Suddivisione dei progetti per ente, Slovenia [SI]

In questa pagina dell'osservatorio open-FP7 (Settimo Programma Quadro) vengono mostrati il numero di progetti ed i contributi europei ricevuti dagli enti della nazione Slovenia [SI]. Il numero complessivo delle contribuzioni è stato pari a 927 mentre il contributo è stato di 108˙375˙654 €.

Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i risultati.

# ente  num. contribuzioni  tot. contrib.  media contrib. 
1 UNIVERZA V LJUBLJANI 160 19˙440˙444.30 121˙502.78
2 INSTITUT JOZEF STEFAN 153 20˙011˙894.22 130˙796.69
3 UNIVERZA V MARIBORU 32 2˙392˙795.29 74˙774.85
4 Ministrstvo za izobrazevanje, znanost in sport 24 1˙559˙069.21 64˙961.22
5 MINISTRSTVO ZA VISOKO SOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO 23 520˙527.42 22˙631.63
6 ZAVOD ZA GRADBENISTVO SLOVENIJE 18 2˙181˙055.95 121˙169.78
7 NACIONALNI INSTITUT ZA BIOLOGIJO 16 2˙237˙351.64 139˙834.48
8 KEMIJSKI INSTITUT 12 2˙887˙283.99 240˙607.00
9 ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI 11 1˙390˙989.77 126˙453.62
10 SLOVENSKI GRADBENI GROZD, GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUZENJE 10 1˙857˙665.25 185˙766.53
11 INSTITUT ZA EKONOMSKA RAZISKOVANJA 9 781˙662.42 86˙851.38
12 UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE 9 775˙239.00 86˙137.67
13 INSTITUT ZA VAROVANJE ZDRAVJA REPUBLIKE SLOVENIJE 9 219˙534.22 24˙392.69
14 XLAB RAZVOJ PROGRAMSKE OPREME IN SVETOVANJE D.O.O. 8 740˙863.00 92˙607.88
15 Non definito 7 208˙779.75 29˙825.68
16 GRADBENI INSTITUT ZRMK DOO 6 773˙700.60 128˙950.10
17 GORENJE GOSPODINJSKI APARATI D.D. 6 537˙740.00 89˙623.33
18 GEOLOSKI ZAVOD SLOVENIJE 6 323˙219.28 53˙869.88
19 UNIVERZA V NOVI GORICI 6 5˙119˙259.40 853˙209.90
20 GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUZENJE GROZD PLASTTEHNIKA - GIZ GROZD PLASTTEHNIKA 6 739˙320.61 123˙220.10
21 Thyia Tehnologije d.o.o 6 830˙428.81 138˙404.80
22 INSTITUT ZA MIKROBIOLOSKE ZNANOSTIIN TEHNOLOGIJE DOO 5 643˙744.80 128˙748.96
23 ARAO - Agencija za radioaktivne odpadke 5 212˙017.00 42˙403.40
24 TEHNOCENTER UNIVERZE V MARIBORU ZASVETOVANJE RAZISKAVE IN ORGANIZACIJO D.O.O. 5 229˙584.60 45˙916.92
25 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE 5 118˙387.00 23˙677.40
26 JOZEF STEFAN INSTITUTE 5 0.00 0.00
27 RAZVOJNI CENTER ORODJARSTVA SLOVENIJE 5 659˙191.70 131˙838.34
28 KMETIJSKI INSTITUT SLOVENIJE - AGRICULTURAL INSTITUTE OF SLOVENIA 5 2˙791˙139.00 558˙227.80
29 XLAB RAZVOJ PROGRAMSKE OPREME IN SVETOVANJE DOO 5 0.00 0.00
30 INEA INFORMATIZACIJA ENERGETIKA AVTOMATIZACIJA DOO 5 519˙862.27 103˙972.45
31 Statisticni Urad Republike Slovenije 4 128˙422.00 32˙105.50
32 GOZDARSKI INSTITUT SLOVENIJE 4 3˙081˙477.60 770˙369.40
33 LAJOVIC TUBA EMBALAZA DOO 4 1˙178˙543.73 294˙635.93
34 ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR 4 727˙641.43 181˙910.36
35 UNIVERZITETNI KLINICNI CENTER LJUBLJANA 4 409˙671.00 102˙417.75
36 GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUZENJE ACS SLOVENSKI AVTOMOBILSKI GROZD 4 462˙743.61 115˙685.90
37 "Gorenje Orodjarna, d.o.o., Velenje, Partizanska 12" 4 679˙554.00 169˙888.50
38 ETREL SVETOVANJE IN DRUGE STORITVE DOO 4 145˙512.00 36˙378.00
39 ZAVOD LESARSKI GROZD 4 1˙319˙943.19 329˙985.80
40 BIA SEPARATIONS DOO 4 1˙255˙793.12 313˙948.28
41 Bolnisnica Golnik Klinicni oddelek za pljucne bolezni in alergijo 4 608˙830.00 152˙207.50
42 JAVNA AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST REPUBLIKE SLOVENIJE 4 158˙977.20 39˙744.30
43 JAVNA AGENCIJA ZA TEHNOLOSKI RAZVOJ REPUBLIKE SLOVENIJE 3 243˙156.79 81˙052.26
44 SLOVENSKE ZELEZNICE DOO 3 109˙121.00 36˙373.67
45 "C3M DOO, CENTER ZA RACUNALNISTVO VMEHANIKI KONTINUUMA - MODELIRANJE IN TRZENJE" 3 812˙921.60 270˙973.87
46 PIPISTREL PODJETJE ZA ALTERNATIVNOLETALSTVO DOO AJDOVSCINA 3 1˙847˙264.00 615˙754.67
47 Arnes 3 0.00 0.00
48 ATech elektronika d.o.o. 3 537˙181.00 179˙060.33
49 GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE - CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF SLOVENIA 3 338˙825.19 112˙941.73
50 ENVIRONMENTAL AGENCY OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA 3 102˙000.00 34˙000.00
51 MUNICIPALITY OF LJUBLJANA 3 108˙040.00 36˙013.33
52 ZAVOD ZA VARNOSTNE TEHNOLOGIJE INFORMACIJSKE DRUZBE IN ELEKTRONSKO POSLOVANJE 3 0.00 0.00
53 "Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano" 3 70˙817.95 23˙605.98
54 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 3 121˙349.80 40˙449.93
55 ARCTUR RACUNALNISKI INZENIRING DOO 3 0.00 0.00
56 UNIVERZITETNI REHABILITACIJSKI INSTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE-SOCA 3 84˙000.00 28˙000.00
57 NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIZNICA 3 0.00 0.00
58 ELEKTRO LJUBLJANA PODJETJE ZADISTRIBUCIJO ELEKTRICNE ENERGIJE D.D. 3 0.00 0.00
59 TEHNOS PODJETJE ZA PROIZVODNJO OROD IJ STROJEV IN PREDELAVO PLASTICNIH MAS DOO ZALEC 3 430˙283.64 143˙427.88
60 MAGNETI LJUBLJANA PODJETJE ZA PROIZVODNJO MAGNETNIH MATERIALOV DD 3 548˙965.83 182˙988.61
61 CENTER ZA KARTOGRAFIJO FAVNE IN FLORE ZAVOD 3 90˙000.00 30˙000.00
62 JAVNI ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KULTURNE DEDISCINE 3 336˙330.00 112˙110.00
63 DOMEL ELEKTROMOTORJI IN GOSPODINJSKI APARATI D.O.O. 2 667˙623.50 333˙811.75
64 KOPITARNA SEVNICA D.D. 2 238˙959.00 119˙479.50
65 "BIOSISTEMIKA, RAZISKAVE IN RAZVOJ DOO" 2 261˙606.08 130˙803.04
66 ZEMANTA PAMETNE SPLETNE STORITVE INSVETOVANJE DOO 2 0.00 0.00
67 MINISTRSTVO ZA KULTURO REPUBLIKE SLOVENIJE 2 0.00 0.00
68 "ROBOTINA D.O.O., PODJETJE ZA INZ ENIRING, MARKETING, TRGOVINO IN PROIZVODNJO" 2 230˙370.00 115˙185.00
69 ELEKTRO GORENJSKA PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRICNE ENERGIJE DD 2 133˙370.00 66˙685.00
70 AMIS DRUZBA ZA TELEKOMUNIKACIJE D.O.O. 2 0.00 0.00
71 LIMNOS PODJETJE ZA APLIKATIVNO EKOLOGIJO D.O.O. 2 75˙529.11 37˙764.56
72 EMO-ORODJARNA DOO 2 307˙437.18 153˙718.59
73 "Vending Marketing trgovina, storitve, marketing d.o.o." 2 566˙155.00 283˙077.50
74 ELEKTRO-SLOVENIJA DOO 2 125˙940.00 62˙970.00
75 PEPI PLAST PROIZVODNJA STORITVE TRGOVINA DOO 2 324˙702.65 162˙351.33
76 MEDNARODNA PODIPLOMSKA SOLA JOZEFA STEFANA 2 604˙586.00 302˙293.00
77 EDUCELL PODJETJE ZA CELICNO BIOLOGI JO DOO 2 300˙614.00 150˙307.00
78 PREDILNICA LITIJA DOO 2 102˙330.00 51˙165.00
79 FRUTAROM ETOL TOVARNA AROM IN ETERICNIH OLJ DOO 2 222˙380.00 111˙190.00
80 EMA DOO - OZNACEVANJE IN SLEDLJIVOST V INDUSTRIJI IN LOGISTIKI 2 418˙339.00 209˙169.50
81 Inovacijsko-razvojni institut Univerze v Ljubljani 2 113˙616.00 56˙808.00
82 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA - LJUBLJANSKE URBANE REGIJE ZAVOD 2 159˙300.00 79˙650.00
83 ALCOM PROIZVODNJA IN TRGOVINA DOO 2 165˙600.00 82˙800.00
84 CESTEL CESTNI INZENIRING DOO 2 434˙535.70 217˙267.85
85 AMANOVA - INTELIGENTNI SISTEMI, SENZORJI IN NOVI MATERIALI D.O.O. 2 0.00 0.00
86 KORONA INZENIRING DD 2 338˙382.52 169˙191.26
87 SLOVENSKA ZNANSTVENA FUNDACIJA 2 0.00 0.00
88 PREMOGOVNIK VELENJE DD 2 106˙528.00 53˙264.00
89 JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNISKI PROMET D.O.O. 2 72˙000.00 36˙000.00
90 SOLVERA LYNX NOVE TEHNOLOGIJE ZA ENERGETIKO DD 2 0.00 0.00
91 TIC - LENS LASERSKE TEHNOLOGIJE DOO 2 0.00 0.00
92 "UCS, KUPCU PRILAGOJENI PROIZVOIDI DOO" 2 280˙040.00 140˙020.00
93 INSTITUT ZA RAZISKAVE IN RAZVOJ UTRIP ZAVOD 2 105˙186.00 52˙593.00
94 POLYCOM PREDELAVA PLASTICNIH MAS IN ORODJARSTVO SKOFJA LOKA D.O.O. 2 140˙253.34 70˙126.67
95 Slovenian Nuclear Safety Administration 2 28˙800.00 14˙400.00
96 TELEKOM SLOVENIJE DD 2 0.00 0.00
97 MORANA RTD DOO 2 98˙736.00 49˙368.00
98 RAZVOJNI CENTER ZA VODIKOVE TEHNOLOGIJE 2 75˙480.13 37˙740.07
99 VPD, TRGOVINA Z MEDICINSKO TEHNICNIMI PRIPOMOCKI, BLED DOO 1 0.00 0.00
100 MONTAZNA GRADNJA TADEJ ZIMIC SP 1 23˙400.00 23˙400.00
101 TRIIS TRGOVSKO IN PROIZVODNO PODJETJE DOO ZELEZNIKI 1 30˙200.00 30˙200.00
102 SILKEM PROIZVODNJA ZEOLITOV DOO 1 315˙440.00 315˙440.00
103 "HELIOS TOVARNA BARV, LAKOV IN UMETNIH SMOL KOLICEVO DOO" 1 43˙757.44 43˙757.44
104 "INSTITUT ZA METAGENOMIKO IN MIKROBNE TEHNOLOGIJE, D.O.O." 1 184˙386.70 184˙386.70
105 "HELI PRO, PROIZVODNJA IN RAZVOJ KIRURSKIH IMPLANTATOV, DOO" 1 60˙906.60 60˙906.60
106 Prometni institut Ljubljana d.o.o. 1 0.00 0.00
107 SLOVENSKA TISKOVNA AGENCIJA DOO 1 0.00 0.00
108 DRUZBA ZA RAZISKAVE V CESTNI IN PROMETNI STROKI SLOVENIJE 1 0.00 0.00
109 BridA zavod za sodobno umetnost Sempas 1 176˙002.90 176˙002.90
110 TURBOINSTITUT INSTITUT ZA TURBINSKE STROJE DD 1 201˙565.31 201˙565.31
111 "PRIMORJE DD DRUZBA ZA GRADBENISTVO,INZENIRING IN DRUGE POSLOVNE STORITVE" 1 0.00 0.00
112 COSYLAB LABORATORIJ ZA KONTROLNE SISTEME DD 1 214˙627.00 214˙627.00
113 KOTO PROIZVODNO IN TRGOVSKO PODJETJE DOO 1 85˙144.00 85˙144.00
114 OBRTNA ZBORNICA SLOVENIJE 1 369˙188.06 369˙188.06
115 AMNIN D.O.O CENTR ZA ZNANSTVENO VIZUALIZACIJO 1 0.00 0.00
116 LITOSTROJ RAVNE PODJETJE ZA PROIZVODNJO STISKALNIC STROJNIH DELOV IN NAPRAV DOO 1 127˙000.00 127˙000.00
117 USTANOVA HISA EKSPERIMENTOV 1 220˙860.00 220˙860.00
118 Si.mobil d.d. 1 0.00 0.00
119 ENVIGENCE, OKOLJSKA INTELIGENCA, DOO 1 0.00 0.00
120 GEOINZENIRING DRUZBA ZA GEOLOSKI INZENIRING DOO 1 48˙663.00 48˙663.00
121 VISOKA SOLA ZA TEHNOLOGIJO POLIMEROV ZAVOD 1 2˙867.00 2˙867.00
122 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO 1 0.00 0.00
123 KONTROLA ZRACNEGA PROMETA SLOVENIJE DOO 1 67˙324.03 67˙324.03
124 CAP - CENTER ZA APLIKATIVNE POLIMERE DOO 1 296˙694.17 296˙694.17
125 SINERGISE LABORATORIJ ZA GEOGRAFSKE INFORMACIJSKE SISTEME DOO 1 263˙424.00 263˙424.00
126 SALONIT ANHOVO GRADBENI MATERIALI D.D. 1 0.00 0.00
127 "INSTITUT ZA NUTRICIONISTIKO, ZAVOD ZA IZOBRAZEVANJE, SVETOVANJE, IN RAZVOJ S PODROCJA NUTRICIONISTIKE IN PREHRANE, LJUBLJANA" 1 103˙255.00 103˙255.00
128 TELARGO DOO INFORMACIJSKE RESITVE VPROMETU IN TRANSPORTU 1 0.00 0.00
129 HIDRIA IMP KLIMA PROIZVODNJA KLIMASISTEMOV DOO 1 63˙545.00 63˙545.00
130 IPAK INSTITUT ZA SIMBOLNO ANALIZO IN RAZVOJ INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJ VELENJE ZAVOD 1 0.00 0.00
131 EOHIPPUS DRUZBA ZA USPOSABLJANJE IN ZAPOSLOVANJE INVALIDOV D.O.O. 1 111˙831.00 111˙831.00
132 PREDIKAT d.o.o. 1 60˙722.89 60˙722.89
133 "PLINARNA MARIBOR DRUZBA ZA PROIZVODNJO, DISTRIBUCIJO ENERGENTOV, TRGOVINO IN STORITVE DOO" 1 36˙340.00 36˙340.00
134 BALDER OPTOELEKTRONSKI ELEMENTI INMERILNA TEHNIKA DOO 1 0.00 0.00
135 "LUKA KOPER, PORT AND LOGISTIC SYSTEM, D.D." 1 0.00 0.00
136 ADRIA KOMBI NACIONALNA DRUZBA ZA KOMBINIRAMI PROMET DOO LJUBLJANA 1 90˙900.00 90˙900.00
137 RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA JAVNI ZAVVOD LJUBLJANA 1 0.00 0.00
138 ELEKTRO PRIMORSKA, PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRICNE ENERGIJE DD 1 0.00 0.00
139 "E-ZAVOD, ZAVOD ZA PROJEKTNO SVETOVANJE, RAZISKOVANJE IN RAZVOJ CELOVITIH RESITEV" 1 234˙346.00 234˙346.00
140 Studentsko Humanitarno Drustvo Studentske Organizacije Univerze v Mariboru soum 1 9˙826.09 9˙826.09
141 OPREMA RAVNE PNEVMATIKA, HIDRAVLIKA, ORODJA IN TEHNOLOSKE LINIJE D.O.O. 1 0.00 0.00
142 "ILIRIJA, RAZVOJ, PROIZVODNJA IN TRZENJE KOZMETICNIH IZDELKOV DD" 1 50˙265.00 50˙265.00
143 LAVACO PODJETJE ZA GRADBENISTVO IN TRGOVINO DOO 1 16˙940.00 16˙940.00
144 "ENOS LNG, DRUZBA ZA RAZISKAVE, RAZVOJ, UVAJANJE IN UPORABO TECHNOLOGIJ NA PODROCJU ENERGETIKE DOO" 1 267˙225.00 267˙225.00
145 B2 IZOBRAZEVANJE IN INFORMACIJSKE STORITVE d.o.o 1 0.00 0.00
146 ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE 1 72˙855.00 72˙855.00
147 SOLINE PRIDELAVA SOLI D.O.O. 1 0.00 0.00
148 "BISOL, RAZVOJ, PROIZVODNJA, INZENIRING IN SVETOVANJE, DOO" 1 236˙646.00 236˙646.00
149 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE 1 0.00 0.00
150 MARMOR HOTAVLJE DRUZBA ZA OBDELAVOKAMNA DD HOTAVLJE 1 137˙106.00 137˙106.00
151 REMTY-R PODJETJE ZA INZENIRING IN TRGOVINO D.O.O. 1 0.00 0.00
152 "GAZELA TRGOVINA, PROIZVODNJA, INZENIRING D.O.O. KRSKO" 1 248˙700.00 248˙700.00
153 Vitiva d.d. 1 158˙030.69 158˙030.69
154 TOSAMA TOVARNA SANITETNEGA MATERIALA DOO 1 246˙306.60 246˙306.60
155 Plestenjak Joze - Lesten Izvajanje Raziskovalne Dejavnosti In Izdelovanje Drobnih Lesenih Predmetov Ter Prodaja Lastnih In Tujih Izdelkov 1 400˙586.66 400˙586.66
156 "UNIVERZA V MARIBORU, CENTER ZA UPORABNO MATEMATIKO IN TEORETICNO FIZIKO P.O. ZAVOD" 1 76˙800.00 76˙800.00
157 PRO CONTUS POSLOVNE STORITVE DOO 1 17˙850.00 17˙850.00
158 REGIONALNI RAZVOJNI CENTER KOPER CENTRO REGIONALE DI SVILUPPO CAPODISTRIA ZAVOD 1 175˙062.29 175˙062.29
159 PLAMTEX PODJETJE ZA PROIZVODNJO PREDELAVO TRGOVINO GOSTINSTVO ZASTOPSTVO IN MARKETING DOO MENGES 1 0.00 0.00
160 BORZEN, ORGANIZATOR TRGA Z ELEKTRICNO ENERGIJO, DOO 1 0.00 0.00
161 ISKRA SISTEMI AVTOMATIZACIJA PROCESOV DD 1 0.00 0.00
162 KULTURNO IZOBRAZEVALNO DRUSTVO KIBLA 1 0.00 0.00
163 TEHNOLOSKI CENTER POLI-EKO 1 12˙192.00 12˙192.00
164 ELAPHE POGONSKE TEHNOLOGIJE DOO*ELAPHE PROPULSION TECHNOLOGIES LTDH VIROV DOO 1 0.00 0.00
165 TISA DOO 1 17˙000.00 17˙000.00
166 Policijska uprava Maribor 1 0.00 0.00
167 "REGENERACIJA NAKUP, PREDELAVA, PRODAJA, DOO" 1 155˙070.00 155˙070.00
168 MG-SOFT PODJETJE ZA RACUNALNISKI INZENIRING DOO 1 0.00 0.00
169 BDO EOS SVETOVANJE DOO* 1 64˙986.00 64˙986.00
170 AAS AVTORSKA AGENCIJA ZA SLOVENIJO DOO 1 0.00 0.00
171 ACIES BIO BIOTEHNOLOSKE RAZISKAVE IN RAZVOJ DOO 1 394˙000.00 394˙000.00
172 ELAPHE POGONSKE TEHNOLOGIJE DOO 1 243˙097.20 243˙097.20
173 TEKSTILNA INDUSTRIJA AJDOVSCINA DD 1 0.00 0.00
174 Airnet trgovina in storitve d.o.o. 1 274˙710.00 274˙710.00
175 HELIOS SESTAVLJENO PODJETJE ZA KAPITALSKE NALOZBE IN RAZVOJ D.D. 1 14˙920.96 14˙920.96
176 VILKOGRAD NIZKE GRADNJE DOO 1 104˙291.00 104˙291.00
177 OIKOS SVETOVANJE ZA RAZVOJ DOO 1 189˙683.00 189˙683.00
178 "HELI PRO, proizvodnja in razvoj kirurskih implantatov,d.o.o." 1 0.00 0.00
179 SPLOSNA BOLNISNICA CELJE 1 161˙551.00 161˙551.00
180 "MELU, mizarstvo, d.o.o." 1 220˙246.30 220˙246.30
181 INNOVATION SERVICE NETWORK PODJETNISKO IN POSLOVNO SVETOVANJE DOO 1 0.00 0.00
182 ENERGETSKA AGENCIJA ZA PODRAVJE ZAVOD ZA TRAJNOSTNO RABO ENERGIJE ENERGY AGENCY OF PODRAVJE INSTITUTION FOR SUSTAINABLE ENERGY USE 1 0.00 0.00
183 RR & CO. RAZISKAVE RAZVOJ IN PRENOS ZNANJA DOO 1 157˙745.60 157˙745.60
184 MIROVNI INSTITUT 1 104˙800.00 104˙800.00
185 MEDNARODNA FAKULTETA ZA DRUZBENE IN POSLOVNE STUDIJE ZAVOD 1 195˙340.00 195˙340.00
186 CHEMCOLOR BARVE LAKI KEMIKALIJE SEVNICA DOO 1 89˙673.00 89˙673.00
187 "GAMA SYSTEM PODJETJE ZA RAZVOJ, IZOBRAZEVANJE, SVETOVANJE IN PROGRAMSKO OPREMO DOO" 1 427˙683.75 427˙683.75
188 CYCORP, RAZISKOVANJE IN EKSPERIMENTALNI RAZVOJ D.O.O. 1 0.00 0.00
189 ZDRUZENJE SLOVENSKE FOTOVOLTAICNE INDUSTRIJE (ZSFI) GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUZENJE 1 57˙716.87 57˙716.87
190 "DDC SVETOVANJE INZENIRING, DRUZBA ZA SVETOVANJE IN INZENIRING, DOO" 1 0.00 0.00
191 BOSIO PROIZVODNO-TRGOVSKO PODJETJE D.O.O. 1 0.00 0.00
192 TRIMO INZENIRING IN PROIZVODNJA MONTAZNIH OBJEKTOV, D.D. 1 0.00 0.00
193 DOMEL, ELEKTROMOTORJI IN GOSPODINJSKI APARATI, D. D. 1 0.00 0.00
194 PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUZBA DD LJUBLJANA 1 14˙698.00 14˙698.00
195 HIPOT-RR RAZISKAVE IN RAZVOJ TEHNOLOGIJ IN SISTEMOV DOO 1 177˙627.00 177˙627.00
196 ZAVOD TEHNOLOSKA MREZA ICT 1 252˙350.94 252˙350.94
197 NACIONALNI INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE 1 275˙618.50 275˙618.50
198 SVILANIT TEKSTILNA TOVANA DD 1 0.00 0.00
199 INTERSOCKS TOVARNA NOGAVIC D.O.O 1 86˙867.00 86˙867.00
200 STILLES d.d. 1 329˙057.30 329˙057.30
201 HIDRIA d.d. Podjetje za ustanavljanje in upravljanje druzb 1 78˙110.00 78˙110.00
202 UNIVERZITETNI KLINIKNI CENTER LJUBLJANA 1 0.00 0.00
203 INSTITUT ZA NEIONIZIRNA SEVANJA ZAVOD*INSTITUTE OF NONIONIZING RADIATION INIS 1 118˙920.00 118˙920.00
204 URBANISTICNI INSTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE 1 0.00 0.00
205 LEK FARMACEVTSKA DRUZBA DD 1 343˙997.00 343˙997.00
206 HELLA SATURNUS SLOVENIJA, PROIZVODNJA SVETLOBNE OPREME ZA MOTORNA IN DRUGA VOZILA DOO 1 0.00 0.00
207 ALPINA TOVARNA OBUTVE DD ZIRI 1 0.00 0.00
208 INFORMACIJSKI POOBLASCENEC INFORMATION COMMISSIONER 1 149˙230.00 149˙230.00
209 AMZS DRUZBA ZA OPRAVLJANJE STORITEV CLANOM AMD IN DRUGIM UDELEZENCEM V CESTNEM PROMETU DD 1 0.00 0.00
210 PLAMA-PUR PROIZVODNJA IN PREDELAVAPLASTICNIH MAS DD PODGRAD 1 295˙185.10 295˙185.10
211 "INSTRUMENTATION TECHNOLOGIES, ELEKTRONSKA INSTRUMENTACIJA IN PRODUKTI ZA PROCESIRANJE SIGNALOV DD" 1 214˙627.58 214˙627.58
212 OPTOTEK RAZVOJ IN PROIZVODNJA OPTICNE IN LASERSKE OPREME DOO 1 0.00 0.00
213 Interesansa - Institut za razvoj in izdelovalne tehnologije - zavod 1 172˙229.00 172˙229.00
214 "REFORM E.C., DRUZBA ZA MEDNARODNO TRGOVINO, D.O.O." 1 0.00 0.00
215 COMTRADE PROGRAMSKE RESITVE DOO 1 0.00 0.00
216 "GLOBEVNIK, REZILNO ORODJE DOO" 1 188˙750.00 188˙750.00
217 Ministrsvo za infrastrukturo in prostor 1 0.00 0.00
218 SLOVENSKE ZELEZNICE-POTNISKI PROMETDRUZBA ZA OPRAVLJANJE PREVOZA POTNIKOV V NOTRANJEM IN MEDNARODNEM ZELEZNISKEM PROMETU DOO 1 8˙776.00 8˙776.00
219 ZNANSTVENO RAZISKOVALNI IN IZOBRAZEVALNI ZAVOD NEVORK 1 64˙720.00 64˙720.00
220 VENDER PROIZVODNJA TRGOVINA INZENIRING IN ZASTOPSTVO DOO - VENDER D.O.O. 1 112˙088.40 112˙088.40
221 AKROPOLA DRUZBA ZA INZENIRING, PROJEKTIRANJE, TRGOVINO IN PROIZVODNJO, DOO 1 0.00 0.00
222 INSTITUT ZA NOVEJSO ZGODOVINO 1 0.00 0.00
223 SONCE.NET DIGITALNI MARKETING DOO 1 101˙489.00 101˙489.00
224 FOCUS DRUSTVO ZA SONARAVEN RAZVOJ 1 117˙156.44 117˙156.44
225 PRIMORSKI TEHNOLOSKI PARK DOO 1 4˙609.00 4˙609.00
226 RAZPON PODJETJE ZA PROJEKTIRANJE RAZVOJ INZENIRING IN NADZOR GRADBENIHKONSTRUKCIJ DOO 1 152˙822.92 152˙822.92
227 CENTER ODLICNOSTI NIZKOOGLJICNE TEHNOLOGIJE ZAVOD 1 120˙600.00 120˙600.00
228 TERMOPLASTI PLAMA d.o.o. 1 61˙546.38 61˙546.38
229 PLAMTEX INT DOO 1 0.00 0.00
230 DRUSTVO ZA ZDRAVJE SRCA IN OZILJA SLOVENIJE 1 39˙000.00 39˙000.00
231 ELEKTROSERVISI, ENERGETIKA, MERILNI LABORATORIJ IN NEPREMICNINE D.D. 1 0.00 0.00
232 Univerzitetni klinicni center Maribor 1 0.00 0.00
233 MESTNA OBCINA MARIBOR 1 112˙156.00 112˙156.00
234 GENELITIK GENETSKE STORITVE DOO 1 0.00 0.00
235 INSTITUT ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ 1 17˙000.00 17˙000.00
236 ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MURSKA 1 42˙630.00 42˙630.00
237 SPLOSNA BOLNISNICA NOVO MESTO 1 256˙671.00 256˙671.00
238 AGENCIJA ZA PRESTRUKTURIRANJE ENERGETIKE DOO* ENERGY RESTRUCTURING AGENCY LTD 1 0.00 0.00
239 INSTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE 1 259˙314.00 259˙314.00
240 SINTESIO USTANOVA 1 0.00 0.00
241 "TOTRA PLASTIKA podjetje izdelkov iz plasticnih mas, d.o.o" 1 203˙549.57 203˙549.57
242 REGIONAL ENVIRONMENTAL CENTER FOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE -REC 1 95˙356.00 95˙356.00
243 SETCCE, DRUZBA ZA E-POSLOVANJE, DOO 1 0.00 0.00
244 LIP OPAZNE PLOSCE BOHINJ DOO 1 108˙172.00 108˙172.00
245 "INSTITUT ZA MATEMATIKO, FIZIKO IN MEHANIKO UNIVERZE EDVARDA KARDELJA VLJUBLJANI PO" 1 350˙000.00 350˙000.00
246 INDUSTRIJSKI RAZVOJNI CENTER SLOVENSKE PREDILNE INDUSTRIJE 1 0.00 0.00
247 Direkcija Republike Slovenije za ceste 1 3˙210.00 3˙210.00
248 MEDNARODNO ZDRUZENJE UPRAVLJAVCEV INFRASTRUKTURE ZA SPORT IN PROSTI CAS 1 34˙490.11 34˙490.11
249 GEAPRODUKT TRGOVSKO PODJETJE NA DEBELO IN DROBNO DOO 1 14˙700.00 14˙700.00
250 "ALGEN, CENTER ZA ALGNE TEHNOLOGIJE, DOO" 1 376˙108.00 376˙108.00
251 BOLNISNICA SEZANA ZAVOD 1 177˙920.00 177˙920.00
252 PERUTNINA PTUJ REJA PERUTNINE PROIZVODNJA KRMIL PERUTNINSKEGA MESA INIZDELKOV TRGOVINA IN STORITVE DD 1 163˙692.00 163˙692.00
253 ELEKTRO-SLOVENIJA D.O.O. 1 0.00 0.00
254 INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI 1 48˙180.86 48˙180.86
255 MEIS STORITVE ZA OKOLJE D.O.O. 1 0.00 0.00
256 REGIONALNA USTANOVA CENTER ZA PODPORO RAZVOJU E-UPRAVLJANJA 1 0.00 0.00
257 ZAVOD ZA STUDENTSKE KULTURNE DEJAVNOSTI STUDENTSKE ORGANIZACIJE UNIVERZE V LJUBLJANI IN ZVEZE STUDENTSKIH KLUBOV SLOVENIJE 1 132˙840.50 132˙840.50
258 SANING INTERNATIONAL PODJETJE ZA SANACIJE OBJEKTOV DOO KRANJ 1 374˙400.00 374˙400.00
259 SOLARNI TERMO SISTEMI - STS RAZVOJPROIZVODNJA IN PRODAJA SOLARNIH TERMO SISTEMOV DD 1 0.00 0.00
260 ELPROS ELEKTRONSKI IN PROGRAMSKI SISTEMI DOO 1 212˙149.00 212˙149.00
261 GEJZIR DOO, PODJETJE ZA POSLOVNE STORITVE, LJUBLJANA 1 0.00 0.00
262 EVROPSKO SREDISCE MARIBOR 1 120˙759.00 120˙759.00
263 THE MUNICIPALITY OF SOLCAVA 1 22˙469.00 22˙469.00
# country 927 108˙375˙654 -