Opendata, web and dolomites

STOWARZYSZENIE PROMOCJA PRZEDSIEBIORCZOSCI (Poland): list of projects

The following table shows the list of Horizon 2020 projects developed by "STOWARZYSZENIE PROMOCJA PRZEDSIEBIORCZOSCI". Projects are ordered by starting date.

Click on table headers to rearrange data.

# acronym  programme  role  EC contrib.  start  views 
1 KAM2WestPoland   H2020-EU.2.3. participant 0.00 2015-01-01 518
2 KAM2WP   H2020-EU.2.3. participant 0.00 2017-01-01 609
3 KAM2WP2019   H2020-EU.2.3. participant 0.00 2019-01-01 227
4 KAM2WP_2020_2021   H2020-EU.2.3.2.2. participant 0.00 2020-01-01 291
totale 0.00

Network analysis

This organization collaborated with partners in 1 countries.

 KAM2WestPoland

Within the project KAM2WestPoland this organization got in touch with:

role cy shortname name
participant PL AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPOLKA AKCYJNA W KONINIE AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPOLKA AKCYJNA W KONINIE (PRC)
participant PL ZUT ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE (HES)
participant PL UZ UNIVERSITY OF ZIELONA GORA UNIWERSYTET ZIELONOGORSKI (HES)
participant PL FKIP FUNDACJA KALISKI INKUBATOR PRZEDSIE BIORCZOSCI (PRC)
coordinator PL PWR POLITECHNIKA WROCLAWSKA (HES)
participant PL WEST POMERANIA ECONOMIC DEVELOPMENT ASSOCIATION - SZCZECIN BUSINESS CENTRE STOWARZYSZENIE WEST POMERANIA ECONOMIC DEVELOPMENT ASSOCIATION - SZCZECIN BUSINESS CENTRE STOWARZYSZENIE (PRC)
participant PL PSTP FUNDACJA UNIWERSYTETU IM ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU (REC)
participant PL DARR DOLNOSLASKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SA (PRC)

 KAM2WP

Within the project KAM2WP this organization got in touch with:

role cy shortname name
participant PL AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPOLKA AKCYJNA W KONINIE AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPOLKA AKCYJNA W KONINIE (PRC)
participant PL ZUT ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE (HES)
participant PL UZ UNIVERSITY OF ZIELONA GORA UNIWERSYTET ZIELONOGORSKI (HES)
participant PL FKIP FUNDACJA KALISKI INKUBATOR PRZEDSIE BIORCZOSCI (PRC)
coordinator PL PWR POLITECHNIKA WROCLAWSKA (HES)
participant PL WEST POMERANIA ECONOMIC DEVELOPMENT ASSOCIATION - SZCZECIN BUSINESS CENTRE STOWARZYSZENIE WEST POMERANIA ECONOMIC DEVELOPMENT ASSOCIATION - SZCZECIN BUSINESS CENTRE STOWARZYSZENIE (PRC)
participant PL PSTP FUNDACJA UNIWERSYTETU IM ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU (REC)
participant PL DARR DOLNOSLASKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SA (PRC)

 KAM2WP2019

Within the project KAM2WP2019 this organization got in touch with:

role cy shortname name
participant PL Agencja Rozwoju Regionalnego S.A AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPOLKA AKCYJNA W KONINIE (PRC)
participant PL ZUT ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE (HES)
participant PL UZ UNIVERSITY OF ZIELONA GORA UNIWERSYTET ZIELONOGORSKI (HES)
participant PL FUNDACJA KALISKI INKUBATOR PRZEDSIE BIORCZOSCI FUNDACJA KALISKI INKUBATOR PRZEDSIE BIORCZOSCI (PRC)
coordinator PL PWR POLITECHNIKA WROCLAWSKA (HES)
participant PL WEST POMERANIA ECONOMIC DEVELOPMENT ASSOCIATION - SZCZECIN BUSINESS CENTRE STOWARZYSZENIE WEST POMERANIA ECONOMIC DEVELOPMENT ASSOCIATION - SZCZECIN BUSINESS CENTRE STOWARZYSZENIE (PRC)
participant PL PSTP FUNDACJA UNIWERSYTETU IM ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU (REC)
participant PL DARR SA DOLNOSLASKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SA (PRC)

 KAM2WP_2020_2021

Within the project KAM2WP_2020_2021 this organization got in touch with:

role cy shortname name
participant PL Agencja Rozwoju Regionalnego S.A AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPOLKA AKCYJNA W KONINIE (PRC)
participant PL ZUT ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE (HES)
participant PL UZ UNIVERSITY OF ZIELONA GORA UNIWERSYTET ZIELONOGORSKI (HES)
participant PL FUNDACJA KALISKI INKUBATOR PRZEDSIE BIORCZOSCI FUNDACJA KALISKI INKUBATOR PRZEDSIE BIORCZOSCI (PRC)
coordinator PL PWR POLITECHNIKA WROCLAWSKA (HES)
participant PL WEST POMERANIA ECONOMIC DEVELOPMENT ASSOCIATION - SZCZECIN BUSINESS CENTRE STOWARZYSZENIE WEST POMERANIA ECONOMIC DEVELOPMENT ASSOCIATION - SZCZECIN BUSINESS CENTRE STOWARZYSZENIE (PRC)
participant PL PSTP FUNDACJA UNIWERSYTETU IM ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU (REC)
participant PL DARR SA DOLNOSLASKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SA (PRC)