Suddivisione dei progetti per ente, Poland [PL]

In questa pagina dell'osservatorio open-FP7 (Settimo Programma Quadro) vengono mostrati il numero di progetti ed i contributi europei ricevuti dagli enti della nazione Poland [PL]. Il numero complessivo delle contribuzioni è stato pari a 2˙194 mentre il contributo è stato di 326˙916˙574 €.

Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i risultati.

# ente  num. contribuzioni  tot. contrib.  media contrib. 
1 UNIWERSYTET WARSZAWSKI 98 25˙515˙316.02 260˙360.37
2 POLITECHNIKA WARSZAWSKA 78 6˙278˙330.91 80˙491.42
3 UNIWERSYTET JAGIELLONSKI 65 12˙069˙143.61 185˙679.13
4 INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMOW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 53 3˙073˙955.02 57˙999.15
5 AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE 50 7˙893˙574.36 157˙871.49
6 POLITECHNIKA WROCLAWSKA 49 7˙529˙979.89 153˙673.06
7 INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK 35 494˙447.42 14˙127.07
8 NARODOWE CENTRUM BADAN I ROZWOJU 33 1˙286˙400.67 38˙981.84
9 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 30 3˙199˙531.22 106˙651.04
10 ITTI SP ZOO 23 5˙551˙713.30 241˙378.84
11 UNIWERSYTET GDANSKI 23 8˙518˙044.00 370˙349.74
12 POLITECHNIKA LODZKA 22 2˙875˙485.62 130˙703.89
13 POLITECHNIKA GDANSKA 20 3˙370˙399.59 168˙519.98
14 POLITECHNIKA SLASKA 20 3˙435˙613.07 171˙780.65
15 CENTRUM BADAN KOSMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK 19 3˙903˙821.03 205˙464.26
16 MOSTOSTAL WARSZAWA SA 19 3˙405˙336.30 179˙228.23
17 ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE 19 1˙604˙276.98 84˙435.63
18 INSTYTUT LOTNICTWA 19 3˙770˙153.30 198˙429.12
19 POLITECHNIKA POZNANSKA 19 3˙290˙066.51 173˙161.40
20 UNIVERSYTET MEDYCZNY W LODZI. 18 6˙292˙772.92 349˙598.50
21 POLITECHNIKA KRAKOWSKA 18 1˙269˙956.80 70˙553.16
22 INSTYTUT BIOLOGII DOSWIADCZALNEJ IM. M. NENCKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK 17 4˙871˙223.46 286˙542.56
23 "THE HENRYK NIEWODNICZANSKI INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS, POLISH ACADEMY OF SCIENCES" 17 1˙040˙418.53 61˙201.09
24 SZKOLA GLOWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO 16 5˙364˙703.52 335˙293.97
25 INSTYTUT ENERGETYKI 16 4˙003˙733.22 250˙233.33
26 UNIWERSYTET WROCLAWSKI 16 2˙271˙800.97 141˙987.56
27 PRZEMYSLOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIAROW PIAP 16 2˙379˙271.98 148˙704.50
28 INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ PAN 15 0.00 0.00
29 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU* 15 737˙112.15 49˙140.81
30 NARODOWE CENTRUM BADAN JADROWYCH 14 1˙116˙771.80 79˙769.41
31 INSTYTUT MASZYN PRZEPLYWOWYCH IM ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK - IMP PAN 14 3˙250˙942.91 232˙210.21
32 UNIWERSYTET SLASKI 14 1˙099˙594.16 78˙542.44
33 INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ 14 1˙189˙683.00 84˙977.36
34 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKLODOWSKIEJ 14 1˙927˙194.79 137˙656.77
35 INTERNATIONAL INSTITUTE OF MOLECULAR AND CELL BIOLOGY 14 12˙015˙627.00 858˙259.07
36 UNIWERSYTET LODZKI 13 1˙121˙109.89 86˙239.22
37 "INSTYTUT UPRAWY NAWOZENIA I GLEBOZNAWSTWA, PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY" 12 4˙423˙298.40 368˙608.20
38 WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY 12 6˙353˙315.50 529˙442.96
39 INSTYTUT MEDYCYNY PRACY NOFERA 12 837˙709.86 69˙809.16
40 INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JADROWEJ 12 867˙575.00 72˙297.92
41 PRATT & WHITNEY RZESZOW SPOLKA AKCYJNA 12 2˙197˙771.00 183˙147.58
42 POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM IGNACEGO LUKASIEWICZA PRZ 11 2˙047˙126.07 186˙102.37
43 INSTYTUT OGRODNICTWA 11 1˙005˙333.00 91˙393.91
44 INSTYTUT OCEANOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK 11 1˙377˙114.80 125˙192.25
45 UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA W TORUNIU 10 701˙875.00 70˙187.50
46 INSTYTUT POMNIK CENTRUM ZDROWIA DZIECKA 10 2˙317˙508.34 231˙750.83
47 INSTYTUT EKOLOGII TERENOW UPRZEMYSLOWIONYCH 10 1˙112˙984.42 111˙298.44
48 Wroclawskie Centrum Badan EIT+ Sp z o.o 9 251˙201.50 27˙911.28
49 ORANGE POLSKA SPOLKA AKCYJNA 9 281˙598.94 31˙288.77
50 INSTYTUT MATEMATYCZNY POLSKIEJ AKADEMII NAUK. 9 554˙917.60 61˙657.51
51 PANSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 9 1˙326˙520.00 147˙391.11
52 PANSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 9 358˙908.11 39˙878.68
53 ASM CENTRUM BADAN I ANALIZ RYNKU SP. Z O O 9 1˙110˙355.00 123˙372.78
54 POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 9 0.00 0.00
55 INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA 9 924˙534.72 102˙726.08
56 INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 9 8˙086˙886.00 898˙542.89
57 INSTYTUT KATALIZY I FIZYKOCHEMII POWIERZCHNI IM. JERZEGO HABERA POLSKA AKADEMIA NAUK 9 1˙250˙513.00 138˙945.89
58 SZKOLA GLOWNA HANDLOWA W WARSZAWIE 8 609˙601.70 76˙200.21
59 ASTRI POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 8 2˙085˙737.94 260˙717.24
60 MORSKI INSTYTUT RYBACKI - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 8 582˙945.57 72˙868.20
61 INSTYTUT KOLEJNICTWA 8 838˙429.50 104˙803.69
62 UNIWERSYTET MEDYCZNY IM KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU 8 1˙380˙232.04 172˙529.01
63 UNIWERSYTET WARMINSKO- MAZURSKI W OLSZTYNIE 8 499˙942.00 62˙492.75
64 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. 8 0.00 0.00
65 CASE - CENTRUM ANALIZ SPOLECZNO- EKONOMICZNYCH- FUNDACJA NAUKOWA 7 1˙094˙107.00 156˙301.00
66 INSTYTUT BADAWCZY LESNICTWA 7 985˙317.70 140˙759.67
67 INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 7 4˙065˙678.00 580˙811.14
68 CIM-MES PROJEKT SP ZOO 7 1˙417˙994.88 202˙570.70
69 INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK 7 6˙965˙490.00 995˙070.00
70 SZKOLA GLOWNA SLUZBY POZARNICZEJ 7 1˙610˙700.00 230˙100.00
71 INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 7 449˙423.50 64˙203.36
72 CENTRUM TECHNIKI OKRETOWEJ SA 7 674˙810.86 96˙401.55
73 MALOPOLSKA VOIVODSHIP 7 68˙525.03 9˙789.29
74 POLKOM BADANIA SP ZOO 7 1˙457˙824.50 208˙260.64
75 PRZEDSIEBIORSTWO BADAWCZO-PRODUKCYJNE 7 1˙160˙113.25 165˙730.46
76 CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 7 1˙390˙742.00 198˙677.43
77 TOP-GAN SP ZOO 7 933˙159.00 133˙308.43
78 INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII 6 1˙423˙521.79 237˙253.63
79 UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH 6 213˙851.46 35˙641.91
80 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO 6 202˙368.00 33˙728.00
81 POLISH ACADEMY OF SCIENCES 6 261˙060.93 43˙510.16
82 INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ PAN W POZNANIU 6 0.00 0.00
83 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kollataja w Krakowie 6 182˙401.18 30˙400.20
84 INSTYTUT GEODEZJI I KARTOGRAFII 6 1˙396˙776.82 232˙796.14
85 INSTYTUT WLOKIEN NATURALNYCH I ROSLIN ZIELARSKICH 6 352˙169.75 58˙694.96
86 WYTWORNIA SPRZETU KOMUNIKACYJNEGO PZL-Swidnik Spolka Akcyjna 6 1˙016˙155.00 169˙359.17
87 INSTYTUT GENETYKI ROSLIN POLSKIEJ AKADEMI NAUK 6 2˙408˙180.26 401˙363.38
88 INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIALOW ELEKTRONICZNYCH 5 0.00 0.00
89 ?l?ski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 5 306˙802.74 61˙360.55
90 BIOINFOBANK INSTITUTE 5 435˙600.00 87˙120.00
91 AKADEMIA MEDYCZNA IM PIASTOW SLASKICH WE WROCLAWIU AM WROCLAW 5 1˙200˙196.83 240˙039.37
92 BERGAMO TECNOLOGIE SPZOO 5 1˙993˙031.85 398˙606.37
93 Solaris Bus & Coach S.A. 5 508˙851.75 101˙770.35
94 UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO PRZYRODNICZY IM JANA I JEDRZEJA SNIADECKICH W BYDGOSZCZY 5 550˙750.06 110˙150.01
95 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Nowym Saczu 5 36˙144.69 7˙228.94
96 COMARCH S.A. 5 620˙000.00 124˙000.00
97 ITTI Sp.zo.o. 5 0.00 0.00
98 NICOLAUS COPERNICUS ASTRONOMICAL CENTRE OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES 5 3˙305˙564.00 661˙112.80
99 INSTYTUT BUDOWNICTWA WODNEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK 5 669˙352.00 133˙870.40
100 SKA POLSKA SP (ZOO) 5 464˙358.00 92˙871.60
101 KGHM CUPRUM SP ZOO CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE 5 1˙624˙447.97 324˙889.59
102 ADVA OPTICAL NETWORKING SP. Z.O.O 4 0.00 0.00
103 UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE 4 266˙045.42 66˙511.36
104 WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM JAROSLAWA DABROWSKIEGO 4 347˙406.00 86˙851.50
105 GLOWNY INSTYTUT GORNICTWA 4 1˙296˙717.27 324˙179.32
106 Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk 4 202˙381.80 50˙595.45
107 Akademia sztuk pieknych im jana matejki w krakowie 4 24˙978.84 6˙244.71
108 INSTYTUT BIOLOGII SSAKOW POLSKIEJ AKADEMII NAUK 4 1˙405˙777.00 351˙444.25
109 NAUKOWA I AKADEMICKA SIEC KOMPUTEROWA 4 50˙290.00 12˙572.50
110 DOLNOSLASKI PARK INNOWACJI I NAUKI S.A. 4 376˙270.00 94˙067.50
111 PRZEDSIEBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROZENIOWE COMPLEX SP ZOO 4 491˙419.10 122˙854.78
112 ABIS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPK 4 757˙160.50 189˙290.13
113 SOFTWARE MIND SA 4 397˙678.25 99˙419.56
114 INSTYTUT BADAWCZY DROG I MOSTOW 4 427˙157.07 106˙789.27
115 GDANSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY 4 366˙440.90 91˙610.23
116 Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii 4 475˙180.00 118˙795.00
117 UNIWERSYTET SZCZECINSKI 4 404˙900.00 101˙225.00
118 Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk 4 486˙473.00 121˙618.25
119 MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYZSZEGO 4 222˙470.00 55˙617.50
120 VIGO SYSTEM S.A. 4 264˙240.00 66˙060.00
121 INSTYTUT OBROBKI PLASTYCZNEJ 4 1˙287˙520.00 321˙880.00
122 INSTYTUT WYSOKICH CISNIEN POLSKIEJ AKADEMII NAUK 4 533˙744.00 133˙436.00
123 ESAPROJEKT SP Z OO 4 307˙937.50 76˙984.38
124 NARODOWE CENTRUM NAUKI 4 586˙372.00 146˙593.00
125 FUNDACJA PARTNERSTWA TECHNOLOGICZNEGO TECHNOLOGY PARTNERS 4 314˙980.00 78˙745.00
126 INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK 4 3˙460˙733.78 865˙183.45
127 FUNDACJA UNIWERSYTETU IM ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 4 172˙976.20 43˙244.05
128 INSTYTUT FIZYKI PLAZMY I LASEROWEJ MIKROSYNTEZY IM. SYLWESTRA KALISKIEGO 4 625˙221.00 156˙305.25
129 POLITECHNIKA LUBELSKA 4 3˙194˙536.25 798˙634.06
130 WLADYSLAW FEDIUK - PRZEDSIEBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROZENIOWE IMPULS 4 952˙246.84 238˙061.71
131 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ 4 495˙194.96 123˙798.74
132 MUSEUM AND INSTITUTE OF ZOOLOGY - POLISH ACADEMY OF SCIENCES 4 0.00 0.00
133 NARODOWY INSTYTUT LEKOW 4 632˙062.00 158˙015.50
134 StoGda Ship Design & Engineering Sp. z o.o. 3 399˙430.25 133˙143.42
135 POLITECHNIKA CZESTOCHOWSKA 3 352˙690.00 117˙563.33
136 INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH* 3 50˙023.00 16˙674.33
137 Instytut Genetyki i Hodowli Zwierzat Polskiej Akademii Nauk 3 967˙691.00 322˙563.67
138 POLSKI INSTYTUT SPRAW MIEDZYNARODOWYCH 3 191˙096.00 63˙698.67
139 INSTYTUT METALI NIEZELAZNYCH 3 732˙403.00 244˙134.33
140 LEAN ENTERPRISE INSTITUTE POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSC IA 3 641˙523.22 213˙841.07
141 IZNAB SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 3 814˙548.00 271˙516.00
142 INSTYTUT GRUZLICY I CHOROB PLUC 3 46˙320.00 15˙440.00
143 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCLAWIU 3 220˙464.00 73˙488.00
144 ATON-HT SPOLKA AKCYJNA 3 88˙902.35 29˙634.12
145 INSTYTUT MORSKI W GDANSKU 3 196˙060.00 65˙353.33
146 MARIA SKLODOWSKA-CURIE MEMORIAL CANCER CENTER 3 370˙397.48 123˙465.83
147 NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO-PANSTWOWY ZAKLAD HIGIENY 3 276˙617.16 92˙205.72
148 SEMICON SP. Z.O.O. 3 77˙500.00 25˙833.33
149 BARTLOMIEJ MARCIN STANCZYK 3 0.00 0.00
150 CENTRUM MATERIALOW POLIMEROWYCH IWEGLOWYCH POLSKA AKADEMIA NAUK*CMPIW PAN 3 269˙192.00 89˙730.67
151 FUNDACJA NAUKOWA INSTYTUT BADAN STRUKTURALNYCH 3 306˙591.46 102˙197.15
152 ADAPTRONICA ZOO SP 3 684˙063.90 228˙021.30
153 PANSTWOWA AGENCJA ROZWIAZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH 3 255˙450.30 85˙150.10
154 INSTITUTE OF BIOCYBERNETICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING - POLISH ACADEMY OF SCIENCES 3 75˙000.00 25˙000.00
155 PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA W TARNOWIE 3 38˙593.08 12˙864.36
156 TPF SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 3 362˙160.00 120˙720.00
157 AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA WBIELSKU-BIALEJ 3 126˙346.00 42˙115.33
158 INSTYTUT OCHRONY ROSLIN - PANSTOWOWY INSTYTUT BADAWCZY 3 291˙574.00 97˙191.33
159 TECHIN SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 3 479˙058.00 159˙686.00
160 FUNDACJA EUROPEJSKIEJ WSPOLPRACY NAUKOWEJ 3 30˙440.29 10˙146.76
161 INNOWACJA POLSKA SPZOO 3 95˙832.36 31˙944.12
162 ATEKNEA SOLUTIONS POLAND Sp. z o.o. 3 49˙748.04 16˙582.68
163 Akademia Leona Kozminskiego 3 385˙906.75 128˙635.58
164 WYZSZA SZKOLA POLICJI W SZCZYTNIE 3 161˙895.00 53˙965.00
165 INSTYTUT ZYWNOSCI I ZYWIENIA 3 274˙863.45 91˙621.15
166 SZKOLA WYZSZA PSYCHOLOGII SPOLECZNEJ 3 395˙119.84 131˙706.61
167 "PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT ELEWACYJNYCH ""FASADA"" SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA" 3 548˙825.00 182˙941.67
168 Uniwersytet Zielonogorski 3 382˙148.00 127˙382.67
169 UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU 3 469˙393.80 156˙464.60
170 RIDAN SP ZOO 3 489˙065.00 163˙021.67
171 GENERAL ELECTRIC COMPANY POLSKA 2 574˙205.00 287˙102.50
172 Heckmann Polska Produkcia Metalowai Maszyn Sp.z.o.o. 2 94˙104.00 47˙052.00
173 AIUT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 2 341˙575.33 170˙787.67
174 FUNDINGBOX ACCELERATOR SP ZOO 2 0.00 0.00
175 INWATEC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 2 354˙676.75 177˙338.38
176 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 2 1˙366˙865.00 683˙432.50
177 INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII POL SKIEJ AKADEMII NAUK 2 0.00 0.00
178 POLSKIE ZAKLADY LOTNICZE 2 94˙960.00 47˙480.00
179 Instytut Technologiczno-Przyrodniczy 2 240˙299.00 120˙149.50
180 Eurotech Sp. z o.o. 2 1˙324˙459.00 662˙229.50
181 KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWLA II 2 2˙317.00 1˙158.50
182 STOWARZYSZENIE BRANZY GRZYBOW UPRAWNYCH 2 550˙596.50 275˙298.25
183 SYSTEMS RESEARCH INSTITUTE OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES IBS PAN 2 120˙525.25 60˙262.63
184 INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROSLIN - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 2 49˙283.00 24˙641.50
185 MACIEJ I TADEUSZ POPIELAWSCY PIMETSJ 2 0.00 0.00
186 MOSCICKIE CENTRUM KULTURY W TARNOWIE MOSCICACH*MCK MOSCICKIE CENTRE OFCULTURE 2 14˙237.00 7˙118.50
187 MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 344˙776.00 172˙388.00
188 POLSKA TELEFONIA CYFROWA SA 2 0.00 0.00
189 LILIANA KLAUDIA LEHRER RYCHEL 2 423˙128.00 211˙564.00
190 NOKIA SIEMENS NETWORKS SP Z O O 2 0.00 0.00
191 URZAD MIASTA KRAKOWA 2 148˙795.84 74˙397.92
192 POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE OPERATOR SA 2 83˙898.00 41˙949.00
193 MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA SPZOO 2 402˙750.00 201˙375.00
194 INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA 2 245˙834.25 122˙917.13
195 INSTYTUT ODLEWNICTWA 2 183˙930.00 91˙965.00
196 UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO 2 251˙115.00 125˙557.50
197 INSTITUTE FOR FUELS AND RENEWABLE ENERGY 2 0.00 0.00
198 INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GORNICTWA SKALNEGO 2 196˙755.20 98˙377.60
199 INSTYTUT OCHRONY SRODOWISKA 2 195˙008.36 97˙504.18
200 A&A BIOTECHNOLOGY SC 2 285˙840.00 142˙920.00
201 INSTYTUT KARDIOLOGII IM. PRYMASA TYSIACLECIA STEFANA KARDYNALA WYSZYNSKIEGO 2 228˙580.81 114˙290.41
202 Przemyslowy Instytut Motoryzacji 2 126˙349.00 63˙174.50
203 FQS POLAND SP. Z O.O. 2 54˙960.00 27˙480.00
204 Instytut Rozrodu Zwierzat i Badan Zywnosci Polskiej Akademii Nauk 2 3˙268˙940.00 1˙634˙470.00
205 Mazowiecki Osrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie 2 103˙483.98 51˙741.99
206 EC ELECTRONICS SP ZOO 2 498˙617.35 249˙308.68
207 Telcordia Poland SP. Z O.O. 2 0.00 0.00
208 INNOVATIVE SOLUTIONS SLAWOMIR PIETRZYK 2 0.00 0.00
209 AMEPOX MICROELEKTRONICS CO LTD SP ZOO 2 0.00 0.00
210 Instytut Spawalnictwa 2 98˙138.00 49˙069.00
211 MAREK RADWANSKI EKOTEX 2 0.00 0.00
212 IMPACT CLEAN POWER TECHNOLOGY SA 2 23˙503.60 11˙751.80
213 Narodowa Agencje Poszanowania Energii SA 2 287˙652.00 143˙826.00
214 "Institute for Agricultural and Forest Environment, Polish Academy of Sciences" 2 322˙994.00 161˙497.00
215 ZYLIA SP ZOO 2 426˙224.00 213˙112.00
216 BH INDUSTRIES PROJECT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 2 256˙336.88 128˙168.44
217 PROCHEM SA 2 83˙678.00 41˙839.00
218 ZAKLAD ICHTIOBIOLOGII I GOSPODARKIRYBACKIEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK 2 51˙611.00 25˙805.50
219 INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA I GOSPODARKI ZYWNOSCIOWEJ-PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 2 156˙680.00 78˙340.00
220 Stowarzyszenie Polskiego Przemys?u Lotniczego 2 118˙150.00 59˙075.00
221 INSTYTUT CIEZKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA 2 3˙840.00 1˙920.00
222 Collegium Civitas 2 27˙927.00 13˙963.50
223 BS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA 2 93˙300.19 46˙650.10
224 WROCLAW MIASTO 2 124˙820.00 62˙410.00
225 BALTON SPOLKA ZOO 2 207˙440.06 103˙720.03
226 Wesob Spolka z Ograniczona Odpowiedzialnoscia 2 252˙828.00 126˙414.00
227 INSTYTUT LACZNOSCI - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 2 0.00 0.00
228 INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAN STRUKTURALNYCH IM. WLODZIMIERZA TRZEBIATOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK 2 272˙224.78 136˙112.39
229 PURINOVA Sp. z o.o. 2 399˙109.20 199˙554.60
230 "Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji" 2 319˙344.25 159˙672.13
231 VEMCO SP ZOO 2 111˙834.78 55˙917.39
232 ZACISZE sp. z o.o. 2 128˙489.50 64˙244.75
233 INSTYTUT FARMAKOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK 2 595˙863.80 297˙931.90
234 ABB SPZOO 2 298˙611.38 149˙305.69
235 INPHOTECH SP ZOO 2 429˙873.00 214˙936.50
236 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIEBIORCZOSCI 2 93˙182.50 46˙591.25
237 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 2 36˙415.00 18˙207.50
238 University of Finance and Managment 2 336˙592.00 168˙296.00
239 INSTYTUT CERAMIKI I MATERIALOW BUDOWLANYCH 2 63˙112.00 31˙556.00
240 INSTYTUT BIOPOLIMEROW I WLOKIEN CHEMICZNYCH 2 36˙380.00 18˙190.00
241 POLSKA ACADEMIA NAUK INSTYTUT GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIA 2 57˙153.38 28˙576.69
242 WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE 2 167˙966.52 83˙983.26
243 DATAX SP z.o.o. 2 568˙672.00 284˙336.00
244 POLITECHNIKA KOSZALINSKA 2 95˙000.00 47˙500.00
245 CARGOTEC POLAND SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 103˙225.43 103˙225.43
246 MUZEUM NARODOWIE W KRAKOWIE 1 40˙340.95 40˙340.95
247 INVESTEKO S.A. 1 97˙408.00 97˙408.00
248 Urz?d Miasta Poznania 1 51˙360.00 51˙360.00
249 INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOSWIADCZALNEJ IM LUDWIKA HIRSZFELDA PAN 1 148˙200.00 148˙200.00
250 AZO DIGITAL SP ZOO 1 18˙664.06 18˙664.06
251 WIELKOPOLSKIE CENTRUM PULMONOLOGIII TORAKOCHIRURGII IM. EUGENII I JANUSZA ZEYLANDOW 1 0.00 0.00
252 SIGARDEN SA 1 78˙276.24 78˙276.24
253 TAST P.P.H. JAN TABINSKI 1 127˙454.95 127˙454.95
254 "SWIETOKRZYSKA ACADEMY, INSTITUTE OF PHYSICS" 1 0.00 0.00
255 HYDRO-ECO-SYSTEM SPOLKA Z ORGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 0.00 0.00
256 MONIPOL SP ZOO 1 132˙032.00 132˙032.00
257 ZAKLAD PRODUKCJI KATALIZATOROW JMJPUCHALSKI I KRAWCZYK SPJ 1 255˙400.00 255˙400.00
258 KNOWLEDGE HIVES SP ZOO 1 127˙133.10 127˙133.10
259 ZAKLADY AZOTOWE KEDZIERZYN SPOLKA AKCYJNA 1 20˙843.00 20˙843.00
260 JANINA AGNIESZKA SWIECH-SKIBA 1 352˙820.00 352˙820.00
261 INSTITUTE OF ORGANIC CHEMISTRY - POLISH ACADEMY OF SCIENCES 1 0.00 0.00
262 INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZENSTWA MORATEX 1 129˙750.00 129˙750.00
263 CHABER S.A. 1 41˙130.00 41˙130.00
264 GMINA ZALUSKI 1 39˙851.08 39˙851.08
265 MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZACJI W M. ST. WARSZAWIE SPOLKA AKCYJNA 1 105˙000.00 105˙000.00
266 ZAKLAD MECHANICZY MESTIL SPOLKA ORGAICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 27˙831.60 27˙831.60
267 Uniwersytet w Bia?ymstoku 1 0.00 0.00
268 AKADEMIA POMORSKA W SLUPSKU 1 202˙715.26 202˙715.26
269 INSTYTUT BIOLOGII MEDYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 94˙375.00 94˙375.00
270 ATM Przedsiebiorstwo Produkcyjne Sp. z o.o. 1 120˙112.50 120˙112.50
271 SWIETOKRZYSKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 73˙031.50 73˙031.50
272 Evatronix IP Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia 1 0.00 0.00
273 Osrodek Studiow Wschodnich im. Marka Karpia 1 0.00 0.00
274 INTERCON SP. Z O.O. 1 0.00 0.00
275 YANKO SP ZOO 1 189˙461.20 189˙461.20
276 GEMIUS SA 1 0.00 0.00
277 Bumar Sp. z.o.o. 1 0.00 0.00
278 REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY ARREKS 1 0.00 0.00
279 MC DIAM sp.z o.o. 1 0.00 0.00
280 ZAKLADY LOTNICZE MARGANSKI & MYSLOWSKI SP ZOO 1 0.00 0.00
281 INSTYTUT ZOOTECHNIKI PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 1 71˙957.50 71˙957.50
282 Przedsebiorstwo Innowacyjno - Wdrozeniowe Ekomotor Spolka z o. o. 1 0.00 0.00
283 STOWARZYSZENIE PRODUCENTOW RYB LOSOSIOWATYCH 1 41˙108.50 41˙108.50
284 Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o. Gliwice 1 3˙696.00 3˙696.00
285 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 1 162˙400.00 162˙400.00
286 CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ 1 16˙050.00 16˙050.00
287 INSTYTUT SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEM II NAUK 1 0.00 0.00
288 VENTURE INDUSTRIES SP ZOO 1 8˙277.00 8˙277.00
289 Talex S.A. 1 31˙890.00 31˙890.00
290 I3D SPOLKA AKCYJNA 1 283˙584.56 283˙584.56
291 OGOLNOPOLSKA FEDERACJA ORGANIZACJIOSOB NIESPRAWNYCH RUCHOWO ZWIAZEK STOWARZYSZEN 1 7˙528.00 7˙528.00
292 KARDIOSYSTEM SP ZOO 1 0.00 0.00
293 POMORSKIE CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH SP ZOO 1 15˙192.93 15˙192.93
294 INSTYTUT INFORMATYKI GOSPODARCZEJ SP ZOO 1 0.00 0.00
295 ESPEO SOFTWARE SP ZOO 1 69˙498.72 69˙498.72
296 WIEDEMANN-POLSKA PROJEKT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 90˙774.00 90˙774.00
297 BIOVICO SP ZOO 1 90˙000.00 90˙000.00
298 CARGOSPED SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 28˙000.00 28˙000.00
299 SZCZECINECKA LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA 1 0.00 0.00
300 INSTYTUT ROZWOJU MIAST 1 214˙525.00 214˙525.00
301 WYZSZA SZKOLA LOGISTYKI Z SIEDZIBA W POZNANIU 1 35˙648.00 35˙648.00
302 NEUROSOFT SP ZOO 1 472˙274.00 472˙274.00
303 MIKROMA SA 1 100˙000.00 100˙000.00
304 Urzad Marszalkowski Wojewodztwa Dolnoslaskiego 1 0.00 0.00
305 MALEX ZAKLAD UTYLIZACJI ODPADOW MONIKA MALICKA 1 0.00 0.00
306 ABRA SP ZOO 1 170˙431.00 170˙431.00
307 INSTYTUT ENERGII ATOMOWEJ POLATOM 1 86˙880.00 86˙880.00
308 ESCO SPOLKA ZOO 1 73˙526.00 73˙526.00
309 FARTPOL II JAN SNIEGOCKI 1 95˙680.00 95˙680.00
310 AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM EUGENIUSZA PIASECKIEGO 1 5˙436.00 5˙436.00
311 "INSTYTUT FIZYKI MOLEKULARNEJ, POLSKIEJ AKADEMII NAUK" 1 147˙463.00 147˙463.00
312 INSTYTUT FIZIOLOGII I PATOLOGII SLUCHU 1 0.00 0.00
313 BREMBO POLAND SP ZOO 1 297˙500.00 297˙500.00
314 Andrychowska Fabryka Maszyn S.A. 1 78˙288.00 78˙288.00
315 CENTRUM EDUKACJI STATYSTYCZNEJ 1 28˙611.00 28˙611.00
316 EURO-PROJEKT BARTOSIK TOMASZ 1 36˙120.00 36˙120.00
317 FUNDACJA WSPIERANIA NANONAUK I NANOTECHNOLOGII - NANONET 1 105˙894.00 105˙894.00
318 CENTRUM SYSTEMOW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA 1 0.00 0.00
319 SPACEFOREST SPZOO 1 125˙169.84 125˙169.84
320 DECSOFT SA 1 0.00 0.00
321 PIELASZEK RESEARCH SP ZOO 1 181˙515.00 181˙515.00
322 GRUPA BGK SP ZOO 1 218˙040.00 218˙040.00
323 POLITECHNIKA BIALOSTOCKA 1 0.00 0.00
324 EKOTECH RECYKLING TOMASZ PYRSZ MAREK KOZLOWSKI spolka jawna 1 44˙535.85 44˙535.85
325 FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII IM PROF ZBIGNIEWA RELIGI 1 0.00 0.00
326 INSTYTUT CHEMII PRZEMYSLOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOSCICKIEGO 1 168˙660.00 168˙660.00
327 Przedsiebiorstwo Oczyszczania Wod i Ziemi POWIZ Sp. z o. o. 1 82˙950.00 82˙950.00
328 INNOVATIKA SPZOO 1 0.00 0.00
329 OSRODEK BADAWCZO ROZWOJOWY PRZEMYSLU RAFINERYJNEGO 1 394˙440.00 394˙440.00
330 AMZ-KUTNO SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 63˙769.00 63˙769.00
331 INSTYTUT FIZYKI MOLEKULARNEJ, POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 0.00 0.00
332 PGE ELEKTROWNIA TUROW SA 1 0.00 0.00
333 EVATRONIX SA 1 287˙440.00 287˙440.00
334 ELECTROLUX POLAND SPOLKA ZOO 1 25˙042.78 25˙042.78
335 BP Techem SA 1 0.00 0.00
336 ZWIAZEK BANKOW POLSKICH IZBA GOSPODARCZA 1 50˙439.60 50˙439.60
337 ZAKLAD MATERIALOW CERAMICZNYCH ZMCZAMAC SPZOO 1 0.00 0.00
338 Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie 1 58˙200.00 58˙200.00
339 SADECKA GRUPA PRODUCENTOW OWOCOW I WARZYW OWOC LACKI SP ZOO 1 226˙385.38 226˙385.38
340 BALTYCKA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII SP ZOO 1 207˙394.30 207˙394.30
341 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA 1 70˙560.00 70˙560.00
342 BIOCONTRACT SP ZOO 1 303˙032.00 303˙032.00
343 ZAKLAD WODOCIAGOW I KANALIZACJI SOCHACZEW SP ZOO 1 0.00 0.00
344 CENTRALNY OSRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY OPAKOWAN 1 5˙920.00 5˙920.00
345 ADAM HANDZLIK TECHDESIGN 1 93˙730.00 93˙730.00
346 EUROPEAN BRAKES AND CHASSIS COMPONENTS SP ZOO 1 0.00 0.00
347 CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ IM. JOZEFA TULISZKOWSKIEGO - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 1 71˙940.00 71˙940.00
348 BCT-BALTYCKI TERMINAL KONTENEROWY SP ZOO 1 23˙850.00 23˙850.00
349 PARASOFT SA 1 0.00 0.00
350 SAMORZADOWA AGENCJA PROMOCJI I KULTURY 1 0.00 0.00
351 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji Poltransplant 1 19˙000.00 19˙000.00
352 POLISH ACADEMY OF SCIENCES THE FRANCISZEK GORSKI INSTITUTE OF PLANT PHYSIOLOGY 1 0.00 0.00
353 Pomeranian Mushrooms - Eco GroupSp. z o.o. 1 192˙248.98 192˙248.98
354 CEMEX POLSKA Sp. Z o.o. 1 70˙856.70 70˙856.70
355 Steripack Medical Poland sp. z o.o. 1 0.00 0.00
356 INSTYTUT FIZYKI JADROWEJ IM HENRYKA NIEWODNICZANSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KRAKOWIE 1 0.00 0.00
357 OPTEAM SA 1 272˙287.00 272˙287.00
358 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI*CATHOLIC UNIVERSITY OF LUBLIN KVL 1 7˙200.00 7˙200.00
359 TERMOCYCLE SP ZOO 1 272˙600.00 272˙600.00
360 LNG SILESIA 1 0.00 0.00
361 PBS DGA Spolka z o.o. 1 360˙000.00 360˙000.00
362 Airoptic Spolka z Ograniczona Odpowiedzialnoscia 1 0.00 0.00
363 SAD OKREGOWY WE WROCLAWIU 1 0.00 0.00
364 OSRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ SPOLKA AKCYJNA 1 0.00 0.00
365 PRZEDSIEBIORSTWO WDRAZANIA DIAGNOSTYKI TECHNICZNEJ TECHNICAD SPOLKA ZOGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 258˙364.90 258˙364.90
366 MICHALSKI ERNEST ADAM 1 79˙400.00 79˙400.00
367 ZYDOWSKI INSTYTUT HISTORYCZNY IM. EMANUELA RINGELBLUMA 1 63˙724.00 63˙724.00
368 INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAG 1 190˙920.00 190˙920.00
369 GMINA LUBLIN 1 57˙380.00 57˙380.00
370 POLITECHNIKA GDANSKA. 1 0.00 0.00
371 EuroProjekts spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia 1 47˙700.60 47˙700.60
372 KATOWICKI HOLDING WEGLOWY SA 1 37˙500.00 37˙500.00
373 Impact Design Europe 1 121˙500.00 121˙500.00
374 VECTOR SP. Z O. O. 1 0.00 0.00
375 MIASTO GDYNIA 1 0.00 0.00
376 Stocznia Marynarki Wojennej S.A. 1 68˙400.00 68˙400.00
377 POLITECHNIKA SZCZECINSKA 1 0.00 0.00
378 VIN - KON S.A. 1 80˙945.60 80˙945.60
379 GORNOSLASKA AGENCJA PRZEKSZTALCEN PRZEDSIEBIORSTW SA 1 27˙830.90 27˙830.90
380 EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej 1 0.00 0.00
381 PIELASZEK RESEARCH 1 233˙271.00 233˙271.00
382 BRZOZOWSKI GRABOWIECKI ARCHITEKCI SP. Z O. O. 1 56˙200.00 56˙200.00
383 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA 1 14˙550.00 14˙550.00
384 ZENON FELIKS TEDERKO 1 0.00 0.00
385 AKADEMIA MORSKA W GDYNI 1 72˙200.00 72˙200.00
386 PRZEDSIEBIORSTWO AMEPOX SP ZOO 1 74˙580.00 74˙580.00
387 MIEDZYNARODOWY INSTYTUT POLSKIEJ AKADEMII NAUK - EUROPEJSKIE REGIONALNE CENTRUM EKOHYDROLOGII 1 71˙665.00 71˙665.00
388 WOJEWODZTWO MAZOWIECKIE 1 58˙930.00 58˙930.00
389 HYDROGEOTECHNIKA SP ZOO 1 214˙525.30 214˙525.30
390 STOCZNIA GDANSK SA 1 27˙735.03 27˙735.03
391 Sopharm Sp z o.o. 1 351˙900.00 351˙900.00
392 BADANIA SYSTEMOWE ENERGSYS SPZOO 1 137˙550.00 137˙550.00
393 INSTYTUT SADOWNICTWA I KWIACIARSTWAIM. SZCZEPANA PIENIAZKA 1 59˙920.00 59˙920.00
394 WYZSZA SZKOLA INFORMATYKI I ZARZADZANIA Z SIEDZIBA W RZESZOWIE 1 0.00 0.00
395 URZAD MIEJSKI W GDANSKU 1 0.00 0.00
396 REGIONALNA WIELKOPOLSKA IZBA ROLNO-PRZEMYSLOWA 1 0.00 0.00
397 Stowarzyszenie Mlodych Dziennikarzy - POLIS 1 21˙658.00 21˙658.00
398 PIXEL TECHNOLOGY 1 101˙650.01 101˙650.01
399 AGRAR MAGNICE SP ZOO 1 77˙300.00 77˙300.00
400 PILETEST SP ZOO 1 18˙652.51 18˙652.51
401 Fundacja Bezpieczenstwa Zeglugi i Ochrony Srodowiska 1 50˙928.00 50˙928.00
402 INSTYTUT OPTYKI STOSOWANEJ 1 0.00 0.00
403 Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk 1 125˙400.00 125˙400.00
404 Selvita spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia 1 99˙960.00 99˙960.00
405 HELSINSKA FUNDACJA PRAW CZLOWIEKA 1 108˙769.50 108˙769.50
406 QWED SPOLKA Z ORGANICZONA OPDOWIEDZ IALNOSCIA 1 228˙996.00 228˙996.00
407 Satelitarne Centrum Operacji Regionalnych S.A. - SCOR 1 30˙146.00 30˙146.00
408 OSRODEK HODOWLI ZARODOWEJ OSIECINYSP ZOO 1 14˙280.00 14˙280.00
409 RAFAKO SPOLKA AKCYJNA 1 85˙740.00 85˙740.00
410 ODDZIAL KUJAWSKO-POMORSKI STOWARZYSZENIA PRODUCENTOW ZYWNOSCI METODAMIEKOLOGICZNYMI EKOLAND 1 146˙599.30 146˙599.30
411 MICROTECH INTERNATIONAL SPOLKA AKCYJNA 1 132˙322.00 132˙322.00
412 VS POLAND SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 0.00 0.00
413 STOWARZYSZENIE PRALNIKOW POLSKICH 1 120˙711.29 120˙711.29
414 BUMAR ELEKTRONIKA SA 1 251˙880.00 251˙880.00
415 ELDOS SP ZOO 1 88˙975.00 88˙975.00
416 MAUER SPZOO 1 270˙070.40 270˙070.40
417 PARSONS BRINCKERHOFF SP ZOO 1 0.00 0.00
418 WANDA MARIA SZPERLINSKA 1 174˙540.00 174˙540.00
419 Hydro-Eco-Invest Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia 1 133˙645.00 133˙645.00
420 Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji 1 263˙554.80 263˙554.80
421 Towarzystwo Promocji Jakosci Opieki Zdrowotnej w Polsce 1 160˙208.00 160˙208.00
422 STOWARZYSZENIE ZACHODNIOPOMORSKI KLASTER CHEMICZNY ZIELONA CHEMIA 1 228˙449.00 228˙449.00
423 POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA 1 100˙000.00 100˙000.00
424 RENOVA Sp. z o.o. 1 57˙000.00 57˙000.00
425 EKSPERT-SITR OKREGOWY OSRODEK RZECZOZNAWSTWA I DORADZTWA TECHNICZNEGO SP. Z O.O. 1 54˙631.61 54˙631.61
426 INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSLU ROLNO-SPOZYWCZEGO IM PROF WACLAWA DABROWSKIEGO 1 26˙750.00 26˙750.00
427 INSTYTUT OCEANOLOGII - POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 0.00 0.00
428 INSTYTUT TECHNIKI GORNICZEJ KOMAG 1 19˙646.00 19˙646.00
429 ZAKLAD BADAWCZO-PRODUKCYJNY TEBAMIX SP ZOO 1 151˙654.86 151˙654.86
430 INSTYTUT INZYNIERII CHEMICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 150˙072.00 150˙072.00
431 INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA 1 2˙045˙559.00 2˙045˙559.00
432 EC ENGINEERING SP ZOO 1 0.00 0.00
433 ALL-MED SPECJALISTYCZNA OPIEKA MEDYCZNA 1 235˙680.00 235˙680.00
434 ENVIRO-CHEMIA POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 0.00 0.00
435 FUNDACJA INSTYTUT ROZWOJU REGIONALNEGO 1 0.00 0.00
436 ATMOTERM SA 1 37˙852.00 37˙852.00
437 UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE 1 0.00 0.00
438 GEA TECHNIKA CIEPLNA SP.Z.O.O. 1 0.00 0.00
439 Research & Engineering Center Sp.z o.o. 1 517˙181.00 517˙181.00
440 Kapena S.A. 1 13˙560.00 13˙560.00
441 AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH 1 56˙160.40 56˙160.40
442 PCC Rokita SA 1 0.00 0.00
443 REHASPORT CLINIC SP ZOO 1 237˙234.49 237˙234.49
444 KGHM ECOREN SA 1 120˙600.40 120˙600.40
445 UNIA PRODUCENTOW I PRACODAWCOW PRZEMYSLU MIESNEGO 1 31˙247.00 31˙247.00
446 POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE 1 91˙500.00 91˙500.00
447 WYCLIFFE MANAGEMENT SP. Z O.O 1 160˙002.00 160˙002.00
448 Verax Systems Sp. z o.o. 1 31˙890.00 31˙890.00
449 WYZSZA SZKOLA BIZNESU 1 107˙301.15 107˙301.15
450 Harpo Sp. z o. o. 1 0.00 0.00
451 INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM WITOLDA CHODZKI 1 0.00 0.00
452 HIMAL 1 141˙805.00 141˙805.00
453 "WAMECO S.C. RYSZARD SZPADT, WOJCIECH GORNIKOWSKI" 1 68˙200.00 68˙200.00
454 INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA IM STANISLAWA LESZCZYCKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 172˙720.00 172˙720.00
455 SEA DEVELOPMENT SP Z.O.O. 1 216˙500.00 216˙500.00
456 NEXTDAYLAB SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCI 1 0.00 0.00
457 Non definito 1 369˙472.00 369˙472.00
458 Instytut Studiow Politycznych Polskiej Akademii Nauk 1 135˙610.80 135˙610.80
459 INDUSTRIAL TECHNOLOGY INVESTMENTS POLAND SP ZOO 1 199˙486.00 199˙486.00
460 RADCARD SC*PAWEL BILSKI MACIEJ BUDZ ANOWSKI JOZEF DYBEL IRENA LIPENSKA PAWEL OLKO ELZBIETA RYBA 1 0.00 0.00
461 POLSKA WYTWORNIA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH SA 1 22˙470.00 22˙470.00
462 CENTRUM MONITOROWANIA JAKOSCI W OCHRONIE ZDROWIA 1 235˙200.00 235˙200.00
463 PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO-PRODCYJNO-USLUGOWE GIZEX 1 44˙704.00 44˙704.00
464 PAWEL BABRAJ BAMET 1 208˙470.00 208˙470.00
465 MTB TECHNOLOGIES SP ZOO 1 5˙000.00 5˙000.00
466 GMINA MSZCZONOW 1 0.00 0.00
467 Miasto Sto?eczne Warszawa 1 144˙400.00 144˙400.00
468 AM TRANS PROGRES SP ZOO 1 197˙418.00 197˙418.00
469 IRMINSKI WOJCIECH 1 39˙805.00 39˙805.00
470 INSTYTUT DENDROLOGII POLSKIEJ AKADEMI NAUK 1 67˙009.80 67˙009.80
471 BLACK POINT Spolka Akcyjna 1 52˙225.00 52˙225.00
472 WARDYNSKI I WSPOLNICY SPK 1 57˙600.00 57˙600.00
473 POLSKIE STOWARZYSZENIE POMP CIEPLA 1 374˙961.28 374˙961.28
474 CENTRUM MEDYCZNE KSZTALCENIA PODYPLOMOWEGO 1 0.00 0.00
475 ANDRZEJ STANISLAW FETLINSKI 1 191˙551.40 191˙551.40
476 TIVIX EUROPE SP ZOO 1 188˙000.00 188˙000.00
477 INSTYTUT BADAN LITERACKICH POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 185˙581.80 185˙581.80
478 TOMTOM POLSKA SP ZOO 1 0.00 0.00
479 KCR SA 1 916˙669.90 916˙669.90
480 TWINTEQ SP ZOO 1 0.00 0.00
481 KOMPANIA WEGLOWA SA 1 226˙500.00 226˙500.00
482 EC SYSTEMS SPZOO 1 468˙279.00 468˙279.00
483 ZAKLAD KOMPOZYTOW SP. ZOO. 1 49˙181.00 49˙181.00
484 GEOSYSTEMS POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEZIALNOSCIA 1 0.00 0.00
485 PGE GORNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA SA 1 0.00 0.00
486 SMALLGIS SP ZOO 1 105˙600.00 105˙600.00
487 ZAKLADY LOTNICZE MARGANSKI & MYSLOWSKI SA 1 685˙280.50 685˙280.50
488 econet Polska sp. z o.o 1 0.00 0.00
489 PROMIS-TECH Sp. z o.o. 1 0.00 0.00
490 SPOLECZNA AKADEMIA NAUK 1 35˙440.00 35˙440.00
491 RADON JAN - ENGINEERING CONSULTING & SOFTWARE DEVELOPMENT 1 144˙900.00 144˙900.00
492 TOWARZYSTWO ROZWOJU SADOW KARLOWYCH 1 237˙637.17 237˙637.17
493 AIC SA 1 139˙321.17 139˙321.17
494 ORACLE POLSKA SP. Z O. O. 1 0.00 0.00
495 POLSKA FUNDACJA TECHNIK BEZWYKOPOWYCH 1 116˙114.40 116˙114.40
496 ALMA S.A. 1 31˙890.00 31˙890.00
497 WASILEWSKI ALEKSANDER 1 255˙275.75 255˙275.75
498 JACEK SLIWKA GOSPODARSTWO ROLNE 1 0.00 0.00
499 MEDICALGORITHMICS SA 1 0.00 0.00
500 Zaklad Produkcji Urzadze? Dzwigowych FRENZAK Sp. z o.o. 1 72˙010.00 72˙010.00
501 GEISSHIRT WOJCIK AGNIESZKA EWA - EUROSTEEL AGNIESZKA GEISSHIRT 1 0.00 0.00
502 CERES INTERNATIONAL SP ZOO 1 125˙650.00 125˙650.00
503 CALLFREEDOM SP ZOO 1 35˙100.00 35˙100.00
504 BOC INFORMATION TECHNOLOGIES CONSULTING SP. Z.O.O. 1 0.00 0.00
505 KOMUNIKACJA MIEJSKA SP. Z O.O. 1 0.00 0.00
506 DOLNOSLASKA IZBA GOSPODARCZA 1 9˙672.00 9˙672.00
507 WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI INZYNIERYJNEJ IM PROFESORA JOZEFA KOSACKIEGO 1 457˙750.00 457˙750.00
508 SPEED POLAND SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 0.00 0.00
509 BG PRODUCTION SP ZOO 1 234˙347.50 234˙347.50
510 GDANSKA FUNDACJA WODY 1 44˙837.00 44˙837.00
511 "CENTRUM TECHNICZNE SUPRA ELCO, DOROTA SZULC" 1 108˙529.00 108˙529.00
512 VITROFLORA Laboratorium Kultur Tkankowych 1 232˙815.00 232˙815.00
513 INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZEROBKI WEGLA 1 46˙200.00 46˙200.00
514 DOLNOSLASKIE CENTRUM ONKOLOGII 1 0.00 0.00
515 SICES POLSKA SP ZOO 1 0.00 0.00
516 Stowarzyszenie Centrum Rozwiazan Systemowych 1 166˙320.00 166˙320.00
517 FUNDACJA CENTRUM ANALIZ EKONOMICZNYCH 1 224˙289.00 224˙289.00
518 FUNDACJA MOBILE OPEN SOCIETY THROUGH WIRELESS TECHNOLOGY 1 0.00 0.00
519 SZCZEBAK MARCIN ALEKSANDER*PERFECTACENTRUM REKLAMY 1 9˙076.62 9˙076.62
520 WYZSZA SZKOLA EKONOMICZNA W BIALYMSTOKU 1 0.00 0.00
521 FABRYKA MASZYN LUKA SP Z.O.O. 1 192˙560.85 192˙560.85
522 WEBLIFY SP. Z O.O. 1 0.00 0.00
523 FORMTECH SP ZOO 1 91˙750.80 91˙750.80
524 KOLOR MIX SP ZOO 1 214˙700.00 214˙700.00
525 Krzysztof Kucharczyk Techniki Elektroforetyczne Spzoo 1 149˙370.00 149˙370.00
526 HADATAP SP ZOO 1 0.00 0.00
527 TELE ATLAS POLSKA SP Z.O.O. 1 0.00 0.00
528 Tauron Wytwarzanie S.A. Oddzial Elektrownia Lagisza 1 0.00 0.00
529 AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH 1 30˙000.00 30˙000.00
530 PROZNAN UNIVERSITY OF MEDICAL SICENCES 1 0.00 0.00
531 MakoLab S.A. 1 47˙910.00 47˙910.00
532 ZAKLAD PRODUKCYJNO HANDLOWO USLUGOWY 1 0.00 0.00
533 FLOWAIR GLOGOWSKI I BRZEZINSKI SPOLKA JAWNA 1 90˙000.00 90˙000.00
534 GORNOSLASKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. 1 35˙630.30 35˙630.30
535 PRZEDSIEBIORSTWO TRANSPORTOWE TRANSBUD BIS BIELAWY SP. Z O.O. 1 0.00 0.00
536 Sante A. Kowalski sp.j. 1 35˙738.00 35˙738.00
537 TECHNIC-CONTROL SP. Z.O.O. 1 226˙467.00 226˙467.00
538 SLASKIE CENTRUM CHOROB SERCA W ZABRZU 1 69˙600.00 69˙600.00
539 OLBRZYMEK LESZEK TADEUSZ LEDO P.P.H.U. LESZEK OLBRZYMEK 1 36˙706.00 36˙706.00
540 GRANAR Sp. z o. o. 1 292˙900.00 292˙900.00
541 CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GORNICZEGO 1 21˙277.00 21˙277.00
542 Polskie Towarzystwo Socjologiczne 1 0.00 0.00
543 Academy of Fine Arts 1 45˙000.00 45˙000.00
544 INNOVATION TECHNOLOGY GROUP SPOLKA AKCYJNA 1 0.00 0.00
545 PRZEMYSLOWY INSTYTUT MASZYN ROLNICZYCH W POZNANIU 1 327˙540.00 327˙540.00
546 POLSKO JAPONSKA WYZSZA SZKOLA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PJWSTK 1 0.00 0.00
547 INTERGRAPH POLSKA SP ZOO 1 44˙217.00 44˙217.00
548 Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. 1 39˙629.00 39˙629.00
549 WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCLAWIU 1 88˙892.00 88˙892.00
550 MARCIN PACZUSKI 1 38˙100.00 38˙100.00
551 IPLS INTELLIGENT POWERLINE SYSTEMS - Sp.zoo 1 0.00 0.00
552 MIASTO SZCZECINEK 1 0.00 0.00
553 O?rodek Badawczy Ekonomiki Transportu 1 0.00 0.00
554 URZAD MARSZALKOWSKI W LODZI 1 88˙542.50 88˙542.50
555 "Stowarzyszenie Grupy Przedsiebiorcow Przemyslu Lotniczego ""Dolina Lotnicza""" 1 173˙160.00 173˙160.00
556 WEBER HENRYKA MARIA- HENER 1 0.00 0.00
557 ECOFYS POLSKA SP. Z O.O. 1 0.00 0.00
558 PROCHIMIA SURFACES SP. Z O.O. 1 0.00 0.00
559 PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE SA 1 53˙675.00 53˙675.00
560 PROXIMETRY POLAND SP. Z O.O. 1 0.00 0.00
561 SCHUESSLER-PLAN INZYNIERZY SP. Z O.O. 1 312˙462.00 312˙462.00
562 CTL Logistics S.A. 1 0.00 0.00
563 PRZEDSIEBIORSTWO SPECJALISTYCZNE TELECHEM SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 167˙430.00 167˙430.00
564 OSRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 1 0.00 0.00
565 REJONOWE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZACJI W SOSNOWCU SA 1 0.00 0.00
566 PAWEL WALENTYNOWICZ 1 35˙470.50 35˙470.50
567 GRUPA LOTOS Spolka Akcyjna 1 0.00 0.00
568 POLMECANIC Sp. z o.o. 1 26˙000.00 26˙000.00
569 GMINA MIASTO RZESZOW 1 54˙011.29 54˙011.29
570 Centrum Nauki Kopernik 1 132˙840.50 132˙840.50
571 POLSKA TELEFONIA CYFROWA SP. Z O.O. 1 0.00 0.00
572 "NETIX Skrzypczynski, Krzysztofowicz Sp.J." 1 36˙178.00 36˙178.00
573 INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY 1 181˙360.00 181˙360.00
574 FUNDACJA INSTYTUT STUDIOW STRUKTURALNYCH 1 161˙344.00 161˙344.00
575 ORTEH SPZOO 1 0.00 0.00
576 PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACJI TROLEJBUSOWEJ SP. Z O.O. 1 0.00 0.00
577 DROBEX - AGRO SP ZOO 1 301˙236.75 301˙236.75
578 LEPOLAM Wichrowscy SP.J. 1 104˙539.33 104˙539.33
579 INSTYTUT FARMACEUTYCZNY 1 448˙620.90 448˙620.90
580 Ministerstwo Infrastruktury 1 3˙210.00 3˙210.00
581 RESTAURO SP ZOO 1 0.00 0.00
582 FORUM AKTYWIZACJI OBSZAROW WIEJSKICH 1 0.00 0.00
583 Kwazar Corporation Sp.z o.o. 1 82˙800.00 82˙800.00
584 GORSKA MAGDALENA 1 100˙193.11 100˙193.11
585 STOWARZYSZENIE ARCHITEKTOW POLSKICH 1 41˙460.00 41˙460.00
586 neoVision Slawomir Zwolenik 1 196˙400.00 196˙400.00
587 Kopalnia Soli Wieliczka S.A. 1 9˙223.00 9˙223.00
588 CENTRUM BADAN MOLEKULARNYCH I MAKROMOLEKULARNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 0.00 0.00
589 SUNSHINE TECHNOLOGIES SP ZOO W ORGANIZACJI 1 31˙694.25 31˙694.25
590 NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS SP ZOO 1 0.00 0.00
591 STOWARZYSZENIE U SIEMACHY 1 0.00 0.00
592 SITECH SPOLKA ZOO 1 107˙552.00 107˙552.00
593 RYNKIEWICZ AGNIESZKA OLGA 1 0.00 0.00
594 FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ 1 93˙839.00 93˙839.00
595 Ministry of Finance - Customs Service 1 40˙350.00 40˙350.00
596 INNOBALTICA SP ZOO 1 114˙800.00 114˙800.00
597 SCAI POLSKA SPZOO 1 0.00 0.00
598 GRIDWISETECH SP ZOO 1 0.00 0.00
599 FM POLSKA SP ZOO 1 502˙536.00 502˙536.00
600 KOCHANSKA-DUBAS JOLANTA WENA KOCHANSKA-DUBAS JOLANTA WENA 1 52˙920.00 52˙920.00
601 WOJEWODZKI SPECJALISTYCZNY SZPITALIM. M. PIROGOWA W LODZI 1 76˙772.50 76˙772.50
602 Wasat Sp. z o.o. 1 97˙808.70 97˙808.70
603 ARCELOR CONSTRUCTION POLSKA SPZOO 1 82˙728.00 82˙728.00
604 STEPAN POLSKA SP ZOO 1 90˙481.00 90˙481.00
605 BIPROTECH SP. Z O.O. 1 62˙736.00 62˙736.00
606 MPICOSYS - EMBEDDED PICO SYSTEMS SPZOO 1 322˙667.00 322˙667.00
# country 2˙194 326˙916˙574 -