Suddivisione dei progetti per ente, Norway [NO]

In questa pagina dell'osservatorio open-FP7 (Settimo Programma Quadro) vengono mostrati il numero di progetti ed i contributi europei ricevuti dagli enti della nazione Norway [NO]. Il numero complessivo delle contribuzioni è stato pari a 2˙239 mentre il contributo è stato di 659˙218˙740 €.

Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i risultati.

# ente  num. contribuzioni  tot. contrib.  media contrib. 
1 STIFTELSEN SINTEF 196 56˙492˙926.91 288˙229.22
2 UNIVERSITETET I OSLO 183 116˙123˙711.39 634˙555.80
3 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGEUNIVERSITET NTNU 117 65˙454˙240.28 559˙437.95
4 UNIVERSITETET I BERGEN 111 68˙449˙954.98 616˙666.26
5 NORGES FORSKNINGSRAD 80 15˙043˙268.50 188˙040.86
6 TEKNOLOGISK INSTITUTT AS 47 1˙114˙407.00 23˙710.79
7 UNIVERSITETET I TROMSOE 43 18˙941˙673.69 440˙504.04
8 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 42 10˙862˙317.43 258˙626.61
9 NORSK INSTITUTT FOR LUFTFORSKNING 41 9˙692˙976.13 236˙414.05
10 NORGES MILJO-OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET 40 9˙969˙607.42 249˙240.19
11 NOFIMA AS 34 5˙783˙986.73 170˙117.26
12 DNV GL AS 33 4˙832˙702.91 146˙445.54
13 SINTEF ENERGI AS 31 12˙974˙933.94 418˙546.26
14 NASJONALT FOLKEHELSEINSTITUTT 28 11˙618˙761.72 414˙955.78
15 METEOROLOGISK INSTITUTT 28 8˙748˙148.62 312˙433.88
16 UNI RESEARCH AS 27 9˙344˙949.62 346˙109.25
17 STIFTELSEN NANSEN SENTER FOR MILJOOG FJERNMALING 26 8˙726˙660.05 335˙640.77
18 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF 25 5˙713˙534.22 228˙541.37
19 INSTITUTT FOR FREDSFORSKNING STIFTELSE 23 6˙277˙370.46 272˙929.15
20 NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING 22 7˙806˙372.12 354˙835.10
21 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU 22 0.00 0.00
22 NORSK MARINTEKNISK FORSKNINGSINSTITUTT AS 19 4˙889˙269.26 257˙329.96
23 NORWEGIAN INSTITUTE FOR AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL RESEARCH - BIOFORSK 18 6˙228˙718.15 346˙039.90
24 UNIVERSITETET I STAVANGER 17 3˙545˙923.89 208˙583.76
25 Nor-Tek Teknologisenter AS 16 575˙879.07 35˙992.44
26 STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 15 3˙973˙917.10 264˙927.81
27 MARLO AS 15 2˙235˙986.00 149˙065.73
28 INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK 14 4˙347˙029.71 310˙502.12
29 STATOIL PETROLEUM AS 14 1˙670˙414.28 119˙315.31
30 FORSVARETS FORSKNINGINSTITUTT 13 5˙473˙204.67 421˙015.74
31 TRANSPORTOKONOMISK INSTITUTT 12 2˙837˙155.31 236˙429.61
32 STIFTELSEN NORGES GEOTEKNISKEINSTITUTT 12 4˙542˙241.20 378˙520.10
33 NORWEGIAN RADIATION PROTECTION AUTHORITY 11 122˙325.00 11˙120.45
34 STATOIL ASA 10 149˙289.00 14˙928.90
35 HOGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS 10 3˙118˙794.50 311˙879.45
36 VETERINAERINSTITUTTET - NORWEGIAN VETERINARY INSTITUTE 9 3˙797˙519.00 421˙946.56
37 NORTHERN RESEARCH INSTITUTE TROMSO AS 9 1˙465˙671.00 162˙852.33
38 HOGSKOLEN I GJOVIK 9 3˙531˙518.55 392˙390.95
39 NORSK REGNESENTRAL STIFTELSE 9 895˙660.75 99˙517.86
40 NORSK POLARINSTITUTT 8 1˙631˙465.60 203˙933.20
41 SIMULA RESEARCH LABORATORY AS 8 366˙520.00 45˙815.00
42 Non definito 8 911˙996.60 113˙999.58
43 NORSK ELEKTRO OPTIKK AS 7 1˙297˙938.80 185˙419.83
44 Aquateam - Norwegian Water Technology Centre AS 7 354˙462.05 50˙637.44
45 SINTEF FISKERI OG HAVBRUK AS 7 3˙391˙476.94 484˙496.71
46 "NORSK INSTITUTT FOR FORSKNING OM OPPVEKST, VELFERD OG ALDRING" 7 0.00 0.00
47 CICERO SENTER KLIMAFORSKNING STIFTELSE 7 2˙175˙887.34 310˙841.05
48 MALTHE WINJE AUTOMASJON AS 7 1˙717˙602.80 245˙371.83
49 NOFIMA MARIN AS 6 803˙219.80 133˙869.97
50 RAUFOSS FUEL SYSTEMS AS 6 1˙765˙344.94 294˙224.16
51 UNIVERSITETET I AGDER 6 1˙110˙698.00 185˙116.33
52 Norner AS 6 121˙036.88 20˙172.81
53 TELENOR ASA 6 0.00 0.00
54 KONGSBERG SATELLITE SERVICES AS 6 1˙393˙370.00 232˙228.33
55 UNINETT SIGMA AS 6 0.00 0.00
56 STATISTISK SENTRALBYRAA - STATISTICS NORWAY 6 217˙000.00 36˙166.67
57 OSLO KOMMUNE 6 180˙012.90 30˙002.15
58 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING 6 769˙760.19 128˙293.37
59 SINTEF PETROLEUM AS 5 935˙683.00 187˙136.60
60 STATNETT SF 5 2˙278˙286.73 455˙657.35
61 ABB AS 5 720˙948.20 144˙189.64
62 VITAS AS 5 1˙845˙006.12 369˙001.22
63 HOGSKOLEN I VESTFOLD 5 12˙112.00 2˙422.40
64 UNINETT AS 5 0.00 0.00
65 GEOLOGICAL SURVEY OF NORWAY 5 805˙101.00 161˙020.20
66 NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS 5 1˙894˙492.10 378˙898.42
67 STATENS VEGVESEN VEGDIREKTORATET 5 0.00 0.00
68 Q-FREE ASA 5 7˙050.00 1˙410.00
69 NASJONALT KUNNSKAPSSENTER FOR HELSETJENESTEN 5 2˙054˙874.10 410˙974.82
70 NORGES VETERINAERHOGSKOLE 5 509˙739.00 101˙947.80
71 University Centre in Svalbard 5 1˙491˙253.60 298˙250.72
72 Ceramic Powder Technology AS 5 1˙380˙193.80 276˙038.76
73 AKVAPLAN-NIVA AS 5 993˙739.20 198˙747.84
74 JOTNE EPM TECHNOLOGY AS 4 633˙675.00 158˙418.75
75 STIFTELSEN NORSAR 4 942˙883.00 235˙720.75
76 NORDISK INNOVATIONSCENTER 4 121˙150.75 30˙287.69
77 FORSKNINGSSTIFTELSEN FAFO 4 1˙157˙061.01 289˙265.25
78 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF 4 681˙968.06 170˙492.02
79 STATENS VEGVESEN 4 94˙600.20 23˙650.05
80 SINTEF Raufoss Manufacturing AS 4 1˙635˙866.60 408˙966.65
81 SKRETTING AQUACULTURE RESEARCH CENTRE AS 4 204˙325.00 51˙081.25
82 Norner Innovation AS 4 0.00 0.00
83 NOFIMA MAT AS 3 0.00 0.00
84 HOGSKOLEN I SOR-TRONDELAG 3 570˙590.00 190˙196.67
85 SENSONOR AS 3 361˙593.74 120˙531.25
86 NORMEX AS 3 728˙022.50 242˙674.17
87 EWOS INNOVATION AS 3 512˙938.00 170˙979.33
88 HELSE STAVANGER HF 3 1˙102˙798.00 367˙599.33
89 Prototech AS 3 693˙706.00 231˙235.33
90 SAMFERDSELSDEPARTEMENTET - MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 3 230˙647.52 76˙882.51
91 NORGES HANDELSHOYSKOLE 3 418˙913.67 139˙637.89
92 NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP 3 443˙944.00 147˙981.33
93 COLOR LINE MARINE AS 3 176˙796.00 58˙932.00
94 BORREGAARD AS 3 4˙102˙059.00 1˙367˙353.00
95 KERANOR AS 3 598˙972.00 199˙657.33
96 BREIVOLL INSPECTION TECHNOLOGIES AS 3 427˙408.50 142˙469.50
97 NASJONALT INSTITUTT FOR ENAERINGS-OG SJOMATFORSKNING 3 1˙050˙439.00 350˙146.33
98 TEKNOLOGIRADET - THE NORWEGIAN BOARD OF TECHNOLOGY 3 869˙744.00 289˙914.67
99 Kongsberg Norcontrol IT AS 3 1˙123˙435.16 374˙478.39
100 SensoNor Technologies AS 3 480˙000.00 160˙000.00
101 Xepto AS 3 732˙879.03 244˙293.01
102 STORVIK AQUA AS 3 671˙213.43 223˙737.81
103 HOGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD 3 697˙549.51 232˙516.50
104 INTERNATIONAL RESEARCH INSTITUTE OFSTAVANGER AS 3 324˙999.00 108˙333.00
105 Stavanger kommune 3 0.00 0.00
106 SCALPRO AS 3 171˙500.00 57˙166.67
107 KONGSBERG MARITIME AS 3 316˙160.00 105˙386.67
108 MILJOSTIFTELSEN BELLONA 3 490˙367.00 163˙455.67
109 STIFTINGA VESTLANDSFORSKING 3 434˙284.00 144˙761.33
110 PREVAS DEVELOPMENT AS 3 38˙880.00 12˙960.00
111 THE ROYAL MINISTRY OF FISHERIES AND COASTAL AFFAIRS - FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET 2 8˙346.00 4˙173.00
112 PRETECT AS 2 840˙471.50 420˙235.75
113 NORTH SEA CONTAINER LINE AS 2 0.00 0.00
114 MARITIM MILJO BEREDSKAP AS 2 322˙637.00 161˙318.50
115 CITY MOTION AS 2 124˙248.00 62˙124.00
116 FUGRO OCEANOR AS 2 0.00 0.00
117 MOVATION AS 2 49˙359.03 24˙679.52
118 Norsk Sjomatsenter 2 694˙350.40 347˙175.20
119 DR TECHN OLAV OLSEN AS 2 509˙481.25 254˙740.63
120 ASPLAN VIAK INTERNET AS 2 0.00 0.00
121 NORGES SKOGEIERFORBUND 2 980˙505.69 490˙252.85
122 Norsk Teknologi 2 567˙162.25 283˙581.13
123 DIAKONHJEMMETS HOGSKOLE 2 109˙311.20 54˙655.60
124 LYSE ENERGI AS 2 218˙191.89 109˙095.95
125 ROGALAND FYLKESKOMMUNE 2 143˙575.15 71˙787.58
126 HERMES AS 2 142˙890.00 71˙445.00
127 GASSCO AS 2 0.00 0.00
128 TIDAL SAILS AS 2 506˙100.70 253˙050.35
129 FINANSDEPARTEMENTET 2 0.00 0.00
130 STAVANGER INSTALLSJON AUTOMASJON AS 2 0.00 0.00
131 FMC BIOPOLYMER AS 2 689˙625.00 344˙812.50
132 BW GAS ASA 2 0.00 0.00
133 GENETIC ANALYSIS AS 2 558˙759.00 279˙379.50
134 Plasto AS 2 389˙235.13 194˙617.57
135 HOGSKOLEN I BODO 2 334˙400.00 167˙200.00
136 MICROPLAST AS 2 417˙260.55 208˙630.28
137 DACON AS 2 171˙688.00 85˙844.00
138 SIMON MOKSTER SHIPPING AS 2 104˙925.00 52˙462.50
139 VISMA Software International AS 2 78˙200.20 39˙100.10
140 SMERUD MEDICAL RESEARCH INTERNATIONAL AS 2 1˙203˙800.00 601˙900.00
141 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN 2 0.00 0.00
142 CoBuilder AS 2 1˙041˙586.00 520˙793.00
143 Norsk Bioenergiforening 2 933˙790.85 466˙895.43
144 TOMMEN GRAM FOLIE AS 2 160˙960.00 80˙480.00
145 Crisis Training AS 2 947˙275.60 473˙637.80
146 NORSK TITANIUM AS 2 941˙559.00 470˙779.50
147 STATENS KARTVERK 2 0.00 0.00
148 EPLEBLOMSTEN AS 2 227˙418.60 113˙709.30
149 APPLIED PLASMA PHYSICS AS 2 489˙844.12 244˙922.06
150 HJELMSTAD AS 2 1˙122˙745.00 561˙372.50
151 ZEM AS 2 70˙808.00 35˙404.00
152 CONPART AS 2 618˙720.00 309˙360.00
153 ADAPTOR HJELPEMIDLER AS 2 511˙600.00 255˙800.00
154 SALSNES FILTER AS 2 657˙359.00 328˙679.50
155 Arctic Monitoring and Assessment Programme Secretariat 2 345˙319.00 172˙659.50
156 PLASTSVEIS AS 2 537˙639.00 268˙819.50
157 ARTEC AQUA AS 2 268˙517.00 134˙258.50
158 PROTIA AS 2 425˙822.00 212˙911.00
159 TRIAD AS 2 551˙303.72 275˙651.86
160 NTNU Samfunnsforskning AS 2 447˙904.00 223˙952.00
161 Yara International ASA 2 31˙160.00 15˙580.00
162 Lyse Produksjon AS 2 165˙558.00 82˙779.00
163 ROROSMEIERIET AS 2 200˙267.00 100˙133.50
164 NORD TRONDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS 2 101˙582.76 50˙791.38
165 NORGES IDRETTSHOGSKOLE 2 1˙067˙621.00 533˙810.50
166 ZERO EMISSION RESOURCE ORGANISATION 2 104˙220.00 52˙110.00
167 TELLU AS 2 0.00 0.00
168 HELSE BERGEN HF*HAUKELAND UNIVERSITY HOSPITAL 2 301˙155.40 150˙577.70
169 Norner Research AS 2 692˙973.68 346˙486.84
170 Research Management AS 2 1˙060˙797.00 530˙398.50
171 ST OLAVS HOSPITAL HF 2 160˙958.40 80˙479.20
172 ENTREPRENORFORENINGEN BYGG OG ANLEGG EBA SERVICEKONTOR 2 867˙009.00 433˙504.50
173 CATENDA AS 2 437˙322.00 218˙661.00
174 NORSKE SJOMATBEDRIFTERS SERVICEKONTOR 2 588˙884.00 294˙442.00
175 ANSUR TECHNOLOGIES AS 2 1˙331˙766.40 665˙883.20
176 NordForsk 2 273˙762.00 136˙881.00
177 UNIVERSITETSSTUDIENE PA KJELLER 2 41˙589.68 20˙794.84
178 NORSK INSTITUTT FOR BY- OG REGIONFORSKNING 2 451˙399.75 225˙699.88
179 HOGSKOLEN I MOLDE 2 180˙762.00 90˙381.00
180 GILDESKAL FORSKNINGSSTASJON AS 2 376˙620.00 188˙310.00
181 SCIENCE AND TECHNOLOGY AS 2 28˙756.28 14˙378.14
182 NORDISK INSTITUTT FOR STUDIER AV INNOVASJON, FORSKNING OG UTDANNING 2 380˙010.00 190˙005.00
183 EVRY AS 2 0.00 0.00
184 LEROY MIDNOR AS 2 28˙893.00 14˙446.50
185 EFLA AS 1 90˙840.00 90˙840.00
186 AGDER ENERGI NETT AS 1 0.00 0.00
187 STATENS INSTITUTT FOR RUSMIDDELFORSKNING 1 104˙036.00 104˙036.00
188 TOOL TECH AS 1 356˙652.16 356˙652.16
189 HOGSKOLEN I TELEMARK ORGANISASJONSLEDD 1 0.00 0.00
190 FORNEBU CONSULTING AS 1 71˙476.00 71˙476.00
191 Induct Software AS 1 0.00 0.00
192 GEXCON AS 1 305˙184.00 305˙184.00
193 SALTEN HAVBRUK AS 1 0.00 0.00
194 NORWEGIAN FISHERMEN'S ASSOCIATION 1 0.00 0.00
195 GASPLAS AS 1 707˙980.00 707˙980.00
196 LABNETT AS 1 112˙207.10 112˙207.10
197 INDOSYNT AS 1 0.00 0.00
198 SLATTUM PRODUKTER AS 1 136˙989.00 136˙989.00
199 Sandnes kommune 1 0.00 0.00
200 NORSK DEKKRETUR AS 1 446˙764.76 446˙764.76
201 HANSEN PROTECTION AS 1 56˙277.20 56˙277.20
202 AquaOptima AS 1 0.00 0.00
203 VISTA ANALYSE AS 1 70˙378.00 70˙378.00
204 SagaFjord Seafarm AS 1 0.00 0.00
205 NORCONSERV AS 1 0.00 0.00
206 Glass og Fasadeforeningen 1 0.00 0.00
207 SEAL ENGINEERING AS 1 233˙281.00 233˙281.00
208 NORBIT ODM AS 1 0.00 0.00
209 NORDLAKS PRODUKTER AS 1 47˙951.00 47˙951.00
210 DEBIO ASSOCIATION 1 14˙081.00 14˙081.00
211 REDUCING RISK EXPOSURE AS 1 210˙181.00 210˙181.00
212 ATBROX AS 1 0.00 0.00
213 AQUA GEN AS 1 0.00 0.00
214 GENO SA 1 516˙075.10 516˙075.10
215 Rapp Hydema AS 1 273˙081.00 273˙081.00
216 NORDIC ENERGY RESEARCH 1 0.00 0.00
217 DATA DESIGN SYSTEM ASA 1 760˙304.00 760˙304.00
218 SENIORNETT NORGE 1 0.00 0.00
219 SINTEF-STIFTELSEN FOR INDUSTRIELL OG TEKNISK FORSKNING VED NORGES TEKNISKE HOGSKOLE 1 0.00 0.00
220 HOGSKOLEN I NESNA 1 35˙800.00 35˙800.00
221 SONITOR TECHNOLOGIES AS 1 236˙876.40 236˙876.40
222 DPCOM AS 1 535˙038.00 535˙038.00
223 MATBORSEN AS 1 221˙150.00 221˙150.00
224 STIFTELSEN FLYKTNINGERADET 1 0.00 0.00
225 TIME KOMMUNE 1 4˙400.00 4˙400.00
226 Biorigin Scandinavia AS 1 0.00 0.00
227 AXIO CONSULTING AS 1 621˙354.90 621˙354.90
228 VETERINAERMEDISINSK OPPDRAGSSENTER AS 1 386˙526.00 386˙526.00
229 STERLING WHITE HALIBUT AS 1 127˙252.00 127˙252.00
230 MILLBA AS 1 136˙771.00 136˙771.00
231 INSTITUTT FOR SAMFUNNSFORSKNING 1 684˙565.00 684˙565.00
232 SMART GRID NORWAY AS 1 18˙272.14 18˙272.14
233 NEW NEL HYDROGEN AS 1 273˙000.00 273˙000.00
234 POLEWALL AS 1 534˙430.00 534˙430.00
235 TYRHOLM & FARSTAD AS 1 0.00 0.00
236 ATM BROVIG AS 1 0.00 0.00
237 KOMPETANSESENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI I HELSEVESENET AS 1 52˙500.00 52˙500.00
238 VOLCANIC BASIN PETROLEUM RESEARCH AS 1 102˙000.00 102˙000.00
239 NORSK REGNESENTRAL 1 0.00 0.00
240 DI Systemer AS 1 133˙509.16 133˙509.16
241 ALESUND KUNNSKAPSPARK AS 1 273˙930.00 273˙930.00
242 TEKNISK DATA AS 1 45˙257.00 45˙257.00
243 ZEG POWER AS 1 138˙185.00 138˙185.00
244 NORSVIN FORENING 1 333˙090.00 333˙090.00
245 GEOPROBING TECHNOLOGY AS 1 456˙514.92 456˙514.92
246 CON-FORM AS 1 516˙105.00 516˙105.00
247 OSTFOLDFORSKNING AS 1 119˙286.65 119˙286.65
248 SISYFOS AS 1 207˙526.00 207˙526.00
249 NOTIO AS 1 64˙827.88 64˙827.88
250 CYBERNETICA AS 1 499˙996.00 499˙996.00
251 SALMOBREED AS 1 76˙601.00 76˙601.00
252 AS GREEN CUBE MANAGEMENT 1 509˙744.00 509˙744.00
253 X-Waste International AS 1 19˙520.46 19˙520.46
254 Umoe Mandal AS 1 149˙710.00 149˙710.00
255 NORGES ASTMA-OG ALLERGIFORBUND ASSOCIATION 1 243˙040.00 243˙040.00
256 INNOVATION PERFORMANCE 1 0.00 0.00
257 NICARNICA AVIATION AS 1 225˙000.00 225˙000.00
258 MIKO MARINE AS 1 0.00 0.00
259 HELNOR AS 1 203˙885.00 203˙885.00
260 STM NORWAY AS 1 0.00 0.00
261 NUTRIMAR AS 1 125˙844.00 125˙844.00
262 ITS NORGE-NORSK FORENING FOR MULTIMODALE INTELLIGENTE TRANSPORT SYSTEMER OG TJENESTER 1 295˙888.25 295˙888.25
263 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF 1 4˙848.00 4˙848.00
264 NORGES RAFISKLAG SELSKAP MED BEGRENSET ANSVAR 1 279˙740.00 279˙740.00
265 REGATTA AS 1 154˙346.00 154˙346.00
266 LINDUM AS 1 0.00 0.00
267 SEABIRD TECHNOLOGIES AS 1 38˙875.00 38˙875.00
268 Bioframe AS 1 401˙235.00 401˙235.00
269 NAVAL CONSULTING AND MANAGEMENT AS 1 236˙294.00 236˙294.00
270 AKER MH AS 1 0.00 0.00
271 ELKEM AS 1 89˙900.00 89˙900.00
272 SecureNOK AS 1 199˙799.84 199˙799.84
273 OSO AS 1 720˙507.00 720˙507.00
274 RIKSHOSPITALET HF 1 0.00 0.00
275 Diab AS 1 199˙837.00 199˙837.00
276 BIOACTIVE FOODS AS 1 513˙000.00 513˙000.00
277 NORSK AUTOMATISERING AS 1 299˙875.20 299˙875.20
278 SOMNA SETTEFISK AS 1 93˙475.50 93˙475.50
279 STOREBRAND KJOPESENTER CITY SYD AS 1 111˙006.00 111˙006.00
280 NAVTOR AS 1 263˙243.25 263˙243.25
281 JETS INVEST AS 1 587˙462.70 587˙462.70
282 PATOGEN ANALYSE AS 1 51˙387.60 51˙387.60
283 RUTER AS 1 5˙500˙000.00 5˙500˙000.00
284 SCANDINAVIAN MOBILE TECHNOLOGY AS 1 701.04 701.04
285 HPDAHLE AS 1 0.00 0.00
286 KJELLER VINDTEKNIKK AS 1 0.00 0.00
287 Norwegian Fish Farmers Association 1 348˙802.00 348˙802.00
288 PROMAR AS 1 112˙908.00 112˙908.00
289 Bomlo Skjell AS 1 0.00 0.00
290 FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN 1 0.00 0.00
291 BW Offshore AS 1 0.00 0.00
292 APTOMAR AS 1 313˙040.00 313˙040.00
293 SubseaDesign AS 1 172˙254.00 172˙254.00
294 NILU INNOVATION AS 1 29˙624.50 29˙624.50
295 AKER ENGINEERING & TECHNOLOGY AS 1 0.00 0.00
296 ATHENA SEAFOODS AS 1 318˙858.25 318˙858.25
297 PAYEX NORGE AS 1 35˙280.00 35˙280.00
298 FEN MINERALS AS 1 461˙220.00 461˙220.00
299 DOBLE TRANSINOR AS 1 0.00 0.00
300 SALMAR SETTEFISK AS 1 21˙042.00 21˙042.00
301 NORSK NETTVERK FOR DOWN SYNDROM FORENING 1 0.00 0.00
302 ANDOYA RAKETTSKYTEFELT AS 1 56˙578.00 56˙578.00
303 SKANSKA NORGE AS 1 56˙562.00 56˙562.00
304 TELIO HOLDING ASA 1 326˙261.00 326˙261.00
305 OXYVISION AS 1 504˙928.00 504˙928.00
306 NORSK TITANIUM TECHNOLOGY AS 1 0.00 0.00
307 Fjellstrand AS 1 324˙325.34 324˙325.34
308 MAREX AS 1 230˙787.25 230˙787.25
309 RALSTON & BAU DA 1 0.00 0.00
310 STANGELAND MOLLE AS 1 349˙742.00 349˙742.00
311 Retura Norge AS 1 627˙829.00 627˙829.00
312 AIM-Software 1 0.00 0.00
313 GS1 NORWAY 1 77˙348.00 77˙348.00
314 NORSK STALFORBUND 1 850˙260.94 850˙260.94
315 Kongsberg Spacetec AS 1 200˙000.00 200˙000.00
316 Osfold Gress AS 1 190˙807.00 190˙807.00
317 INRIGO WATER AS 1 180˙000.00 180˙000.00
318 DEVOLD OF NORWAY AS 1 4˙792.02 4˙792.02
319 ENI NORGE AS 1 57˙930.00 57˙930.00
320 RUNDE MILJOSENTER AS 1 316˙608.00 316˙608.00
321 Lytix Biopharma AS 1 126˙422.25 126˙422.25
322 MORE OG ROMSDAL BIOBRENSEL AS 1 88˙228.40 88˙228.40
323 ENOVATE AS 1 0.00 0.00
324 BIOBAG INTERNATIONAL AS 1 306˙006.00 306˙006.00
325 COMET BIOTECH AS 1 36˙890.00 36˙890.00
326 Bioskiva AS 1 0.00 0.00
327 Made for Movement Group AS 1 466˙321.28 466˙321.28
328 DATA RESPONS NORGE AS 1 0.00 0.00
329 NORGES BIROKTERLAG FORENING 1 255˙400.00 255˙400.00
330 DEAMP AS 1 149˙941.00 149˙941.00
331 PAPIR OG FIBERINSTITUTTET AS 1 0.00 0.00
332 KRILL SEAPRODUCTS AS 1 140˙110.00 140˙110.00
333 NORSKE SHELL AS 1 37˙000.00 37˙000.00
334 OXFORD RESEARCH AS 1 83˙406.50 83˙406.50
335 AVENTA AS 1 429˙750.00 429˙750.00
336 DEVOTEAM SOLUTIONS AS 1 0.00 0.00
337 RAUFOSS INDUSTRIAL TOOLS AS 1 211˙600.00 211˙600.00
338 JOTUN AS 1 199˙318.00 199˙318.00
339 MISA AS 1 148˙874.00 148˙874.00
340 WesternGeco AS 1 182˙531.00 182˙531.00
341 SOR TRONDELAG FYLKESKOMMUNE 1 0.00 0.00
342 VACCIBODY AS 1 292˙438.00 292˙438.00
343 SNEKKERIET VERDAL AS 1 156˙520.00 156˙520.00
344 MILJOVERNDEPARTEMENTET 1 49˙999.00 49˙999.00
345 VISITECH AS 1 262˙250.00 262˙250.00
346 BRING EXPRESS NORGE AS 1 0.00 0.00
347 INGENIORFIRMA TISON TITLESTAD AS 1 0.00 0.00
348 Project Invest Energy AS 1 0.00 0.00
349 NORWIND INSTALLER AS 1 60˙250.00 60˙250.00
350 Feed Control Norge AS 1 182˙874.00 182˙874.00
351 PRESIGHT SOLUTIONS AS 1 467˙614.00 467˙614.00
352 NORDIC SEAL AS 1 166˙431.99 166˙431.99
353 NORSK INDUSTRI 1 113˙178.00 113˙178.00
354 NORSK KVEITE AS 1 173˙450.00 173˙450.00
355 NORWEGIAN GRAPHITE AS 1 409˙197.50 409˙197.50
356 INFLOWCONTROL AS 1 394˙607.00 394˙607.00
357 VAL FOU AS 1 33˙120.00 33˙120.00
358 ROLLS-ROYCE MARINE AS 1 91˙464.00 91˙464.00
359 CENTRE FOR AQUACULTURE COMPETENCE AS 1 0.00 0.00
360 OTG SOLUTIONS AS 1 94˙021.00 94˙021.00
361 SORBWATER TECHNOLOGY AS 1 302˙610.00 302˙610.00
362 EUROPEAN CENTRE FOR WOMEN AND TECHNOLOGY (ECWT) FORENING 1 48˙193.47 48˙193.47
363 KUNNSKAPSBYEN LILLESTROM FORENING 1 810˙225.06 810˙225.06
364 KOMMUNENES SENTRALFORBUND ANS 1 0.00 0.00
365 GUNDERSEN & LOKEN AS 1 327˙555.00 327˙555.00
366 PROTEX AS 1 0.00 0.00
367 STATENS ARBEIDSMILJOINSTITUTT 1 94˙473.00 94˙473.00
368 FOBOX AS 1 23˙968.00 23˙968.00
369 NXTECH AS 1 8˙929.00 8˙929.00
370 GE VINGMED ULTRASOUND AS 1 860˙983.30 860˙983.30
371 INFORMASJONSKONTROLL AS 1 272˙393.34 272˙393.34
372 Stiftelsen Norsk institutt for kulturminneforskning 1 0.00 0.00
373 NORTH ENERGY ASA 1 280˙271.40 280˙271.40
374 Kreftforeningen 1 6˙500.00 6˙500.00
375 BOLAKS AS 1 113˙500.00 113˙500.00
376 LEIV VIDAR AS 1 159˙555.00 159˙555.00
377 NEXANS NORWAY AS 1 2˙038˙916.00 2˙038˙916.00
378 GREIBROKK & TRONES SEPTECH AS *G&T SEPTECH GTS 1 276˙009.00 276˙009.00
379 NORSK FISKERIRETUR AS 1 0.00 0.00
380 SubC Solutions AS 1 269˙497.50 269˙497.50
381 PER HAAGENSEN AS 1 0.00 0.00
382 HELSEDIREKTORATE 1 0.00 0.00
383 LUKE INTERNATIONAL NORWAY FORENING 1 229˙493.00 229˙493.00
384 NORGES FISKARLAG FORENING 1 0.00 0.00
385 Nortura SA 1 70˙354.50 70˙354.50
386 ABALONYX AS 1 219˙918.00 219˙918.00
387 MEMSCAP AS 1 668˙500.00 668˙500.00
388 DEEP SEA ANCHORS AS 1 29˙613.02 29˙613.02
389 DALE EIENDOMSUTVIKLING AS 1 0.00 0.00
390 HELLY HANSEN AS 1 108˙018.90 108˙018.90
391 NORSKE RORLEGGERBEDRIFTERS LANDSFORENING VVS 1 264˙712.00 264˙712.00
392 JOMA INTERNATIONAL AS 1 286˙272.16 286˙272.16
393 Intravision AQUA AS 1 70˙000.00 70˙000.00
394 Drammen Eiendom KF 1 0.00 0.00
395 SOLID OFFSHORE TECHNOLOGY AS 1 376˙916.00 376˙916.00
396 OBEO AS 1 171˙832.00 171˙832.00
397 VISTA UTREDNING AS 1 116˙700.00 116˙700.00
398 ELKEM SOLAR AS 1 192˙000.00 192˙000.00
399 Detec AS 1 313˙710.00 313˙710.00
400 NORSK WAX AS 1 808˙420.25 808˙420.25
401 TRONDHEIM OG OMEGN BOLIGBYGGELAG 1 105˙687.00 105˙687.00
402 ULEFOS ESCO AS 1 466˙106.00 466˙106.00
403 Telenor Objects AS 1 0.00 0.00
404 NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA 1 87˙694.90 87˙694.90
405 Holte Byggsafe as 1 801˙308.75 801˙308.75
406 OTIVIO AS 1 610˙596.85 610˙596.85
407 AUTRONICA FIRE AND SECURITY AS 1 102˙968.02 102˙968.02
408 FARSTAD SHIPPING ASA 1 24˙274.00 24˙274.00
409 NOVELDA AS 1 0.00 0.00
410 Abyssus Marine Services AS 1 380˙924.25 380˙924.25
411 NorDan AS 1 81˙447.24 81˙447.24
412 GAVITA AS 1 522˙554.00 522˙554.00
413 TRACETRACKER AS 1 198˙000.00 198˙000.00
414 FATLAND JAEREN AS 1 24˙937.00 24˙937.00
415 Fjord Marin Holding ASA 1 30˙045.00 30˙045.00
416 CO2-GLOBAL AS 1 55˙000.00 55˙000.00
417 LIVEWORK NORDIC AS 1 269˙567.00 269˙567.00
418 SORLANDET SYKEHUS HF 1 13˙600.00 13˙600.00
419 SURFACE EFFECT SHIPS EUROPE AS 1 594˙753.50 594˙753.50
420 SEASIDE AS 1 114˙654.00 114˙654.00
421 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE 1 145˙752.00 145˙752.00
422 PHARMAQ AS* 1 601˙578.00 601˙578.00
423 LOS BYNETT AS 1 37˙887.50 37˙887.50
424 ALESUND KOMMUNE 1 0.00 0.00
425 KONGSBERG AUTOMOTIVE AS 1 0.00 0.00
426 Bring Logistics AS 1 36˙345.00 36˙345.00
427 IDT SOLUTIONS AS 1 262˙883.00 262˙883.00
428 SEEK AND FIND AS 1 10˙437.50 10˙437.50
429 SMART INNOVATION OSTFOLD AS 1 0.00 0.00
430 Seloy Undervannsservice AS 1 81˙874.75 81˙874.75
431 LOGIT SYSTEMS A.S. 1 0.00 0.00
432 HOGSKOLEN I ALESUND 1 277˙850.00 277˙850.00
433 OLDERMANN SEAFOOD AS 1 198˙340.10 198˙340.10
434 VIKEN SKOG BA 1 249˙642.00 249˙642.00
435 SMARTBRAIN AS 1 497˙507.25 497˙507.25
436 Ericsson AS 1 0.00 0.00
437 NAMMO RAUFOSS AS 1 364˙490.40 364˙490.40
438 GREIFF MASKIN AS 1 169˙030.00 169˙030.00
439 HYDRO ALUMINIUM AS 1 26˙804.50 26˙804.50
440 NORWEX HOLDING AS 1 494˙426.00 494˙426.00
441 ALGETECH INDUSTRIER AS 1 231˙985.28 231˙985.28
442 Medcoast Scandinavia 1 266˙164.56 266˙164.56
443 NORSAR Innovation AS 1 198˙934.00 198˙934.00
444 STATKRAFT DEVELOPMENT AS 1 5˙000.00 5˙000.00
445 Ask Safety AS 1 841˙244.90 841˙244.90
446 SCANDINAVIAN BIOFUEL COMPANY AS 1 244˙622.39 244˙622.39
447 ORG ENGINEERING AS 1 250˙559.98 250˙559.98
448 TEGma AS 1 70˙000.00 70˙000.00
449 NORLENSE AS 1 0.00 0.00
450 KARDE AS 1 0.00 0.00
451 ARGUS REMOTE SYSTEMS AS 1 198˙034.00 198˙034.00
452 CAUTUS GEO AS 1 348˙468.00 348˙468.00
453 KLIMANORD AS 1 148˙944.73 148˙944.73
454 NORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITUTT 1 615˙813.00 615˙813.00
455 LIFE SYNTHESIS AS 1 0.00 0.00
456 Innova AS 1 266˙189.06 266˙189.06
457 WEEE RECYCLING AS 1 0.00 0.00
458 LINGVITAE HOLDING AS 1 1˙049˙720.20 1˙049˙720.20
459 HYDROLIFT AS 1 242˙218.20 242˙218.20
460 SAINT JEAN WHEELS AS 1 46˙096.00 46˙096.00
461 INSPIRE INVEST AS 1 54˙000.00 54˙000.00
462 Ahlsell Norge AS 1 21˙517.00 21˙517.00
463 PROPHYLIX PHARMA AS 1 2˙719˙082.60 2˙719˙082.60
464 PREDIKTOR AS 1 328˙400.00 328˙400.00
465 Volvo Aero Norge AS 1 338˙894.00 338˙894.00
466 CHRISTIAN MICHELSEN RESEARCH AS 1 127˙693.00 127˙693.00
467 BENTE LILJA BYE 1 80˙250.00 80˙250.00
468 ALFATROLL AS 1 28˙883.65 28˙883.65
469 TOMRA SORTING SOLUTIONS AS 1 0.00 0.00
470 TELEMARKROYE AS 1 35˙100.00 35˙100.00
471 FELLESKJOPET AGRI SA 1 0.00 0.00
472 J S COCK AS 1 129˙847.55 129˙847.55
473 SEAFOOD SECURITY 1 830˙219.40 830˙219.40
474 Forsvarsdepartementet 1 100˙470.00 100˙470.00
475 MEGAPOP AS 1 0.00 0.00
476 BW OFFSHORE NORWAY AS 1 0.00 0.00
477 RE-TURN AS 1 0.00 0.00
478 Kongsberg SIM AS 1 0.00 0.00
479 COMPUTAS AS 1 0.00 0.00
480 n-Tec A.S. 1 58˙129.00 58˙129.00
481 A.L Gartnerhallen 1 40˙133.00 40˙133.00
482 AQUA ENERGY SOLUTIONS AS 1 105˙760.50 105˙760.50
483 IMMITEC NORGE AS 1 129˙433.00 129˙433.00
484 EDVANTAGE GROUP AS 1 0.00 0.00
485 Baldur Coatings AS 1 54˙520.00 54˙520.00
486 TORDIVEL AS 1 250˙433.25 250˙433.25
487 RAUFOSS TECHNOLOGY AS 1 212˙793.00 212˙793.00
488 Lillehammer University College 1 0.00 0.00
489 GIPS RECYCLING NORGE AS 1 0.00 0.00
490 FIBULA AS 1 152˙854.00 152˙854.00
491 PETROLEUMSTILSYNET 1 0.00 0.00
492 WEATHERFORD PETROLEUM CONSULTANTS AS 1 100˙500.00 100˙500.00
493 ELOPAK AS 1 27˙180.00 27˙180.00
494 Norsk Hummer 1 0.00 0.00
495 HOGSKOLEN I OSLO 1 0.00 0.00
496 UNGER FABRIKKER AS 1 165˙071.00 165˙071.00
497 NORSUN AS 1 189˙663.60 189˙663.60
498 Cyberwatcher 1 0.00 0.00
499 Transplant AS 1 41˙554.00 41˙554.00
500 RADE BAKERI OG KONDITORI AS* 1 216˙875.00 216˙875.00
501 Innovasjon Norge 1 47˙251.20 47˙251.20
502 MERLUNOR AS 1 46˙500.00 46˙500.00
503 Kings Bay AS 1 49˙922.16 49˙922.16
504 SKADEFOREBYGGENDE FORUM 1 0.00 0.00
505 SEGEL AS 1 206˙820.00 206˙820.00
506 Wilhelmsen Marine Consultants 1 25˙200.00 25˙200.00
507 LEIF KOLNER INGENIORFIRMA AS 1 41˙520.00 41˙520.00
508 INFINEON TECHNOLOGIES SENSONOR AS 1 0.00 0.00
509 UNIK FILTERSYSTEM AS 1 257˙470.00 257˙470.00
510 FISKAL TEKNIKK AS 1 237˙785.00 237˙785.00
511 NORWEGIAN MINISTRY OF JUSTICE AND PUBLIC SAFETY 1 905˙188.50 905˙188.50
512 Hardingsmolt AS 1 117˙542.00 117˙542.00
513 TINGTUN AS 1 0.00 0.00
514 Norsk Jordforbedring AS 1 289˙821.00 289˙821.00
515 GENOK - SENTER FOR BIOSIKKERHET 1 42˙001.00 42˙001.00
516 MANDALS AS 1 0.00 0.00
517 DIAGENIC ASA 1 579˙374.00 579˙374.00
518 KLEPP KOMMUNE 1 4˙400.00 4˙400.00
519 MARINE HARVEST NORWAY AS 1 0.00 0.00
520 SENTER FOR STUDIER AV HOLOCAUST OGLIVSSYNSSMINORITETERS STILLING I NORGE STIFTELSE 1 67˙400.00 67˙400.00
521 Gjensidige Forsikring 1 0.00 0.00
522 WESTCONTROL AS 1 46˙200.00 46˙200.00
523 CHRISTIANSEN PARTNER AS 1 0.00 0.00
# country 2˙239 659˙218˙740 -