Suddivisione dei progetti per ente, Slovakia [SK]

In questa pagina dell'osservatorio open-FP7 (Settimo Programma Quadro) vengono mostrati il numero di progetti ed i contributi europei ricevuti dagli enti della nazione Slovakia [SK]. Il numero complessivo delle contribuzioni è stato pari a 478 mentre il contributo è stato di 52˙760˙564 €.

Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i risultati.

# ente  num. contribuzioni  tot. contrib.  media contrib. 
1 UNIVERZITA KOMENSKEHO V BRATISLAVE 27 2˙944˙363.49 109˙050.50
2 SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA V BRATISLAVE 24 2˙351˙085.17 97˙961.88
3 ZILINSKA UNIVERZITA V ZILINE 23 3˙357˙380.90 145˙973.08
4 TECHNICAL UNIVERSITY KOSICE 17 2˙156˙392.00 126˙846.59
5 SLOVENSKA AKADEMIA VIED 14 3˙335˙062.10 238˙218.72
6 VUJE AS 13 1˙016˙843.93 78˙218.76
7 SLOVENSKA ZDRAVOTNICKA UNIVERZITA V BRATISLAVE 12 2˙093˙557.90 174˙463.16
8 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 9 888˙542.83 98˙726.98
9 I-EUROPA SRO 8 26˙087.01 3˙260.88
10 UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA V KOSICIACH 8 3˙345˙861.92 418˙232.74
11 SLOVENSKA POLNOHOSPODARSKA UNIVERSITA V NITRE (SLOVAK AGRICULTURAL UNIVERSITY IN NITRA) 8 731˙085.00 91˙385.63
12 Slovenska organizacia pre vyskumne a vyvojove aktivity 7 171˙908.93 24˙558.42
13 VIROLOGICKY USTAV SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 6 1˙634˙134.80 272˙355.80
14 FYZIKALNY USTAV SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 5 0.00 0.00
15 USTAV INFORMATIKY, SLOVENSKA AKADEMIA VIED 5 0.00 0.00
16 CHEMICKY USTAV SLOVENSKEJ AKADEMIEVIED 5 2˙818˙676.00 563˙735.20
17 INTERSOFT A.S. 5 0.00 0.00
18 MEDZINARODNE LASEROVE CENTRUM 5 635˙788.06 127˙157.61
19 BIC BRATISLAVA. SPOL. S.R.O. 5 115˙583.61 23˙116.72
20 Non definito 4 142˙810.00 35˙702.50
21 "Institute of Electrical Engineering, Slovak Academy of Sciences" 4 725˙301.00 181˙325.25
22 BROADBIT SLOVAKIA SRO 4 0.00 0.00
23 "SAIA, n. o." 4 145˙540.50 36˙385.13
24 Trnavska Univerzita v Trnave 4 803˙840.01 200˙960.00
25 USTAV POLYMEROV - SLOVENSKA AKADEMIA VIED 4 436˙232.00 109˙058.00
26 STATNY GEOLOGICKY USTAV DIONYZA STURA 4 100˙964.06 25˙241.02
27 USTAV MATERIALOVEHO VYSKUMU SLOVENS KEJ AKADEMIE VIED 4 102˙778.00 25˙694.50
28 NARODNE LESNICKE CENTRUM 4 617˙071.21 154˙267.80
29 ZTS VYSKUMNO-VYVOJOVY USTAV KOSICE AS 4 623˙704.00 155˙926.00
30 VYSKUMNY USTAV POTRAVINARSKY 4 154˙818.60 38˙704.65
31 "Ardaco, a.s." 4 1˙889˙782.60 472˙445.65
32 INSTITUTE OF LANDSCAPE ECOLOGY OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES 4 127˙210.00 31˙802.50
33 USTAV MATERIALOV A MECHANIKY STROJOV SLOVENSKEJ AKADEMIE 3 686˙024.00 228˙674.67
34 Ardaco, a.s. 3 0.00 0.00
35 "USTAV INFORMATIKY, SLOVENSKA AKADEMIA VIED" 3 381˙880.00 127˙293.33
36 EKONOMICKY USTAV SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 3 174˙365.20 58˙121.73
37 PROGNOSTICKY USTAV SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 3 233˙943.93 77˙981.31
38 ASTRONOMICAL INSTITUTE OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES 3 59˙856.00 19˙952.00
39 NARODNE POL'NOHOSPODARSKE A POTRAVINARSKE CENTRUM 3 147˙680.00 49˙226.67
40 Ministry of Interior of the Slovak Republic 3 64˙600.00 21˙533.33
41 UNIVERZITA SV CYRILA A METODA V TRNAVE 3 420˙431.00 140˙143.67
42 INZINIERSKA VYPOCTOVA SPOLOCNOST TRNAVA S.R.O. 3 218˙993.00 72˙997.67
43 NEMETSCHEK ALLPLAN SLOVENSKO SRO 3 666˙387.90 222˙129.30
44 ENVIRONMENTAL INSTITUTE s.r.o. 3 1˙164˙299.70 388˙099.90
45 CEIT SK SRO 2 213˙077.25 106˙538.63
46 URAD VEREJNEHO ZDRAVOTNICTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2 133˙392.50 66˙696.25
47 TOWERCOM AS 2 0.00 0.00
48 SLOVENSKA INOVACNA A ENERGETICKA AGENTURA 2 0.00 0.00
49 ZDRUZENIE MAXA REINHARDTA 2 41˙982.56 20˙991.28
50 VYSKUMNY USTAV ZVARACSKY - PRIEMYSELNY INSTITUT SR 2 0.00 0.00
51 UNIVERZITNA KNIZNICA V BRATISLAVE 2 0.00 0.00
52 MINISTERSTVO PODOHOSPODARSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2 13˙203.60 6˙601.80
53 INSTITUTE FOR PUBLIC AFFAIRS 2 75˙743.00 37˙871.50
54 USTAV EXPERIMENTALNEJ FYZIKY SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 2 45˙000.00 22˙500.00
55 MEDMARK SRO 2 0.00 0.00
56 INSTITUTE OF PLANT GENETICS AND BIOTECHNOLOGY 2 66˙500.00 33˙250.00
57 MINISTERSTVO SKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2 0.00 0.00
58 Agency for the support of regional development Kosice 2 109˙777.80 54˙888.90
59 "USTAV ANORGANICKEJ CHEMIE SLOVENSKAAKADEMIA VIED (Institute of Inorganic Chemistry, Slovak Academy of Sciences)" 2 648˙052.64 324˙026.32
60 PAMIDA INTERNATIONAL SRO 2 472˙375.60 236˙187.80
61 USTAV MOLEKULARNEJ BIOLOGIE SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 2 268˙370.00 134˙185.00
62 GEOTHERMAL ANYWHERE AS 2 512˙440.00 256˙220.00
63 SLOVAK TELEKOM AS 2 0.00 0.00
64 DECOM AS 2 155˙800.00 77˙900.00
65 GTVT S.R.O 2 334˙846.70 167˙423.35
66 NATIONAL AGENCY FOR DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES 2 47˙721.50 23˙860.75
67 Kosice self-governing region 2 154˙560.00 77˙280.00
68 CONSTANTINE THE PHILOSOPHER UNIVERSITY IN NITRA 2 152˙758.00 76˙379.00
69 ZDRUZENIE POUZIVATELOV SLOVENSKEJAKADEMICKEJ DATOVEJ SIETE-SANET 2 0.00 0.00
70 AGENTURA NA PODPORU VYSKUMU A VYVOJA 2 0.00 0.00
71 LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2 80˙180.46 40˙090.23
72 INSTITUT PRE DOBRE SPRAVOVANU SPOLOCNOST 2 498˙369.00 249˙184.50
73 TECHNICKA UNIVERZITA VO ZVOLENE 2 329˙900.00 164˙950.00
74 SLOVENSKA AGENTURA ZIVOTNEHO PROSTREDIA THE SLOVAK ENVIRONMENTAL AGENCY 2 93˙745.00 46˙872.50
75 SKOLA KOMUNIKACIE A MEDII NO 2 217˙231.00 108˙615.50
76 PRVA ZVARACSKA a. s. 2 276˙628.30 138˙314.15
77 BOTANICKY USTAV SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 2 143˙782.00 71˙891.00
78 OBCIANSKE ZDRUZENIE SLOVENSKA ASOCIACIA VEREJNEHO ZDRAVIA 2 44˙277.00 22˙138.50
79 SOCIOLOGICKY USTAV SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 2 195˙049.80 97˙524.90
80 EKONOMICKA UNIVERZITA V BRATISLAVE 2 124˙541.60 62˙270.80
81 USTAV BIOCHEMIE A GENETIKY ZIVOCICHOV SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 1 59˙920.00 59˙920.00
82 ZELEZNICNA SPOLOCNOST SLOVENSKO A.S 1 42˙000.00 42˙000.00
83 "RNDr. Kamil Vrana, CSc.-HYDEKO-KV" 1 155˙000.00 155˙000.00
84 ZVAZ CHEMICKEHO A FARMACEUTICKEHO PRIEMYSLU SLOVENSKEJ REPUBLIKY 1 9˙770.00 9˙770.00
85 ENERGY CENTRE BRATISLAVA 1 0.00 0.00
86 EDIS (VYSKUMNE A VYVOJOVE DRUZSTVOPRE ELEKTRONICKE DIGITALNE SYSTEMY) 1 90˙035.83 90˙035.83
87 SLOVENSKE CENTRUM POLNOHOSPODARSKEHO VYSKUMU 1 0.00 0.00
88 VYSOKOSPECIALIZOVANY ODBORNY USTAV GERIATRICKY SV. LUKASA V KOSICIACH N.O. 1 0.00 0.00
89 AKADEMIA OZBROJENYCH SIL GENERALA MILANA RASTISLAVA STEFANIKA 1 48˙192.00 48˙192.00
90 SLOVENSKE ELEKTRARNE AKCIOVA SPOLOCNOST 1 0.00 0.00
91 "Ministry of Education, Science, Research and Sport" 1 126˙260.00 126˙260.00
92 WEASTRA SRO 1 74˙832.00 74˙832.00
93 POWERTEC SRO 1 112˙838.00 112˙838.00
94 "FAGOR EDERLAN SLOVENSKO, A.S." 1 15˙128.00 15˙128.00
95 ECOLAND SRO 1 363˙120.00 363˙120.00
96 INSTITUT PRE VYSKUM PRACE A RODINY 1 0.00 0.00
97 CORDIA AS 1 0.00 0.00
98 Zapadoslovenska Distribucna as 1 109˙656.00 109˙656.00
99 Centire s.r.o. 1 162˙880.00 162˙880.00
100 USTAV MOLEKULARNEJ FYZIOLOGIE A GENETIKY SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 1 58˙875.00 58˙875.00
101 "TEN SLOVAKIA, s.r.o." 1 0.00 0.00
102 KLF-ZVL MTK SPOL. S R.O. 1 0.00 0.00
103 JAZYKOVEDNY USTAV LUDOVITA STURA SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 1 0.00 0.00
104 NARODNY BEZPECNOSTNY URAD 1 79˙360.00 79˙360.00
105 Institute of Electrical Engineering, Slovak Academy of Sciences 1 0.00 0.00
106 NEUROIMUNOLOGICKY USTAV SLOVENSKEJAKADEMIA VIED 1 0.00 0.00
107 PROGSEIS 1 217˙959.00 217˙959.00
108 CENTRUM VEDECKO TECHNICKYCH INFORMACII SLOVENSKEJ REPUBLIKY 1 3˙517.00 3˙517.00
109 Ing.Jan Sestina SETA 1 126˙842.00 126˙842.00
110 STATNE LESY TATRANSKEHO NARODNEHO PARKU 1 38˙435.69 38˙435.69
111 "SYNKOLA, S.R.O." 1 0.00 0.00
112 HEIDELBERG POSTPRESS SLOVENSKO SPOL SRO 1 221˙241.00 221˙241.00
113 "Solarklima, s.r.o." 1 8˙667.00 8˙667.00
114 "CENTRUM ROZVOJA ZAHRADNICTVA, SPOLSRO" 1 0.00 0.00
115 ROBOTEC SRO 1 196˙590.00 196˙590.00
116 URAD JADROVEHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY 1 22˙000.00 22˙000.00
117 SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE POVRCHOVE UPRAVY 1 113˙370.65 113˙370.65
118 THE SPOT 1 0.00 0.00
119 ENVIRONCENTRUM SRO 1 341˙469.33 341˙469.33
120 TECHNICKA UNIVERZITA V KOSICIACH 1 0.00 0.00
121 GALANTATERM SPOL. SR.O. 1 0.00 0.00
122 SPINEA SRO 1 234˙360.00 234˙360.00
123 TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY n.o. 1 0.00 0.00
124 ERUPSI SRO 1 89˙661.72 89˙661.72
125 HAMELN RDS AS 1 275˙734.44 275˙734.44
126 CMMS SRO 1 188˙600.00 188˙600.00
127 NEWAYS SLOVAKIA AS 1 0.00 0.00
128 UNIA KLASTROV SLOVENSKA ZDRUZENIE 1 41˙569.00 41˙569.00
129 TAUSEC SRO 1 166˙501.00 166˙501.00
130 SAE-AUTOMATION, S.R.O 1 0.00 0.00
131 SOFT & CONTROL TECHNOLOGY SRO 1 0.00 0.00
132 "ALLIED COMMUNICATIONS, S.R.O.*FORELINTERNATIONAL SCHOOL FOREL" 1 80˙721.22 80˙721.22
133 CLINICAL RESEARCH ASSOCIATES & CONSULTANTS S.R.O. 1 0.00 0.00
134 Vedecko-technologicky park Zilina 1 43˙035.91 43˙035.91
135 CENTRUM VYSKUMU ZIVOCISNEJ VYROBY NITRA 1 30˙000.00 30˙000.00
136 VERDE SRO 1 364˙771.00 364˙771.00
137 Mesto Galanta 1 0.00 0.00
138 HLAVNE MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 1 0.00 0.00
139 TATRAVAGONKA AS 1 82˙912.00 82˙912.00
140 VYSKUMNY USTAV PODOZNALECTVA A OCHRANY PODY 1 0.00 0.00
141 USTAV EXPERIMENTALNEJ ENDOKRINOLOGIE - SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 1 0.00 0.00
142 RNDR PETER MEDERLY REGIOPLAN-KRAJINNOCKOLOGICKY SERVIS 1 64˙681.00 64˙681.00
143 USTAV VYSKUMU SOCIALNEJ KOMUNIKACIE SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 1 31˙285.00 31˙285.00
144 Slovenske narodne muzeum 1 5˙350.00 5˙350.00
145 SIRECO S.R.O. 1 217˙900.90 217˙900.90
146 Vyskumny ustav dopravny 1 49˙040.00 49˙040.00
147 Unia nevidiacich a slabozrakych Slovenska 1 40˙200.00 40˙200.00
148 "TC CONTACT, spol. s r.o." 1 165˙600.00 165˙600.00
149 ENERGY CHANGES SRO 1 336˙365.16 336˙365.16
150 HORNONITRIANSKE BANE PRIEVIDZA AS 1 0.00 0.00
151 CORINEX COMMUNICATIONS AS 1 0.00 0.00
152 Zilina self-governing region 1 0.00 0.00
153 INFOSTAT- INSTITUT INFORMATIKY A STATISTIKY INFOSTAT 1 214˙400.00 214˙400.00
154 ZDRUZENIE BITERAP 1 0.00 0.00
155 MLADI VEDCI SLOVENSKA 1 600˙000.00 600˙000.00
156 ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES SRO 1 0.00 0.00
157 GEOFYZIKALNY USTAV SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 1 14˙300.00 14˙300.00
158 KAMEA ELECTRONICS SRO 1 144˙675.00 144˙675.00
159 VIA MAGNA SRO 1 165˙110.00 165˙110.00
160 Slovak Chamber of Commerce and Industry 1 206˙800.00 206˙800.00
161 SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY USTAV 1 0.00 0.00
162 KIOS S.R.O. 1 0.00 0.00
163 ADDSEN SRO 1 0.00 0.00
164 RICHTER RASEN SLOVAKIA SRO 1 189˙609.00 189˙609.00
165 S-TEAM LAB SPOL SRO 1 0.00 0.00
166 NARODNY USTAV REUMATICKYCH CHOROB-NURCH NIRD NATIONAL INSTITUTE OF RHEUMATIC DISEASES 1 515˙307.50 515˙307.50
167 Ministry of Transport and Communications of Slovak Republic 1 0.00 0.00
168 THE CITY OF TRNAVA LEGAL MUNICIPAL ENTITY 1 0.00 0.00
169 WORLD CONSULT AS 1 320˙480.00 320˙480.00
170 ELFA S.R.O. 1 0.00 0.00
171 USTAV GEOTECHNIKY SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 1 319˙924.54 319˙924.54
172 VYSOKA SKOLA BEZPECNOSTNEHO MANAZERSTVA V KOSICIACH NEZISKOVA ORGANIZACIA 1 82˙875.78 82˙875.78
173 Ustav Zoologie Slovenskej akademie vied 1 281˙500.00 281˙500.00
174 "LETISKO M. R. STEFANIKA - AIRPORT BRATISLAVA, A.S. (BTS)" 1 14˙100.00 14˙100.00
175 PAM-ak s.r.o. 1 200˙671.00 200˙671.00
176 NETWORK OF INSTITUTES AND SCHOOLS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE 1 18˙900.00 18˙900.00
177 AUTOMOBILOVY KLASTER - ZAPADNE SLOVENSKO ZDRUZENIE 1 19˙950.00 19˙950.00
178 MEROCO AS 1 0.00 0.00
179 MONDI SCP AS 1 0.00 0.00
180 3R TECHNICS SLOVAKIA SRO 1 460˙910.00 460˙910.00
181 VYSKUMNY USTAV CHEMICKYCH VLAKIEN AS 1 90˙270.00 90˙270.00
182 QUERCUS s.r.o. 1 43˙121.00 43˙121.00
183 SUISSE EXPERTS SRO 1 47˙405.45 47˙405.45
184 SOLUZIONA, A.S. 1 0.00 0.00
185 GOTIVE a.s. 1 0.00 0.00
186 USTAV MEDICINSKEJ ETIKY A BIOETIKY n.f. 1 40˙125.00 40˙125.00
187 BYSPRAV 1 0.00 0.00
188 USTAV EKOLOGIE LESA SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 1 52˙148.07 52˙148.07
189 SLOVENSKA RADA PRE ZELENE BUDOVY 1 0.00 0.00
190 DANUBIA NANOTECH SRO 1 251˙563.00 251˙563.00
191 HIGHCHEM LTD 1 0.00 0.00
192 VYSKUMNY USTAV EKONOMIKY POLNOHOSPODARSTVA A POTRAVINARSTVA 1 0.00 0.00
# country 478 52˙760˙564 -