Opendata, web and dolomites

H2020 project grouped by Institution, Poland [PL]

This section of the "Open-H2020 observatory" lists the Insitutions involved in one or more projects. For each Institution there are information on number of contributions and the amount of them. Data refers to Poland [PL]. The total number of contributions is 1˙280 while the amount is equal to 304˙934˙936 €.

Click on table headers to rearrange data.

# institution  num. contributions  tot. controbutions.  average contrib. 
1 UNIWERSYTET WARSZAWSKI 47 16˙675˙947.00 354˙807.38
2 INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK 39 15˙690˙459.00 402˙319.46
3 NARODOWE CENTRUM BADAN I ROZWOJU 33 7˙639˙664.00 231˙504.97
4 AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE 27 7˙606˙192.00 281˙710.81
5 INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMOW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 27 4˙819˙630.00 178˙504.81
6 POLITECHNIKA WARSZAWSKA 25 5˙750˙562.00 230˙022.48
7 UNIWERSYTET JAGIELLONSKI 24 4˙440˙346.00 185˙014.42
8 POLSKA AGENCJA ZEGLUGI POWIETRZNEJ 18 1˙243˙276.00 69˙070.89
9 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 16 3˙089˙936.00 193˙121.00
10 NARODOWE CENTRUM NAUKI 15 8˙440˙796.00 562˙719.73
11 NARODOWE CENTRUM BADAN JADROWYCH 14 2˙672˙774.00 190˙912.43
12 POLITECHNIKA WROCLAWSKA 14 2˙602˙956.00 185˙925.43
13 KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII SPOLKA AKCYJNA 14 1˙358˙019.00 97˙001.36
14 SZKOLA GLOWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO 11 2˙491˙437.00 226˙494.27
15 Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk 11 2˙533˙193.00 230˙290.27
16 ITTI SP ZOO 10 3˙904˙550.00 390˙455.00
17 POLITECHNIKA GDANSKA 9 2˙075˙937.00 230˙659.67
18 UNIWERSYTET LODZKI 9 1˙474˙834.00 163˙870.44
19 UNIWERSYTET WARMINSKO MAZURSKI W OLSZTYNIE 8 1˙795˙657.00 224˙457.13
20 MIASTO STOLECZNE WARSZAWA 8 1˙596˙188.00 199˙523.50
21 INSTYTUT ENERGETYKI 8 1˙896˙894.00 237˙111.75
22 ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE 8 696˙414.00 87˙051.75
23 INSTYTUT LOTNICTWA 8 1˙646˙183.00 205˙772.88
24 FUNDINGBOX ACCELERATOR SP ZOO 8 14˙768˙351.00 1˙846˙043.88
25 POLITECHNIKA KRAKOWSKA 8 559˙610.00 69˙951.25
26 POLITECHNIKA POZNANSKA 8 2˙734˙359.00 341˙794.88
27 POLITECHNIKA SLASKA 8 2˙388˙673.00 298˙584.13
28 POLITECHNIKA LODZKA 7 1˙834˙779.00 262˙111.29
29 INSTYTUT BIOLOGII DOSWIADCZALNEJ IM. M. NENCKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK 7 4˙595˙979.00 656˙568.43
30 INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK 7 6˙824˙603.00 974˙943.29
31 FUNDACJA UNIWERSYTETU IM ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 7 521˙679.00 74˙525.57
32 PANSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 7 1˙554˙415.00 222˙059.29
33 THE HENRYK NIEWODNICZANSKI INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS, POLISH ACADEMY OF SCIENCES 6 907˙364.00 151˙227.33
34 PANSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 6 2˙128˙113.00 354˙685.50
35 ASM CENTRUM BADANI I ANALIZ RYNKU SP ZOO 6 1˙292˙875.00 215˙479.17
36 UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA W TORUNIU 6 1˙231˙874.00 205˙312.33
37 INSTYTUT METALI NIEZELAZNYCH 6 2˙119˙750.00 353˙291.67
38 INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIALOW ELEKTRONICZNYCH 6 2˙661˙815.00 443˙635.83
39 PRZEMYSLOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIAROW PIAP 6 1˙619˙700.00 269˙950.00
40 MOSTOSTAL WARSZAWA SA 6 1˙216˙864.00 202˙810.67
41 BERGAMO TECNOLOGIE SPZOO 6 1˙110˙974.00 185˙162.33
42 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE 6 607˙263.00 101˙210.50
43 INSTYTUT OCEANOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK 6 1˙876˙563.00 312˙760.50
44 UNIWERSYTET GDANSKI 6 1˙590˙536.00 265˙089.33
45 VIGO SYSTEM S.A. 5 2˙233˙525.00 446˙705.00
46 UNIWERSYTET WROCLAWSKI 5 377˙775.00 75˙555.00
47 INSTYTUT MASZYN PRZEPLYWOWYCH IM ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK - IMP PAN 5 1˙512˙449.00 302˙489.80
48 EUROPEJSKIE REGIONALNE CENTRUM EKOHYDROLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK 5 583˙730.00 116˙746.00
49 IZNAB SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 5 1˙499˙249.00 299˙849.80
50 INSTYTUT UPRAWY NAWOZENIA I GLEBOZNAWSTWA, PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 5 2˙942˙346.00 588˙469.20
51 UNIWERSYTET MEDYCZNY IM KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU 5 1˙173˙038.00 234˙607.60
52 CENTRUM ASTRONOMICZNE IM. MIKOLAJAKOPERNIKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK 4 1˙659˙624.00 414˙906.00
53 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU* 4 149˙765.00 37˙441.25
54 TORUNSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPOLKA AKCYJNA 4 190˙340.00 47˙585.00
55 SLASKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH 4 1˙278˙250.00 319˙562.50
56 FUNDACJA PARTNERSTWA TECHNOLOGICZNEGO TECHNOLOGY PARTNERS 4 2˙260˙403.00 565˙100.75
57 INSTYTUT EKOLOGII TERENOW UPRZEMYSLOWIONYCH 4 1˙032˙668.00 258˙167.00
58 IZBA PRZEMYSLOWO - HANDLOWA W KRAKOWIE 4 129˙210.00 32˙302.50
59 UNIVERSYTET MEDYCZNY W LODZI. 4 825˙274.00 206˙318.50
60 POLITECHNIKA CZESTOCHOWSKA 4 1˙095˙433.00 273˙858.25
61 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIEBIORCZOSCI 4 189˙921.00 47˙480.25
62 KGHM CUPRUM SP ZOO CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE 4 1˙006˙128.00 251˙532.00
63 TAURON POLSKA ENERGIA SA 4 708˙128.00 177˙032.00
64 ORANGE POLSKA SPOLKA AKCYJNA 4 958˙625.00 239˙656.25
65 THE MAIN SCHOOL OF FIRE SERVICE 4 399˙793.00 99˙948.25
66 WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM JAROSLAWA DABROWSKIEGO 4 707˙780.00 176˙945.00
67 UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOLLATAJA W KRAKOWIE 4 525˙548.00 131˙387.00
68 INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JADROWEJ 4 411˙628.00 102˙907.00
69 INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA 4 441˙655.00 110˙413.75
70 CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 3 488˙442.00 162˙814.00
71 WYZSZA SZKOLA INFORMATYKI I ZARZADZANIA Z SIEDZIBA W RZESZOWIE 3 51˙800.00 17˙266.67
72 POLSKI INSTYTUT SPRAW MIEDZYNARODOWYCH 3 489˙364.00 163˙121.33
73 URZAD MORSKI W GDYNI 3 318˙750.00 106˙250.00
74 WYZSZA SZKOLA POLICJI W SZCZYTNIE 3 209˙250.00 69˙750.00
75 SZKOLA GLOWNA HANDLOWA W WARSZAWIE 3 610˙192.00 203˙397.33
76 UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU 3 150˙622.00 50˙207.33
77 DOLNOSLASKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SA 3 64˙350.00 21˙450.00
78 STAROPOLSKA IZBA PRZEMYSLOWO-HANDLOWA 3 57˙700.00 19˙233.33
79 MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA SPZOO 3 420˙500.00 140˙166.67
80 INSTYTUT MATEMATYCZNY POLSKIEJ AKADEMII NAUK 3 1˙162˙087.00 387˙362.33
81 ASTRI POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 3 964˙332.00 321˙444.00
82 INSTYTUT MEDYCYNY PRACY IMIENIA PROF. DRA MED. JERZEGO NOFERA W LODZI 3 295˙679.00 98˙559.67
83 Instytut Rozrodu Zwierzat i Badan Zywnosci Polskiej Akademii Nauk 3 380˙500.00 126˙833.33
84 SWIETOKRZYSKIE CENTRUM INNOWACJI ITRANSFERU TECHNOLOGII SP(ZOO) 3 49˙150.00 16˙383.33
85 FUNDACJA NA RZECZ EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII 3 383˙270.00 127˙756.67
86 NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS SP ZOO 3 655˙473.00 218˙491.00
87 POLSKA ACADEMIA NAUK INSTYTUT GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIA 3 141˙567.00 47˙189.00
88 PIETRZYK SLAWOMIR 3 685˙625.00 228˙541.67
89 "PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT ELEWACYJNYCH ""FASADA"" SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA" 3 494˙497.00 164˙832.33
90 INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK 3 341˙642.00 113˙880.67
91 GORNOSLASKA AGENCJA PRZEDSIEBIORCZOSCI I ROZWOJU SP ZOO 3 41˙900.00 13˙966.67
92 KGHM POLSKA MIEDZ SA 3 1˙408˙466.00 469˙488.67
93 UNIWERSYTET SLASKI 3 402˙872.00 134˙290.67
94 WROCLAWSKIE CENTRUM BADAN EIT+ SPZOO 3 220˙937.00 73˙645.67
95 AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM EUGENIUSZA PIASECKIEGO 3 546˙907.00 182˙302.33
96 INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROSLIN - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 3 482˙281.00 160˙760.33
97 Harpo Sp. z o. o. 3 504˙625.00 168˙208.33
98 RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPOLKA AKCYJNA 3 78˙450.00 26˙150.00
99 KOMENDA GLOWNA STRAZY GRANICZNEJ 3 167˙875.00 55˙958.33
100 UNIWERSYTET MEDYCZNY IM PIASTOW SLASKICH WE WROCLAWIU 3 920˙490.00 306˙830.00
101 POLITECHNIKA LUBELSKA 3 368˙400.00 122˙800.00
102 FUNDUSZ GORNOSLASKI SPOLKA AKCYJNA 3 60˙950.00 20˙316.67
103 "Stowarzyszenie Grupy Przedsiebiorcow Przemyslu Lotniczego ""Dolina Lotnicza""" 3 9˙500.00 3˙166.67
104 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE AM 3 289˙425.00 96˙475.00
105 INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA IM STANISLAWA LESZCZYCKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK 3 571˙995.00 190˙665.00
106 BLUESOFT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 3 941˙250.00 313˙750.00
107 CENTRALNE LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNE POLICJI 2 377˙398.00 188˙699.00
108 INSKIE CENTRUM RYBACTWA SPOLKA ZOO 2 45˙125.00 22˙562.50
109 UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE 2 475˙534.00 237˙767.00
110 OLSZTYNSKA SZKOLA WYZSZA IM. JOZEFA RUSIECKIEGO 2 33˙950.00 16˙975.00
111 AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPOLKA AKCYJNA W KONINIE 2 0.00 0.00
112 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCLAWIU 2 384˙593.00 192˙296.50
113 Centrum Badan Kosmicznych 2 135˙300.00 67˙650.00
114 FEDERACJA KONSUMENTOW STOWARZYSZENIE 2 155˙250.00 77˙625.00
115 ENERGA OPERATOR SA 2 404˙030.00 202˙015.00
116 WARMINSKO-MAZURSKA AGENCJA ROZWOJUREGIONALNEGO SPOLKA AKCYJNA W OLSZTYNIE 2 27˙398.00 13˙699.00
117 GLOWNY INSTYTUT GORNICTWA 2 99˙246.00 49˙623.00
118 PCO SA 2 83˙562.00 41˙781.00
119 SAULE SP ZOO 2 684˙137.00 342˙068.50
120 INSTYTUT AGROFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 2 363˙422.00 181˙711.00
121 Airoptic Spolka z Ograniczona Odpowiedzialnoscia 2 1˙518˙624.00 759˙312.00
122 INSTYTUT POMNIK CENTRUM ZDROWIA DZIECKA 2 489˙525.00 244˙762.50
123 WOLNA PRZEDSIEBIORCZOSC ODDZIAL TERENOWY W GDANDK 2 29˙625.00 14˙812.50
124 SLASKIE CENTRUM CHOROB SERCA W ZABRZU 2 184˙410.00 92˙205.00
125 INPHOTECH SP ZOO 2 190˙100.00 95˙050.00
126 GMINA MIEJSKA KRAKOW - MIASTO NA PRAWACH POWIATU 2 224˙125.00 112˙062.50
127 INSTYTUT ROZWOJU WSI I ROLNICTWA POLSKIEJ AKADEMII NAUK 2 262˙603.00 131˙301.50
128 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO 2 32˙878.00 16˙439.00
129 INSTYTUT OGRODNICTWA 2 260˙250.00 130˙125.00
130 CTADVENTURE SP ZOO 2 360˙000.00 180˙000.00
131 CENTRUM BADAN KOSMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK 2 315˙000.00 157˙500.00
132 STOWARZYSZENIE PROMOCJA PRZEDSIEBIORCZOSCI 2 0.00 0.00
133 INSTYTUT BADAWCZY DROG I MOSTOW 2 132˙255.00 66˙127.50
134 INSTYTUT NAFTY I GAZU 2 736˙436.00 368˙218.00
135 INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAN STRUKTURALNYCH IM. WLODZIMIERZA TRZEBIATOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK 2 452˙875.00 226˙437.50
136 BCAST SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 2 1˙445˙187.00 722˙593.50
137 INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ 2 279˙650.00 139˙825.00
138 KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU 2 161˙585.00 80˙792.50
139 SKA POLSKA SP (ZOO) 2 372˙750.00 186˙375.00
140 Antmicro Sp. z o. o. 2 607˙600.00 303˙800.00
141 PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY POLSKA-WSCHOD W SUWALKACH SP ZOO 2 0.00 0.00
142 STOWARZYSZENIE CENTRUM ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH 2 351˙187.00 175˙593.50
143 FUNDACJA KALISKI INKUBATOR PRZEDSIE BIORCZOSCI 2 0.00 0.00
144 CEZAMAT PW SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 2 725˙000.00 362˙500.00
145 WISEEUROPA - FUNDACJA WARSZAWSKI INSTYTUT STUDIOW EKONOMICZNYCH I EUROPEJSKICH 2 243˙249.00 121˙624.50
146 CLOUDFERRO SP ZOO 2 246˙125.00 123˙062.50
147 INSTYTUT LACZNOSCI PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 2 434˙462.00 217˙231.00
148 SELENA LABS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 2 4˙016˙380.00 2˙008˙190.00
149 UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH 2 70˙912.00 35˙456.00
150 FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIEBIORCZOSCI 2 42˙968.00 21˙484.00
151 ABB SPZOO 2 981˙887.00 490˙943.50
152 DANE-I-ANALIZY.PL SP ZOO 2 490˙782.00 245˙391.00
153 BYDGOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 2 0.00 0.00
154 AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ 2 219˙062.00 109˙531.00
155 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA 2 310˙475.00 155˙237.50
156 CASE - CENTRUM ANALIZ SPOLECZNO- EKONOMICZNYCH- FUNDACJA NAUKOWA 2 483˙875.00 241˙937.50
157 KRZYZANIAK MICHAL 2 199˙625.00 99˙812.50
158 SYSTEMS RESEARCH INSTITUTE OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES IBS PAN 2 460˙821.00 230˙410.50
159 BETTERSOLUTIONS SA 2 470˙000.00 235˙000.00
160 SPOLKA AKCYJNA ODLEWNIE POLSKIE 2 263˙560.00 131˙780.00
161 Centrum Nauki Kopernik 2 147˙318.00 73˙659.00
162 PROVINCIAL POLICE HEADQUARTERS IN GDANSK 2 101˙332.00 50˙666.00
163 CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ IM. JOZEFA TULISZKOWSKIEGO - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 2 117˙543.00 58˙771.50
164 Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk 2 292˙924.00 146˙462.00
165 Przemyslowy Instytut Motoryzacji 2 568˙125.00 284˙062.50
166 LUBELSKA FUNDACJA ROZWOJU 2 24˙705.00 12˙352.50
167 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKLODOWSKIEJ 2 519˙501.00 259˙750.50
168 EC BREC INSTYTUT ENERGETYKI ODNAWIALNEJ SP ZOO 2 184˙649.00 92˙324.50
169 UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCLAWIU 2 437˙775.00 218˙887.50
170 WEST POMERANIA ECONOMIC DEVELOPMENT ASSOCIATION - SZCZECIN BUSINESS CENTRE STOWARZYSZENIE 2 0.00 0.00
171 MIASTO GDYNIA 2 225˙638.00 112˙819.00
172 INSTYTUT MORSKI W GDANSKU 2 165˙564.00 82˙782.00
173 UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH 2 287˙937.00 143˙968.50
174 CENTRUM BADAN I INNOWACJI PRO-AKADEMIA STOWARZYSZENIE 2 248˙837.00 124˙418.50
175 WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY 2 772˙592.00 386˙296.00
176 PROCHIMIA SURFACES SP. Z O.O. 2 987˙250.00 493˙625.00
177 COLLEGIUM CIVITAS 2 300˙909.00 150˙454.50
178 STOWARZYSZENIE POLSKA PLATFORMA BEZPIECZENSTWA WEWNETRZNEGO 2 358˙311.00 179˙155.50
179 Metrosoft Polska 2 1˙846˙018.00 923˙009.00
180 SIRC SP ZOO 2 185˙000.00 92˙500.00
181 INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK 2 68˙876.00 34˙438.00
182 BLUE DOT SOLUTIONS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 2 270˙376.00 135˙188.00
183 Uniwersytet Zielonogorski 2 0.00 0.00
184 URZAD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTOW 2 66˙303.00 33˙151.50
185 SOLARIS BUS & COACH SPOLKA AKCYJNA 2 271˙287.00 135˙643.50
186 Narodowa Agencje Poszanowania Energii SA 2 334˙312.00 167˙156.00
187 TORQWAY SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 2 1˙639˙553.00 819˙776.50
188 NAUKOWA I AKADEMICKA SIEC KOMPUTEROWA - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 2 1˙145˙875.00 572˙937.50
189 INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GORNICTWA SKALNEGO 2 47˙000.00 23˙500.00
190 BARTLOMIEJ MARCIN STANCZYK 1 577˙500.00 577˙500.00
191 ZACHODNIOPOMORSKI OSRODEK DORADZTWAROLNICZEGO W BARZKOWICACE 1 50˙125.00 50˙125.00
192 BAG PRECISION FARMING SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 0.00 0.00
193 INSTYTUT BUDOWNICTWA WODNEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 96˙875.00 96˙875.00
194 PHOTON ENTERTAINMENT SP ZOO 1 50˙000.00 50˙000.00
195 INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 238˙500.00 238˙500.00
196 ELPROMA ELEKTRONIKA SP. Z O.O. 1 324˙887.00 324˙887.00
197 BTM INNOVATIONS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 13˙500.00 13˙500.00
198 BEYOND.PL SP ZOO 1 361˙250.00 361˙250.00
199 SHIPCON SP ZOO 1 70˙000.00 70˙000.00
200 UNILEVER POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 0.00 0.00
201 TOMTOM POLSKA SP ZOO 1 174˙375.00 174˙375.00
202 FUNDACJA EUROPEJSKA AKADEMIA DYPLOMACJI 1 134˙472.00 134˙472.00
203 INSTYTUT MEDYCYNY DOSWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ IM MIROSLAWA MOSSAKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 146˙462.00 146˙462.00
204 POLTREG SPOLKA AKCYJNA 1 50˙000.00 50˙000.00
205 VEMCO SP ZOO 1 197˙812.00 197˙812.00
206 AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ 1 158˙750.00 158˙750.00
207 Instytut Technologiczno-Przyrodniczy 1 36˙461.00 36˙461.00
208 FUNDACJA ART & SCIENCE SYNERGY FOUNDATION 1 355˙725.00 355˙725.00
209 ZAKLADY LOTNICZE MARGANSKI & MYSLOWSKI SA 1 164˙591.00 164˙591.00
210 IFINITY SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 212˙187.00 212˙187.00
211 Technology For Mobile 1 0.00 0.00
212 INSTYTUT BADAN EDUKACYJNYCH 1 190˙343.00 190˙343.00
213 ENEA OPERATOR SP ZOO 1 152˙500.00 152˙500.00
214 ZYDOWSKI INSTYTUT HISTORYCZNY IM. EMANUELA RINGELBLUMA 1 88˙297.00 88˙297.00
215 PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA WNOWYM SACZU 1 12˙380.00 12˙380.00
216 META GROUP POLSKA SP ZOO 1 138˙250.00 138˙250.00
217 QSAR LAB SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 353˙193.00 353˙193.00
218 POLSKA AKADEMIA NAUK 1 123˙562.00 123˙562.00
219 INSTYTUT GENETYKI ROSLIN POLSKIEJ AKADEMI NAUK 1 66˙250.00 66˙250.00
220 BUREAU VERITAS POLSKA SP ZOO 1 126˙769.00 126˙769.00
221 GDANSK MIASTO NA PRAWACH POWIATU 1 62˙747.00 62˙747.00
222 PRZEDSIEBIORSTWO BADAWCZO-PRODUKCYJNE OPTEL SP ZOO 1 210˙468.00 210˙468.00
223 INSTYTUT BIOPOLIMEROW I WLOKIEN CHEMICZNYCH 1 231˙461.00 231˙461.00
224 LEAN ENTERPRISE INSTITUTE POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSC IA 1 451˙875.00 451˙875.00
225 QUANTUM LAB POLAND SP ZOO 1 50˙000.00 50˙000.00
226 GDANSKA INFRASTRUCTURA WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNA SP ZOO 1 58˙174.00 58˙174.00
227 FUNDACJA FEMINOTEKA 1 0.00 0.00
228 INSTYTUT CIEZKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA 1 183˙750.00 183˙750.00
229 QWED SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 387˙750.00 387˙750.00
230 ABIS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPK 1 253˙400.00 253˙400.00
231 JAS TECHNOLOGIE SP ZOO 1 512˙250.00 512˙250.00
232 AKADEMIA SZTUKI W SZCZECINIE 1 252˙000.00 252˙000.00
233 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ 1 22˙664.00 22˙664.00
234 NR-GIA BUDOWNICTWO SP ZOO 1 301˙875.00 301˙875.00
235 TAIL SP. Z.O.O. 1 50˙000.00 50˙000.00
236 Urzad Marszalkowski Wojewodztwa Dolnoslaskiego 1 447˙500.00 447˙500.00
237 JANMEDIA INTERACTIVE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 254˙100.00 254˙100.00
238 FUNDACJA NAUKOWA INSTYTUT BADAN STRUKTURALNYCH 1 506˙250.00 506˙250.00
239 PIXEL SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
240 ATENDE SPOLKA AKCYNA 1 486˙718.00 486˙718.00
241 MIASTO SLUPSK 1 96˙625.00 96˙625.00
242 AMERICAN SYSTEMS SP. ZOO 1 220˙000.00 220˙000.00
243 PRZEDSIEBIORSTWO AMEPOX SP ZOO 1 100˙125.00 100˙125.00
244 INSTYTUT ODLEWNICTWA 1 375˙000.00 375˙000.00
245 INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZEROBKI WEGLA 1 330˙537.00 330˙537.00
246 KOMENDA STOLECZNA POLICJI 1 47˙650.00 47˙650.00
247 FORMTECH SP ZOO 1 116˙900.00 116˙900.00
248 ML SYSTEM SPOLKA AKCYJNA 1 50˙000.00 50˙000.00
249 STOWARZYSZENIE POLSKIEGO PRZEMYSLULOTNICZEGO 1 144˙750.00 144˙750.00
250 POLSKO JAPONSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PJWSTK 1 216˙000.00 216˙000.00
251 HALINA NIEC LEGAL AID CENTRE 1 0.00 0.00
252 2KMM SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 377˙250.00 377˙250.00
253 BILLON SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 1˙960˙000.00 1˙960˙000.00
254 ETON GROUP SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
255 ideas4biology Ltd. 1 0.00 0.00
256 HELSINSKA FUNDACJA PRAW CZLOWIEKA 1 155˙812.00 155˙812.00
257 OBSZANSKI TOMASZ 1 28˙750.00 28˙750.00
258 FINEUS PRZEWROCKI SPOLKA JAWNA 1 0.00 0.00
259 INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY 1 298˙500.00 298˙500.00
260 Netrix S.A. 1 0.00 0.00
261 REMOTEMYAPP SP ZOO 1 0.00 0.00
262 FUNDACJA AKTYWNY SENIOR 1 135˙000.00 135˙000.00
263 UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE 1 33˙724.00 33˙724.00
264 BLACK PEARLS INVESTMENTS SP ZOO 1 187˙625.00 187˙625.00
265 POLSKIE TOWARZYSTWO BIOMASY POLBIOM 1 82˙600.00 82˙600.00
266 BALTIC CERAMICS SPOLKA AKCYJNA 1 700˙000.00 700˙000.00
267 FUNDACJA IMIENIA STANISLAWA KARLOWSKIEGO 1 92˙500.00 92˙500.00
268 LUVENA SPOLKA AKCYJNA 1 78˙353.00 78˙353.00
269 MICHNEJ MACIEJ 1 108˙076.00 108˙076.00
270 7BULLS.COM SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 875˙000.00 875˙000.00
271 WROCLAWSKIE PRZEDSIEBIORSTWO HALA LUDOWA SP ZOO 1 187˙332.00 187˙332.00
272 E-OFFICE7 SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 260˙312.00 260˙312.00
273 DARIUSZ DABKOWSKI 1 112˙816.00 112˙816.00
274 FUNDACJA PROGRESS AND BUSINESS 1 244˙531.00 244˙531.00
275 Mostostal Zabrze S.A. 1 0.00 0.00
276 AGENCJA UZYTKOWANIA I POSZANOWANIA ENERGII SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 321˙550.00 321˙550.00
277 OSRODEK STUDIOW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA 1 193˙750.00 193˙750.00
278 LUKSJA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 125˙300.00 125˙300.00
279 INEA SPOLKA AKCYJNA 1 113˙562.00 113˙562.00
280 ASZYK-KOSMIDER BARBARA 1 235˙252.00 235˙252.00
281 FUNDACJA EUROPEJSKIE CENTRUM INICJATYW W NAUKACH SADOWYCH 1 186˙786.00 186˙786.00
282 Akademia Sztuk Pieknych im Jana Matejki w Krakowie 1 10˙196.00 10˙196.00
283 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE 1 41˙732.00 41˙732.00
284 Future Processing sp. z o.o. 1 0.00 0.00
285 SYNEKTIK SPOLKA AKCYJNA 1 3˙687˙250.00 3˙687˙250.00
286 MANAGEMENT DATA SYSTEMS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
287 PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACJI TROLEJBUSOWEJ SP. Z O.O. 1 104˙125.00 104˙125.00
288 FUNDACJA ROZWOJU UNIWERSYTETU GDANSKIEGO 1 170˙812.00 170˙812.00
289 TALAR DAMIAN 1 0.00 0.00
290 Institute of Bioorganic Chemistry 1 0.00 0.00
291 DOLNOSLASKA SZKOLA WYZSZA 1 672˙412.00 672˙412.00
292 WOJEWODZTWO LODZKIE 1 101˙000.00 101˙000.00
293 MIASTO POZNAN 1 410˙375.00 410˙375.00
294 BIALOWIESKI PARK NARODOWY 1 36˙000.00 36˙000.00
295 PERFECT DASHBOARD SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
296 GMINA SOSNOWIEC - MIASTO NA PRAWACH POWIATU 1 62˙125.00 62˙125.00
297 POLITECHNIKA BIALOSTOCKA 1 0.00 0.00
298 MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 62˙500.00 62˙500.00
299 HARIMATA SP ZOO 1 1˙587˙250.00 1˙587˙250.00
300 OSICA NATALIA 1 23˙928.00 23˙928.00
301 TECH2MARKET SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 196˙000.00 196˙000.00
302 POLSKI INSTYTUT PRAW CZLOWIEKA I BIZNESU - PIHRB 1 20˙375.00 20˙375.00
303 CONNECTPOINT SP ZOO 1 50˙000.00 50˙000.00
304 Ekoinwentyka Sp. Z O.O. 1 0.00 0.00
305 AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SA 1 50˙000.00 50˙000.00
306 ODDZIAL WARSZAWSKI STOWARZYSZENIA ARCHITEKTOW POLSKICH 1 287˙500.00 287˙500.00
307 NAPIFERYN BIOTECH SP ZOO 1 50˙000.00 50˙000.00
308 MIRANTIS POLAND SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 585˙000.00 585˙000.00
309 OPEGIEKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 153˙750.00 153˙750.00
310 INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII 1 230˙100.00 230˙100.00
311 EXATEL SPOLKA AKCYJNA 1 163˙562.00 163˙562.00
312 REBASED SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 240˙000.00 240˙000.00
313 3DELING SP ZOO 1 50˙000.00 50˙000.00
314 HERTZ SYSTEMS LTD SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 357˙468.00 357˙468.00
315 NEUCA SA 1 28˙000.00 28˙000.00
316 MARLO POLAND SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 245˙312.00 245˙312.00
317 MORSKI INSTYTUT RYBACKI - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 1 190˙856.00 190˙856.00
318 INSTYTUT OCHRONY SRODOWISKA - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 1 149˙925.00 149˙925.00
319 MINISTERSTWO ROZWOJU 1 85˙000.00 85˙000.00
320 AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCLAWSKIEJ SPOLKA AKCYJNA 1 74˙355.00 74˙355.00
321 ENERGIA OZE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 184˙500.00 184˙500.00
322 BINARTECH SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
323 SZELIGA GREGORZ 1 101˙500.00 101˙500.00
324 ZAKLAD BADAWCZO-WDROZENIOWY OSRODKASALMONELLA IMMUNOLAB SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
325 INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO 1 13˙750.00 13˙750.00
326 GEOPARTNER SP ZOO 1 143˙100.00 143˙100.00
327 FUNDACJA INSTYTUT ROZWOJU REGIONALNEGO 1 140˙700.00 140˙700.00
328 PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 74˙991.00 74˙991.00
329 EC SYSTEMS AMC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 363˙282.00 363˙282.00
330 IDEGO GROUP SP ZOO 1 77˙343.00 77˙343.00
331 KOLEGIUM EUROPEJSKIE 1 144˙573.00 144˙573.00
332 EUROPEAN QUALIFICATION ALLIANCE SP ZOO 1 70˙906.00 70˙906.00
333 PROCHEM SA 1 97˙600.00 97˙600.00
334 GDANSKI TERMINAL KONTENEROWY SPOLKA AKCYJNA 1 93˙187.00 93˙187.00
335 CEMEX POLSKA SP ZOO 1 138˙250.00 138˙250.00
336 ZWIAZEK PRACODAWCOW SEKTORA KOSMICZNEGO 1 191˙829.00 191˙829.00
337 Liceum Ogólnokształcace Nr Ⅻ im. Bolesława Chrobrego 1 0.00 0.00
338 GLOBEMA SP ZOO 1 50˙000.00 50˙000.00
339 WIELKOPOLSKA IZBA ROLNICZA 1 55˙625.00 55˙625.00
340 SST-CONSULT ADAM STACHEL, RAFAL STANEK, DAVID ANDREW TOFT 1 54˙624.00 54˙624.00
341 Polish Academy of Sciences 1 0.00 0.00
342 AILLERON SA 1 756˙375.00 756˙375.00
343 LUBELSKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY SA 1 101˙250.00 101˙250.00
344 OSTEOPLANT RESEARCH AND DEVELOPMENT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 198˙000.00 198˙000.00
345 Fundacja Projekt: Polska 1 75˙625.00 75˙625.00
346 IOT SOLUTIONS SPOLKA OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
347 BONDA. PL - SPOLKA ZOO 1 50˙000.00 50˙000.00
348 ZDZIESZYNSKA LIDIA 1 15˙225.00 15˙225.00
349 INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA I GOSPODARKI ZYWNOSCIOWEJ-PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 1 228˙250.00 228˙250.00
350 TRANSITION TECHNOLOGIES SA 1 178˙688.00 178˙688.00
351 KINETIC CENTRUM NOWOCZESNEJ AUDIOLOGII SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
352 RMA SP ZOO 1 959˙000.00 959˙000.00
353 WALENTYNOWICZ PAWEL 1 79˙500.00 79˙500.00
354 TOP-GAN SP ZOO 1 224˙137.00 224˙137.00
355 FUNDACJA KREATYWNE MAZOWSZE 1 0.00 0.00
356 GLOWNY URZAD STATYSTYCZNY 1 27˙410.00 27˙410.00
357 FEDIUK WLADYSLAW 1 0.00 0.00
358 ZAKLAD BADAWCZO-PRODUKCYJNY TEBAMIX SP ZOO 1 0.00 0.00
359 A&A BIOTECHNOLOGY SC 1 322˙500.00 322˙500.00
360 POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE SA 1 803˙807.00 803˙807.00
361 GLOWNY INSPEKTORAT JAKOSCI HANDLOWEJ ARTYKULOW ROLNO-SPOZYWCZYCH 1 42˙375.00 42˙375.00
362 UNILEVER POLAND SERVICES SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 135˙725.00 135˙725.00
363 UNIWERSYTET OPOLSKI 1 38˙437.00 38˙437.00
364 KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI Z SIEDZIBA W RADOMIU 1 28˙520.00 28˙520.00
365 SDS OPTIC 1 3˙985˙000.00 3˙985˙000.00
366 POLSKIE ZAKLADY LOTNICZE 1 226˙625.00 226˙625.00
367 NORTH THIN PLY TECHNOLOGY SPOO. 1 156˙250.00 156˙250.00
368 DB Cargo Polska S.A. 1 0.00 0.00
369 PROFIMA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 97˙500.00 97˙500.00
370 TIKKURILA POLSKA S.A. 1 116˙068.00 116˙068.00
371 PROMOCJA ZDROWIA - ZDROWIE ALBO TYTON FUNDACJA 1 55˙375.00 55˙375.00
372 UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE 1 3˙858.00 3˙858.00
373 SORTER SPOLKA JAWNA KONRAD GRZESZCZYK MICHAL ZIOMEK 1 300˙000.00 300˙000.00
374 INSTYTUT OCHRONY ROSLIN - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 1 135˙750.00 135˙750.00
375 INTELICLINIC SP. Z.O.O. 1 1˙624˙875.00 1˙624˙875.00
376 CONSUS CARBON ENGINEERING SPOLKA Z OGRANICZONA ODPAWIEDZIALNOSCIA 1 1˙860.00 1˙860.00
377 GLOWNY INSPEKTORAT OCHRONY ROSLIN I NASIENNICTWA 1 138˙181.00 138˙181.00
378 MINKON SP ZOO 1 413˙522.00 413˙522.00
379 INTERIZON 1 237˙906.00 237˙906.00
380 IPANTERM SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
381 PICTEC 1 98˙063.00 98˙063.00
382 Fundacja Edukacji Miedzynarodowej 1 0.00 0.00
383 Towarzystwo Elektrotechnologiczne Qwerty Sp. z o.o. 1 0.00 0.00
384 TECHNOVATOR SP. Z O.O. 1 50˙000.00 50˙000.00
385 NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA 1 27˙000.00 27˙000.00
386 NEOSTRAIN SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 224˙137.00 224˙137.00
387 ALREH MEDICAL SP ZOO 1 370˙250.00 370˙250.00
388 FUNDACJA TEREN OTWARTY 1 175˙500.00 175˙500.00
389 TADEUSZ NOWAK 1 50˙000.00 50˙000.00
390 AEROBITS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
391 AKADEMIA SZTUK PIEKNYCH W WARSZAWIE 1 224˙137.00 224˙137.00
392 LUCZYNSKI MICHAL KRZYSZTOF 1 106˙250.00 106˙250.00
393 INFERMEDICA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
394 BLUE TECHNOLOGIES SP ZOO 1 160˙125.00 160˙125.00
395 IZBA CELNA W GDYNI 1 80˙925.00 80˙925.00
396 GRIDPOCKET SYSTEMS SPOLKA AKCYJNA 1 201˙250.00 201˙250.00
397 INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKIWODNEJ - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 1 42˙875.00 42˙875.00
398 Photo High Technology 1 0.00 0.00
399 KOSMONAUTA.NET SP ZOO 1 30˙877.00 30˙877.00
400 PIKTIME SYSTEMS SP ZOO 1 59˙437.00 59˙437.00
401 ATSORA SP ZOO 1 50˙000.00 50˙000.00
402 IDAP TECHNOLOGY SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
403 SENSILAB POLSKA SP ZOO - SKA 1 117˙500.00 117˙500.00
404 Ardigen SA 1 0.00 0.00
405 Pure Biologics Spolka Akcyjna 1 570˙000.00 570˙000.00
406 BBH BIOTECH POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA OPDOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
407 FEV POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 92˙050.00 92˙050.00
408 INSTYTUT WLOKIEN NATURALNYCH I ROSLIN ZIELARSKICH 1 130˙000.00 130˙000.00
409 POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM IGNACEGO LUKASIEWICZA PRZ 1 56˙531.00 56˙531.00
410 Semicon Sp. z.o.o. 1 300˙000.00 300˙000.00
411 INSTITUTE OF ORGANIC CHEMISTRY - POLISH ACADEMY OF SCIENCES 1 224˙137.00 224˙137.00
412 RED SKY SP ZOO 1 50˙000.00 50˙000.00
413 NESTMEDIC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
414 STOWARZYSZENIE CENTRUM BADAN NAD ZAGLADA ZYDOW 1 57˙500.00 57˙500.00
415 POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE SPOLKA AKCYJNA 1 222˙200.00 222˙200.00
416 KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWLA II 1 6˙130.00 6˙130.00
417 FUNDACJA NEO MEDIA 1 128˙862.00 128˙862.00
418 APEIRON SYNTHESIS SPOLKA AKCYJNA 1 387˙500.00 387˙500.00
419 DELPHY POLAND SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 162˙937.00 162˙937.00
420 PULPACK SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA 1 680˙625.00 680˙625.00
421 INSTYTUT FIZYKI PLAZMY I LASEROWEJMIKROSYNTEZY IM. SYLWESTRA KALISKIEGO 1 2˙191˙536.00 2˙191˙536.00
422 KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU 1 26˙772.00 26˙772.00
423 POLSKI ZWIAZEK HODOWCOW I PRODUCENTOW TRZODY CHLEWNEJ POLSUS 1 24˙590.00 24˙590.00
424 COMARCH SA 1 103˙750.00 103˙750.00
425 INTAP TOBIK SPOLKA JAWNA 1 313˙206.00 313˙206.00
426 WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE 1 99˙760.00 99˙760.00
427 POLMECANIC Sp. z o.o. 1 265˙475.00 265˙475.00
428 PROMAR SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 117˙500.00 117˙500.00
429 STOWARZYSZENIE EDUKACJA, NAUKA, KULTURA 1 135˙000.00 135˙000.00
430 MP POLSKIE KLASTRY SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 121˙218.00 121˙218.00
431 SPOLECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 1 103˙250.00 103˙250.00
432 SOLACE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
433 SEEMORE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
434 Przedsiebiorstwo Wdrozeniowo-Produkcyjne NEEL Sp. Z O.O. 1 1˙049˙125.00 1˙049˙125.00
435 PLASMA SYSTEM SPOLKA AKCYJNA 1 50˙000.00 50˙000.00
436 XTPL SPOLKA AKCYJNA 1 50˙000.00 50˙000.00
437 FILIPOWIAK JAN 1 50˙000.00 50˙000.00
438 WAMTECHNIK SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 199˙778.00 199˙778.00
439 NANOCERAMICS SPOLKA AKCYJNA 1 103˙500.00 103˙500.00
440 KOZYRA REGINA MARIA 1 0.00 0.00
441 MIEJSKIE ZAKLADY AUTOBUSOWE SP ZOO 1 188˙375.00 188˙375.00
442 INSTYTUT RYBACTWA SRODLADOWEGO IM STANISTAWA SAKOWICZA 1 257˙880.00 257˙880.00
443 SUP4NAV SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
444 UNIWERSYTET SZCZECINSKI 1 418˙500.00 418˙500.00
445 Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej 1 0.00 0.00
446 FOUNDATION INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES 1 0.00 0.00
447 SMALLGIS SP ZOO 1 121˙156.00 121˙156.00
448 PROXIGROUP SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
449 KAPELANCZYK PAWEL MICHAL 1 328˙955.00 328˙955.00
450 OLP SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZILNOSCIA 1 54˙093.00 54˙093.00
451 UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIALYMSTOKU 1 1˙569˙600.00 1˙569˙600.00
452 AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI 1 48˙125.00 48˙125.00
453 INSTYTUT ALLERHANDA 1 10˙000.00 10˙000.00
454 FIBRAIN SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 308˙715.00 308˙715.00
455 AKADEMIA MORSKA W GDYNI 1 574˙500.00 574˙500.00
456 INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI-PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 1 58˙625.00 58˙625.00
457 INSTYTUT FARMACEUTYCZNY 1 819˙000.00 819˙000.00
458 POMELODY SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
459 MALOPOLSKA VOIVODSHIP 1 94˙567.00 94˙567.00
460 GORNOSLASKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. 1 0.00 0.00
461 PANSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE 1 102˙030.00 102˙030.00
462 SYGNITY SPOLKA AKCYJNA 1 50˙000.00 50˙000.00
463 SPARK-TECH SP. Z O.O. 1 50˙000.00 50˙000.00
464 GDANSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY 1 158˙375.00 158˙375.00
465 AGENCJA ROZWOJU MAZOWSZA SPOLKA AKCYJNA 1 218˙375.00 218˙375.00
466 GMINA MIEJSKA DZIERZONIOW 1 163˙750.00 163˙750.00
467 MIASTO BYDGOSZCZ 1 123˙125.00 123˙125.00
468 INSTYTUT FIZYKI MOLEKULARNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 54˙000.00 54˙000.00
469 WROCLAW MIASTO 1 1˙651˙125.00 1˙651˙125.00
470 FUNDACJA EPANSTWO 1 34˙344.00 34˙344.00
471 MONITOR CR SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
472 ULTRATECH SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 197˙750.00 197˙750.00
473 NatVet sp. z o. o. 1 0.00 0.00
474 INSTYTUT BIOCYBERNETYKI I INZYNIERII BIOMEDYCZNEJ PAN 1 448˙274.00 448˙274.00
475 STOWARZYSZENIE NA TAK 1 143˙750.00 143˙750.00
476 FUNDACJA INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH 1 16˙296.00 16˙296.00
477 TOMASZ MARIAN KOSMIDER 1 607˙402.00 607˙402.00
478 LOGLAB SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
479 PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA W TARNOWIE 1 23˙486.00 23˙486.00
480 PURINOVA Sp. z o.o. 1 146˙250.00 146˙250.00
481 DACPOL SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
482 INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZAT POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 632˙200.00 632˙200.00
483 ENERGOPROJEKT-WARSZAWA SPOLKA AKCYNA 1 122˙387.00 122˙387.00
484 BERMAG GALKIEWICZ I GALKIEWICZ SPOLKA JAWNA 1 197˙125.00 197˙125.00
485 FUNDACJA WWF POLSKA 1 87˙501.00 87˙501.00
486 INSTYTUT GRUZLICY I CHOROB PLUC 1 365˙000.00 365˙000.00
487 EXC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
488 FUTURESYNTHESIS SP ZOO 1 224˙137.00 224˙137.00
489 Szkola Podstawowa NR 90 Im. Prof. Stanislawa Tolpy We Wraclawiu 1 0.00 0.00
490 AUTOMATIX SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
491 SESCOM SPOLKA AKCYJNA 1 50˙000.00 50˙000.00
492 TECHNIC CONTROL 1 88˙202.00 88˙202.00
493 Warsaw Genomics Sp. z o.o. 1 0.00 0.00
494 ONCOARENDI THERAPEUTICS SPOLKA AKCYJNA 1 637˙500.00 637˙500.00
495 STOWARZYSZENIE ZACHODNIOPOMORSKI KLASTER CHEMICZNY ZIELONA CHEMIA 1 97˙875.00 97˙875.00
496 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZACHOWANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO MIASTA WILAMOWICE WILAMOWIANIE 1 216˙000.00 216˙000.00
497 ZAKLADY URZADZEN KOTLOWYCH STAPORKOW SPOLKA AKCYJNA 1 50˙000.00 50˙000.00
498 JAKUSZ SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
499 SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOLECZNY 1 222˙687.00 222˙687.00
500 MONKEYFAB S.C. 1 168˙187.00 168˙187.00
501 PRINT SILVER SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA 1 50˙000.00 50˙000.00
502 BIO-TECH CONSULTING SP. Z O.O. 1 84˙272.00 84˙272.00
503 KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W BYDGOSZCZY 1 100˙000.00 100˙000.00
504 INSTYTUT GEODEZJI I KARTOGRAFII 1 128˙093.00 128˙093.00
505 WINGSBRIDGE INSYTUT NAUKOWO-DORADCZY SP ZOO 1 18˙000.00 18˙000.00
506 MUZEUM HISTORII ZYDOW POLSKICH POLIN 1 79˙617.00 79˙617.00
507 BIOTREM SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
508 ZAMAK MERCATOR SPOLKA Z OGRANICZONAODPOWIEDZIALNOSCIA 1 135˙000.00 135˙000.00
509 INNPULS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 113˙262.00 113˙262.00
510 KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP ZOO 1 153˙125.00 153˙125.00
511 UNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCYNY MORSKIEJ I TROPIKALNEJ 1 63˙000.00 63˙000.00
512 PINGUIN FOODS POLSKA SP ZOO 1 101˙475.00 101˙475.00
513 ZARZAD NADBALTYCKICH INICJATYW KLASTROWYCH SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 82˙042.00 82˙042.00
514 FUNDACJA INSTYTUT INNOWACYJNA GOSPODARKA 1 116˙250.00 116˙250.00
515 KOMENDA GLOWNA POLICJI 1 37˙270.00 37˙270.00
516 INSTYTUT INFORMATYKI TEORETYCZNEJ ISTOSOWANEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 584˙625.00 584˙625.00
517 BONE VITAE SPOLKA AKCYJNA 1 50˙000.00 50˙000.00
518 EUROTECH SP ZOO 1 244˙690.00 244˙690.00
519 IOT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
520 PROXIS SP ZOO 1 45˙625.00 45˙625.00
521 POLKOM BADANIA SP ZOO 1 266˙177.00 266˙177.00
522 TECHMO SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 131˙731.00 131˙731.00
523 EC SYSTEMS SPZOO 1 4˙842.00 4˙842.00
524 KOMA NORD SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 77˙250.00 77˙250.00
525 STORA ENSO NAREW SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNO 1 66˙112.00 66˙112.00
526 ZANNINI POLAND SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 283˙062.00 283˙062.00
527 FUNDACJA KLASTER LIFESCIENCE KRAKOW 1 41˙250.00 41˙250.00
528 CENTRUM SYSTEMOW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA 1 20˙125.00 20˙125.00
529 INTERNATIONAL INSTITUTE OF MOLECULAR AND CELL BIOLOGY 1 2˙498˙887.00 2˙498˙887.00
530 NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO-PANSTWOWY ZAKLAD HIGIENY 1 292˙500.00 292˙500.00
531 INSTYTUT PALEOBIOLOGII IM.ROMANA KOZLOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 224˙137.00 224˙137.00
532 URZAD MIEJSKI W GDANSKU 1 279˙368.00 279˙368.00
533 Fundacja im. Pauli Ollendorff 1 0.00 0.00
534 LEDA POLYMER SP ZOO 1 221˙374.00 221˙374.00
535 CENTRUM SZKOLEN I ROZWOJU OSOBISTEGO MERITUM 1 178˙812.00 178˙812.00
536 SOFTWARE MIND SA 1 0.00 0.00
537 LODZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPOLKA AKCYJNA 1 0.00 0.00
538 CRIST OFFSHORE SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 2˙408˙690.00 2˙408˙690.00
539 OPTINAV SP ZOO 1 293˙125.00 293˙125.00
540 INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH 1 95˙000.00 95˙000.00
541 COMEX POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 553˙752.00 553˙752.00
542 PRODROMUS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 50˙000.00 50˙000.00
543 BIOSECO SP ZOO 1 0.00 0.00
# country 1˙280 304˙934˙936 -