Fundacja Edukacji Miedzynarodowej 1 0.00 0.00
525 BTM INNOVATIONS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 13˙500.00 13˙500.00
526 POLSKIE TOWARZYSTWO BIOMASY POLBIOM 1 82˙600.00 82˙600.00
527 SOLACE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
528 ATSORA SP ZOO 1 50˙000.00 50˙000.00
529 KOZYRA REGINA MARIA 1 0.00 0.00
530 Towarzystwo Elektrotechnologiczne Qwerty Sp. z o.o. 1 0.00 0.00
531 INSTYTUT MEDYCYNY DOSWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ IM MIROSLAWA MOSSAKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 146˙462.00 146˙462.00
532 KOMA NORD SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 77˙250.00 77˙250.00
533 JANMEDIA INTERACTIVE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 254˙100.00 254˙100.00
534 CENTRUM SYSTEMOW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA 1 20˙125.00 20˙125.00
535 FUNDACJA WSPIERANIA NANONAUK I NANOTECHNOLOGII - NANONET 1 81˙481.00 81˙481.00
536 JAS TECHNOLOGIE SP ZOO 1 512˙250.00 512˙250.00
537 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO 1 356˙250.00 356˙250.00
538 BARTLOMIEJ MARCIN STANCZYK 1 577˙500.00 577˙500.00
539 NANOPURE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 22˙500.00 22˙500.00
540 GMINA SOSNOWIEC - MIASTO NA PRAWACH POWIATU 1 62˙125.00 62˙125.00
541 ENERGOPROJEKT-WARSZAWA SPOLKA AKCYJNA 1 122˙387.00 122˙387.00
542 LEAN ENTERPRISE INSTITUTE POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSC IA 1 451˙875.00 451˙875.00
543 GORNOSLASKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. 1 0.00 0.00
544 FUNDACJA INSTYTUT INNOWACYJNA GOSPODARKA 1 144˙375.00 144˙375.00
545 FINEUS PRZEWROCKI SPOLKA JAWNA 1 0.00 0.00
546 LUCZYNSKI MICHAL KRZYSZTOF 1 106˙250.00 106˙250.00
547 ALREH MEDICAL SP ZOO 1 382˙750.00 382˙750.00
548 EUROTECH SP ZOO 1 587˙479.00 587˙479.00
549 MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 62˙500.00 62˙500.00
550 BACTEROMIC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 1˙926˙671.00 1˙926˙671.00
551 CYBERUS LABS 1 1˙979˙337.00 1˙979˙337.00
552 FIDO VOICE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
553 CENTRUM MATERIALOW POLIMEROWYCH IWEGLOWYCH POLSKA AKADEMIA NAUK*CMPIW PAN 1 197˙800.00 197˙800.00
554 INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH 1 95˙000.00 95˙000.00
555 POMELODY SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
556 FRACKOWIAK MACIEJ 1 15˙312.00 15˙312.00
557 BILLON SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 1˙960˙000.00 1˙960˙000.00
558 BUDIMEX SPOLKA AKCYJNA 1 479˙085.00 479˙085.00
559 Pure Biologics Spolka Akcyjna 1 570˙000.00 570˙000.00
560 FUNDACJA TEREN OTWARTY 1 0.00 0.00
561 INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY 1 36˙461.00 36˙461.00
562 MIASTO BYDGOSZCZ 1 128˙125.00 128˙125.00
563 MIASTO SLUPSK 1 96˙625.00 96˙625.00
564 HIPROMINE SPOLKA AKCYJNA 1 31˙030.00 31˙030.00
565 DROBOT POPLAWSKI PRZYBYLOWICZ RADCOWIE PRAWNI SPOLKA PARTNERSKA 1 25˙000.00 25˙000.00
566 Przedsiebiorstwo Wdrozeniowo-Produkcyjne NEEL Sp. Z O.O. 1 1˙049˙125.00 1˙049˙125.00
567 EVERSIS SP ZOO 1 156˙012.00 156˙012.00
568 PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 74˙991.00 74˙991.00
569 BONE VITAE SPOLKA AKCYJNA 1 50˙000.00 50˙000.00
570 POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE SPOLKA AKCYJNA 1 803˙807.00 803˙807.00
571 Photo High Technology 1 0.00 0.00
572 UNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCYNY MORSKIEJ I TROPIKALNEJ 1 63˙000.00 63˙000.00
573 INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZEROBKI WEGLA 1 330˙537.00 330˙537.00
574 FUNDACJA PROGRESS AND BUSINESS 1 244˙531.00 244˙531.00
575 FUNDACJA IMIENIA STANISLAWA KARLOWSKIEGO 1 92˙500.00 92˙500.00
576 FOUNDATION INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES 1 0.00 0.00
577 AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ 1 158˙750.00 158˙750.00
578 FORMTECH SP ZOO 1 78˙225.00 78˙225.00
579 BEREZIEWICZ PIOTR 1 50˙000.00 50˙000.00
580 VATTENFALL IT SERVICES POLAND SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 255˙500.00 255˙500.00
581 KOLEGIUM EUROPEJSKIE 1 144˙573.00 144˙573.00
582 ZARZAD NADBALTYCKICH INICJATYW KLASTROWYCH SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 82˙042.00 82˙042.00
583 OSRODEK STUDIOW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA 1 193˙750.00 193˙750.00
584 Mostostal Zabrze S.A. 1 0.00 0.00
585 RMA SP ZOO 1 0.00 0.00
586 CEMEX POLSKA SP ZOO 1 138˙250.00 138˙250.00
587 ZAKLADY URZADZEN KOTLOWYCH STAPORKOW SPOLKA AKCYJNA 1 50˙000.00 50˙000.00
588 STOWARZYSZENIE EDUKACJA, NAUKA, KULTURA 1 135˙000.00 135˙000.00
589 PINGUIN FOODS POLSKA SP ZOO 1 5˙625.00 5˙625.00
590 LUKSJA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 125˙300.00 125˙300.00
591 TECHNOLOGY TRANSFER AGENCY TECHTRASPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 27˙600.00 27˙600.00
592 WALENTYNOWICZ PAWEL 1 79˙500.00 79˙500.00
593 FUNDACJA SENDZIMIRA 1 176˙750.00 176˙750.00
594 INSTYTUT FIZYKI PLAZMY I LASEROWEJMIKROSYNTEZY IM. SYLWESTRA KALISKIEGO 1 6˙432˙674.00 6˙432˙674.00
595 TALAR DAMIAN 1 0.00 0.00
596 DYKAS MICHAL 1 50˙000.00 50˙000.00
597 MIASTO POZNAN 1 410˙375.00 410˙375.00
598 Institute of Bioorganic Chemistry 1 0.00 0.00
599 STOWARZYSZENIE NA TAK 1 143˙750.00 143˙750.00
600 LOS MARCIN 1 465˙412.00 465˙412.00
601 ROBOCAR TECHNOLOGIES SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 201˙940.00 201˙940.00
602 IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W GDANSKU 1 80˙925.00 80˙925.00
603 ENT SPOLKA AKCYJNA 1 99˙625.00 99˙625.00
604 SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ - INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY 1 298˙500.00 298˙500.00
605 FUNDACJA WWF POLSKA 1 87˙501.00 87˙501.00
606 INTELICLINIC SP. Z.O.O. 1 1˙624˙875.00 1˙624˙875.00
607 INSTYTUT BUDOWNICTWA WODNEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 96˙875.00 96˙875.00
608 INSTYTUT PALEOBIOLOGII IM.ROMANA KOZLOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 224˙137.00 224˙137.00
609 MIEDZYNARODOWE CENTRUM KULTURY W KRAKOWIE 1 165˙875.00 165˙875.00
610 Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej 1 0.00 0.00
611 AGENCJA UZYTKOWANIA I POSZANOWANIA ENERGII SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 321˙550.00 321˙550.00
612 CRIST OFFSHORE SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 2˙408˙690.00 2˙408˙690.00
613 ZAKLADY LOTNICZE MARGANSKI & MYSLOWSKI SA 1 392˙377.00 392˙377.00
614 NR-GIA BUDOWNICTWO SP ZOO 1 301˙875.00 301˙875.00
615 OSRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI-PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 1 608˙500.00 608˙500.00
616 INVIS SP ZOO 1 50˙000.00 50˙000.00
617 ACP POLSKA 1 422˙275.00 422˙275.00
618 RADOMSKI TOMAZ MARCIN 1 176˙575.00 176˙575.00
619 INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI-PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 1 58˙625.00 58˙625.00
620 LOVELY FUN SP ZOO 1 50˙000.00 50˙000.00
621 IDEATRONIK SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 45˙150.00 45˙150.00
622 CYBERNETIC TECHNOLOGIES NETICTECH SPOLKA AKCYJNA 1 192˙000.00 192˙000.00
623 JAKUSZ SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
624 MICROSCOPEIT SP ZOO 1 604˙000.00 604˙000.00
625 SESCOM SPOLKA AKCYJNA 1 50˙000.00 50˙000.00
626 SDS OPTIC SPOLKA AKCYJNA 1 3˙985˙000.00 3˙985˙000.00
627 UNIA PRODUCENTOW I PRACODAWCOW PRZEMYSLU BIOGAZOWEGO 1 108˙735.00 108˙735.00
628 TOMASZ MARIAN KOSMIDER 1 607˙402.00 607˙402.00
629 INTERIZON 1 237˙906.00 237˙906.00
630 FUNDACJA EUROPEJSKA AKADEMIA DYPLOMACJI 1 134˙472.00 134˙472.00
631 SZYNISZEWSKA ANNA 1 172˙651.00 172˙651.00
632 META GROUP POLSKA SP ZOO 1 138˙250.00 138˙250.00
633 3DELING SP ZOO 1 30˙000.00 30˙000.00
634 VEMCO SP ZOO 1 197˙812.00 197˙812.00
635 ZAKLAD BADAWCZO-WDROZENIOWY OSRODKASALMONELLA IMMUNOLAB SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
636 HELSINSKA FUNDACJA PRAW CZLOWIEKA 1 155˙812.00 155˙812.00
637 INSTYTUT ODLEWNICTWA 1 375˙000.00 375˙000.00
638 MIEJSKIE ZAKLADY AUTOBUSOWE SP ZOO 1 188˙375.00 188˙375.00
639 SMART SOFT SOLUTIONS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
640 ZASTAWNY HENRYK 1 375˙062.00 375˙062.00
641 VBIONIC SP ZOO 1 50˙000.00 50˙000.00
642 A&A BIOTECHNOLOGY SC 1 322˙500.00 322˙500.00
643 PROXIGROUP SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
644 PGNIG TERMIKA ENERGETYKA ROZPROSZONA SP. Z O.O 1 1˙025˙937.00 1˙025˙937.00
645 DANMAR COMPUTERS SP ZOO 1 61˙875.00 61˙875.00
646 STOWARZYSZENIE CENTRUM BADAN NAD ZAGLADA ZYDOW 1 60˙000.00 60˙000.00
647 BONDA. PL - SPOLKA ZOO 1 50˙000.00 50˙000.00
648 PERFECT DASHBOARD SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
649 ORBITAL KNIGHT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 251˙000.00 251˙000.00
650 SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ - INSTYTUT BIOPOLIMEROW I WLOKIEN CHEMICZNYCH 1 231˙461.00 231˙461.00
651 ZAKLAD BADAWCZO-PRODUKCYJNY TEBAMIX SP ZOO 1 0.00 0.00
652 AGENCJA ROZWOJU MAZOWSZA SPOLKA AKCYJNA 1 218˙375.00 218˙375.00
653 TRMEW SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 277˙813.00 277˙813.00
654 PANSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE 1 102˙030.00 102˙030.00
655 CONNECTPOINT SP ZOO 1 50˙000.00 50˙000.00
656 BALTYCKA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII SP ZOO 1 135˙500.00 135˙500.00
657 INTERMAG SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 299˙375.00 299˙375.00
658 DACPOL SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
659 GMINA MIEJSKA DZIERZONIOW 1 56˙875.00 56˙875.00
660 GLOWNY INSPEKTORAT OCHRONY ROSLIN I NASIENNICTWA 1 52˙852.00 52˙852.00
661 POLSKI ZWIAZEK MOTOROWY 1 115˙581.00 115˙581.00
662 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE 1 41˙732.00 41˙732.00
663 STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEC ENERGIE CITES 1 373˙228.00 373˙228.00
664 ENETECH SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 33˙906.00 33˙906.00
665 APEIRON SYNTHESIS SPOLKA AKCYJNA 1 387˙500.00 387˙500.00
666 PROMOCJA ZDROWIA - ZDROWIE ALBO TYTON FUNDACJA 1 55˙375.00 55˙375.00
667 UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIALYMSTOKU 1 1˙569˙600.00 1˙569˙600.00
668 SHIPCON SP ZOO 1 70˙000.00 70˙000.00
669 Ekoinwentyka Sp. Z O.O. 1 0.00 0.00
670 Szkola Podstawowa NR 90 Im. Prof. Stanislawa Tolpy We Wraclawiu 1 0.00 0.00
671 POLSKI INSTYTUT PRAW CZLOWIEKA I BIZNESU - PIHRB 1 20˙375.00 20˙375.00
672 PRODROMUS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
673 EXPANSIO SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
674 ZAKLADY AZOTOWE KEDZIERZYN SPOLKA AKCYJNA 1 0.00 0.00
675 FUNDACJA NAUKOWA INSTYTUT BADAN STRUKTURALNYCH 1 506˙250.00 506˙250.00
676 BEYOND.PL SP ZOO 1 236˙125.00 236˙125.00
677 XTPL SPOLKA AKCYJNA 1 50˙000.00 50˙000.00
678 IFINITY SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 212˙187.00 212˙187.00
679 PICTEC 1 98˙063.00 98˙063.00
680 OSICA NATALIA 1 23˙928.00 23˙928.00
681 ZAZ SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
682 PRZEMYSLOWY INSTYTUT MASZYN ROLNICZYCH W POZNANIU 1 61˙000.00 61˙000.00
683 FUNDACJA PROJEKT: POLSKA 1 75˙625.00 75˙625.00
684 NEOSPACE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 83˙190.00 83˙190.00
685 HERTZ SYSTEMS LTD SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 313˙718.00 313˙718.00
686 TECH2MARKET SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 200˙830.00 200˙830.00
687 URZAD REJESTRACJI PRODUKTOW LECZNICZYCH, WYROBOW MEDYCZNYCH I PRODUKTOW BIOBOJCZYCH 1 53˙250.00 53˙250.00
688 POZNANSKA HODOWLA ROSLIN SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 0.00 0.00
689 FUNDACJA INSTYTUT ROZWOJU REGIONALNEGO 1 140˙700.00 140˙700.00
690 WROCLAWSKIE PRZEDSIEBIORSTWO HALA LUDOWA SP ZOO 1 187˙332.00 187˙332.00
691 GRIDPOCKET SYSTEMS SPOLKA AKCYJNA 1 201˙250.00 201˙250.00
692 UNILEVER POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 0.00 0.00
693 FILIPOWIAK JAN 1 50˙000.00 50˙000.00
694 PRZEDSIEBIORSTWO BADAWCZO-PRODUKCYJNE OPTEL SP ZOO 1 210˙468.00 210˙468.00
695 NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA 1 27˙000.00 27˙000.00
696 INTAP TOBIK SPOLKA JAWNA 1 313˙206.00 313˙206.00
697 ZANNINI POLAND SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 283˙062.00 283˙062.00
698 MIKRONIKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 214˙025.00 214˙025.00
699 INSTYTUT BIOLOGII MEDYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 60˙625.00 60˙625.00
700 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1 117˙375.00 117˙375.00
701 CERVI ROBOTICS 1 251˙300.00 251˙300.00
# country 1˙973 537˙061˙223 -