Lavori di installazione di ingegneria elettrica

Guarda le opportunità di business, gli avvisi di aggiudicazione e le altre informazioni di appalti pubblici con oggetto Lavori di installazione di ingegneria elettrica.

Per il CPV selezionato " Lavori di installazione di ingegneria elettrica (45315100-9)" e per questa scelta di Paese "contry Poland [PL]" ci sono: 17 item(s) (72 total)

  • 1 (current)
showing 1 - 17
titolo paese denominazione ente pubblicazione scadenza
Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 83 instalacji kolektorów słonecznych, 15 instalacji powietrznych pomp ciepła i 169 mikro-instalacji fotowoltaicznych
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Gmina Sieradz 2021-02-02 2021-05-08
Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Kock
bando di gara
PL Gmina Kock 2021-04-06 2021-05-10
Rozbudowa ul. Dębickiej od ul. Kalinowej do ul. św. Jakuba – etap II w km od 0+000,00 do km 0+219,47
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa, postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz Zamawiającego – Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie 2021-02-09 2021-05-15
Roboty budowlane polegające na rozbudowie ul. Zygmunta I Starego
bando di gara
PL Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa, postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz Zamawiającego – Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie 2021-04-23 2021-05-20
Projekt, dostawa i instalacja elementów CSDIP oraz SMW wraz z infrastrukturą techniczną na stacji Rzeszów Główny i przystanku osobowym Rzeszów Zachodni
rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
PL PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 2021-04-27 2021-05-21
Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Ciechanów, gminy Glinojeck, gminy Opinogóra Górna i gminy Strzegowo
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Gmina Miejska Ciechanów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ciechanów 2021-02-23 2021-05-29
Roboty budowlane polegające na budowie publicznej drogi gminnej 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa. Postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz Zamawiającego – Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie 2021-02-26 2021-06-02
Budowa ujęcia wody powierzchniowej, przesyłu wody surowej oraz układu uzdatniania wraz z odsalaniem i infrastrukturą towarzyszącą, dla zaopatrzenia w wodę m. Świnoujście. Zakład „Wydrzany II"
avviso di aggiudicazione di appalto – servizi di pubblica utilità
PL Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 2021-03-02 2021-06-05
Budowa budynku Sądu Okręgowego w Rzeszowie przy ul. Granicznej w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
bando di gara
PL Sąd Okręgowy w Rzeszowie 2021-04-30 2021-06-07
Adaptacja serwerowni w WSS w Zgierzu na potrzeby projektu „Modernizacja i zakup sprzętu, systemów informatycznych i oprogramowania w celu dostosowania WSS w Zgierzu do wymogów prowadzenia (...)
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu 2021-03-10 2021-06-13
Roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Grunwaldzkiej w Rzeszowie
rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
PL Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa. Postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz Zamawiającego – Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie 2021-04-16 2021-06-15
Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Kock
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Gmina Kock 2021-03-17 2021-06-20
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę na terenie gminy Potok Wielki
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Gmina Potok Wielki 2021-03-22 2021-06-25
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie miasta Zamość w ramach projektu pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na domach jednorodzinnych w mieście Zamość”
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Miasto Zamość 2021-03-29 2021-07-02
Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Białaczów
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Gmina Białaczów 2021-04-14 2021-07-18
Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych, instalacji solarnych oraz wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych osób prywatnych w ramach projektu „Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w gminie Dobryszyce”
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Gmina Dobryszyce 2021-04-23 2021-07-28
Wykonanie wyposażenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Drohiczynie
avviso di aggiudicazione di appalto
PL Gmina Drohiczyn 2021-04-26 2021-07-30
  • 1 (current)
636+1

Motore di ricerca per zona geografica

year

text

please insert some letters in the input text form