Poland: elenco enti coordinatori di progetti FP7

In questa pagina vengono elencate le istituzioni e gli enti che hanno coordinato dei progetti nell'ambito del 7° Programma Quadro. Sono riportati i dati riguardanti il numero di progetti, i costi totali dei progetti coordinati ed i contributi ricevuti.

Le elaborazioni sfruttano gli opendata messi a disposizione dal Portale OpenData dell'Unione Europea. Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i risultati.

# ente  num. progetti  tot. costo  tot. contrib.  media contrib. 
1 UNIWERSYTET WARSZAWSKI 20 25˙151˙856 22˙066˙273 1˙103˙314
2 POLITECHNIKA SLASKA 13 7˙500˙683 6˙857˙730 527˙518
3 INSTYTUT MATEMATYCZNY POLSKIEJ AKADEMII NAUK. 8 946˙843 834˙817 104˙352
4 UNIWERSYTET JAGIELLONSKI 8 5˙228˙338 4˙785˙135 598˙142
5 INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMOW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 7 5˙187˙396 4˙815˙704 687˙958
6 POLITECHNIKA POZNANSKA 7 507˙035 460˙000 65˙714
7 INSTYTUT BIOLOGII DOSWIADCZALNEJ IM. M. NENCKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK 7 7˙525˙757 6˙452˙091 921˙727
8 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 6 595˙632 595˙632 99˙272
9 MALOPOLSKA VOIVODSHIP 6 905˙024 507˙966 84˙661
10 UNIWERSYTET GDANSKI 6 9˙048˙314 8˙250˙796 1˙375˙133
11 POLITECHNIKA WARSZAWSKA 5 6˙031˙465 4˙669˙803 933˙961
12 INTERNATIONAL INSTITUTE OF MOLECULAR AND CELL BIOLOGY 5 9˙531˙846 7˙676˙170 1˙535˙234
13 POLITECHNIKA WROCLAWSKA 5 5˙791˙324 5˙247˙573 1˙049˙515
14 UNIWERSYTET WARMINSKO- MAZURSKI W OLSZTYNIE 4 222˙838 139˙830 34˙958
15 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKLODOWSKIEJ 4 1˙270˙100 1˙270˙100 317˙525
16 POLITECHNIKA GDANSKA 4 478˙000 478˙000 119˙500
17 INSTYTUT BIOLOGII SSAKOW POLSKIEJ AKADEMII NAUK 4 1˙632˙541 1˙483˙177 370˙794
18 INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK 4 5˙711˙193 5˙215˙890 1˙303˙973
19 INSTYTUT LOTNICTWA 4 1˙217˙825 984˙234 246˙059
20 UNIWERSYTET WROCLAWSKI 4 946˙433 830˙933 207˙733
21 INSTYTUT MASZYN PRZEPLYWOWYCH IM ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK - IMP PAN 4 11˙252˙647 9˙714˙916 2˙428˙729
22 UNIWERSYTET SZCZECINSKI 3 965˙431 965˙431 321˙810
23 UNIWERSYTET SLASKI 3 3˙801˙513 2˙873˙185 957˙728
24 MOSTOSTAL WARSZAWA SA 3 24˙026˙163 15˙685˙140 5˙228˙380
25 INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 3 8˙014˙090 7˙438˙920 2˙479˙640
26 ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE 3 1˙217˙018 937˙042 312˙347
27 INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK 3 7˙511˙270 5˙575˙438 1˙858˙479
28 SZKOLA GLOWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO 3 4˙583˙094 4˙112˙700 1˙370˙900
29 POLITECHNIKA LUBELSKA 3 882˙620 728˙289 242˙763
30 WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY 2 9˙044˙220 7˙700˙594 3˙850˙297
31 INNOWACJA POLSKA SPZOO 2 2˙706˙442 2˙043˙950 1˙021˙975
32 UNIVERSYTET MEDYCZNY W LODZI. 2 7˙850˙313 6˙641˙295 3˙320˙648
33 POLITECHNIKA CZESTOCHOWSKA 2 512˙290 512˙290 256˙145
34 INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA 2 3˙777˙193 2˙855˙590 1˙427˙795
35 PRZEMYSLOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIAROW PIAP 2 19˙937˙349 13˙118˙313 6˙559˙157
36 POLITECHNIKA KRAKOWSKA 2 838˙304 785˙157 392˙579
37 NICOLAUS COPERNICUS ASTRONOMICAL CENTRE OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES 2 1˙545˙000 1˙545˙000 772˙500
38 POLITECHNIKA LODZKA 2 379˙300 379˙300 189˙650
39 INSTYTUT MEDYCYNY PRACY NOFERA 2 1˙115˙941 1˙120˙600 560˙300
40 UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO PRZYRODNICZY IM JANA I JEDRZEJA SNIADECKICH W BYDGOSZCZY 2 90˙000 90˙000 45˙000
41 INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 2 1˙545˙000 1˙545˙000 772˙500
42 AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE 2 20˙973˙636 15˙506˙984 7˙753˙492
43 UNIWERSYTET LODZKI 2 549˙133 549˙133 274˙567
44 "THE HENRYK NIEWODNICZANSKI INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS, POLISH ACADEMY OF SCIENCES" 1 0 91˙800 91˙800
45 INSTYTUT OBROBKI PLASTYCZNEJ 1 4˙041˙841 1˙800˙000 1˙800˙000
46 BIOINFOBANK INSTITUTE 1 30˙000 30˙000 30˙000
47 MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYZSZEGO 1 204˙527 200˙000 200˙000
48 PANSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 1 28˙500 28˙500 28˙500
49 POLSKI INSTYTUT SPRAW MIEDZYNARODOWYCH 1 49˙400 49˙400 49˙400
50 INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA 1 2˙279˙203 2˙045˙559 2˙045˙559
51 INSTYTUT ENERGETYKI 1 2˙531˙842 2˙259˙076 2˙259˙076
52 INSTITUTE OF BIOCYBERNETICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING - POLISH ACADEMY OF SCIENCES 1 75˙000 75˙000 75˙000
53 UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA W TORUNIU 1 2˙734˙206 2˙086˙998 2˙086˙998
54 Instytut Rozrodu Zwierzat i Badan Zywnosci Polskiej Akademii Nauk 1 3˙615˙981 3˙150˙000 3˙150˙000
55 INSTYTUT GENETYKI ROSLIN POLSKIEJ AKADEMI NAUK 1 2˙396˙248 1˙935˙839 1˙935˙839
56 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCLAWIU 1 45˙000 45˙000 45˙000
57 INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 3˙863˙851 3˙451˙423 3˙451˙423
58 Uniwersytet Zielonogorski 1 45˙000 45˙000 45˙000
59 CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 1 3˙602˙563 2˙726˙399 2˙726˙399
60 POLISH ACADEMY OF SCIENCES THE FRANCISZEK GORSKI INSTITUTE OF PLANT PHYSIOLOGY 1 45˙000 45˙000 45˙000
61 INSTYTUT BADAN LITERACKICH POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 185˙581 185˙581 185˙581
62 INSTYTUT EKOLOGII TERENOW UPRZEMYSLOWIONYCH 1 921˙622 921˙622 921˙622
63 Academy of Fine Arts 1 45˙000 45˙000 45˙000
64 DATAX SP z.o.o. 1 1˙235˙049 961˙800 961˙800
65 INSTYTUT POMNIK CENTRUM ZDROWIA DZIECKA 1 13˙019˙934 9˙451˙675 9˙451˙675
66 COMARCH S.A. 1 5˙541˙703 3˙729˙258 3˙729˙258
67 FUNDACJA UNIWERSYTETU IM ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 1 72˙554 60˙000 60˙000
68 CIM-MES PROJEKT SP ZOO 1 1˙406˙799 1˙046˙000 1˙046˙000
69 POLISH ACADEMY OF SCIENCES 1 154˙900 107˙814 107˙814
70 ASM CENTRUM BADAN I ANALIZ RYNKU SP. Z O O 1 1˙265˙948 970˙000 970˙000
71 INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ 1 5˙814˙277 3˙995˙000 3˙995˙000
72 SYSTEMS RESEARCH INSTITUTE OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES IBS PAN 1 192˙600 192˙600 192˙600
73 Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk 1 185˙581 185˙581 185˙581
74 POLITECHNIKA SZCZECINSKA 1 46˙736 45˙000 45˙000
75 "INSTYTUT UPRAWY NAWOZENIA I GLEBOZNAWSTWA, PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY" 1 3˙133˙504 2˙800˙000 2˙800˙000
76 Instytut Genetyki i Hodowli Zwierzat Polskiej Akademii Nauk 1 1˙396˙611 698˙306 698˙306
77 ITTI SP ZOO 1 1˙157˙666 1˙036˙888 1˙036˙888
78 CARGOTEC POLAND SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 1˙387˙235 1˙387˙235 1˙387˙235
79 INSTYTUT OGRODNICTWA 1 188˙149 79˙983 79˙983
80 Urz─ůd Miasta Poznania 1 235˙800 211˙230 211˙230
81 NARODOWE CENTRUM BADAN JADROWYCH 1 2˙491˙108 1˙834˙990 1˙834˙990
82 INSTYTUT FARMAKOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 140˙863 140˙863 140˙863
83 NARODOWY INSTYTUT LEKOW 1 45˙000 45˙000 45˙000
84 ATON-HT SPOLKA AKCYJNA 1 1˙383˙387 1˙063˙008 1˙063˙008
85 INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ PAN W POZNANIU 1 3˙601˙689 2˙850˙000 2˙850˙000
86 SZKOLA GLOWNA HANDLOWA W WARSZAWIE 1 199˙616 149˙618 149˙618
87 INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIALOW ELEKTRONICZNYCH 1 5˙088˙075 3˙899˙550 3˙899˙550
88 ABIS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPK 1 1˙475˙401 1˙128˙000 1˙128˙000
# totale 232 306˙148˙960 € 245˙332˙717 € -